Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/3018(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-1412/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/12/2015 - 9.4

Приети текстове :

P8_TA(2015)0465

Приети текстове
PDF 479kWORD 84k
Четвъртък, 17 декември 2015 г. - Страсбург
Малайзия
P8_TA(2015)0465RC-B8-1412/2015

Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно Малайзия (2015/3018(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предходните си резолюции относно Малайзия,

—  като взе предвид резолюцията си от 15 януари 2014 г. относно бъдещето на отношенията между ЕС и АСЕАН(1),

—  като взе предвид изявлението на говорителя на ЕСВД от 15 април 2015 г. относно наскоро приетото изменение на Закона за противодържавната дейност в Малайзия,

—  като взе предвид изявлението на говорителя на ЕСВД от 17 март 2015 г. относно задържането на Нурул Изах, депутат от опозицията в Малайзия,

—  като взе предвид изявлението на говорителя на ЕСВД от 10 февруари 2015 г. относно осъждането на малайзийския политик от опозицията Ануар Ибрахим,

—  като взе предвид Стратегическата рамка на ЕС относно правата на човека,

—  като взе предвид изявлението на върховния комисар на ООН за правата на човека от 9 април 2015 г. относно законопроектите за борба с тероризма и с противодържавната дейност,

—  като взе предвид съвместно съобщение за медиите на ЕСВД във връзка с политическия диалог относно правата на човека между ЕС и АСЕАН от 23 октомври 2015 г.,

—  като взе предвид насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека,

—  като взе предвид сесията на всеобщия периодичен преглед на ООН от октомври 2013 г.,

—  като взе предвид доклада на специалния докладчик за трафика на хора от юни 2015 г.,

—  като взе предвид втория общ периодичен преглед относно Малайзия пред Съвета на ООН по правата на човека от октомври 2013 г. и неговите препоръки,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид Декларацията на Организацията на обединените нации относно защитниците на правата на човека от 1998 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 1984 г.,

—  като взе предвид Декларацията за правата на човека на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че ЕС разглежда Малайзия като основен политически и икономически партньор в Югоизточна Азия; като има предвид, че ЕС и Малайзия водят преговори за сключване на споразумение за партньорство и сътрудничество и на споразумение за свободна търговия;

Б.  като има предвид, че пространството за водене на публичен дебат и свободно изразяване в Малайзия бързо се стеснява, тъй като правителството прибягва до неясно формулирани разпоредби в областта на наказателното право, за да заглуши критиците си и да потуши общественото недоволство и мирното изразяване на мнение, включително дебатите по въпроси от обществен интерес; като има предвид, че тези закони включват Закона за противодържавната дейност, Закона за печатната преса и публикациите, Закона за комуникациите и мултимедиите, както и Закона за мирните събрания, наред с другото;

В.  като има предвид, че на 3 декември 2015 г. законопроектът на Съвета за национална сигурност беше приет в парламента на Малайзия с мнозинство; като има предвид, че законопроектът предоставя на Съвета за национална сигурност, начело с министър-председателя, широки правомощия да обявява извънредно положение във всяка област, за която се счита, че има риск за сигурността, като дава обширни правомощия за задържане, претърсване и изземване без съдебна заповед;

Г.  като има предвид, че само съгласно Закона за противодържавната дейност, от началото на 2014 г. най-малко 78 души са били разследвани или са били обвинени;

Д.  като има предвид, че бивш лидер на опозицията, Ануар Ибрахим, беше осъден по обвинения в содомия през февруари 2015 г., вследствие на политически мотивирано съдебно преследване, които доведоха до наказателното производство, което не отговаряше на международните стандарти за справедлив процес; като има предвид, че са му били отказани подходящи медицински грижи;

Е.  като има предвид, че ЛГБТ лица в Малайзия се считат за престъпници съгласно Закона за борба със содомията на държавата и регионалните закони, забраняващи т.нар. „кросдресинг“ (преобличане в дрехите на противоположния пол), и са обект на политически изказвания, насаждащи омраза, произволни арести, физическо и сексуално насилие, лишаване от свобода, и други злоупотреби;

Ж.  като има предвид, че срещу малайзийския карикатурист Зулкифли Ануар Улхаке (Зунар) са отправени обвинения по Закона за противодържавната дейност след критични съобщения в Twitter срещу правителството във връзка с осъждането на Ануар Ибрахим; като има предвид, че срещу блогъра Халид Исмат и университетския преподавател Азми Шаром са повдигнати подобни обвинения;

З.  като има предвид, че малайзийската комисия за борбата с корупцията е разпитала министър-председателя във връзка с твърденията за корупция, след като над 600 милиона евро са били намерени на банковата му сметка без никаква обосновка за източника и предназначението им, както и на отделни твърдения, че липсват стотици милиони евро от сделки с държавна фирма, създадена от него, 1Malaysia Development Berhad (1MDB);

И.  като има предвид, че медиите и издателствата са подложени на ограничения съгласно Закона за печатната преса и публикациите, след като докладваха за твърдения, и че адвокатът Матиас Чанг и политикът Хайръдин Абу Хасан бяха арестувани след техните разследвания във връзка с тези твърдения;

Й.  като има предвид, че върховният представител изрази загриженост по отношение на злоупотребата с наказателното право по време на посещението си в Малайзия на 5 и 6 август 2015 г.;

К.  като има предвид, че според ООН и НПО малайзийските полицейски сили все по-често прибягват до изтезания, късни вечерни арести, необосновано предварителното задържане и избирателно преследване;

Л.  като има предвид, че Малайзия продължава да прилага смъртното наказание, като понастоящем 1000 затворници са с издадена смъртна присъда;

М.  като има предвид, че Малайзия е член на Съвета за сигурност на ООН и понастоящем е председател на АСЕАН и че 27-ата среща на високо равнище на АСЕАН беше проведена в Куала Лумпур от 18 до 22 ноември 2015 г.;

1.  Отново заявява твърдия ангажимент на ЕС към малайзийския народ, с който ЕС има силни и дълготрайни политически, икономически и културни връзки;

2.  Изразява съжаление във връзка с влошаването на положението с правата на човека в Малайзия и по-специално репресиите, насочени срещу активисти на гражданското общество, университетски преподаватели, медийни и политически активисти; изразява загриженост по отношение на нарастването броя на хората, срещу които са повдигнати обвинения или са задържани съгласно Закона за противодържавната дейност;

3.  Изразява особена загриженост във връзка с приемането на законопроекта на Съвета за национална сигурност и призовава настоятелно за неговото оттегляне; призовава правителството да поддържа подходящ баланс между необходимостта да се гарантира националната сигурност и необходимостта от защита на гражданските и политическите права;

4.  Настоятелно призовава правителството на Малайзия да освободи незабавно всички политически затворници, включително бившия лидер на опозицията, Ануар Ибрахим, и да им се предоставят подходящи медицински грижи, както и да прекрати политически мотивирани обвинения, включително тези срещу карикатуриста Зулкифли Ануар Улхаке (Зунар), блогъра Халид Исмат, университетския преподавател Азми Шаром, политическите дисиденти Хайръдин Абу Хасан и Матиас Чанг, както и активистите в областта на правата на човека, Лена Хендри и Мария Чин Абдула;

5.  Настоятелно призовава малайзийските органи да отменят Закона за противодържавната дейност и да приведат цялото законодателство, в това число Закона за предотвратяване на тероризма, Закона за печатната преса и публикациите, Закона за комуникациите и мултимедиите, Закона за мирните събрания, както и другите съответни разпоредби на наказателния кодекс, в съответствие с международните стандарти относно свободата на изразяване на мнение и свободата на събрания и защитата на правата на човека; призовава малайзийските органи да улеснят провеждането на мирни събрания и да гарантират сигурността на всички участници и тяхната свобода на изразяване в цялата държава;

6.  Настоятелно призовава за създаването на независима комисия по полицейските жалби и нарушения, както беше препоръчано от полицейската анкетна комисия през 2005 г., която да разследва твърденията за изтезания и смъртни случаи на лица, задържани от полицията;

7.  Подчертава значението на провеждането на независими и прозрачни разследвания на твърденията за корупция, както и на пълното сътрудничество с разследващите органи; настоятелно призовава правителството на Малайзия да се въздържа от оказване на натиск върху малайзийската комисия за борбата с корупцията и медиите;

8.  Изразява дълбоко съжаление поради вземането на надмощие от страна на групировки на супремасистите, което допринася допълнително за създаването на етническо напрежение;

9.  Насърчава правителството на Малайзия да започне провеждането на диалог с партиите на опозицията и представители на гражданското общество;

10.  Призовава правителството на Малайзия да ратифицира основните международни конвенции за правата на човека, включително Международния пакт за граждански и политически права, Международния пакт за икономически, социални и културни права, Конвенцията против изтезанията, Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация, Конвенция № 169 на МОТ, Римския статут на МНС, както и Конвенцията от 1951 г. за статута на бежанците и факултативния протокол към нея;

11.  Призовава правителството на Малайзия да отправи постоянна покана за всички специални процедури на ООН, като по този начин се даде възможност на специалните докладчици да посетят Малайзия, без да се налага да искат покана;

12.  Отново заявява своята позиция, че смъртното наказание е жестоко, нечовешко и унизително отношение и призовава Малайзия да въведе мораториум като първа стъпка към премахването на смъртното наказание за всички престъпления и да замени всички смъртни присъди с лишаване от свобода;

13.  Призовава ЕС и неговите държави членки да координират своите политики по отношение на Малайзия в съответствие със стратегическата рамка на ЕС относно правата на човека с цел насърчаване на реформите по посочените по-горе въпроси, будещи загриженост, като използват всички възможни средства, включително в контекста на ООН, където Малайзия е непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН през периода 2015-2016 г.;

14.  Призовава делегацията на ЕС в Малайзия да увеличи усилията си за финансиране на проекти относно свободата на изразяване и реформиране на репресивните закони, както и да използва всички подходящи инструменти, в това число Европейския инструмент за демокрация на правата на човека, за да закриля защитниците на правата на човека; настоятелно призовава за оттеглянето на Закона за борба със содомията и призовава ЕСВД, съгласно насоките на ЕС за утвърждаването и защитата на правата на ЛГТБ лица, да ускори работата си във връзка с правата на ЛГБТИ лица в Малайзия, които се сблъскват с насилие и преследване, и по-специално да се стреми към декриминализиране на хомосексуалността и трансполовостта;

15.  Потвърждава колко е важно провеждането на политическия диалог относно правата на човека между ЕС и АСЕАН като полезно средство за обмен на добри практики и насърчаване на инициативите за изграждане на капацитет;

16.  Призовава Комисията да гарантира, че проблемите, свързани с правата на човека, ще бъдат надлежно взети предвид при бъдещите преговори относно сключването на Споразумение за свободна търговия между ЕС и Малайзия и на Споразумение за партньорство и сътрудничество;

17.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на парламента и правителството на Малайзия, на върховния комисар на ООН по правата на човека, както и на правителствата на държавите — членки на АСЕАН.

(1) Приети текстове, P7_TA(2014)0022.

Правна информация - Политика за поверителност