14 marca 2016
P8_TA(2015)0439(COR01)
SPROSTOWANIE
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu dnia 15 grudnia 2015 r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia)
(10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 218kWORD 61k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności