Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/0197(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0060/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0060/2015

Viták :

PV 29/04/2015 - 22
CRE 29/04/2015 - 22

Szavazatok :

PV 30/04/2015 - 10.1
CRE 30/04/2015 - 10.1
A szavazatok indokolása
PV 15/12/2015 - 4.19
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0177
P8_TA(2015)0442

Elfogadott szövegek
PDF 356kWORD 69k
2015. december 15., Kedd - Strasbourg
A kivételes kereskedelmi intézkedések Bosznia-Hercegovina tekintetében történő felfüggesztése ***I
P8_TA(2015)0442A8-0060/2015
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2015. december 15-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló 1215/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a rendelet alkalmazásának Bosznia-Hercegovina tekintetében történő felfüggesztéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0386),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0039/2014),

—  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2015. december 9-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság véleményére (A8-0060/2015),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot(1);

2.  tudomásul veszi a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz mellékelt nyilatkozatait,

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) Ez az álláspont lép a 2015. április 30-án elfogadott módosítások helyébe (Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0177).


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2015. december 15-én került elfogadásra az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló 1215/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a rendelet alkalmazásának Bosznia- Hercegovina tekintetében történő felfüggesztéséről szóló (EU) 2015/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2014)0197

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, (EU) 2015/2423 rendelet.)


Melléklet a jogalkotási állásfoglaláshoz

A Tanács nyilatkozata

A Tanács kivételes jelleggel egyetért azzal, hogy a Bizottság felhatalmazást kapjon a támogatás felfüggesztéséről szóló felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására az e rendelet 1. cikkének 1. pontjában meghatározott indokok fennállása esetén annak érdekében, hogy időben meg lehessen hozni a Nyugat-Balkánnal kapcsolatos intézkedéseket. A Tanács egyetértése nem érinti a kereskedelem, valamint általában a külkapcsolatok területével kapcsolatos jövőbeli jogalkotási javaslatokat.

A Bizottság nyilatkozata

Az e rendelettel összefüggésben a Bizottság emlékeztet az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás 15. pontjában tett azon kötelezettségvállalására, miszerint a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével kapcsolatos munkája keretében a nemzeti szakértőkkel zajló találkozóiról az Európai Parlament részére teljes körű tájékoztatást nyújt, és biztosítja a dokumentációhoz való teljes körű hozzáférést.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat