Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0222(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0340/2015

Ingivna texter :

A8-0340/2015

Debatter :

PV 16/12/2015 - 20
CRE 16/12/2015 - 20

Omröstningar :

PV 17/12/2015 - 9.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0466

Antagna texter
PDF 240kWORD 60k
Torsdagen den 17 december 2015 - Strasbourg
Ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (protokoll för att beakta Kroatiens anslutning till Europeiska unionen) ***
P8_TA(2015)0466A8-0340/2015

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 december 2015 om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll till ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (13079/2014 – C8-0282/2014 – 2014/0222(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (13079/2014),

–  med beaktande av utkastet till protokoll till ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (13078/2014),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 207, 209 och artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0282/2014),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A8-0340/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Socialistiska republiken Vietnam.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy