Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0088(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0354/2015

Indgivne tekster :

A8-0354/2015

Forhandlinger :

PV 14/12/2015 - 13
CRE 14/12/2015 - 13

Afstemninger :

PV 15/12/2015 - 4.16
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0439

Vedtagne tekster
PDF 245kWORD 60k
Tirsdag den 15. december 2015 - Strasbourg
EU-varemærke ***II
P8_TA(2015)0439A8-0354/2015
BERIGTIGELSER

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. december 2015 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EF-varemærker og Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der skal betales til Harmoniseringskontoret for det indre marked (varemærker og mønstre) (10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (10373/1/2015 – C8‑0351/2015),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0161),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Retsudvalget (A8-0354/2015),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Vedtagne tekster af 25.2.2014, P7_TA(2014)0118.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik