Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0904(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0348/2015

Indgivne tekster :

A8-0348/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/12/2015 - 11.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0451

Vedtagne tekster
PDF 248kWORD 60k
Onsdag den 16. december 2015 - Strasbourg
Forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)
P8_TA(2015)0451A8-0348/2015

Europa-Parlamentets afgørelse af 16. december 2015 om forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (C8-0314/2015 – 2015/0904(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag fra Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordningers (EIOPA's) tilsynsråd af 30. september 2015 om at forlænge mandatperioden for formanden for EIOPA i yderligere en femårig periode (C8-0314/2015),

–  der henviser til artikel 48, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF(1),

–  der henviser til sin forretningsorden,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0348/2015),

A.  der henviser til, at den første formand for EIOPA blev udpeget af EIOPA's tilsynsråd i 2011 for en periode på fem år efter en åben udvælgelsesprocedure i overensstemmelse med artikel 48, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1094/2010;

B.  der henviser til, at EIOPA's tilsynsråd i henhold til artikel 48, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1094/2010 og under hensyntagen til den i bestemmelsen omhandlede evaluering kan forlænge embedsperioden for formanden for EIOPA én gang, forudsat at forlængelsen bekræftes af Europa-Parlamentet;

C.  der henviser til, at EIOPA's tilsynsråd den 30. september 2015 foreslog at forlænge embedsperioden for den siddende formand for EIOPA, Gabriel Bernardino, med yderligere en femårsperiode og informerede Europa-Parlamentet herom;

D.  der henviser til, at Økonomi- og Valutaudvalget den 17. november 2015 afholdt en høring med Gabriel Bernardino, den siddende formand for EIOPA, hvor han efter en indledende redegørelse besvarede spørgsmål fra udvalgets medlemmer;

1.  godkender forslaget om en forlængelse af Gabriel Bernardinos embedsperiode som formand for EIOPA i yderligere en femårsperiode;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet, Kommissionen, EIOPA og medlemsstaternes regeringer.

(1) EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik