Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/0197(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0060/2015

Pateikti tekstai :

A8-0060/2015

Debatai :

PV 29/04/2015 - 22
CRE 29/04/2015 - 22

Balsavimas :

PV 30/04/2015 - 10.1
CRE 30/04/2015 - 10.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 15/12/2015 - 4.19
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0177
P8_TA(2015)0442

Priimti tekstai
PDF 410kWORD 69k
Antradienis, 2015 m. gruodžio 15 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Išskirtinės prekybos priemonės taikymo Bosnijai ir Hercegovinai sustabdymas ***I
P8_TA(2015)0442A8-0060/2015
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2015 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1215/2009, nustatantis išskirtines prekybos priemones, skirtas Europos Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms, ir sustabdomas jo taikymas Bosnijai ir Hercegovinai (COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2014)0386),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8‑0039/2014),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 9 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto nuomonę (A8-0060/2015),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją(1);

2.  atsižvelgia į Tarybos ir Komisijos pareiškimus, pridėtus prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) Ši pozicija pakeičia 2015 m. balandžio 30 d. priimtus pakeitimus (Priimti tekstai, P8_TA(2015)0177).


Europos Parlamento pozicija, priimta 2015 m. gruodžio 15 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/…, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1215/2009, nustatantis išskirtines prekybos priemones, skirtas Europos Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms, ir sustabdomas jo taikymas Bosnijai ir Hercegovinai
P8_TC1-COD(2014)0197

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2015/2423.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

TARYBOS PAREIŠKIMAS

Taryba išimties tvarka sutinka suteikti Komisijai įgaliojimus priimti deleguotąjį aktą dėl pagalbos teikimo sustabdymo šio reglamento 1 straipsnio 1 punkte išdėstytais pagrindais, siekiant užtikrinti, kad būtų laiku priimtos su Vakarų Balkanais susijusios priemonės. Toks sutikimas nedaro poveikio būsimiems pasiūlymams dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų prekybos srityje, taip pat išorės santykių srityje bendrai.

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

Šio reglamento kontekste Komisija primena savo įsipareigojimą, nustatytą Bendrojo susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių 15 punkte, teikti Europos Parlamentui visą informaciją ir dokumentus, susijusius su jos posėdžiais su nacionaliniais ekspertais vykdant deleguotųjų aktų rengimo veiklą.

Teisinė informacija - Privatumo politika