Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0905(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0346/2015

Внесени текстове :

A8-0346/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2015 - 11.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0452

Приети текстове
PDF 453kWORD 66k
Сряда, 16 декември 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Удължаване на мандата на председателя на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)
P8_TA(2015)0452A8-0346/2015

Решение на Европейския парламент от 16 декември 2015 г. относно удължаването на мандата на председателя на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) (C8–0315/2015 – 2015/0905(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Съвета на надзорниците на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) от 24 септември 2015 г. за подновяване на мандата на председателя на Европейския орган за ценни книжа и пазари за още един петгодишен мандат (C8‑0315/2015),

—  като взе предвид член 48, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията(1),

—  като взе предвид своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0346/2015),

A.  като има предвид, че първият председател на ЕОЦКП беше назначен от Съвета на надзорниците на ЕОЦКП през 2011 г., след открита процедура за подбор, с мандат от пет години, в съответствие с член 48, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1095/2010;

Б.  като има предвид, че член 48, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 предвижда, че Съветът на надзорниците на ЕОЦКП, като вземе предвид оценката, посочена в същия член, може еднократно да поднови мандата на председателя на ЕОЦКП, при условие, че това бъде утвърдено от Европейския парламент;

В.  като има предвид, че на 24 септември 2015 г. Съветът на надзорниците на ЕОЦКП предложи да поднови мандата на Стивън Майор, действащ председател на ЕОЦКП, за още един петгодишен мандат, и уведоми съответно Европейския парламент;

Г.  като има предвид, че на 17 ноември 2015 г. комисията по икономически и парични въпроси проведе изслушване на Стивън Майор, действащ председател на ЕОЦКП, по време на което той направи встъпително изказване и след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

1.  Одобрява предложението за подновяване на мандата на Стивън Майор, като председател на ЕОЦКП, за още един петгодишен мандат;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета, Комисията, ЕОЦКП и правителствата на държавите членки.

(1) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.

Правна информация - Политика за поверителност