14. marca 2016
P8_TA(2015)0439(COR01)
KORIGENDUM
k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 15. decembra 2015 na účely prijatia vyššie uvedeného nariadenia)
(10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 155kWORD 62k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia