Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2003(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0350/2015

Внесени текстове :

A8-0350/2015

Разисквания :

PV 15/12/2015 - 12
CRE 15/12/2015 - 12

Гласувания :

PV 16/12/2015 - 11.9
CRE 16/12/2015 - 11.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0458

Приети текстове
PDF 640kWORD 196k
Сряда, 16 декември 2015 г. - Страсбург
Отношенията между ЕС и Китай
P8_TA(2015)0458A8-0350/2015

Резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2015 г. относно отношенията между ЕС и Китай (2015/2003(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид установяването на дипломатически отношения между ЕС и Китай на 6 май 1975 г.,

—  като взе предвид стратегическото партньорство между ЕС и Китай, чието начало беше поставено през 2003 г.,

—  като взе предвид основната законова рамка на отношенията с Китай, а именно Споразумението между ЕО и Китай за търговия и икономическо сътрудничество(1), подписано през май 1985 г., което покрива икономическите и търговските отношения, както и програмата за сътрудничество между ЕС и Китай,

—  като взе предвид Стратегическата програма за сътрудничество между ЕС и Китай до 2020 г., приета на 21 ноември 2013 г.,

—  като взе предвид структурирания политически диалог между ЕС и Китай, чието начало беше официално поставено през 1994 г., и стратегическия диалог на високо равнище по стратегически въпроси и по въпроси на външната политика, чието начало беше поставено през 2010 г., и по-специално Петия стратегически диалог на високо равнище между ЕС и Китай, който се проведе в Пекин на 6 май 2015 г.,

—  като взе предвид преговорите за ново споразумение за партньорство и сътрудничество, които се водят от 2007 г. насам,

—  като взе предвид преговорите за двустранно инвестиционно споразумение, които започнаха през януари 2014 г.,

—  като взе предвид 17-ата среща на високо равнище между ЕС и Китай, която се състоя в Брюксел на 29 юни 2015 г., и съвместното изявление след нейното приключване,

—  като взе предвид коментарите на председателя на Европейския съвет Доналд Туск от 29 юни 2015 г. по време на съвместната пресконференция с китайския министър-председател Ли Къцян след 17-ата среща на високо равнище между ЕС и Китай, на която той изрази загрижеността на ЕС във връзка със свободата на изразяване и на сдружаване в Китай, включително положението на лицата, принадлежащи към малцинства, като уйгурите и тибетците и на която той насърчи Китай да възобнови съдържателния диалог с представителите на Далай Лама,

—  като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент от 24 октомври 2006 г., озаглавено „ЕС и Китай: по-близки партньори, нарастващи отговорности“ (COM(2006)0631),

—  като взе предвид насоките на Съвета относно политиката по отношение на Източна Азия,

—  като взе предвид заключенията на Съвета по общи въпроси и външни отношения от 11 и 12 декември 2006 г. относно „Стратегическото партньорство между ЕС и Китай“,

—  като взе предвид стратегическия документ на Комисията относно Китай за периода 2007—2013 г., многогодишната индикативна програма за периода 2011—2013 г., междинния преглед на стратегическия документ от 2010 г. и прегледа на многогодишната индикативна програма за периода 2011—2013 г.,

—  като взе предвид първия документ за политиката на Китай по отношение на ЕС, публикуван на 13 октомври 2003 г.,

—  като взе предвид приемането на 1 юли 2015 г. от Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители (ОСНП) на новия закон за националната сигурност и публикуването на 5 май 2015 г. на втория проект на нов закон за управление на чуждестранните неправителствени организации (НПО),

—  като взе предвид Бялата книга от 26 май 2015 г. относно военната стратегия на Китай,

—  като взе предвид диалога между ЕС и Китай относно правата на човека, чието начало беше поставено през 1995 г., и Тридесет и втория кръг, проведен в Пекин на 8 и 9 декември 2014 г.,

—  като взе предвид текущите 60 секторни диалога между Китай и ЕС относно, наред с другото, околната среда, регионалната политика, трудовата заетост и социалните въпроси и гражданското общество,

—  като взе предвид установения между ЕС и Китай през февруари 2012 г. междуличностен диалог на високо равнище, който ще съгласува всички съвместни инициативи между ЕС и Китай в тази сфера,

—  като взе предвид Споразумението за научно-техническо сътрудничество между ЕО и Китай, което влезе в сила през 2000 г.(2) , и Споразумението за научно и технологично партньорство, подписано на 20 май 2009 г.,

—  като взе предвид съвместното изявление относно изменението на климата, направено на 17-ата среща на високо равнище между ЕС и Китай през юни 2015 г., и планираните национално определени приноси, предадени от Китай на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) на 30 юни 2015 г.,

—  като взе предвид съвместното изявление на ЕС и Китай относно енергийната сигурност, направено в Брюксел на 3 май 2012 г., и диалога в областта на енергетиката между ЕС и Китай,

—  като взе предвид проведените кръгли маси между Китай и ЕС,

—  като взе предвид 18-ия национален конгрес на Китайската комунистическа партия, проведен от 8 до 14 ноември 2012 г., и промените в ръководството на Постоянния комитет на Политическото бюро, за които беше взето решение на конгреса,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 16 декември 1966 г.,

—  като взе предвид резултатите от четвъртото пленарно заседание на 18-ия централен комитет на Китайската комунистическа партия (Четвърти пленум), проведено от 20 до 23 октомври 2014 г.,

—  като взе предвид изявлението на председателя на 26-ата среща на високо равнище на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) от 27 април 2015 г.,

—  като взе предвид изявлението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията от 6 май 2015 г. след нейната среща с китайския министър-председател Ли Къцян,

—  като взе предвид последната междупарламентарна среща между ЕП и Китай, която се проведе в Брюксел на 26 ноември 2013 г.,

—  като взе предвид своите неотдавнашни резолюции относно Китай, по-конкретно от 23 май 2012 г. относно ЕС и Китай: липса на баланс в търговията?(3), от 2 февруари 2012 г. относно външната политика на ЕС по отношение на страните от групата БРИКЮ и други бързо развиващи се сили: цели и стратегии(4), от 14 март 2013 г. относно ядрените заплахи и правата на човека в Корейската народнодемократична република(5), от 17 април 2014 г. относно положението в Северна Корея(6), от 5 февруари 2014 г. относно рамката за политиките в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г.(7)и от 12 март 2015 г. относно годишния доклад на върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент(8),

—  като взе предвид своите резолюции от 7 септември 2006 г. относно отношенията между ЕС и Китай(9), от 5 февруари 2009 г. относно търговските и икономическите отношения с Китай(10), от 14 март 2013 г. относно отношенията между ЕС и Китай(11), от 9 октомври 2013 г. относно преговорите между ЕС и Китай за сключване на двустранно инвестиционно споразумение(12)и от 9 октомври 2013 г. относно търговските отношения между ЕС и Тайван(13),

—  като взе предвид своите резолюции за правата на човека от 26 ноември 2009 г. относно Китай: права на малцинствата и прилагане на смъртното наказание(14), от 10 март 2011 г. относно положението и културното наследство в Кашгар (Синцзян-уйгурски автономен регион, Китай)(15), от 5 юли 2012 г. относно скандала с принудителните аборти в Китай(16), от 12 декември 2013 г. относно отнемането на органи в Китай(17)и от 13 март 2014 г. относно приоритетите на ЕС за 25-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека(18),

—  като взе предвид оръжейното ембарго, наложено на Китай от ЕС след събитията на площад „Тянанмън“ през юни 1989 г., подкрепено от Парламента в неговата резолюция от 2 февруари 2006 г. относно годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно главните аспекти и основните решения в областта на ОВППС(19),

—  като взе предвид своята резолюция от 7 юли 2005 г. относно отношенията между ЕС, Китай и Тайван и сигурността в Далечния изток(20),

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно Тибет, и по-специално резолюциите от 25 ноември 2010 г. относно Тибет — планове за установяването на китайския като основен език на преподаване(21), от 27 октомври 2011 г. относно Тибет, по-конкретно самозапалването на монахини и монаси(22) и от 14 юни 2012 г. относно положението с правата на човека в Тибет(23),

—  като взе предвид деветте кръга преговори през периода от 2002 до 2010 г. между високопоставени представители на китайското правителство и на Далай Лама, като взе предвид бялата книга на Китай относно Тибет, озаглавена „Пътят на развитие на Тибет е направляван от непреодолим ход на историята“ и публикувана от информационната служба на китайския държавен съвет на 15 април 2015 г., като взе предвид Меморандума от 2008 г. и Нотата от 2009 г. за истинска автономия, и двете представени от представителите на четиринадесетия Далай Лама,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8‑0350/2015),

A.  като има предвид, че през 2015 г. се отбелязва 40-ата годишнина на дипломатическите отношения между ЕС и Китай; като има предвид, че стратегическото партньорство между ЕС и Китай е от основно значение за отношенията между ЕС и Китайската народна република (КНР) и за намирането на общи за двете страни отговори на редица глобални проблеми, както и за набелязването на общи интереси, като световната и регионалната сигурност, борбата с тероризма, борбата срещу организираната престъпност, киберсигурността, оръжията за масово унищожение и неразпространението на ядреното оръжие, енергийната сигурност, световната финансова и пазарна регулация, изменението на климата и устойчивото развитие, както и за създаването на рамка за справяне с общи за двете страни проблеми между ЕС и Китай;

Б.  като има предвид, че през 2013 г. Китай и ЕС започнаха преговори за сключването на двустранно инвестиционно споразумение;

В.  като има предвид, че Китай е основен търговски партньор на ЕС, с огромен и разрастващ се пазар; като има предвид, че текущите преговори за сключването на инвестиционно споразумение са един от най-важните въпроси в двустранните икономически и търговски отношения между ЕС и Китай;

Г.  като има предвид, че под настоящото ръководство на генералния секретар на Китайската комунистическа партия (ККП) и председател Си Цзинпин Китай предприе редица инициативи, включително проект „Нов път на коприната“ за икономическо интегриране на Китай с Централна Азия и в крайна сметка — с Европа и Африка, създаването на Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции (AIIB) и стратегически важно споразумение в областта на енергетиката с Русия за доставка на 38 милиарда кубически метра природен газ годишно, изграждането на петролопровод и други съвместни проекти за проучване и добив на петрол в Китай; като има предвид, че през последните няколко години Китай провежда все по-активна политика на инвестиции в ЕС, както и в източните си съседни държави;

Д.  като има предвид, че председателят Си Цзинпин въведе инициативата „китайската мечта“, която беше представена като концепция и визия, целящи постигането на национален подем и изграждането на общество, отчитащо умерен напредък в широк спектър от икономически, социални, културни и политически измерения, както и преобразяването на Китай в напълно развита нация до 2049 г.;

Е.  като има предвид, че през последните 20 години Китай отбеляза много високи равнища на икономически растеж и 600 милиона китайски граждани бяха спасени от бедност;

Ж.  като има предвид, че сривът през 2015 г. на китайския капиталов пазар повлия отрицателно на финансовата стабилност в световен мащаб, включително в ЕС;

З.  като има предвид, че китайската политика за семейно планиране доведе от 80-те години на 20 в. до днес до бързо застаряване на населението, като вече над 200 милиона граждани са на повече от 60 години;

И.  като има предвид, че влошаването на състоянието на околната среда в Китай придоби застрашителни размери и се нуждае от все по-спешни, категорични и целенасочени действия от страна на правителството; като има предвид, че въпросът за устойчивото развитие и изменението на климата беше обсъден на неотдавнашната среща на високо равнище между ЕС и Китай и беше публикувано съвместно изявление относно изменението на климата;

Й.  като има предвид, че Китай призна необходимостта от справяне със заплахата във връзка с изменението на климата и се ангажира да приеме протокол или друг правен инструмент, позволяващ постигането на всеобхватно споразумение по този въпрос на Конференцията в Париж по изменението на климата;

К.  като има предвид, че една след друга редица видни личности станаха жертва на популярната антикорупционна кампания на председателя Си, стартирана през 2012 г., която цели да разреши някои въпроси, свързани с управлението, чрез набелязване на партийни и правителствени длъжностни лица, военни и служители в държавни предприятия, заподозрени в корупция, и която изобличава не само корупцията, но и големите богатства, натрупани от китайските лидери, и разкрива също така проникването на влиятелни престъпни мрежи в политическата система;

Л.  като има предвид, че чуждестранните НПО процъфтяваха и играха решаваща роля за развитието на местни НПО и за отварянето на Китай от реформата насам;

М.  като има предвид, че в интерес на националната сигурност тази година Китай публикува три нови законопроекта, които включват разпоредби относно киберсигурността и НПО;

Н.  като има предвид, че през 2013 и 2014 г. Пекин, Кунмин и Урумчи станаха прицел на тежки кръвопролитни терористични нападения, при които загинаха 72 души, а 356 бяха ранени; като има предвид, че Китай подготвя закон за борба с тероризма, което подчертава факта, че според правителството борбата срещу тероризма е с най-висок приоритет;

О.  като има предвид, че през юни 2015 г. Законодателният съвет на Хонконг гласува против приемането на спорно предложение, което предвиждаше хонконгските гласоподаватели да изберат своя главен администратор, но само сред група кандидати, предложени от пропекинска комисия; като има предвид, че точно това предложение предизвика 79-дневните масови протести на продемократичното движение „Революцията на чадърите“, продължили от края на септември до средата на декември 2014 г.;

П.  като има предвид, че новото китайско ръководство счита, че възходът на КНР е необратима действителност, водеща до преход от „реактивна дипломация“ към „проактивна дипломация“;

Р.  като има предвид, че съгласно новата Бяла книга относно военната стратегия на Китай традиционното схващане, че земята е по-важна от моретата, трябва да бъде изоставено и да се придаде по-голямо значение на управлението на моретата и на защитата на морските права и интереси; като има предвид, че Китай отказва да признае Конвенцията на ООН по морско право във връзка със споровете в Южнокитайско и в Източнокитайско море;

С.  като има предвид, че в декларация за поведение от 2002 г. Китай и държавите от АСЕАН обещаха да създадат условия за мирно и трайно решение в Южнокитайско море; като има предвид обаче нарастващото напрежение със съседните страни, като например Тайван, Виетнам, Филипините, Малайзия и Бруней;

Т.  като има предвид, че Китай е основният политически поддръжник и най-големият инвеститор, донор на помощ, доставчик на храни и енергия и търговски партньор на Северна Корея; като има предвид, че китайски експерти неотдавна разкриха, че Северна Корея може вече да притежава 20 ядрени бойни глави;

У.  като има предвид, че в резултат на кризата в Украйна Русия и Китай развиха взаимоотношенията си по безпрецедентен начин;

Ф.  като има предвид, че на 8 май 2015 г. Русия и Китай подписаха двустранно споразумение за „информационна сигурност“, в което киберзаплахите са определени като предаване на информация, която би могла да изложи на опасност социално-политическите и социално-икономическите системи и духовната, моралната и културната среда на държавите;

Х.  като има предвид, че от 2005 г. досега Китай е отпуснал на латиноамериканските държави кредити в размер на около 100 милиарда щатски долара; като има предвид, че понастоящем Китай е основният търговски партньор на Бразилия и вторият най-голям партньор за някои държави, като например Аржентина, Венецуела и Куба;

Ц.  като има предвид, че китайското правителство признава значението и универсалния характер на правата на човека, но не е постигнало конкретни резултати за подобряване на положението в областта на правата на човека;

Ч.  като има предвид, че Китай официално и формално призна универсалния характер на правата на човека и през последните три десетилетия се присъедини към международната рамка за правата на човека, като подписа редица споразумения относно правата на човека и по този начин стана част от международната правна и институционална рамка за правата на човека;

Ш.  като има предвид, че в началото на 2015 г. председателят Си публично обяви намерението си за прилагане на принципа за върховенство на закона в цялата страна, воден от убеждението, че ефективното правосъдие е от съществено значение за съвременната икономика и съвременното общество в Китай;

Щ.  като има предвид, че ККП признава пет религии под контрола на Отдела на единния фронт на партията; като има предвид, че този списък е изчерпателен и следователно другите религии и култове са обект на дискриминация;

AA.  като има предвид, че ЕС и Китай водят диалог за правата на човека още от 1995 г.;

АБ.  като има предвид, че в своята проектопрепоръка, приета на 26 март 2015 г., Европейският омбудсман разкритикува липсата на оценка на въздействието върху правата на човека във връзка с механизма за уреждане на спорове между инвеститор и държава при преговорите за подписване на споразумение за търговия и инвестиции с Виетнам; като има предвид, че това е важен прецедент при преговорите за подписване на двустранното инвестиционно споразумение между ЕС и Китай;

АВ.  като има предвид, че тибетското население изразява своята културна идентичност чрез движението „Бяла сряда“ (Lhakar), като всяка сряда се носят само тибетски дрехи, говори се само на тибетски език и се консумира само тибетска храна; като има предвид, че досега над 140 тибетци са починали след самозапалване в протест срещу политиката на китайското правителство в автономната област Тибет; като има предвид, че смъртта на лишения от свобода лама Тензин Делек Ринпоче неотдавна породи ново напрежение; като има предвид, че в Тибет продължава политиката на заселване на хански китайци; като има предвид, че през 2015 г. се навършват 50 години от създаването на Тибетския автономен регион; като има предвид, че през последните няколко години не е постигнат никакъв напредък в разрешаването на тибетската криза, като последният кръг мирни преговори се проведе през 2010 г.;

АГ.  като има предвид, че ЕС се придържа към политиката си за „един Китай“ в отношенията между двата бряга на протока между Китайската народна република и Тайван;

Стратегическо партньорство и сътрудничество между ЕС и Китай

1.  Приветства 40-ата годишнина на дипломатическите отношения между ЕС и Китай като източник на вдъхновение за укрепване на стратегическото партньорство, което е необходимо в един многополюсен и глобализиран свят, и за ускоряване на текущите преговори за ново споразумение за партньорство и сътрудничество, основано на доверие, прозрачност и спазване на правата на човека; подчертава, че на неотдавнашната среща на високо равнище между ЕС и Китай на 29 юни 2015 г. двете страни потвърдиха своя ангажимент за задълбочаване на това партньорство; подчертава, че Китай е основна международна сила и един от най-важните партньори на ЕС; подчертава, че двете страни са ангажирани с насърчаване на всеобхватното стратегическо партньорство между ЕС и Китай през следващото десетилетие, което ще бъде от взаимна полза както за ЕС, така и за Китай; изразява подкрепата си за (дву-)годишния стратегически диалог на високо равнище, икономическия и търговски диалог на високо равнище и междуличностния диалог на високо равнище, както и за над 60-те секторни диалога между ЕС и Китай по широк кръг от въпроси; настоятелно призовава тези секторни диалози да доведат до изграждането на доверие и до осезаеми резултати;

2.  Приветства резултата от 17-ата среща на високо равнище между ЕС и Китай от 29 юни 2015 г., издигаща двустранните отношения на ново равнище и даваща знак за по-тясно политическо сътрудничество, надхвърлящо чисто търговските отношения, и за стремеж да се прилага координиран стратегически подход за справяне с общите глобални предизвикателства и заплахи; отбелязва, че двете страни напълно признават постигнатия напредък в изпълнението на стратегическата програма за сътрудничество между ЕС и Китай до 2020 г. и че ще бъде създаден двустранен механизъм за преглед на административно равнище, за да се наблюдават последващите действия; приветства факта, че на срещата на високо равнище двете страни се споразумяха по набор от приоритети, с които да засилят двустранното си сътрудничество и да подчертаят глобалното измерение на стратегическото си партньорство;

3.  Подчертава необходимостта държавите — членки на ЕС, да показват единомислие в диалога с китайското правителство, особено с оглед на настоящата дипломатическа динамика на Пекин и промяна на структурата на глобалното управление; подчертава приключването на преговорите във връзка с условията за учредяването на Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции (AIIB) и очаква с нетърпение бъдещото тясно сътрудничество на ЕС с AIIB; изразява съжаление по повод на липсата на задълбочен дебат и тясна координация на равнището на ЕС по отношение на членството на държавите членки в AIIB; подчертава важността на търговската и инвестиционна политика като най-очевидната област за оказване на максимално въздействие в стратегическото партньорство с Китай; отбелязва наскоро развитото сътрудничество между Китай и страни от Централна и Източна Европа, известно още като „групата 16+1“, в която участват няколко държави — членки на ЕС, но счита, че то не следва да разделя ЕС, нито да отслабва неговата позиция спрямо Китай, както и че то следва също така да отделя внимание на въпросите, свързани с правата на човека; призовава Европейската служба за външна дейност и Комисията да представят на Парламента годишен доклад относно развитието на отношенията между ЕС и Китай; призовава за укрепването на приложими, основани на правила търговия и инвестиции с Китай;

4.  Признава, че Китай следва да играе по-значима роля в многостранните финансови институции, която да отразява по-добре размера на неговата икономика; счита наскоро създадената AIIB за възможност за Китай да се включи като отговорен участник в многостранния ред; насърчава новата институция да се поучи от грешките в миналото, свързани с привилегироване на финансирането на грандиозни инфраструктурни проекти и да даде предимство вместо това на техническата помощ и достъпа до знания в глобален мащаб, като същевременно се постига равновесие между приоритетите в областта на околната среда и на развитието и социалните приоритети;

5.  Счита, че е от съществено значение европейският принос към участието в AIIB да включва: прозрачни процедури за оценка на заеми; ясни стандарти, свързани с доброто управление, социалната отговорност и околната среда; и загриженост да се гарантира, че тежестта на дълга остава контролируема за страните заемополучатели;

6.  Приветства участието на няколко държави членки в AIIB; изразява загриженост предвид липсата на задълбочен дебат, тясна координация и съгласувани мерки и подход на равнището на ЕС в отговор на инициативите, започнати от китайското правителство за изграждане на нови многостранни институции; призовава настоятелно институциите на ЕС и държавите членки да разглеждат това като тревожен сигнал, за да се избегне подобна липса на координация в бъдеще;

7.  Приветства политическото споразумение за подобряване на стратегическите инфраструктурни връзки между ЕС и Китай; приветства следователно решението за създаване на нова платформа за свързаност с цел установяване на благоприятна среда за устойчиви и оперативно съвместими трансгранични инфраструктурни мрежи в държавите и регионите между ЕС и Китай; приветства особено готовността на ЕС да започне този проект на европейско равнище; призовава настоятелно двете страни да се възползват от предоставените възможности, като изградят стабилни връзки между двамата партньори, в т.ч. сътрудничество по инфраструктурните инвестиции в държавите по протежението на Новия път на коприната и Новия морски път на коприната;

8.  Подчертава енергичния растеж на китайската икономика през последните двадесет години и изтъква, че държавите — членки на ЕС, следва да се възползват в по-голяма степен от възможностите, предлагани от това икономическо развитие; отбелязва интереса на Китай към инвестиции в стратегическа инфраструктура в Европа и подчертава необходимостта от сътрудничество с Китай и с други държави в региона във връзка с проекти като инициативата на Китай „Един пояс, един път“ и инвестиционния план „Юнкер“ на ЕС, включително по проекти за железопътни връзки, морски пристанища и летища; призовава настоятелно заместник-председателя/върховния представител да анализира въздействието на глобалната инвестиционна политика на Китай, както и неговите инвестиционни дейности в ЕС и в държавите от източното съседство; подчертава, в съответствие с приетите преди позиции на Парламента и при пълно зачитане на правомощията на комисията по международна търговия, важността на двустранното инвестиционно споразумение между ЕС и Китай, за което се водят преговори понастоящем; призовава за включването на цялостна глава относно устойчивото развитие в двустранното инвестиционно споразумение, която да предвижда обвързващи ангажименти по отношение на основните трудови стандарти на Международната организация на труда (МОТ) и най-важните многостранни споразумения в областта на околната среда; подчертава все по-често изразяваното от европейските дружества негодувание, че са жертва на капризно регулиране и дискриминация; подчертава значението на успешния резултат от текущите преговори за инвестиционно споразумение с цел допълнително да се улесни инвестирането и да се прилагат защита на инвестициите, достъп до пазара, включително процедури за възлагане на обществени поръчки, и справедливо третиране на дружествата както в Европа, така и в Китай; призовава за допълнителни мерки и активно проследяване за гарантиране на по-балансирани търговски отношения след премахването на пречките пред търговията и инвестициите за европейските дружества; призовава Китай и ЕС да задълбочат още повече сътрудничеството помежду си, за да подобрят достъпа за МСП и до двата пазарни блока; подчертава ангажимента на ЕС и Китай за поддържане на отворена световна икономика и справедлива, прозрачна и основана на правила търговска и инвестиционна среда, гарантираща равни условия и противопоставяща се на протекционизма;

9.  Отбелязва във връзка с това стартирането на инициативата „Един пояс, един път“, насочена към изграждането на големи енергийни и комуникационни връзки в Централна, Западна и Южна Азия, стигащи до Европа; счита, че предвид геостратегическото значение на тази инициатива тя следва да бъде изпълнявана на многостранна основа; счита, че е от изключителна важност да се развият полезни взаимодействия и проекти при пълна прозрачност и с участието на всички заинтересовани страни;

10.  Призовава за засилена координация между ЕС и Китай в области от стратегическо значение като Г- 20, сигурността и отбраната, борбата с тероризма, незаконната миграция, транснационалната престъпност, неразпространението на ядрени оръжия, световната и регионалната сигурност, киберсигурността, оръжията за масово унищожение, енергийната сигурност, световното финансово управление и управление на пазарите и регулация, изменението на климата, както и за урбанизацията, програмите за развитие и подпомагане и устойчивото развитие; подчертава значението на сътрудничеството в областта на регионалното развитие, както и на диалога и обмена по отношение на стратегията „Европа 2020“ и предстоящия тринадесети петгодишен план на Китай;

11.  Призовава ЕСВД да гарантира, че правата на човека са на предна позиция в дневния ред в отношенията и диалозите с Китай;

12.  Призовава ангажиментите, поети през март 2014 г. по време на посещението на председателя Си в Брюксел, за задълбочаване на обмена между ЕС и Китай по въпросите на правата на човека да се съпътстват от осезаемо подобрение на положението на местно равнище;

13.  Призовава настоятелно Съвета и Комисията да ангажират още повече Китай чрез конструктивен диалог, насочен към насърчаване на прехода на Китай към принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека и подпомагане на интегрирането му в световната икономика;

14.  Приветства задълбочаването на партньорството между ЕС и Китай в областта на урбанизацията; призовава за по-нататъшно сътрудничество в градското планиране и проектиране, обществените услуги, „зелените“ сгради и интелигентния транспорт; насърчава стартирането на нови съвместни програми с участието на европейски и китайски градове и дружества;

15.  Приветства съвместното изявление от третата среща на междуличностния диалог на високо равнище между ЕС и Китай, състояла се на 15 септември 2015 г.; подчертава значението на междуличностния обмен и улесняването на обмена за гражданите на ЕС и китайските граждани; подкрепя развитието на междуличностния диалог на високо равнище с цел да се съсредоточи вниманието върху съвместни проекти и споделени най-добри практики и да се насърчава междуличностният обмен; подчертава, че обменът на експерти и студенти между двете страни следва да бъде особено насърчаван;

16.  Изразява загриженост относно практиките на дъмпинг и липсата на прозрачност по отношение на китайските държавни политики и субсидии чрез данъчни кредити, предоставяне на земя, евтин кредит, субсидирани суровини и други мерки;

17.  Изразява загриженост във връзка с пречките, пред които са изправени европейските предприятия на китайския пазар, като например принудителен трансфер на технологии, слабо прилагане на правата върху интелектуалната собственост и дискриминационно отношение; подчертава значението на пазарната реформа в Китай, на прилагането на принципите на пазарната икономика и на премахването на дискриминацията и на необоснованите ограничения;

18.  Признава възможностите, произтичащи от китайските инвестиции в Европа в рамките на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ); подчертава, че Фондът е отворен за инвестиции от редица участници, но че въпреки това следва той да остане под управлението на ЕС;

19.  Признава предизвикателството китайската икономика да бъде изведена на истински устойчив път в рамките на новото „нормално положение“; счита, че по-голямо участие на Китай в международните икономически организации като Международния валутен фонд (МВФ) би могло да допринесе положително за по-устойчиви и балансирани китайска и световна икономики, както и за реформата на тези организации; настоятелно призовава китайските органи да предоставят надеждни статистически данни и да повишат прозрачността относно състоянието на икономиката;

20.  Отбелязва със загриженост, че през последните месеци китайските борсови индекси изгубиха една трета от стойността си и че са задвижени стотици спирания от търговия поради прекомерно понижаване на цените; изразява своята загриженост във връзка с настоящата финансова криза, настъпила в Китай, и особено на неговите фондови борси, и признава, че това създава заплаха за световната икономика предвид важната роля на държавата в световната търговия и в световната финансова система; призовава настоятелно китайските органи да преодолеят предизвикателството, свързано с прехода от текущия икономически модел към устойчива икономика; отбелязва, че последните резки сривове на фондовите борси в Китай изправиха културата на контрол на правителството пред присъщата нестабилност на финансовите пазари;

21.  Приветства факта, че през последните десетилетия значителен брой китайски граждани бяха изведени от крайна бедност благодарение на значителния икономически растеж и постепенното отваряне на китайската икономика; при все това изразява своята загриженост, че тези икономически подобрения често причиняват екологични проблеми и големи неравенства;

22.  Приветства факта, че в неотдавнашното съвместно изявление на ЕС и Китай относно изменението на климата, приета на срещата на високо равнище на 29 юни 2015 г., и двете страни изразиха своя ангажимент да работят заедно за постигане на амбициозно и правно обвързващо споразумение на Конференцията за климата в Париж през 2015 г.; настоятелно призовава всички страни в конференцията да използват инерцията, набрана от изявленията на ЕС и Китай и на САЩ и Китай относно изменението на климата; подчертава необходимостта от сътрудничество в областта на енергетиката с цел съвместно преодоляване на многобройните предизвикателства, свързани с енергийната сигурност и глобалната енергийна архитектура;

Вътрешно положение

23.  Отбелязва, че под ръководството на председателя Си китайското правителство демонстрира все по-голяма увереност както на национално, така и на международно равнище; посочва, че активистите, защитаващи гражданските права, адвокатите, журналистите, авторите на интернет блогове, представителите на академичните среди и други представители на гражданското общество в страната считат, че тяхната свобода не е била ограничавана до такава степен от години; отбелязва, че положението с правата на човека в Китай продължава да буди сериозна тревога;

24.  Изразява дълбока загриженост по повод на предстоящото приемане на законопроекта за управление на чуждестранните НПО, тъй като това би означавало допълнително свиване на пространството за китайското гражданско общество и би ограничило в голяма степен свободата на сдруженията и на изразяване на мнение в страната, в т.ч. чрез забрана за „чуждестранни НПО“, които не са регистрирани в китайското Министерство на обществената сигурност и в провинциалните отдели на обществената сигурност, да финансират китайски граждани или организации, както и чрез забрана за извършването на „дейности“ от страна на китайски групи от името на или с разрешението на нерегистрирани отвъдморски НПО, включително базирани в Хонконг и Макао; призовава китайските органи да преработят съществено този закон с цел привеждането му в съответствие с международните стандарти за правата на човека;

25.  Изразява загриженост във връзка с новия законопроект относно киберсигурността, който би засилил и институционализирал практиките на цензура и наблюдение на киберпространството и може да наложи на европейските дружества да включват в ИТ инфраструктурата си задължителни скрити възможности за достъп („backdoors“); отбелязва безпокойството на китайските адвокати реформатори и защитници на гражданските права, че този закон допълнително ще ограничи свободата на изразяване на мнение и че автоцензурата ще се увеличи; подчертава сериозното неблагоприятно въздействие на законите за киберсигурността и за НПО върху дейността на европейските предприятия и институции в КНР и затова призовава Европейския съвет, Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Комисията да продължат да изказват настоятелно недоволството си от тези изключително спорни мерки пред китайските органи на властта; изразява загриженост във връзка с широкото определение, което дава Китай на понятията „национална сигурност“ и „сериозни заплахи“ в новия закон за националната сигурност, който включва „вредните културни влияния“ като заплаха; заключава, че този закон формулира интересите на Китай в областта на националната сигурност по толкова широк и неясен начин, че дава на китайските органи практически неограничени правомощия да предприемат действия срещу дейности, лица или публикации, които не одобряват;

26.  Изразява безпокойството си, че макар стартираната от китайското ръководство антикорупционна кампания да е похвално усилие за насърчаване на доверието на гражданите в правителството, тя се характеризира с липса на прозрачност и в повечето случаи не следва принципите на правовата държава; отбелязва, че в някои случаи с кампанията се злоупотребява за вътрешни битки и за засилване на ролята и властта на Китайската комунистическа партия (ККП); изразява съжаление обаче, че тази кампания е провеждана по начини, които допълнително подкопават принципите на правовата държава, като са обвинени служители, за които се твърди, че са били задържани по силата на незаконна система за задържане, лишени от основна правна защита и често принуждавани да направят признания;

27.  Изразява своето съчувствие към семействата и приятелите на над 173-те жертви на опустошителните експлозии в пристанищния град Тянцзин на 12 август 2015 г., довели до разселването на хиляди жители; отбелязва увеличаващия се брой мирни масови протести относно околната среда в различни части на страната; посочва незаконното съхраняване на хиляди тонове силно токсични химически вещества на незаконно разстояние от по-малко от 600 метра от жилищни райони; счита политиката на бавна и потайна официална информация относно бедствието в Тянцзин за изключително контрапродуктивна, особено в съчетание с цензурата на репортажите в социалните медии за тази голяма трагедия; подчертава значението на прилагането на всички стандарти за безопасност в промишлеността в съответствие с китайското и международното законодателство и призовава китайското правителство да повиши стандартите за безопасност и стандартите във връзка с околната среда на опасните производства, като ги приведе на първо място в съответствие със собствените закони на Китай;

28.  Отбелязва, че след експлозиите на 12 август 2015 г. в Тянцзин и на 31 август 2015 г. в Дунин Китай спешно трябва да разгледа въпроса за промишлената безопасност, по-специално във връзка с корупцията и безнаказаността;

29.  Подчертава спешната необходимост от по-нататъшни мерки за опазване на околната среда, като се има предвид например, че през 2014 г. само осем от 74 големи града са постигнали националния стандарт от PM 2,5 концентрация на замърсители на въздуха, и предвид факта, че в Китай всяка година 190 милиона души се разболяват от замърсена вода; предупреждава, че двойната криза с водата (широкомащабно замърсяване в съчетание с увеличаване на потреблението на вода) може да доведе до тежка политическа и социална нестабилност; припомня, че цената на влошаването на състоянието на околната среда в Китай се усеща и в съседните държави; набляга на цената на влошаването на състоянието на околната среда и се надява следващият петгодишен план да включва като приоритет околната среда; също така подчертава, че липсата на защита на околната среда не само причинява екологични щети, но и представлява източник на практики на нелоялна конкуренция; приветства споразумението между ЕС и Китай за засилване на сътрудничеството с цел справяне с основните екологични предизвикателства, като например замърсяването на въздуха, водата и почвата; приветства факта, че съгласно новия закон за защита на околната среда местните кадри носят отговорност, включително с обратно действие, за щети, нанесени на околната среда по време на техния мандат, и че поемането на ангажимент за опазване на околната среда ще бъде от по-голямо значение за процеса на повишаване на тези местни кадри; настоятелно призовава и националните, и местните органи конструктивно и активно да включват организации в областта на околната среда и движения по места в наблюдението, изпълнението и прилагането на политиките и инициативите на Китай в областта на околната среда; изтъква, че на срещата на високо равнище между ЕС и Китай през юни 2015 г. бяха приети и мерки по политиките в областта на околната среда и изменението на климата, съгласно които Китай следва да спазва граничните стойности на емисиите на CO2 с оглед на срещата на високо равнище в Париж през декември 2015 г. и в съответствие със Стратегическата програма за 2020 г., приета в Пекин през 2013 г.;

30.  Приветства засиленото сътрудничество между ЕС и Китай и обмена на опит в областта на правата и защитата на потребителите, както и укрепването на ответните мерки на китайското правителство в тази връзка, отразени в по-строгите правила относно отговорностите на търговците на дребно съгласно професионалния кодекс за поведение по въпроси, включващи задълженията за връщане и ремонт, потенциалните измами, подвеждащата и измамническа реклама, условията на предплащане и защитата на личната информация на потребителите, по-специално с оглед на бързо разрастващия се сектор на онлайн пазаруването в Китай;

31.  Отбелязва, че през последните години антитерористичната политика на Китай се разви бързо от подход на реакция за „защита срещу терора“ в проактивна „война срещу терора“, наред с постоянни действия за „управление на кризи“ с безпрецедентен размах в засегнатите региони и в обществото; изразява загриженост във връзка със законопроекта за борба с тероризма, който може да доведе до по-нататъшни нарушения на свободата на изразяване, на събиранията, на сдруженията и на религията, по-специално в Тибет и Синцзян като райони с малцинствено население;

32.  Изразява солидарност с народа на Китай в усилията му за борба с тероризма и екстремизма; при все това изразява загриженост, че определението на понятието „терорист“, включено в китайския законопроект за борба с тероризма, ако не бъде съществено преразгледано, може да даде възможност за налагане на наказание на почти всеки мирен израз на тибетската култура, религия или идентичност, който може да се различава от държавните;

33.  Призовава Китай да повиши свободата на интернет и да зачита киберсигурността на всички държави;

34.  Изразява загриженост относно факта, че Синцзян е затворен в порочен кръг, като се има предвид, от една страна, че съществуват склонни към насилие сепаратистки и екстремистки групи сред тюркскоезичните уйгури мюсюлмани, които обаче не са мнозинство, и че, от друга страна, в името на стабилността Пекин все по-често отговаря на социалните вълнения с репресии, като засилва присъствието на своя апарат за сигурност в региона, отчуждава голям брой уйгури от Пекин и подхранва сред уйгурското население настроения, насочени срещу ханските китайци; изразява съжаление във връзка с маргинализацията на уйгурската култура в Синцзян, включително забраната, наложена на уйгурските държавни служители, да посещават джамии, а на някои места да спазват рамадана; призовава китайските органи да положат всички усилия за развитието на пълноценен диалог с уйгурската общност и да защитават културната идентичност на уйгурското население; отбелязва със загриженост ограниченията на пътуванията, най-вече в Тибет и Синцзян, които могат да бъдат налагани на граждани на ЕС, особено на дипломати и журналисти; отбелязва, че никакви подобни ограничения не се прилагат по отношение на китайски граждани (включително дипломати и журналисти) в държавите — членки на ЕС; поради това призовава настоятелно да бъдат предприети мерки за прилагане на принципа на реципрочност;

35.  Изразява съпричастност и солидарност с народа на Хонконг в подкрепа на демократичните реформи; подчертава, че автономията на Хонконг е гарантирана от Основния закон; счита, че въвеждането на истински всеобщо избирателно право в Специалния административен район е напълно съвместимо с принципа „една държава — две системи“; изразява съжаление, че реформата на избирателния закон с цел назначаване на главен администратор на Хонконг не беше завършена; изразява надежда, че може да бъде стартиран нов процес на реформи в близко бъдеще с цел народът на Хонконг да получи право на всеобщи преки избори през 2017 г. с реален избор измежду различни кандидати; приветства съвместния доклад от 24 април 2015 г. на Европейската служба за външна дейност и Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета: „Специален административен район Хонконг: годишен доклад за 2014 г.“ и подкрепя ангажимента на ЕС да укрепи демокрацията, включително принципите на правовата държава, независимостта на съдебната система, основните свободи и права, прозрачността и свободата на информация и на изразяване в Хонконг;

36.  Силно подкрепя принципа „една държава — две системи“ като основа за добри отношения между Специалните административни региони Хонконг и Макао и континентален Китай;

37.  Изразява загриженост във връзка с неотдавнашните политически и граждански вълнения в Хонконг и призовава Китай да спазва своите задължения към народа на Хонконг и да зачита неговите права и свободи при условията на Китайско—британската съвместна декларация, подписана през 1984 г.;

Външно положение

38.  Отбелязва, че от нейното стартиране „китайската мечта“ за национално обновление на председателя Си предвижда по-силна и по-проактивна роля на Китай в света; насърчава заместник-председателя/върховния представител да проучи възможностите за разработване със САЩ на общ подход спрямо Китай, в случаите когато това би допринесло за благоприятстването на интересите на ЕС; подчертава, че постоянното израстване на Китай като световна сила налага непрекъснато и бързо, в спешен порядък, да бъдат преразглеждани стратегическите приоритети на Европа в нейните отношения с Китай; подчертава необходимостта световна сила като Китай да допринася, в един глобализиран и независим контекст и по по-активен и конструктивен начин, за справянето с глобалните предизвикателства и регионалните конфликти и за постигането на многостранен световен ред, който зачита международното право, всеобщите ценности и мира; счита, че Китай следва все повече да заема своето място сред водещите държави в света, като действа съгласно определените за всички правила;

39.  Отбелязва приоритета, даден от председателството на председателя Си на отношенията със САЩ, като се има предвид неговото предложение за „нов вид отношения между големи сили“ между Китай, САЩ и други регионални действащи лица; подкрепя по-конструктивен подход към нов световен ред, за чието създаване и интегриране Китай следва да помогне — ред, който се основава на всеобщите ценности на правата на човека, демокрацията и човешката сигурност; призовава ЕС да бъде по-активен в Азия и да си сътрудничи с Китай, САЩ и други регионални действащи лица за постигането на повече стабилност в региона;

40.  Подчертава, че в наскоро публикуваната Бяла книга относно военната стратегия на Китай се посочват намеренията на Пекин за допълнително разрастване на китайския военноморски флот и за разширяване на обхвата на неговите операции, като се премине от „отбрана на крайбрежните води“ към „защита в открито море“; изразява съжаление във връзка с едностранното създаване на опознавателна зона за противовъздушната отбрана и последващото искане за навигационен въздушен контрол на територията на Япония и Южна Корея; призовава за уравновесена позиция с цел да се избегне безпокойството на съседите на Китай и още по-голямо напрежение в Тихия и в Индийския океан, както и да се гарантират важните интереси на Европа във връзка със свободата на морското корабоплаване;

41.  Изразява съжаление за това, че в противоречие с Декларацията за поведение от 2002 г. няколко страни изискват да им се възстановят територии от архипелага Спратли и изразява особена загриженост във връзка с изключително мащабните настоящи усилия на Китай, които включват изграждането на военни съоръжения, пристанища и поне една летищна писта; предупреждава изрично за зараждащата се опасност от увеличаване на присъствието на и силно нарастващата заплаха от конфронтация между съпернически военноморски плавателни съдове и въздушни патрули в района, както и за опасността от евентуално създаване на опознавателна зона за противовъздушната отбрана над Южнокитайско море;

42.  Остава разтревожен от нарастващото напрежение между страните в Южнокитайско море и в тази връзка призовава всички участващи страни да избягват едностранни провокационни действия в Южнокитайско море и подчертава значението на мирното уреждане на споровете въз основа на международното право и с помощта на безпристрастно международно посредничество като Конвенцията на ООН по морско право; изразява съжаление във връзка с факта, че Китай отказва да признае юрисдикцията както на Конвенцията на ООН по морско право, така и на Арбитражния съд; призовава настоятелно Китай да преосмисли позицията си и призовава всички страни, включително Китай, да спазват бъдещото решение на Конвенцията на ООН по морско право; счита, че евентуално мирно разрешаване на напрежението в района на Южнокитайско и на Източнокитайско море може да се постигне чрез договаряне и съвместно прилагане на кодекси за поведение за мирното използване на въпросните морски зони, включително създаването на маршрути за безопасна търговия и квоти за риболов или определяне на области за проучване на ресурсите; подкрепя спешния призив на 26-ата среща на високо равнище на АСЕАН за бързо приемане на кодекс за поведение в Южнокитайско море; приветства наскоро постигнатото споразумение между Китай и АСЕАН да се ускорят консултациите относно кодекс за поведение за споровете в Южнокитайско море; отбелязва инициативата на Тайван за мир в Южнокитайско море, целяща постигане на консенсус относно кодекс за поведение и създаване на механизъм, който позволява на всички страни да си сътрудничат в съвместната експлоатация на природни и морски ресурси в региона; подкрепя всички действия, които дават възможност Южнокитайско море да стане „Море на мира и сътрудничеството“;

43.  Призовава заместник председателя/върховния представител да установи рисковете за мира и сигурността в региона, както и в международен мащаб, в случай на въоръжен конфликт в Източнокитайско и Южнокитайско море, в съответствие с приоритетите, определени в Европейската стратегия за морска сигурност, какви рискове би породило това за свободата и безопасността на навигацията в региона и какви рискове съществуват там за конкретни европейски интереси; счита, че други участници (а именно Австралия) вече проявяват значителна политическа активност в Тихия океан и че ЕС следва да разчита на двустранното и многостранното сътрудничество, за да допринася ефективно за сигурността в региона;

44.  Настоятелно призовава китайското правителство да използва всички свои механизми на влияние, за да гарантира стабилност на Корейския полуостров и да убеди Северна Корея да се върне към будещи доверие преговори за премахване на ядреното оръжие и да предприеме конкретни действия за премахване на ядреното оръжие; припомня, че Китай остава най-важният съюзник на Северна Корея, и затова насърчава китайското правителство, заедно с международната общност, да играе конструктивна роля за бързото решаване на тежкото положение с правата на човека в Северна Корея, включително справянето с хилядите бежанци, които пресичат границата с Китай, бягайки от ужасните условия в Северна Корея; настоятелно призовава китайското правителство, в съответствие със задълженията му като държава — страна по Конвенцията за бежанците на ООН, да не отказва на тези бежанци правото да търсят убежище и да не ги връща принудително в Северна Корея, а да защитава техните основни права на човека; призовава ЕС, съгласно неговите глобални цели за неразпространение, да упражни дипломатически натиск над китайското правителство за тази цел;

45.  Настоятелно призовава китайското правителство да окаже влияние върху Пакистан, за да го убеди да се въздържа от подклаждане на нестабилност в региона;

46.  Приветства сътрудничеството между ЕС и Китай по въпросите на сигурността и отбраната, включително операциите за борба срещу пиратството в Аденския залив, и призовава за по-нататъшни съвместни усилия за справяне с въпросите на глобалната сигурност и отбрана, като например тероризма;

47.  Насочва вниманието на Пекин към незаменимата роля на САЩ и на ЕС по отношение на целите за модернизация на Китай; освен това припомня на Пекин международните му задължения и отговорности по отношение на приноса за мира и глобалната сигурност като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН; изразява съжаление в тази връзка поради факта, че Китай, в партньорство с Русия, непрекъснато блокира действията на ООН по отношение на Сирия, където Башар ал Асад води смъртоносна война срещу сирийския народ вече повече от четири години;

48.  Подчертава значението на взаимното доверие и сътрудничество между Китай и ЕС и останалите ключови международни участници за справянето с въпросите на глобалната сигурност; изразява надежда, че Китай ще предложи своята подкрепа на водените от ЕС и САЩ инициативи, които имат за цел да се сложи край на нарушенията на международното право, причиняващи конфликта в Източна Украйна, и да се възстанови териториалната цялост и суверенитетът на Украйна след агресията на Русия;

Положението с правата на човека

49.  Отбелязва, че съществува силно противоречие между официалния стремеж на Китай към универсалност на правата на човека и влошаването на положението с правата на човека; отбелязва, че неотдавнашното влошаване на положението с правата на човека и свободите в Китай започна през 2013 г. и засили вече съществуващите репресии над населението, ограничавайки още повече възможността за изразяване на мнение и мирно застъпничество за гражданското общество; изразява дълбока загриженост по повод на задържането, съдебните процеси и присъдите на многобройни активисти в областта на гражданските права, защитници правата на човека и критици на правителството, както и по повод на факта, че над100 адвокати и активисти в областта на правата на човека са задържани или разпитвани от китайската полиция; призовава китайските органи да освободят задържаните и да гарантират, че те могат да упражняват професията си безпрепятствено;

50.  Счита, че сегашните стабилни отношения между ЕС и Китай трябва да осигурят ефективна платформа за зрял, съдържателен и открит диалог по въпросите на правата на човека, основан на взаимно уважение; счита също така, че 40-ата годишнина на отношенията между ЕС и Китай през 2015 г. предлага истинска възможност за напредък в тази област;

51.  Настоятелно призовава ЕС да продължи да настоява за подобряване на положението с правата на човека в Китай винаги когато се води диалог, независимо на какво равнище, и да включва клаузите за правата на човека във всеки двустранен договор, сключен с Китай;

52.  Приветства 33-ия диалог между ЕС и Китай по въпросите на правата на човека от 8 и 9 декември 2014 г.; отбелязва, че диалогът, заедно с натиска от страна на други международни партньори, допринесе за някои конкретни действия; подчертава, че ЕС няколкократно е пояснявал, че желае диалогът да постигне по-осезаеми подобрения на положението с правата на човека на местно равнище;

53.  Припомня, че универсалността на правата на човека винаги е била в центъра на диалозите между ЕС и Китай за правата на човека; със загриженост отбелязва, че в официалното мнение на Китай универсалността е поставена под въпрос на основание на културни различия, и че това е важен източник на концептуални различия, водещи до липса на разбиране и недоверие в отношенията между ЕС и Китай и ограничаващи напредъка в диалога между тях по въпросите за правата на човека; в тази връзка призовава китайското ръководство да преразгледа подхода си към въпроса и да зачита универсалността на правата на човека по начин, съответстващ на Всеобщата декларация за правата на човека; освен това настоятелно призовава институциите на ЕС да работят заедно с китайските органи в тези диалози, за да се способства за зачитането на универсалността;

54.  Остава силно загрижен поради факта, че понастоящем Китай е най-големият екзекутор в света и продължава тайно да налага смъртно наказание на хиляди хора годишно, без да зачита международните минимални стандарти относно използването на смъртното наказание; подчертава отново, че премахването на смъртното наказание допринася за укрепването на човешкото достойнство и за по-нататъшното развитие на правата на човека;

55.  Остава загрижен поради продължаващите строги ограничения на свободата на изразяване, на сдруженията, на събиранията и на религията, както и на дейностите на организациите в областта на правата на човека;

56.  Изразява съжаление във връзка с често дискриминационното отношение към религиозните и етническите малцинства в Китай;

57.  Критикува факта, че макар в Китай свободата на вероизповедание да не е право, изрично гарантирано от конституцията, на практика правителството ограничава религиозните практики до официално одобрените и признати религиозни организации; подкрепя съпротивата на китайските църкви срещу подновената стратегия на правителството за придаване на китайски характер на християнството; осъжда по-специално продължаващата кампания срещу християните в провинция Чжъцзян, по време на която през 2014 г. десетки църкви бяха разрушени и над 400 кръста бяха премахнати; споделя загрижеността на църквите за другите провинции, в които има силно християнско присъствие; осъжда освен това антибудистките кампании чрез подхода на „патриотично образование“, включително мерките за държавно управление на тибетските будистки манастири; осъжда програмите за „юридическо обучение“ на будистките монаси и монахини; не може да разбере и приеме забраната на изображенията на Далай Лама в Китай; изразява загриженост, че се злоупотребява с наказателното право на Китай, за да се преследват тибетци и будисти, чиито религиозни дейности се приравняват на „сепаратизъм“, и вижда, че безпокойството му се потвърждава, тъй като монасите и монахините сега съставляват около 40% от политическите затворници в Тибет; изразява съжаление поради факта, че условията за практикуване на будизма в Тибет значително се влошиха след тибетските протести през март 2008 г., тъй като китайското правителство възприе по-повсеместен подход към „патриотичното образование“, включително мерки за микроуправление на делата на тибетските будистки манастири, например чрез неизбрани комитети за управление, внедрени във всеки манастир, програми за „юридическо обучение“ на монаси и монахини с цел гарантиране, че „не участват в дейности, които разделят родината и нарушават социалния ред“, и забрана на изображенията на Далай Лама;

58.  Отбелязва, че председателят Си предложи определени ангажименти за „цялостен напредък по отношение на управлението на държавата съгласно закона“, заедно с борба с корупцията; въпреки това изразява дълбока загриженост по повод на последното задържане на над 200 адвокати, особено такива, които съсредоточават вниманието си към дела в областта на правата на човека, като много от тях са обвинени в „нарушаване на обществения ред“ и стремеж за подкопаване на Партията, докато органите на властта твърдят, че тези драстични мерки всъщност са защита на правната система на Китай; подчертава, че тези мерки противоречат на твърдението на органите на властта, че застъпват принципите на правовата държава, и подкопават всякакви положени усилия за политически реформи;

59.  Припомня, че в официалното китайско становище социално-икономическите права продължават да имат приоритет пред личните граждански и политически права, докато според европейското разбиране тези права се считат за основни и също толкова важни, а икономическото развитие и правата на човека вървят ръка за ръка, което отразява различията между европейските и китайските схващания за правата на човека, видими в официалните позиции; отново подчертава, че цялостната защита на правата на човека е от основно значение за трайния икономически растеж в Китай, и затова настоятелно призовава китайските органи да гарантират зачитането както на социално-икономическите, така и на гражданските и политическите права;

60.  Отправя критики към Китай за силно рестриктивната медийна среда и строго контролираната цифрова сфера, където чуждестранно, включително европейско уеб съдържание се блокира, а местно съдържание, което се счита за заплаха от политическа гледна точка, обикновено се заличава и цензурира; решително възразява срещу големия брой китайски граждани, лишени от свобода за престъпления, свързани със свободата на изразяване на мнение, особено в интернет;

61.  Изразява дълбока загриженост във връзка с факта, че китайското правителство продължава със своите твърдолинейни политики срещу тибетския народ, по-специално като отхвърля „подхода на средния път“ на Далай Лама, който не е стремеж нито към независимост, нито към отделяне, а към действителна автономия в рамките на конституцията на КНР; призовава китайското правителство да възобнови диалога с тибетските представители; протестира срещу маргинализацията на тибетската култура от ККП и настоятелно призовава китайските органи да зачитат свободата на изразяване на мнение, свободата на сдруженията и свободата на вероизповедание на тибетския народ; изразява съжаление относно влошаването на хуманитарното положение в Тибет, довело до увеличаване на случаите на самозапалване; отбелязва със загриженост приетите наскоро мерки за инкриминиране на самозапалването, целящи да накажат лицата, за които се предполага, че са свързани със самозапалващите се лица; изразява съжаление по повод на принудителното презаселване на над 2 милиона тибетски номади и пастири от 2006 г. насам в т.нар. „ново социалистическо село“, тъй като те са откъснати от медицински грижи, образование и благоденствие; загрижен е също така относно продължаващото прехвърляне на хански китайци в Тибет; изразява своята загриженост във връзка със случаите на изтезания, изчезване и произволно задържане, както и отказа на достъп до медицински грижи за затворниците, включително на монаха Тензин Делек Ринпоче и още 10 видни тибетски затворници; настоява за щателно разследване на всички смъртни случаи в затворите; изразява дълбока загриженост във връзка с влошаването на състоянието на околната среда в Тибет; подчертава, че Тибетското плато се затопля бързо и това може да предизвика топенето на тибетските ледници, много от които захранват най-големите реки в Азия;

62.  Настоятелно призовава европейските дружества, инвестиращи в Китай, да спазват международните трудови стандарти и да поемат ангажименти, надхвърлящи китайските трудови права, ако те не отговарят на международно приетите стандарти;

Отношенията между Китай и Тайван

63.  Счита, че и Китай, и Тайван са важни икономически партньори на ЕС в Азия и в Тихия океан; приветства всяко значително подобряване на отношенията между Китай и Тайван; призовава за преговори по двустранно инвестиционно споразумение между ЕС и Тайван, тъй като на регионално равнище Тайван е най-добрата входна точка и трамплин към Китай за предприятията от ЕС и вече много държави, включително Китайската народна република, са сключили подобни (де факто) споразумения с Тайван;

64.  Отбелязва непротивопоставянето от страна на китайското правителство на участието на Тайван в някои организации на ООН (СЗО, ИКАО); изразява своята загриженост относно препотвърждаването от китайското правителство на Закона против отделянето от 2005 г., който допуска използване на военни средства в случай на обявяване на независимост от страна на Тайван; изразява съжаление поради факта, че все още има 1500 ракети с далечен обсег, насочени от Южен Китай към Тайван; счита, че постепенната демилитаризация на региона би улеснила допълнително сближаването на страните; подчертава, че всички спорове между Китай и Тайван следва да се уреждат с мирни средства на основата на международното право; подчертава, че срещата между високопоставени служители от двете страни на Тайванския проток, състояла се на 23 май 2015 г. на остров Цзинмен, беше окуражаваща стъпка; отбелязва, че това е третата официална среща между ръководителите по въпросите на двустранните отношения от Китай и Тайван; подкрепя инициативи, които развиват по мирен начин отношенията между Китай и Тайван;

o
o   o

65.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, ЕСВД, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки, държавите в процес на присъединяване и държавите кандидатки, правителството на Китайската народна република, Общокитайското събрание на народните представители, правителството на Тайван и законодателния орган на Тайван.

(1) ОВ L 250, 19.9.1985 г., стр. 2.
(2) ОВ L 6, 11.1.2000 г., стр. 40.
(3) ОВ C 264 E, 13.9.2013 г., стр. 33.
(4) ОВ C 239 E, 20.8.2013 г., стр. 1.
(5) Приети текстове, P7_TA(2013)0096.
(6) Приети текстове, P7_TA(2014)0462.
(7) Приети текстове, P7_TA(2014)0094.
(8) Приети текстове, P8_TA(2015)0075.
(9) ОВ C 305 E, 14.12.2006 г., стр. 219.
(10) ОВ C 67 E, 18.3.2010 г., стр. 132.
(11) Приети текстове, P7_TA(2013)0097.
(12) Приети текстове, P7_TA(2013)0411.
(13) Приети текстове, P7_TA(2013)0412.
(14) ОВ C 285 E, 21.10.2010 г., стр. 80.
(15) ОВ C 199 E, 7.7.2012 г., стр. 185.
(16) OВ C 349 E, 29.11.2013 г., стр. 98.
(17) Приети текстове, P7_TA(2013)0603.
(18) Приети текстове, P7_TA(2014)0252.
(19) ОВ C 288 E, 25.11.2006 г., стр. 59.
(20) ОВ C 157 E, 6.7.2006 г., стр. 471.
(21) ОВ C 99 E, 3.4.2012 г., стр. 118.
(22) ОВ C 131 E, 8.5.2013 г., стр. 121.
(23) OВ C 332 E, 15.11.2013 г., стр. 185.

Правна информация - Политика за поверителност