Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/3017(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-1409/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/12/2015 - 9.3

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0464

Prijaté texty
PDF 180kWORD 80k
Štvrtok, 17. decembra 2015 - Štrasburg
Situácia na Maldivách
P8_TA(2015)0464RC-B8-1409/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2015 o situácii na Maldivách (2015/3017(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Maldivách, najmä na uznesenia zo 16. septembra 2004(1) a z 30. apríla 2015(2),

−  so zreteľom na záverečnú správu z 22. marca 2014 volebnej pozorovateľskej misie EÚ na parlamentných voľbách v Maldivskej republike,

−  so zreteľom na spoločné miestne vyhlásenie z 30. septembra 2014 o hrozbách pre občiansku spoločnosť a ľudské práva na Maldivách, ktoré vydali delegácia EÚ po dohode s veľvyslanectvami členských štátov EÚ, Nórska a Švajčiarska v Colombe akreditovanými pre Maldivy,

−  so zreteľom na vyhlásenie z 12. marca 2015, ktoré predniesol predseda Delegácie pre vzťahy s krajinami južnej Ázie o zatknutí bývalého prezidenta Mohameda Našída na Maldivách a so zreteľom na list z 10. apríla 2015, ktorý predseda Výboru pre zahraničné veci adresoval ministrovi zahraničných veci Maldivskej republiky,

−  so zreteľom na vyhlásenie zo 14. marca 2015 hovorcu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o odsúdení bývalého prezidenta Maldív Mohameda Našída,

−  so zreteľom na vyhlásenie z 5. novembra 2015 hovorcu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o vyhlásení výnimočného stavu prezidentom Maldív,

−  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR), ktorého zmluvnou stranou sú Maldivy,

−  so zreteľom na vyhlásenie z 18. marca 2015 vysokého komisára OSN pre ľudské práva Zajda Ra´ada al-Husajna o súdnom procese s bývalým prezidentom Mohamedom Našídom,

−  so zreteľom na stanovisko č. 33/2015 (Maldivy) zo 4. septembra 2015 pracovnej skupiny OSN pre svojovoľné zadržiavanie,

−  so zreteľom na dokumenty súvisiace s posledným všeobecným pravidelným preskúmaním (UPR) pred radou OSN pre ľudské práva o Maldivách zo 6. mája 2015,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže posledné prezidentské voľby v roku 2013, v ktorých sa dostal k moci Abdulla Yameen Abdul Gayoom, poznačili nezrovnalosti;

B.  keďže 13. marca 2015 bol Mohamed Našíd, prvý demokraticky zvolený prezident Maldív, odsúdený na 13 rokov odňatia slobody na základe politicky motivovaných obvinení, a keďže túto skutočnosť odsúdila pracovná skupina OSN pre svojvoľné zadržiavanie; keďže jeho proces sa vyznačoval nezrovnalosťami; keďže iní bývalí funkcionári vrátane bývalého viceprezidenta Ahmeda Adíba a bývalých ministrov obrany Mohameda Nazima a Tholhatha Ibrahima, boli tiež zatknutí a uväznení;

C.  keďže boli vznesené obavy v súvislosti s vysoko spolitizovaným maldivským súdnictvom, ktoré v priebehu rokov zneužíva svoje právomoci a koná v prospech súčasnej vládnej strany a proti opozičným politikom;

D.  keďže 4. novembra 2015 vláda Maldív vyhlásila výnimočný stav a o šesť dní neskôr ho zrušila, čo sa javilo ako prostriedok na predídenie masovým protivládnym protestom, a keďže vláda bola široko odsúdená za pozastavenie základných práv občanov a za to, že udelila vojsku a polícii právomoc ľubovoľne prehliadať a zatýkať;

E.  keďže 27. a 28. novembra 2015 polícia na Maldivách rozohnala opozičných demonštrantov s použitím slzotvorného plynu a paprikového spreja a zatkla viac ako desiatku demonštrantov, ktorí požadovali prepustenie bývalého prezidenta a ďalších väznených politických lídrov;

F.  keďže Mahfúz Saíd, právnik v oblasti ľudských práv a člen právneho tímu bývalého prezidenta Mohameda Našída, bol napadnutý 4. septembra 2015;

G.  keďže moratórium na trest smrti na Maldivách (vrátane oneskorených trestov udelených maloletým osobám), ktoré bolo prijaté v roku 1953, bolo odvolané v apríli 2014;

H.  keďže parlament schválil zákon, podľa ktorého sa výzvy na reštriktívne opatrenia a ďalšie súvisiace sankcie proti vláde Maldív a jej členom považujú za trestný čin zrady;

I.  keďže podľa výboru Medziparlamentnej únie pre ľudské práva poslancov patria Maldivy medzi najhoršie krajiny na svete v súvislosti s útokmi proti opozičným poslancom, pričom opoziční politici sú bežne zastrašovaní, zatýkaní a väznení; keďže sloboda prejavu (vrátane slobody médií), sloboda združovania a demokratická pluralita sú stále viac v ohrození, pričom sú zatknuté a obvinené stovky protivládnych demonštrantov;

J.  keďže existujú tiež obavy týkajúce sa rastúcej militantnosti islamských radikálov a mnohých radikalizovaných mladých mužoch a ženách, ktorí údajne vstúpili do organizácie Islamský štát (IŠ); keďže sa odhaduje, že Maldivy majú v pomere k počtu obyvateľov najvyšší počet bojovníkov IŠ na svete;

K.  keďže Ahmed Rilwan, novinár kritizujúci vládu, ktorý „zmizol“ v auguste 2014, je stále nezvestný a v súčasnosti existujú obavy, že je mŕtvy;

L.  keďže gangy a radikálne islamistické skupiny – údajne v spolupráci s políciou – často napádajú inštitúcie, organizácie a jednotlivcov, ktorí kritizujú činnosť vlády alebo sú obvinení z podpory ateizmu, a keďže toto vytvára klímu zastrašovania;

M.  keďže sa zvyšuje počet prípadov obťažovania, hrozieb a útokov proti organizáciám občianskej spoločnosti a ochrancom ľudských práv vrátane bývalej Komisie pre ľudské práva na Maldivách (HRCM), ktorú najvyšší súd kritizoval za predloženie správy na všeobecné pravidelné preskúmanie Rady OSN pre ľudské práva;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad postupným úpadkom demokratických štandardov a rastúcimi autoritatívnymi tendenciami na Maldivách, čo vytvára atmosféru strachu a politického napätia, ktoré by mohlo ohroziť pokrok, ktorý sa dosiahol v nedávnych rokoch v oblasti nastoľovania ľudských práv, demokracie a právneho štátu v krajine;

2.  odsudzuje tvrdé zásahy proti politickým oponentom; žiada vládu Maldív, aby okamžite a bezpodmienečne prepustila bývalého prezidenta Mohameda Našída, bývalého viceprezidenta Ahmeda Adeeba a bývalých ministrov obrany Mohameda Nazima a Tholhatha Ibrahima, spoločne so Sheikhom Imranom Abdullaom a ostatnými politickými väzňami, a aby ich zbavila všetkých obvinení; je tiež znepokojený zhoršujúcim sa zdravotným stavom bývalého prezidenta;

3.  opakovane potvrdzuje svoju silnú nespokojnosť s vážnymi nedostatkami v súdnom procese s bývalým prezidentom Mohamedom Našídom;

4.  vyzýva vládu Maldív, aby zaručila úplnú nestrannosť súdnictva a aby dodržiavala riadny zákonný postup a rešpektovala právo na spravodlivý, nestranný a nezávislý súdny proces; zdôrazňuje, že je potrebné odpolitizovať súdnictvo a bezpečnostné služby v krajine;

5.  vyjadruje v tejto súvislosti svoje silné znepokojenie nad odvolaním generálneho prokurátora a pripomína vláde, že úrad generálneho prokurátora je podľa maldivskej ústavy nezávislým ústavným orgánom a že generálny prokurátor musí mať možnosť vykonávať svoj legitímny ústavný mandát bez svojvoľného politického zasahovania či zastrašovania zo strany iných zložiek vlády;

6.  je hlboko znepokojený sústavným úpadkom ľudských práv vrátane zneužívania výnimočného stavu výkonnými silami na Maldivách, ako aj hrozbou ďalšieho zhoršovania situácie; pripomína Maldivskej republike jej medzinárodné záväzky týkajúce sa dodržiavania ľudských práv vrátane práv detí a základných slobôd;

7.  žiada, aby politické strany nastolili skutočný dialóg o budúcnosti tohto krehkého ostrovného štátu;

8.  žiada vládu Maldív, aby rešpektovala a plne podporovala právo na protest a právo na slobodu prejavu, združovania a zhromažďovania a aby sa nesnažila tieto práva obmedzovať; tiež žiada vládu Maldív, aby skončila s beztrestnosťou pre členov ozbrojených skupín, ktorí používajú násilie proti ľuďom podporujúcim náboženskú toleranciu, pokojným protestujúcim, kritickým médiám a občianskej spoločnosti; žiada Maldivy, aby v plnej miere plnili svoje medzinárodné povinnosti;

9.  žiada vládu Maldív, aby chránila práva prodemokratických aktivistov, umiernených moslimov, zástancov sekularizmu a tých, ktorí sa vzpierajú propagácii wahhábisticko-salafistickej ideológie na Maldivách, a aby zabezpečili ich právo na účasť vo všetkých oblastiach verejného života na Maldivách;

10.  pripomína, že sloboda médií je základom fungujúcej demokracie; vzýva vládu a orgány Maldív, aby zabezpečili primeranú ochranu novinárov a bojovníkov za ľudské práva, ktorí v dôsledku svojej legitímnej činnosti čelia hrozbám a útokom, a aby v tejto súvislosti umožnili, aby sa riadne vyšetrilo zmiznutie Ahmeda Rilwana, napadnutie Mahfúza Saída a útoky a hrozby namierené proti novinárom, členom občianskej spoločnosti a nezávislým inštitúciám;

11.  žiada, aby sa znova bezodkladne zaviedlo moratórium na trest smrti s cieľom jeho zrušenia a aby sa uskutočnila revízia trestného zákona s cieľom zastaviť používanie telesných trestov;

12.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pre turistov, ktorí plánujú cestovať do tejto krajiny, vydali dôkladné upozornenia týkajúce sa situácie v oblasti ľudských práv; zároveň vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby úzko sledovala situáciu v oblasti ľudských práv a politickú situáciu na Maldivách;

13.  žiada EÚ a jej členské štáty, aby vzhľadom na pokračujúci úpadok demokracie a zhoršovanie sa situácie v oblasti ľudských práv na Maldivách zaviedli reštriktívne opatrenia v podobe cielených sankcií zameraných na zmrazenie zahraničných aktív členov maldivskej vlády a jej vedúcich podporovateľov spomedzi maldivskej podnikateľskej komunity a aby im uložili zákaz vycestovať;

14.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Komisii, Rade, členským štátom a vláde a parlamentu Maldív.

(1) Ú. v. EÚ C 140 E, 9.6.2005, s. 165.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2015)0180.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia