Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2096(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0342/2015

Předložené texty :

A8-0342/2015

Rozpravy :

PV 16/12/2015 - 20
CRE 16/12/2015 - 20

Hlasování :

PV 17/12/2015 - 9.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0468

Přijaté texty
PDF 439kWORD 126k
Čtvrtek, 17. prosince 2015 - Štrasburk
Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem (usnesení)
P8_TA(2015)0468A8-0342/2015

Nelegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2015 o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé, jménem Unie (05432/2015 – C8-0062/2015 – 2013/0440(NLE)2015/2096(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (05432/2015),

–  s ohledem na návrh Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé (18204/2010),

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 207 a článkem 209 Smlouvy o fungování Evropské unie ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) této smlouvy,

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 17. prosince 2015(1) o návrhu rozhodnutí,

–  s ohledem na to, že diplomatické vztahy mezi Vietnamem a EU (v té době Evropským společenstvím) byly zahájeny dne 22. října 1990,

–  s ohledem na rámcovou dohodu o spolupráci mezi EU a Vietnamem, která vstoupila v platnost dne 1. června 1996(2),

–  s ohledem na to, že Komise dne 4. srpna 2015 oznámila, že EU a Vietnam dosáhly dohody o komplexní dohodě o volném obchodu, o níž bylo jednáno od 26. června 2012,

–  s ohledem na návrh doporučení ze dne 26. března 2015, které vypracovala evropská veřejná ochránkyně práv Emily O’Reillyová a v němž vyzvala, aby bylo bezodkladně vypracováno hodnocení dopadu v oblasti lidských práv, který by měla plánovaná dohoda o volném obchodu s Vietnamem,

–  s ohledem na víceletý orientační program Evropské unie pro Vietnam na období 2014–2020,

–  s ohledem na dialog mezi EU a Vietnamem o lidských právech, jenž byl zahájen v roce 2003, a na čtvrté kolo posíleného dialogu o lidských právech mezi EU a Vietnamem, které se konalo v Bruselu dne 19. ledna 2015,

–  s ohledem na jednání o dobrovolné dohodě o partnerství s Vietnamem v souvislosti s akčním plánem pro vymahatelnost práva, správu a obchod v lesnictví (FLEGT), která byla zahájena v listopadu 2010,

–  s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1440/80 ze dne 30. května 1980 o uzavření Dohody o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Indonésií, Malajsií, Filipínami, Singapurem a Thajskem – členskými zeměmi Sdružení národů jihovýchodní Asie(3) a na Protokol o rozšíření Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím a členskými zeměmi ASEAN na Vietnamskou socialistickou republiku, který byl podepsán dne 14. února 1997(4),

–  s ohledem na společné sdělení Parlamentu a Rady ze dne 18. května 2015 nazvané „EU a ASEAN: partnerství se strategickým záměrem“,

–  s ohledem na 10. vrcholnou schůzku ASEM konanou v Miláně ve dnech 16.–17. října 2014 a nadcházející vrcholnou schůzku, která se má konat v mongolském Ulánbátaru v roce 2016,

–  s ohledem na návštěvu Delegace Parlamentu pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie ve Vietnamu v říjnu 2013,

–  s ohledem na meziparlamentní schůzi EP–Vietnam, která se konala v Hanoji dne 30. října 2013,

–  s ohledem na návštěvu Vietnamu, kterou v srpnu 2014 vykonal předseda Komise José Manuel Barroso;

–  s ohledem na návštěvu Evropské unie, kterou v říjnu 2014 vykonal předseda vietnamské vlády Nguyen Tan Dung,

–  s ohledem na 22. schůzi společného výboru pro spolupráci ASEAN–EU, která se konala v Jakartě dne 5. února 2015,

–  s ohledem na svá nedávná usnesení o Vietnamu, a zejména na své usnesení ze dne 12. července 2007 o lidských právech ve Vietnamu(5), usnesení ze dne 22. října 2008 o demokracii, lidských právech a nové dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem(6), usnesení ze dne 26. listopadu 2009 o situaci v Laosu a Vietnamu(7), usnesení ze dne 18. dubna 2013 o Vietnamu, zejména o svobodě projevu(8), usnesení ze dne 15. ledna 2014 o budoucnosti vztahů mezi EU a ASEAN(9) a usnesení ze dne 17. dubna 2014 současném stavu jednání o dohodě o volném obchodě mezi EU a Vietnamem(10),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. prosince 2012 o strategii digitální svobody v zahraniční politice EU(11),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. června 2013 o svobodě tisku a sdělovacích prostředků ve světě(12),

–  s ohledem na obecné zásady EU v oblasti lidských práv ohledně svobody projevu online a offline přijaté Radou pro zahraniční věci dne 12. května 2014,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 8. září 2015 o lidských právech a technologiích: dopad systémů narušování a sledování na lidská práva ve třetích zemích,(13)

–  s ohledem na to, že se dne 28. července 1995 Vietnam stal plnohodnotným členem Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN),

–  s ohledem na to, že je Vietnam zakládajícím členem Komise pro řeku Mekong, která byla vytvořena 5. dubna 1995 s cílem posílit spolupráci v zájmu udržitelného rozvoje povodí řeky Mekong,

–  s ohledem na 26. vrcholnou schůzku Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), která se konala v malajsijském Kuala Lumpuru a Langkawi ve dnech 26.–28. dubna 2015,

–  s ohledem na 14. asijský bezpečnostní summit (ISS dialog Shangri-La), který se konal v Singapuru ve dnech 29.–31. května 2015,

–  s ohledem na hlavní prohlášení z Hanoje (HCS), vietnamskou vnitrostátní strategii pro provádění Pařížské deklarace o účinnosti pomoci,

–  s ohledem na zprávu pracovní skupiny pro všeobecný pravidelný přezkum týkající se Vietnamu ze dne 9. října 2009 a na doporučení obsažená ve zprávě všeobecného pravidelného přezkumu o Vietnamu z 26. zasedání Rady bezpečnosti OSN ze dne 20. června 2014 a na členství Vietnamu v Radě pro lidská práva OSN v období 2014–2016,

–  s ohledem na to, že Vietnam nedávno ratifikoval Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, a na dlouho očekávanou návštěvu zvláštního zpravodaje OSN pro svobodu náboženství a vyznání, která proběhla v červenci 2014;

–  s ohledem na to, že si letos připomínáme výročí ukončení války ve Vietnamu (40 let),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 druhý pododstavec jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0342/2015),

A.  vzhledem k tomu, že si v roce 2015 připomínáme 25 let od zahájení vztahů mezi EU a Vietnamem; vzhledem k tomu, že se tyto vztahy rychle rozvinuly nad rámec obchodu a pomoci v komplexnější vztah,

B.  vzhledem k tomu, že cílem dohody o partnerství a spolupráci je vytvořit moderní, široce založené a vzájemně výhodné partnerství vycházející ze společných zájmů a zásad, jako jsou rovnost, vzájemný respekt, právní stát a lidská práva,

C.  vzhledem k tomu, že EU je pro Vietnam největším exportním trhem; vzhledem k tomu, že je EU spolu se svými členskými státy největším poskytovatelem oficiální rozvojové pomoci pro Vietnam a v období 2014–2020 dojde k výraznému navýšení v rozpočtu EU za tímto účelem, a sice o 30 % na 400 milionů EUR;

D.  vzhledem k tomu, že vietnamské orgány oznámily zrušení zákazu zahraničních investic ve 45 odvětvích a přijaly opatření, která uvolní regulaci obchodu v zemi, s cílem podpořit zahraniční investice;

E.  vzhledem k tomu, že Vietnam v posledních desítkách let důsledně zaujímal výrazně proevropský přístup a s EU aktivně spolupracoval jakožto člen sdružení ASEAN v roli koordinátora dialogu o vztazích mezi EU-ASEAN v letech 2012–2015 a jakožto hostitel 132. shromáždění Meziparlamentní unie (IPU) v Hanoji ve dnech 28. března až 1. dubna 2015; vzhledem k tomu, že koordinační úloha této země se projevila tím, že výrazně narostl počet setkání mezi EU a ASEAN a zvýšila se i úroveň těchto schůzek; vzhledem k tomu, že Vietnam se stal členem Asijské banky pro investice do infrastruktury (AIIB), v jejímž čele stojí Peking;

F.  vzhledem k tomu, že vztahy EU-ASEAN jsou komplexní a pokrývají širokou řadu odvětví, včetně obchodu a investic, rozvoje, hospodářství a politických otázek; vzhledem k tomu, že akční plán z Bandar Seri Begawanu pro období od roku 2012 byl přijat, aby se posílilo strategické zaměření na regionální spolupráci mezi EU a ASEAN v těchto odvětvích;

G.  vzhledem k tomu, že dohoda o transpacifickém partnerství mezi dvanácti tichomořskými státy, včetně Vietnamu, byla uzavřena dne 5. října 2015, čímž byl vytvořen nový obchodní blok zahrnující 36 % celosvětového HDP, což by mohlo mít dalekosáhlé důsledky pro světový obchod;

H.  vzhledem k tomu, že za posledních dvacet let Vietnam dosáhl velkého pokroku při plnění rozvojových cílů tisíciletí, snižování chudoby, v oblasti hospodářského rozvoje, sociálního zabezpečení, zaměstnanosti, vzdělávání a zdravotní péče;

I.  vzhledem k tomu, že v důsledku politiky doi moi (renovace) a opatření zaměřených na budování tržního hospodářství došlo rovněž k nárůstu rozdílů mezi chudými a bohatými; vzhledem k tomu, že protesty proti zabírání půdy a majetku vládou narůstají; avšak vzhledem k tomu, že celosvětová recese poškodila vietnamský vývoz a v roce 2014 byl růst HDP nejpomalejší od skončení asijské hospodářské krize; vzhledem k tomu, že Vietnam čelí problémům v oblasti pracovní síly, která každoročně roste o více než jeden milion osob;

J.  vzhledem k tomu, že čl. 1 odst. 1 dohody o komplexním partnerství a spolupráci potvrzuje závazek týkající se obecných zásad mezinárodního práva a stanoví, že dodržování demokratických zásad a lidských práv patří k základním prvkům dohody a obě strany jsou povinny usilovat o vysoké standardy právního státu a dodržování základních práv, které tvoří základ vnitřních i mezinárodních politik obou stran; vzhledem k tomu, že i nadále dochází k zatýkání aktivistů v oblasti lidských práv za velmi nejasných okolností, a vzhledem k tomu, že sjezd Komunistické strany Vietnamu, který je naplánován na leden 2016, bude opravdovou zkouškou, pokud jde o skutečné dodržování demokratických zásad ve Vietnamu;

K.  vzhledem k tomu, že omezování svobody projevu online i offline, svobody tisku a sdělovacích prostředků, přístupu k informacím a svobody shromažďování a sdružování i svobody náboženství ve Vietnamu, o němž podal zprávu zvláštní zpravodaj OSN pro svobodu náboženství a vyznání, vzbuzuje i nadále vážné obavy;

L.  vzhledem k tomu, že Vietnam je pro EU ceněným partnerem v rámci jednání o změně klimatu a zavázal se, že ve srovnání s rokem 2010 sníží emise o 8 až 10 % a sníží spotřebu energie na HDP o 1 a 1,5 % ročně v období do Konference OSN o změně klimatu, která se bude konat v listopadu 2015 v Paříži;

M.  vzhledem k tomu, že řada evropských občanů je vietnamského původu, což vyplývá z historických vazeb, a vzhledem k tomu, že Česká republika uznala své občany vietnamského původu jakožto etnickou menšinu;

N.  vzhledem k tomu, že mezi Čínou a sousedními zeměmi, včetně Vietnamu, se v poslední době vyhrotilo napětí v důsledku jednostranných akcí ve sporných oblastech v Jihočínském moři, které nejsou v souladu s mezinárodním právem; vzhledem k tomu vyostření sporů o území v tomto regionu má dopady na celosvětové otázky a představuje závažnou hrozbu pro mír, bezpečnost, stabilitu a mezinárodní obchod; vzhledem k tomu, že vyřešení této napjaté situace představuje pro EU zásadní strategický zájem, a to s ohledem na zajištění celosvětové bezpečnosti a zabezpečení stability na hlavních námořních trasách v Jihočínském moři, které mají zásadní význam pro obchod EU; vzhledem k tomu, že Vietnam oficiálně podporuje to, že se Filipíny právně podřídily Stálému rozhodčímu soudu v Haagu dne 16. března 2015 na základě Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS);

O.  vzhledem k tomu, že současně Vietnam posílil strategickou, bezpečnostní a energetickou spolupráci se svými asijskými sousedy a posiluje své dvoustranné vztahy s klíčovými mezinárodními hráči, jako je USA a Rusko, v souvislosti se znovu oživujícím napětím v Jihočínském moři;

P.  vzhledem k tomu, že Vietnam je doposud silně kontaminován výbušnými zbytky z války ve Vietnamu a lidé i životní prostředí stále trpí v důsledku asi 20 000 000 galonů látky Agent Orange (dioxinu), kterými bylo území zamořeno;

1.  vítá uzavření dohody o komplexním partnerství a spolupráci s Vietnamem, která zdůrazňuje zásadní strategický význam, který má Vietnam jakožto stěžejní partner EU v jihovýchodní Asii a v rámci organizace ASEAN; zdůrazňuje, že dohoda definuje budoucí vztahy v široké řadě otázek s cílem dále posilovat spolupráci v oblasti celosvětových i regionálních záležitostí, jako je řádná správa a boj proti korupci a hospodářský a sociální pokrok, přičemž zohledňuje zásadu udržitelného rozvoje, odzbrojování a otázky zbraní masového ničení a boje proti terorismu; vyzývá vlády a parlamenty členských států, aby urychlily ratifikační proces s cílem zajistit rychlý vstup dohody v platnost;

2.  doufá, že jak EU, tak Vietnam budou hospodářsky těžit z ratifikace dohody o komplexním partnerství a spolupráci; zdůrazňuje případný dopad budoucí dohody o obchodu a investicí na tvorbu pracovních míst a snižování chudoby; vítá hospodářské a finanční reformy, které přijaly vietnamské orgány s cílem podpořit další integraci Vietnamu do světového hospodářství, a vyzývá Vietnam, aby v těchto reformách pokračoval; vyzývá vietnamskou vládu a EU, aby pokračovaly ve spolupráci v oblasti hospodářství, obchodu a nových technologií v rámci mnohostranného fóra; vítá skutečnost, že od roku 2010 se vietnamské HDP na obyvatele téměř zdvojnásobilo;

3.  zdůrazňuje význam dohod o komplexním partnerství a spolupráci ve vztazích EU-ASEAN; je přesvědčen, že spolupráci EU-ASEAN by bylo možno posílit v různých oblastech, jako je rozvoj finančního sektoru, transparentnost a makro hospodářské politiky;

4.  vyzývá členské stát, aby v úsilí o dosažení politické soudržnosti v maximální možné míře sjednotily své individuální cíle týkající se jejich vlastní rozvojové spolupráce s cíli stanovenými v komplexní dohodě o partnerství a spolupráci;

5.  vítá okamžité provádění dohody o komplexním partnerství a spolupráci zatímco stále probíhá proces ratifikace, a to v oblasti obchodu, lidských práv, migrace, regionální bezpečnosti, energetiky, vědy a technologie;

6.  zdůrazňuje význam, který má stanovení jednoznačných ukazatelů a závazných lhůt pro provádění komplexní dohody o partnerství a spolupráci;

7.  vítá články obsažené v návrhu dohody o komplexním partnerství a spolupráci, které se týkají společného závazku a spolupráce v oblasti lidských práv; vyjadřuje naději, že vzájemně smluvené dodržování demokratických zásad a lidských práv dále posílí dlouhodobý dialog s vietnamskou vládou týkající se především podpory svobody vyjadřování, shromažďování, sdružování a náboženství, jak stanoví samotná vietnamská ústava v článku 69 a také Evropská úmluva o lidských právech v článcích 9, 10 a 11;

8.  poukazuje na potenciál otevřeného internetu a informačních a komunikačních technologií, který skýtá tvůrčí a stimulující možnosti, pokud jde o budování komunit, občanské společnosti a celosvětový hospodářský, sociální, vědecký, kulturní a politický rozvoj; zdůrazňuje proto význam neomezeného přístupu ke svobodnému a otevřenému internetu, a to z hlediska hospodářského a sociálního i z hlediska lidských práv;

9.  vítá rozhodnutí vietnamských orgánů o uvolnění vízového režimu pro občany pěti evropských zemí a je přesvědčen, že toto rozhodnutí podpoří větší spolupráci v oblasti cestovního ruchu;

10.  vítá, že předseda vlády představil tzv. hlavní plán, na jehož základě budou prováděna doporučení obsažená ve všeobecném pravidelném přezkumu Rady OSN pro lidská práva, a také strategii reforem soudnictví, která by měla být provedena do roku 2020;

11.  vítá navýšení rozpočtu EU v oblasti oficiální rozvojové pomoci pro Vietnam v období 2014–2020 na 400 milionů EUR; naléhavě vyzývá Komisi, aby investovala do zvýšení viditelnosti činností v EU ve Vietnamu a její podpory této země s cílem maximalizovat strategický potenciál těchto zdrojů;

12.  vybízí EU, aby i nadále pokračovala v podpoře rozvoje kapacity Vietnamu v oblasti dodržování zásad řádné správy a právního státu, a vítá, že se spolupráce EU zaměřuje mimo jiné na reformy státní správy včetně zdanění, což má zásadní význam pro zajištění maximálního využití možností v oblasti vytváření interních příjmů, boje proti daňovým únikům a korupci a v oblasti vědy a technologií, dopravy a městského a územního plánování a rozvoje;

13.  vyzývá Parlament a Komisi, aby v rámci úzkých konzultací posuzovaly veškerá porušení lidských práv s cílem zajistit řádný demokratický dohled nad prováděním dohody o komplexním partnerství a spolupráci; žádá Komisi, aby zajistila, aby byly Evropskému parlamentu souběžně, včas a náležitým způsobem poskytovány příslušné dokumenty;

14.  vítá, že byla uzavřena jednání o dohodě o volném obchodu; pevně věří, že dohoda o komplexním partnerství a spolupráci a dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem musí přispět k posílení lidských práv ve Vietnamu;

15.  všímá si toho, že do budoucí dohody o volném obchodu bude začleněna kapitola o obchodu a udržitelném rozvoji, závazky k základním pracovním standardům a úmluvám MOP, dodržování základních práv pracujících oběma stranami, závazky, které podpoří zachování a udržitelné řízení přírodních zdrojů, přičemž bude zvláštní pozornost věnována sociální odpovědnosti podniků a spravedlivým a etickým obchodním systémům;

16.  vyzývá místopředsedkyni, vysokou představitelku, aby dostála očekáváním, která nová dohoda vyvolala, a zajistila, aby politiky EU a jejích členských států přispívaly v souvislosti s dohodou o partnerství a spolupráci a dohodou o volném pohybu s Vietnamem k prosazování pokroku v oblasti dodržování lidských práv, právního státu a řádné správy; vyzývá k úsilí v oblasti budování kapacit, aby se podpořilo řešení stížností dotčených jednotlivců a komunit v souvislosti s článkem 35 komplexní dohody o partnerství a spolupráci; vyzývá vietnamskou vládu, aby posílila zapojení občanské společnosti prostřednictvím účasti sdružení a nevládních organizací na politickém, hospodářské a sociálním rozvoji země;

17.  vyzývá vietnamskou vládu, aby dosáhla konkrétního pokroku v provádění doporučení všeobecného pravidelného přezkumu Rady OSN pro lidská práva, přičemž prvním krokem by mělo být vytvoření nezávislého celostátního úřadu pro lidská práva; naléhavě vyzývá Komisi, aby Vietnamu poskytla potřebnou podporu při budování kapacit; vítá financování EU prostřednictvím evropského nástroje pro demokracii a lidská práva a naléhavě vyzývá k pokračování těchto iniciativ, aby se tak podpořilo úsilí vlády:

18.  vyzývá 12. sjezd Komunistické strany Vietnamu, aby v souvislosti s volbami v roce 2016 umožnil větší zapojení občanů do demokratického fungování státu, především tím, že umožní vytvoření opozičních stran, hnutí občanské společnosti a nevládních organizací;

19.  vyjadřuje hluboký nesouhlas s tím, že se podle odhadů v cele smrti nachází více než 500 vězňů; vyzývá vietnamskou vládu, aby vyhlásila okamžité moratorium na popravy a přijala příslušné právní předpisy ke zrušení trestu smrti; oceňuje uvolnění systému, nicméně vyjadřuje politování nad vězněním bojovníků za lidská práva; v této souvislosti vítá to, že je vláda připravena omezit počet trestných činů trestaných smrtí, a vyzývá vládu, aby byla transparentní, pokud jde o to, zda stále probíhají popravy, a v případě, že ano, na základě jakých obvinění;

20.  připomíná význam, který má dialog o lidských právech mezi EU a Vietnamem jakožto klíčový nástroj, který by měl být využíván účinným a pragmatickým způsobem k tomu, aby se Vietnamu poskytla podpora a povzbuzení při provádění nezbytných reforem;

21.  naléhavě vyzývá k ratifikaci Římského statutu Mezinárodního trestního soudu;

22.  konstatuje, že oděvní a textilní průmysl, který zaměstnává ve Vietnamu více než 2 miliony pracovníků, je největším vývozním odvětvím Vietnamu, a vyjadřuje obavy nad tím, že pracovníci nemají k dispozici mechanismus na ochranu svých práv; zdůrazňuje pozitivní signál, který by byl vyslán některým aktérům v případě, že by vietnamské orgány ratifikovaly úmluvu č. 87 Mezinárodní organizace práce (MOP) o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat a úmluvu č. 98 MOP o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat;

23.  vyzývá orgány, aby se zdržely potlačování pokojného uplatňování práva na svobodu projevu, shromažďování a sdružování; v této souvislosti naléhavě vyzývá, aby byla provedena revize trestního zákoníku, především jeho článků 79, 87, 88 a 258; všímá si amnestie, která byla nedávno udělena více než 18 000 vězňům, a vyjadřuje politování nad tím, že se nevztahovala na politické vězně; vyjadřuje i nadále obavy o přibližně 60 vězňů svědomí, včetně ochránců lidských práv, novinářů, blogerů a aktivistů zasazujících se o práva týkající se půdy, pracujících a aktivistů v oblasti životního prostředí, kteří jsou zadržováni ve vietnamských věznicích na základě zjednodušených soudních procesů, které proti nim byly vedeny z různých důvodů, především v souvislosti se svobodou projevu a kvůli zločinům proti státu, a vyzývá k jejich propuštění; vyzývá k reformám systému trestního soudnictví, především trestního řádu včetně ustanovení týkajících se kriminalizace pokojných činností v zájmu národní bezpečnosti; vyzývá orgány, aby zřídily nezávislý systém trestního soudnictví;

24.  vyzývá k dodržování náboženské svobody a k ukončení diskriminace a útlaku etnických a náboženských menšin, včetně obtěžování, sledování, zastrašování, zadržení, domácích vězení, fyzických útoků a zákazu cestování, jejichž obětí jsou křesťané, budhisté a stoupenci Hoa Hoa a Cao Dai, a zejména k ukončení pronásledování neregistrovaných náboženských komunit, jako je Sjednocená buddhistická církev Vietnamu, etnických křesťanských menšin a buddhistické menšiny Khmer Krom; naléhavě vyzývá k provedení reforem ke zlepšení socio-ekonomických podmínek etnických a náboženských menšin; vyzývá k přezkumu právních předpisů, které upravují registraci náboženských skupin; připomíná tragický osud ctihodného Thicha Quanga Doa, 87letého buddhistického disidenta, který je ve svém klášteře již přes 30 let zadržován v domácím vězení, aniž by proti němu bylo vznešeno konkrétní obvinění, a vyzývá k jeho propuštění;

25.  vyzývá k nutné reformě soudního systému, aby se zajistily mezinárodní standardy spravedlivých soudních řízení v souladu s článkem 10 Všeobecné deklarace lidských práv;

26.  vyjadřuje obavy v souvislosti s tím, že Vietnam je jednou ze zemí, odkud pochází nejvíce obětí obchodování s lidmi, a se zprávami o vysokém počtu dětí, které jsou obětí dětské prostituce, obchodu s lidmi nebo špatného zacházení, zejména chlapců, kteří nejsou chráněni zákony proti sexuálnímu zneužívání; naléhavě vyzývá Vietnam, aby vytvořil silné a účinné zákony na ochranu dětí, které ochrání všechny děti bez ohledu na jejich pohlaví; vyzývá Komisi, aby podpořila Vietnam při posilování jeho kapacit v oblasti migračních politik a boje proti obchodování s lidmi a organizovanému zločinu, a to i v rámci jeho pracovních a migračních politik; vyjadřuje znepokojení v souvislosti se zprávami o zneužívání vietnamských obětí obchodování s lidmi, včetně nezletilých osob, v členských státech; naléhavě vyzývá Komisi k zajištění toho, aby byla v plném rozsahu provedena klíčová ustanovení týkající se ochrany stanovená ve strategii EU pro vymýcení obchodu s lidmi; vybízí vládu Vietnamu a Komisi, aby zvážily vytvoření podvýboru nebo zvláštní pracovní skupiny pro otázku obchodu s lidmi v rámci dohody o komplexním partnerství a spolupráci;

27.  zdůrazňuje socio-ekonomické problémy, kterým Vietnam čelí a které souvisí s mladou populací země a stále silnější vnitřní migrací do měst;

28.  vítá, že byl v roce 2013 přijat novelizovaný zákon o půdě, avšak i nadále vyjadřuje vážné obavy v souvislosti s porušeními pozemkových práv, nucenými vystěhováními a konfiskacemi půdy státem pro účely developerských projektů, které vedou k vyvlastnění majetku stovek tisíců zemědělců; vyzývá vládu, aby přestala zabírat půdu a aby zřídila náležité mechanismy pro vyřizování stížností;

29.  vítá rozsáhle právní závazky, které učinily vietnamské orgány v oblasti podpory rovnosti mužů a žen a boje proti diskriminaci, avšak obává se, že domácí násilí, obchodování se ženami a dětmi, rostoucí problém HIV/AIDS v ženské populaci a porušování sexuálních a reprodukčních práv představují i nadále závažné problémy; naléhavě vyzývá vietnamskou vládu, aby pokračovala v reformě svého rodinného rejstříku a zrušila diskriminační postupy, které jsou v některých případech důsledkem zvláštností systému „Hộ khẩu“ (rodinný registr), který mnoha rodinám, a zejména dětem, znemožňuje registraci, a tedy i přístup ke vzdělání a sociálním službám;

30.  oceňuje Vietnam za jeho vedoucí úlohu v Asii, pokud jde rozvoj práv osob LGBTI, především nedávno přijatý zákon o sňatcích a rodině, který umožňuje svatební obřady osob stejného pohlaví;

31.  sdílí obavy vietnamské vlády, že korupce představuje jeden z hlavních problémů Vietnamu; vyzývá k podrobnějšímu prošetření případů, kdy se občané, kteří odsuzují korupci, stávají terčem orgánů; naléhavě vyzývá vietnamské orgány, aby důkladně prošetřily případy zneužití moci vůči novinářům, blogerům a občanům, kteří na korupci upozornili; vyjadřuje rovněž politování nad tím, že vietnamská vláda využívá svévolně článku 258 trestního zákoníku, který trestá „zneužití demokratických svobod“ tresty až ve výši sedmi let odnětí svobody; poukazuje na to, že jen velmi málo případů korupce bylo navzdory protikorupčnímu zákonu úspěšně stíháno, a apeluje na vietnamskou vládu, aby tento zákon uplatňovala s větší intenzitou;

32.  vyzývá vietnamské orgány, aby provedly intenzivnější protikorupční opatření, která by vyslala pozitivní signál směrem k zahraničním investorům; poukazuje na to, že slabá právní infrastruktura a zkorumpovanost systému znamenají finanční nepředvídatelnost a vážnou překážku pro investice a obchodní operace;

33.  vyjadřuje vážné obavy v souvislosti se škodami na životním prostředí ve Vietnamu, především pokud jde o znečištění a neudržitelné těžební činnosti, které ničí celé regiony, vodní cesty, narušují život místních komunit a způsobují odlesňování, a v souvislosti se zahraničními aktivitami vietnamských společností, které přispívají ke zhoršování stavu životního prostředí a podílejí se na zabírání půdy;

34.  naléhavě vyzývá vietnamskou vládu, aby na základě jasných, časově vymezených a na výsledky orientovaných cílů zavedla opatření k zajištění účinného prosazování právních předpisů na ochranu životního prostředí a biologické rozmanitosti, a to zejména před negativními vlivy odlesňování a těžby surovin; vyzývá Komisi, aby pro tyto účely zajistila nezbytnou podporu budování kapacit;

35.  zdůrazňuje, že je třeba, aby Komise pro řeku Mekong nejdříve vedla podrobné konzultace a poté vypracovala komplexní posouzení plánů na budování vodních elektráren na toku řeky Mekong z hlediska jejich dopadu na životní prostředí, rybolov a obživu obyvatel, a to i v přeshraničním měřítku;

36.  bere na vědomí, že ministerstvo přírodních zdrojů a životního prostředí přijalo strategii pro přizpůsobení se změně klimatu; vítá, že se země zapojila do rozvoje energie z biomasy a solární energie, a rovněž vítá, že se balíček pomoci EU (2014–2020) silně zaměřuje na rozvoj energie z obnovitelných zdrojů;

37.  s ohledem na zdravotní a environmentální dědictví války ve Vietnamu vyzývá Komisi a členské státy, aby zvážily možnost vytvoření fondu podpory pro oběti války a válečné veterány a aby zintenzívnily svá opatření a vyslaly v jejich rámci speciální mise zaměřené na odstraňování nebezpečných látek a min na příslušná území, jelikož jejich kontaminace a zaminování si stále, i po čtyřiceti letech od ukončení konfliktu, na svědomí další oběti;

38.  vyzývá vládu, aby přehodnotila své rozhodnutí vybudovat a provozovat v provincii Ninh první vietnamskou jadernou elektrárnu;

39.  vítá, že Vietnam přijal konkrétní opatření zaměřená na rozvoj znalostí a výzkumu v oblasti vědy a technologií, na odstranění nedostatků ve vyšším vzdělávání a na přilákání Vietnamců žijících za mořem, jakož i opatření v zájmu spolupráce s evropskými a americkými akademickými institucemi, kterou se má tento proces podpořit;

40.  vyzývá Čínu a dotčené sousední země včetně Vietnamu, aby zintenzivnily úsilí o zmírnění napětí ve sporných oblastech v Jihočínském moři; domnívá se, že tato situace ohrožuje důležité zájmy EU v tomto regionu, a to i v souvislosti s celosvětovou bezpečností a volným pohybem na hlavních námořních trasách, které mají zásadní význam pro obchod EU; zdůrazňuje nutnost řešit spory mírovou cestou, budováním důvěry a v rámci dvoustranných a regionálních diskusí a v souladu s mezinárodním právem, včetně mořského práva, a s pomocí nezávislých mezinárodních zprostředkovatelů, např. v rámci Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu; připomíná význam společného hledání řešení, na němž se budou podílet všechny strany; naléhavě vyzývá Komisi a místopředsedkyni, vysokou představitelku, aby situaci aktivně monitorovaly a podporovaly řešení sporu v souladu s mezinárodním právem; vítá společné prohlášení čínských a vietnamských představitelů z dubna 2015, v němž přislíbili, že budou usilovat o mírové řešení těchto sporů týkajících se ostrovů;

41.  oceňuje úlohu sdružení ASEAN, které usiluje o mírové zvládání sporů, a to zejména na základě vytvoření regionálního kodexu chování;

42.  vyzývá k posílení parlamentní spolupráce a úlohy Parlamentu a meziparlamentních jednání jakožto prostředku kontroly nad prováděním dohody o komplexním partnerství a spolupráci;

43.  domnívá se, že dohoda o komplexním partnerství a spolupráci s Vietnamem je pro EU příležitostí k posílení její pozice v Asii a k získání významnější úlohy v tomto regionu; zdůrazňuje, že tato dohoda představuje pro EU rovněž možnost, jak prosazovat své cíle v oblasti budování míru, právního státu, demokracie a lidských práv, námořní bezpečnosti a sdílení zdrojů;

44.  zdůrazňuje, že podle čl. 218 odst. 10 SFEU musí být Parlament neprodleně a plně informován o všech fázích postupu, který se týká dohody o partnerství a spolupráci; trvá na tom, že Parlamentu by tak měly být písemně poskytovány zevrubné informace o cílech, o jejichž splnění EU usiluje prostřednictvím svých opatření a postojů, zejména o vývoji situace v oblasti lidských práv, demokracie a právního státu ve Vietnamu; dále vyzdvihuje zásadní úlohu, kterou sehrávají kontaktní místa delegace EU při monitorování stavu lidských práv v této zemi;

45.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Vietnamu.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2015)0467.
(2) Úř. věst. L 136, 7.6.1996, s. 28.
(3) Úř. věst. L 144, 10.6.1980, s. 1.
(4) Úř. věst. L 117, 5.5.1999, s. 31.
(5) Úř. věst. C 175 E, 10.7.2008, s. 615.
(6) Úř. věst. C 15 E, 21.1.2010, s. 58.
(7) Úř. věst. C 285 E, 21.10.2010, s. 76.
(8) Přijaté texty, P7_TA(2013)0189.
(9) Přijaté texty, P7_TA(2014)0022.
(10) Přijaté texty, P7_TA(2014)0458.
(11) Přijaté texty, P7_TA(2012)0470.
(12) Přijaté texty, P7_TA(2013)0274.
(13) Přijaté texty, P8_TA(2015)0288.

Právní upozornění - Ochrana soukromí