Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/3006(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1365/2015

Podneseni tekstovi :

B8-1365/2015

Rasprave :

PV 14/12/2015 - 15
CRE 14/12/2015 - 15

Glasovanja :

PV 16/12/2015 - 11.7

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0456

Usvojeni tekstovi
PDF 266kWORD 78k
Srijeda, 16. prosinca 2015. - Strasbourg Završno izdanje
Proizvodi koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz NK603 x T25, sastoje se ili su proizvedeni od njega
P8_TA(2015)0456B8-1365/2015

Rezolucija Europskog parlamenta od 16. prosinca 2015. o Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2015/2279 od 4. prosinca 2015. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), sastoje se ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (2015/3006(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Provedbenu odluku Komisije (EU) 2015/2279 od 4. prosinca 2015. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), sastoje se ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje(2), a posebno njezin članak 7. stavak 3. i članak 19. stavak 3.,

–  uzimajući u obzir članke 11. i 13. Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije(3),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europske agencije za sigurnost hrane od 15. srpnja 2015.(4),

–  uzimajući u obzir prijedlog rezolucije Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane,

–  uzimajući u obzir članak 106. stavke 2. i 3. Poslovnika,

A.  budući da je Monsanto Europe S.A. 17. svibnja 2010. nadležnom tijelu u Nizozemskoj podnio zahtjev u skladu s člancima 5. i 17. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 kojim traži odobrenje za stavljanje na tržište hrane, sastojaka hrane i hrane za životinje koji sadržavaju kukuruz NK603 × T25, sastoje se od njega ili su proizvedeni od njega;

B.  budući da genetski modificirani kukuruz MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2, kako je određen u zahtjevu, ispušta bjelančevinu CP4 EPSPS koja stvara otpornost na herbicid glifosat i bjelančevinu PAT koja stvara otpornost na herbicid amonijev glufosinat te budući da je Međunarodna agencija za istraživanje raka (specijalizirana agencija za rak Svjetske zdravstvene organizacije) 20. ožujka 2015. klasificirala glifosat kao vjerojatno kancerogen za ljude(5);

C.  budući da je Komisija, unatoč tomu što je Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane Europskog parlamenta 1. prosinca 2015. donio prijedlog rezolucije u kojem izražava prigovor na nacrt provedbene odluke kojom se odobrava stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), sastoje se ili su proizvedeni od njega, odlučila prekršiti načelo lojalne suradnje među institucijama EU-a i usvojila provedbenu odluku 4. prosinca 2015., odnosno 10 dana prije početka prve plenarne sjednice Parlamenta na kojoj je Parlament mogao glasovati o prijedlogu rezolucije nakon njegova usvajanja u odboru;

D.  budući da je 22. travnja 2015. Komisija u obrazloženju svojeg zakonodavnog prijedloga o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003 izrazila žaljenje zbog činjenice da od stupanja na snagu Uredbe (EZ) br. 1829/2003 u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom donosi odluke o izdavanju odobrenja bez potpore odbora država članica koji izdaje mišljenje i da je vraćanje predmeta Komisiji kako bi ona donijela konačnu odluku, što je zapravo iznimka za postupak u cjelini, postalo standardno u postupku odlučivanja o izdavanju odobrenja za genetski modificiranu hranu i hranu za životinje;

E.  budući da je Komisija imenovana na temelju niza političkih smjernica predstavljenih Parlamentu i budući da te smjernice sadržavaju obvezu revizije zakonodavstva koje se primjenjuje na odobravanje genetski modificiranih organizama;

F.  budući da je Parlament 28. listopada 2015. odbio zakonodavni prijedlog od 22. travnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003(6) jer se usprkos činjenici da se uzgoj nužno odvija na teritoriju jedne države članice trgovina genetski modificiranim organizmima odvija izvan nacionalnih granica, što znači da bi nacionalna zabrana „prodaje i uporabe” koju je predložila Komisija mogla biti neprovediva bez ponovnog uvođenja graničnih kontrola pri uvozu;

G.  budući da sadašnji sustav izdavanja odobrenja za genetski modificiranu hranu i hranu za životinje ne funkcionira dobro s obzirom na to da je, kao što je 14. listopada 2015. objavljeno u francuskim novinama Le Monde(7), odobren uvoz u EU šest sorti genetski modificiranog kukuruza koje posjeduju genetske modifikacije koje nisu bile uključene u ocjenu pri izdavanju odobrenja za te kulture i da je Syngenta tek u srpnju 2015. Europskoj agenciji za sigurnost hrane i Komisiji prijavila dodatna genetski modificirana svojstva iako je uvoz tih sorti odobren između 2008. i 2011.;

H.  budući da je Parlament, kada je odbio zakonodavni prijedlog o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003, pozvao Komisiju da povuče svoj prijedlog i da podnese novi prijedlog;

1.  smatra da Provedbena odluka (EU) 2015/2279 Komisije prekoračuje provedbene ovlasti predviđene Uredbom (EZ) br. 1829/2003;

2.  smatra da odluka Komisije o nastavku postupka donošenja Provedbene odluke Komisije (EU) 2015/2279, unatoč tomu što je nadležni odbor odbacio njezin nacrt prije predmetnog glasovanja na plenarnoj sjednici, predstavlja povredu članka 13. stavka 2. Ugovora u Europskoj uniji u pogledu lojalne suradnje među institucijama;

3.  smatra da bi se primjena svake provedbene odluke kojom se odobrava stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirane organizme, sastoje se ili su proizvedeni od njih u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 u njezinoj sadašnjoj verziji koja ne funkcionira kako treba, trebala obustaviti do donošenja nove uredbe na temelju Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

4.  smatra da Provedbena odluka Komisije nije u skladu s pravom Unije jer nije spojiva s ciljem Uredbe (EZ) br. 1829/2003 i Uredbe (EZ) br. 396/2005(8), a taj je, prema općim načelima iz Uredbe (EZ) br. 178/2002(9), da se osigura osnova da bi se mogla pružiti visoka razina zaštite ljudskog života i zdravlja, zdravlja i dobrobiti životinja, okoliša i interesa potrošača u odnosu na genetski modificiranu hranu i hranu za životinje te pritom zajamčiti djelotvorno funkcioniranje unutarnjeg tržišta;

5.  traži od Komisije da povuče svoju Provedbenu odluku (EU) 2015/2279;

6.  poziva Komisiju da na temelju Ugovora u funkcioniranju Europske unije predstavi novi zakonodavni prijedlog o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003 i da pritom vodi računa o pitanjima koja se često postavljaju na nacionalnoj razini i koja se ne odnose samo na probleme u vezi sa sigurnošću genetski modificiranih organizama za zdravlje i okoliš;

7.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1)SL L 322, 8.12.2015., str. 58.
(2)SL L 268, 18.10.2003., str.1.
(3)SL L 55, 28.2.2011., str. 13.
(4)EFSA-ino povjerenstvo za GMO (EFSA-ino povjerenstvo za genetski modificirane organizme), 2015. Znanstveno mišljenje o zahtjevu (EFSA-GMO-NL-2010-80), koji je podnijelo trgovačko društvo Monsanto, za stavljanje na tržište genetski modificiranog kukuruza NK603 × T25, tolerantnog na herbicide, za uporabu u hrani i hrani za životinje, uvoz i obradu u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003. EFSA Journal: 2015; 13(7):4165, 23 str. doi:10.2903/j.efsa.2015.4165.
(5)Monografije Međunarodne agencije za istraživanje raka, 112. svezak: Ocjena pet organofosfatnih insekticida i herbicida, 20. ožujka 2015. http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
(6)Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0379.
(7)http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/10/14/failles-dans-l-homologation-de-six-mais-ogm-en-europe_4788853_3244.html
(8)Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (SL L 70, 16.3.2005., str.1.).
(9)Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti