Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0905(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0346/2015

Indgivne tekster :

A8-0346/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/12/2015 - 11.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0452

Vedtagne tekster
PDF 247kWORD 60k
Onsdag den 16. december 2015 - Strasbourg
Forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)
P8_TA(2015)0452A8-0346/2015

Europa-Parlamentets afgørelse af 16. december 2015 om forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (C8-0315/2015 – 2015/0905(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag fra Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds (ESMA's) tilsynsråd af 24. september 2015 om at forlænge mandatperioden for formanden for ESMA i yderligere en femårig periode (C8-0315/2015),

–  der henviser til artikel 48, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF(1),

–  der henviser til sin forretningsorden,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0346/2015),

A.  der henviser til, at den første formand for ESMA blev udpeget af ESMA's tilsynsråd i 2011 for en periode på fem år efter en åben udvælgelsesprocedure i overensstemmelse med artikel 48, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1095/2010;

B.  der henviser til, at ESMA's tilsynsråd i henhold til artikel 48, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1095/2010 og under hensyntagen til den i bestemmelsen omhandlede evaluering kan forlænge embedsperioden for formanden for ESMA én gang, forudsat at forlængelsen bekræftes af Europa-Parlamentet;

C.  der henviser til, at ESMA's tilsynsråd den 24. september 2015 foreslog at forlænge embedsperioden for den siddende formand for ESMA, Steven Maijoor, med yderligere en femårsperiode og informerede Europa-Parlamentet herom;

D.  der henviser til, at Økonomi- og Valutaudvalget den 17. november 2015 afholdt en høring med Steven Maijoor, den siddende formand for ESMA, hvor han efter en indledende redegørelse besvarede spørgsmål fra udvalgets medlemmer;

1.  godkender forslaget om en forlængelse af Steven Maijoors embedsperiode som formand for ESMA i yderligere en femårsperiode;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet, Kommissionen, ESMA og medlemsstaternes regeringer.

(1) EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik