Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0905(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0346/2015

Ingediende teksten :

A8-0346/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/12/2015 - 11.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0452

Aangenomen teksten
PDF 244kWORD 61k
Woensdag 16 december 2015 - Straatsburg
Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)
P8_TA(2015)0452A8-0346/2015

Besluit van het Europees Parlement van 16 december 2015 over de verlenging van de ambtstermijn van de voorzitter van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (C8-0315/2015 – 2015/0905(NLE))

(Goedkeuring)

Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de raad van toezichthouders van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) van 24 september 2015 om het mandaat van de voorzitter van de ESMA met nog een periode van vijf jaar te verlengen (C8-0315/2015),

–  gezien artikel 48, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG(1) van de Commissie,

–  gezien zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8–0346/2015),

A.  overwegende dat de raad van toezichthouders van de ESMA in 2011, na een open selectieprocedure, de eerste voorzitter van de ESMA voor een ambtstermijn van vijf jaar benoemd heeft, overeenkomstig artikel 48, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1095/2010;

B.  overwegende dat in artikel 48, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1095/2010 is bepaald dat de raad van toezichthouders van de ESMA, rekening houdend met de in die bepaling bedoelde beoordeling, het mandaat van de voorzitter van de ESMA één keer kan verlengen, na bevestiging door het Europees Parlement;

C.  overwegende dat de raad van toezichthouders van de ESMA op 24 september 2015 voorgesteld heeft het mandaat van Steven Maijoor, de huidige voorzitter van de ESMA, met nog een periode van vijf jaar te verlengen, en het Europees Parlement daarvan dienovereenkomstig op de hoogte heeft gesteld;

D.  overwegende dat de Commissie economische en monetaire zaken op 17 november 2015 een hoorzitting heeft gehouden met Steven Maijoor, de huidige voorzitter van de ESMA, waarbij hij een openingsverklaring heeft afgelegd en vervolgens vragen van de commissieleden heeft beantwoord;

1.  Hecht zijn goedkeuring aan het voorstel voor verlenging van het mandaat van Steven Maijoor als voorzitter van de ESMA met nog een periode van vijf jaar;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de ESMA en de regeringen van de lidstaten.

(1) PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84.

Juridische mededeling - Privacybeleid