Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/3018(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-1412/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/12/2015 - 9.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0465

Priimti tekstai
PDF 259kWORD 81k
Ketvirtadienis, 2015 m. gruodžio 17 d. - Strasbūras
Malaizija
P8_TA(2015)0465RC-B8-1412/2015

2015 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Malaizijos (2015/3018(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Malaizijos,

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl ES ir ASEAN santykių ateities(1),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 15 d. EIVT atstovo spaudai pareiškimą dėl neseniai priimto įstatymo dėl kovos su pasipriešinimo kurstymu Malaizijoje pakeitimo,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 17 d. EIVT atstovo spaudai pareiškimą dėl opozicijai priklausančio Malaizijos parlamento nario Nurulo Izzaho sulaikymo,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 10 d. EIVT atstovo pareiškimą dėl Malaizijos opozicijos politiko Anwaro Ibrahimo nuteisimo,

–  atsižvelgdamas į ES strateginę programą žmogaus teisių srityje,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 9 d. JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro pareiškimą dėl kovos su terorizmu ir pasipriešinimo kurstymu įstatymų projektų,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 23 d. bendrą EIVT spaudos pranešimą dėl ES ir ASEAN dialogo žmogaus teisių klausimais,

–  atsižvelgdamas į ES gaires dėl žmogaus teisių gynėjų,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. spalio mėn. JT visuotinio periodinio vertinimo sesiją,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. birželio mėn. JT specialiosios pranešėjos prekybos žmonėmis klausimais ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. spalio mėn. Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos atliktą antrąjį visuotinį periodinį Malaizijos vertinimą ir rekomendacijas,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1998 m. Jungtinių Tautų deklaraciją dėl žmogaus teisių gynėjų,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į 1984 m. JT konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą,

–  atsižvelgdamas į Pietryčių Azijos valstybių asociacijos Žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi ES Malaiziją laiko pagrindine politine ir ekonomine partnere Pietryčių Azijoje; kadangi ES ir Malaizija vykdo derybas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo ir laisvosios prekybos susitarimo;

B.  kadangi galimybių rengti viešąsias diskusijas ir žodžio laisvės Malaizijoje sparčiai mažėja, kadangi vyriausybė naudojasi neaiškiai suformuluotais baudžiamosios teisės įstatymais savo kritikams nutildyti ir nepasitenkinimui ir taikiam nuomonės reiškimui, įskaitant diskusijas dėl viešojo intereso klausimų, numalšinti; kadangi, be kitų, tie įstatymai yra šie: įstatymas dėl kovos su pasipriešinimo kurstymu, įstatymas dėl spaudos ir leidybos, įstatymas dėl ryšių ir multimedijos ir įstatymas dėl taikių susirinkimų;

C.  kadangi 2015 m. gruodžio 3 d. Malaizijos parlamentas balsų dauguma priėmė aktą dėl Nacionalinio saugumo tarybos; kadangi šiuo aktu Nacionalinei saugumo tarybai, kuriai vadovauja ministras pirmininkas, suteikti platūs įgaliojimai paskelbti nepaprastąją padėtį bet kurioje vietovėje, kai nusprendžiama, kad joje kyla saugumo pavojus, ir suteikiamos didelės galios, susijusios su suėmimais, kratomis ir konfiskavimu be orderio;

D.  kadangi nuo 2014 m. pradžios vien taikant įstatymą dėl kovos su pasipriešinimo kurstymu buvo pradėtos bylos arba pateikti kaltinimai mažiausiai 78 žmonėms;

E.  kadangi 2015 m. vasario mėn. buvęs opozicijos lyderis Anwaras Ibrahimas buvo nuteistas už sodomiją po politiniais motyvais grindžiamo baudžiamojo persekiojimo, pasibaigusio tarptautinių teisingo bylos nagrinėjimo standartų neatitinkančiu baudžiamuoju procesu; kadangi jam nebuvo suteikta tinkama medicininė priežiūra;

F.  kadangi lesbietės, gėjai, biseksualūs, translyčiai ir interseksualūs asmenys Malaizijoje yra laikomi nusikaltėliais pagal šalies įstatymą, draudžiantį dėvėti kitos lyties rūbus, ir susiduria su politinę neapykantą kurstančiomis kalbomis, savavališku sulaikymu, fiziniais ir seksualiniais išpuoliais, įkalinimu ir kitokiu smurtu;

G.  kadangi Malaizijos karikatūristui Zulkiflee Anwarui Ulhaque (Zunarui) iškelti kaltinimai pagal įstatymą dėl kovos su pasipriešinimo kurstymu po to, kai jis tinkle „Twitter“ paskelbė vyriausybę kritikuojančias žinutes dėl Anwarui Ibrahimui paskelbto nuosprendžio; kadangi tinklaraštininkui Khalidui Ismathui ir mokslininkui Azmi Sharomui iškelti panašūs kaltinimai;

H.  kadangi Malaizijos Kovos su korupcija komisija apklausė ministrą pirmininką dėl įtarimų papirkinėjimu po to, kai jo banko sąskaitoje buvo rasta daugiau kaip 600 mln. eurų, kurių šaltinis ir tikslas nebuvo nurodytas, taip pat dėl atskirų įtarimų dėl to, kad pradingo šimtai milijonų eurų, susijusių su jo įkurtos valstybinės įmonės „1Malaysia Development Berhad“ (1MDB) sandoriais;

I.  kadangi žiniasklaidos priemonės ir leidyklos po to, kai jos pranešė apie šiuos kaltinimus, susidūrė su apribojimais, taikomais pagal įstatymą dėl spaudos ir leidybos, ir kadangi teisininkas Matthias Chang ir politikas Khairuddin Abu Hassan buvo suimti po to, kai atliko tyrimą dėl šių įtarimų;

J.  kadangi vyriausioji įgaliotinė išreiškė susirūpinimą dėl piktnaudžiavimo baudžiamosios teisės įstatymais per jos 2015 m. rugpjūčio 5–6 d. vizitą į Malaiziją;

K.  kadangi, JT ir NVO teigimu, Malaizijos policijos pajėgos vis dažniau naudojo kankinimą, naktinį suėmimą, nepateisinamą kardomąjį kalinimą ir selektyvų persekiojimą;

L.  kadangi Malaizija toliau vykdo mirties bausmes ir šiuo metu ji yra paskirta apie 1000 kalinių;

M.  kadangi Malaizija yra JT Saugumo Tarybos narė ir šiuo metu pirmininkauja ASEAN, o 2015 m. lapkričio 18–22 d. Kvala Lumpūre įvyko 27-asis ASEAN aukščiausiojo lygio susitikimas;

1.  dar kartą patvirtina tvirtą ES įsipareigojimą Malaizijos gyventojams, su kuriais ES turi tvirtus ir ilgalaikius politinius, ekonominius ir kultūrinius ryšius;

2.  apgailestauja dėl to, kad Malaizijoje blogėja žmogaus teisių padėtis, ir ypač dėl to, kad persekiojami pilietinės visuomenės aktyvistai, mokslininkai, žiniasklaida ir politiniai aktyvistai; reiškia susirūpinimą dėl to, kad padaugėjo žmonių, kuriems pateikti kaltinimai arba kurie yra sulaikyti pagal įstatymą dėl kovos su pasipriešinimo kurstymu;

3.  yra itin susirūpinęs dėl to, kad priimtas aktas dėl Nacionalinio saugumo tarybos, ir labai ragina jį atšaukti; ragina vyriausybę išlaikyti tinkamą poreikio užtikrinti nacionalinį saugumą ir būtinybės apsaugoti pilietines ir politines teises pusiausvyrą;

4.  labai ragina Malaizijos vyriausybę nedelsiant paleisti visus politinius kalinius, įskaitant buvusį opozicijos lyderį Anwarą Ibrahimą, ir jiems suteikti tinkamą medicininę priežiūrą, taip pat panaikinti politiniais motyvais grindžiamus kaltinimus, įskaitant kaltinimus, pateiktus karikatūristui Zulkiflee Anwarui Haque (Zunarui), tinklaraštininkui Khalidui Ismathui, mokslininkui Azmi Sharomui, politiniams disidentams Khairuddinui Abu Hassanui ir Matthiasui Changui ir žmogaus teisių aktyvistėms Lenai Hendry ir Marijai Chin Abdullah;

5.  primygtinai ragina Malaizijos valdžios institucijas panaikinti įstatymą dėl kovos su pasipriešinimo kurstymu ir visus teisės aktus, įskaitant įstatymą dėl terorizmo prevencijos, įstatymą dėl spaudos ir leidybos, įstatymą dėl ryšių ir multimedijos ir įstatymą dėl taikių susirinkimų, bei kitas atitinkamas baudžiamojo kodekso nuostatas, vadovaujantis tarptautiniais saviraiškos ir susirinkimų laisvės ir žmogaus teisių apsaugos standartais; ragina Malaizijos valdžios institucijas visoje šalyje užtikrinti daugiau galimybių rengti taikius susirinkimus ir užtikrinti visų dalyvių saugumą ir saviraiškos laisvę;

6.  primygtinai ragina įsteigti nepriklausomą nusiskundimų dėl policijos ir netinkamo policijos elgesio klausimų komisiją, kuri tirtų įtarimus dėl kankinimų ir mirčių policijos areštinėse ir kurią įsteigti 2005 m. rekomendavo policijos tyrimų komisija;

7.  pabrėžia, kad svarbu atlikti nepriklausomus ir skaidrius įtarimų papirkinėjimu tyrimus ir visapusiškai bendradarbiauti su tyrėjais; labai ragina Malaizijos vyriausybę nedaryti spaudimo Malaizijos Kovos su korupcija komisijai ir žiniasklaidai;

8.  labai apgailestauja dėl etninės viršenybės siekiančių grupių galios augimo, kuris dar labiau didina etninę įtampą;

9.  ragina Malaizijos vyriausybę pradėti dialogą su opozicijos partijomis ir pilietinės visuomenės suinteresuotaisiais subjektais;

10.  ragina Malaizijos vyriausybę ratifikuoti svarbiausias tarptautines žmogaus teisių konvencijas, įskaitant Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą, Jungtinių Tautų konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą, Tarptautinę konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo, Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją Nr. 169, Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą ir 1951 m. Konvenciją dėl pabėgėlių statuso ir jos fakultatyvų protokolą;

11.  prašo Malaizijos vyriausybės nuolatinį kvietimą taikyti visoms JT specialiosioms procedūroms ir taip sudaryti galimybes specialiesiems pranešėjams atvykti į Malaiziją neteikiant prašymo dėl kvietimo;

12.  dar kartą išreiškia savo poziciją, kad mirties bausmė yra žiaurus, nežmoniškas ir žeminantis elgesys, ir ragina Malaiziją paskelbti moratoriumą, kuris būtų pirmasis žingsnis link mirties bausmės už visus nusikaltimus panaikinimo, ir visus mirties nuosprendžius pakeisti įkalinimu;

13.  ragina ES ir jos valstybes nares vadovaujantis ES strategine programa žmogaus teisių srityje koordinuoti savo politiką dėl Malaizijos, taip pat ir JT, kurioje 2015–2016 m. Malaizija yra nenuolatinė Saugumo Tarybos narė, kad visais įmanomais būdais būtų skatinamos reformos, susijusios su pirmiau minėtais susirūpinimą keliančiais klausimais;

14.  primygtinai ragina ES delegaciją Malaizijoje imtis aktyvesnių veiksmų, kad būtų finansuojami projektai, susiję su saviraiškos laisve ir represinių įstatymų pakeitimu, ir naudotis visomis tinkamomis priemonėmis, įskaitant Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę, kad būtų apsaugoti žmogaus teisių gynėjai; ragina panaikinti sodomiją draudžiantį įstatymą ir ragina EIVT vadovaujantis ES gairėmis dėl LGBTI asmenų teisių apsaugos ir skatinimo imtis aktyvesnių veiksmų dėl su smurtu ir persekiojimu susiduriančių LGBTI asmenų teisių Malaizijoje ir visų pirma siekti, kad būtų dekriminalizuotas homoseksualumas ir translytiškumas;

15.  dar kartą patvirtina ES ir ASEAN politinio dialogo žmogaus teisių klausimais svarbą, kadangi jis yra naudinga priemonė keistis gerąja praktika ir skatinti gebėjimų stiprinimo iniciatyvas;

16.  ragina Komisiją užtikrinti, kad į žmogaus teisių klausimus būtų tinkamai atsižvelgta per būsimas derybas dėl ES ir Malaizijos laisvosios prekybos susitarimo bei partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Malaizijos parlamentui ir vyriausybei, Jungtinių Tautų vyriausiajam žmogaus teisių komisarui ir ASEAN valstybių narių vyriausybėms.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2014)0022.

Teisinė informacija - Privatumo politika