Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0440(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0339/2015

Teksty złożone :

A8-0339/2015

Debaty :

PV 16/12/2015 - 20
CRE 16/12/2015 - 20

Głosowanie :

PV 17/12/2015 - 9.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0467

Teksty przyjęte
PDF 317kWORD 63k
Czwartek, 17 grudnia 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem (zgoda) ***
P8_TA(2015)0467A8-0339/2015

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony (05432/2015 – C8-0062/2015 – 2013/0440(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (05432/2015),

–  uwzględniając projekt Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony (18204/2010),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 i 209 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8–0062/2015),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 grudnia 2015 r.(1) w sprawie projektu decyzji,

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci, art. 99 ust. 2 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0339/2015),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Socjalistycznej Republiki Wietnamu.

(1) Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0468.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności