Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0905(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0346/2015

Predkladané texty :

A8-0346/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/12/2015 - 11.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0452

Prijaté texty
PDF 250kWORD 62k
Streda, 16. decembra 2015 - Štrasburg
Predĺženie funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
P8_TA(2015)0452A8-0346/2015

Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2015 o predĺžení funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) (C8-0315/2015 – 2015/0905(NLE))

(Schválenie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) z 24. septembra 2015 predĺžiť funkčné obdobie predsedu ESMA o ďalšie päťročné obdobie (C8-0315/2015),

–  so zreteľom na článok 48 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES(1),

–  so zreteľom na rokovací poriadok,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0346/2015),

A.  keďže v roku 2011 v súlade s článkom 48 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 Rada orgánov dohľadu ESMA vymenovala prvého predsedu ESMA na základe otvoreného výberového konania na funkčné obdobie piatich rokov;

B.  keďže článok 48 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 stanovuje, že Rada orgánov dohľadu ESMA môže po zohľadnení hodnotenia uvedeného v danom ustanovení predĺžiť funkčné obdobie predsedu ESMA jedenkrát s výhradou potvrdenia Európskym parlamentom;

C.  keďže 24. septembra 2015 Rada orgánov dohľadu ESMA navrhla predĺžiť funkčné obdobie úradujúcemu predsedovi ESMA Stevenovi Maijoorovi o ďalšie päťročné obdobie a informovala o tom Európsky parlament;

D.  keďže Výbor pre hospodárske a menové veci usporiadal 17. novembra 2015 vypočutie úradujúceho predsedu ESMA Stevena Maijoora, počas ktorého Steven Maijoor predniesol úvodné vyhlásenie a následne odpovedal na otázky členov výboru;

1.  schvaľuje návrh predĺžiť funkčné obdobie Stevena Maijoora ako predsedu ESMA o ďalšie päťročné obdobie;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii, ESMA a vládam členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia