Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0440(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0339/2015

Ingivna texter :

A8-0339/2015

Debatter :

PV 16/12/2015 - 20
CRE 16/12/2015 - 20

Omröstningar :

PV 17/12/2015 - 9.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0467

Antagna texter
PDF 239kWORD 60k
Torsdagen den 17 december 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (godkännande)***
P8_TA(2015)0467A8-0339/2015

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 december 2015 om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av ett ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan (05432/2015 – C8-0062/2015 – 2013/0440(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (05432/2015),

–  med beaktande av utkastet till ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan (18204/2010),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 207, 209 och artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0062/2015),

–  med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den 17 december 2015(1) om utkastet till beslut,

–  med beaktande av artikel 99.1 första och andra stycket, artikel 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A8-0339/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Socialistiska republiken Vietnam.

(1) Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA(2015)0468.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy