Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0063(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0294/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0294/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/12/2015 - 4.18
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0441

Hyväksytyt tekstit
PDF 233kWORD 63k
Tiistai 15. joulukuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen sovellettava valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskeva suunnitelma ***I
P8_TA(2015)0441A8-0294/2015
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. joulukuuta 2015 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavasta valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevasta suunnitelmassa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1236/2010 muuttamisesta (COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0121),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0076/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 27. toukokuuta 2015 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A8-0294/2015),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 332, 8.10.2015, s. 81.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. joulukuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavasta valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevasta suunnitelmasta annetun asetuksen (EU) N:o 1236/2010 muuttamisesta
P8_TC1-COD(2015)0063

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2016/96.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö