Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2096(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0342/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0342/2015

Keskustelut :

PV 16/12/2015 - 20
CRE 16/12/2015 - 20

Äänestykset :

PV 17/12/2015 - 9.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0468

Hyväksytyt tekstit
PDF 286kWORD 93k
Torstai 17. joulukuuta 2015 - Strasbourg
EU:n ja Vietnamin kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (päätöslauselma)
P8_TA(2015)0468A8-0342/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka ei liity lainsäädäntöön, 17. joulukuuta 2015 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä unionin puolesta (05432/2015 – C8-0062/2015 – 2013/0440(NLE)2015/2096(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (05432/2015),

–  ottaa huomioon luonnoksen puitesopimukseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan kokonaisvaltaisesta kumppanuudesta ja yhteistyöstä (18204/2010),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 ja 209 artiklan sekä 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön,

–  ottaa huomioon 17. joulukuuta 2015 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman(1) esityksestä neuvoston päätökseksi,

–  ottaa huomioon, että Vietnam ja EU (tuolloin Euroopan yhteisö) solmivat diplomaattisuhteet 22. lokakuuta 1990,

–  ottaa huomioon EU:n ja Vietnamin yhteistyötä koskevan puitesopimuksen, joka tuli voimaan 1. kesäkuuta 1996(2),

–  ottaa huomioon komission 4. elokuuta 2015 antaman ilmoituksen, että EU ja Vietnam ovat päässeet sopimukseen laaja-alaisesta vapaakauppasopimuksesta, josta alettiin neuvotella 26. kesäkuuta 2012,

–  ottaa huomioon Euroopan oikeusasiamiehen Emily O'Reillyn 26. maaliskuuta 2015 esittämän suositusluonnoksen, jossa komissiota kehotettiin tekemään viipymättä ihmisoikeuksia koskeva vaikutustenarviointi EU:n ja Vietnamin tulevasta vapaakauppasopimuksesta,

–  ottaa huomioon Vietnamia koskevan unionin monivuotisen maaohjelman vuosiksi 2014–2020,

–  ottaa huomioon EU:n ja Vietnamin ihmisoikeusvuoropuhelun, joka käynnistettiin vuonna 2003, ja EU:n ja Vietnamin tehostetun ihmisoikeusvuoropuhelun neljännen kierroksen, joka käytiin Brysselissä 19. tammikuuta 2015,

–  ottaa huomioon Vietnamin kanssa marraskuussa 2010 aloitetut neuvottelut vapaaehtoisesta kumppanuussopimuksesta, joka liittyy toimintasuunnitelmaan metsälainsäädännön noudattamisesta, metsähallinnosta ja puukaupasta (FLEGT),

–  ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön ja Kaakkois-Aasian maiden järjestön jäsenvaltioiden Indonesian, Malesian, Filippiinien, Singaporen ja Thaimaan välisen yhteistyösopimuksen tekemisestä 30. toukokuuta 1980 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1440/80(3), 14. helmikuuta 1997 allekirjoitetun pöytäkirjan Euroopan talousyhteisön ja Kaakkois-Aasian maiden järjestön välisen yhteistyösopimuksen ulottamisesta koskemaan Vietnamin sosialistista tasavaltaa(4),

–  ottaa huomioon 18. toukokuuta 2015 annetun yhteisen tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle "EU ja ASEAN: strateginen kumppanuus",

–  ottaa huomioon Milanossa 16.–17. lokakuuta 2014 pidetyn 10. Asem-huippukokouksen ja Ulan Batorissa Mongoliassa vuonna 2016 pidettävän seuraavan huippukokouksen,

–  ottaa huomioon suhteista Kaakkois-Aasian maihin vastaavan valtuuskuntansa vierailun Vietnamiin lokakuussa 2013,

–  ottaa huomioon Hanoissa 30. lokakuuta 2013 järjestetyn Euroopan parlamentin ja Vietnamin parlamentin välisen kokouksen,

–  ottaa huomioon komission puheenjohtajan José Manuel Barroson vierailun Vietnamissa elokuussa 2014,

–  ottaa huomioon Vietnamin pääministerin Nguyen Tan Dungin vierailun Euroopan unionissa lokakuussa 2014,

–  ottaa huomioon Jakartassa 5. helmikuuta 2015 pidetyn ASEANin ja EU:n yhteistyösekakomitean 22. kokouksen,

–  ottaa huomioon Vietnamista, erityisesti 12. heinäkuuta 2007 ihmisoikeuksista Vietnamissa(5), 22. lokakuuta 2008 demokratiasta, ihmisoikeuksista ja EU:n ja Vietnamin uudesta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta(6), 26. marraskuuta 2009 Laosin ja Vietnamin tilanteesta(7), 18. huhtikuuta 2013 Vietnamista ja erityisesti sananvapaudesta(8), 15. tammikuuta 2014 EU:n ja Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) suhteiden tulevaisuudesta(9), ja 17. huhtikuuta 2014 EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimuksen tilanteesta antamansa päätöslauselmat(10),

–  ottaa huomioon 11. joulukuuta 2012 antamansa päätöslauselman digitaalisen vapauden strategiasta EU:n ulkopolitiikassa(11),

–  ottaa huomioon 13. kesäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman lehdistön ja tiedotusvälineiden vapaudesta maailmassa(12),

–  ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston 12. toukokuuta 2014 hyväksymät EU:n ihmisoikeussuuntaviivat sananvapaudesta verkossa ja verkon ulkopuolella,

–  ottaa huomioon 8. syyskuuta 2015 antamansa päätöslauselman ihmisoikeuksista ja teknologiasta, digitaalisten valvonta- ja tunkeutumisjärjestelmien vaikutukset kolmansien maiden ihmisoikeustilanteeseen(13),

–  ottaa huomioon, että Vietnamista tuli Kaakkois-Aasian maiden järjestön (ASEAN) täysjäsen 28. heinäkuuta 1995,

–  ottaa huomioon, että Vietnam on yhteistyön tehostamiseksi Mekongin jokialueen kestävän kehityksen hyväksi 5. huhtikuuta 1995 perustetun Mekongin jokikomission perustajajäsen,

–  ottaa huomioon Kuala Lumpurissa ja Langkawissa Malesiassa 26.–28. huhtikuuta 2015 pidetyn Kaakkois-Aasian maiden järjestön (ASEAN) 26. huippukokouksen,

–  ottaa huomioon Singaporessa 29.–31. toukokuuta 2015 pidetyn 14. Aasian turvallisuushuippukokouksen (IISS:n Shangri-Lan vuoropuhelu),

–  ottaa huomioon Hanoin lausuman, joka on Vietnamin kansallinen strategia avun tuloksellisuutta koskevan Pariisin julistuksen täytäntöön panemiseksi,

–  ottaa huomioon Vietnamia koskevaa yleistä määräaikaisarviointia (UPR) käsittelevän YK:n työryhmän 9. lokakuuta 2009 antaman raportin sekä Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston 26. istunnossa 20. kesäkuuta 2014 annetun toisen Vietnamia koskevan UPR-raportin suositukset ja Vietnamin jäsenyyden YK:n ihmisoikeusneuvostossa kaudella 2014–2016,

–  ottaa huomioon, että Vietnam on ratifioinut äskettäin kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen sekä vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen, ja ottaa huomioon uskonnon- tai vakaumuksenvapautta käsittelevän YK:n erityisraportoijan pitkään odotetun vierailun heinäkuussa 2014,

–  ottaa huomioon, että tänä vuonna on muistettu Vietnamin sodan päättymistä 40 vuotta sitten,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A8-0342/2015),

A.  toteaa, että vuonna 2015 vietetään EU:n ja Vietnamin diplomaattisten suhteiden 25‑vuotispäivää; toteaa, että nämä suhteet ovat kehittyneet nopeasti kauppa- ja kehitysapusuhteista laajempiin suhteisiin;

B.  toteaa, että kokonaisvaltaisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tavoitteena on muodostaa moderni, laaja-alainen ja molempia osapuolia hyödyttävä kumppanuus, joka perustuu yhteisiin etuihin ja periaatteisiin, kuten tasa-arvo, keskinäinen kunnioitus, oikeusvaltio ja ihmisoikeudet;

C.  toteaa, että EU on Vietnamin suurin vientimarkkina-alue; toteaa, että EU yhdessä jäsenvaltioidensa kanssa on suurin julkisen kehitysavun antaja Vietnamille ja että EU:n talousarviossa tähän tarkoitettuja määrärahoja nostetaan 30 prosentilla 400 miljoonaan euroon kaudella 2014–2020;

D.  toteaa, että Vietnamin viranomaiset ovat ilmoittaneet kumoavansa suoria ulkomaisia investointeja 45 alalla koskeneet rajoitukset ja hyväksyneet toimia, joilla kevennetään maan liiketoimintasääntelyä ulkomaisten investointien lisäämiseksi;

E.  toteaa, että Vietnam on viime vuosikymmenten kuluessa omaksunut selvästi Eurooppa-myönteisen lähestymistavan ja tehnyt aktiivista yhteistyötä EU:n kanssa toimiessaan ASEANin ja EU:n vuoropuhelun koordinaattorimaana kaudella 2012–2015 ja isännöidessään Hanoissa 28. maaliskuuta – 1. huhtikuuta 2015 järjestettyä Parlamenttienvälisen liiton (IPU) 132. kokousta; toteaa, että se on koordinaattorina toimiessaan nostanut merkittävästi EU:n ja ASEANin välisten kokousten määrää ja tasoa; ottaa huomioon, että Vietnam on liittynyt Kiinan johtamaan Aasian infrastruktuuri-investointipankkiin (AIIB);

F.  toteaa, että EU:n ja ASEANin suhteet ovat laajat ja kattavat monia aloja, kuten kaupankäynnin ja investoinnit, kehityksen, talouden ja poliittiset kysymykset; toteaa, että vuonna 2012 hyväksytyn Bandar Seri Begawanin toimintasuunnitelman tavoitteena oli keskittyä strategisemmin EU:n ja ASEANin alueelliseen yhteistyöhön näillä aloilla;

G.  toteaa, että kahdentoista Tyynenmeren alueen valtion, mukaan lukien Vietnam, välinen Tyynenmeren kumppanuussopimus (TPP) saatiin valmiiksi 5. lokakuuta 2015 ja sillä luotiin uusi kauppa-alue, joka käsittää 36 prosenttia maailman BKT:stä, ja katsoo, että sopimuksella voi olla kauaskantoisia seurauksia maailmankaupalle;

H.  toteaa, että Vietnam on edistynyt valtavasti kahden viime vuosikymmenen aikana vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisessa, köyhyyden vähentämisessä, taloudellisessa kehityksessä, sosiaaliturvassa, työllisyydessä, koulutuksessa ja terveydenhuollossa;

I.  katsoo, että doi moi (uudistus) -politiikka ja toimet markkinatalouteen siirtymiseksi ovat myös johtaneet köyhyyskuilun syvenemiseen; toteaa, että hallituksen takavarikoimaa maata ja omaisuutta koskevat protestit ovat lisääntyneet; toteaa, että maailmanlaajuinen taantuma haittaa Vietnamin vientiä ja että vuonna 2014 bruttokansantuotteen kasvuvauhti oli yksi hitaimmista Aasian talouskriisin päättymisen jälkeen; toteaa, että Vietnamin ongelmana on vuosittain noin yli miljoonalla kasvava työväestön määrä;

J.  toteaa, että kokonaisvaltaisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen 1 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan sitoutuminen kansainvälisen oikeuden yleisiin periaatteisiin ja määrätään, että demokratian periaatteiden ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen muodostaa sopimuksen olennaisen osan, mikä on kummankin osapuolen sisäisen ja ulkoisen toiminnan perustana; toteaa, että vieläkin ilmenee tapauksia, joissa ihmisoikeusaktivisteja pidätetään epäselvissä olosuhteissa ja että Vietnamin kommunistisen puolueen tammikuuksi 2016 kaavailtu kokous on varsinainen tulikoe, jossa selviää, missä määrin demokratian periaatteita Vietnamissa todella noudatetaan;

K.  toteaa, että uskonnon- tai vakaumuksenvapautta käsittelevän YK:n erityisraportoijan mukaan verkossa ja verkon ulkopuolella sovellettavan sananvapauden, lehdistön ja tiedotusvälineiden vapauden, tiedonsaantioikeuden, kokoontumis- ja yhdistymisvapauden sekä uskonnonvapauden rajoitukset Vietnamissa ovat yhä vakava huolenaihe;

L.  toteaa, että Vietnam on unionille arvokas kumppani ilmastonmuutosneuvotteluissa ja että Vietnam on sitoutunut vähentämään päästöjään 8–10 prosentilla vuodesta 2010 ja BKT-kohtaista energiankulutustaan vuosittain 1–1,5 prosentilla ennen marraskuussa 2015 pidettävää Pariisin ilmastonmuutoskokousta;

M.  toteaa, että monet unionin kansalaiset ovat historiallisista syistä vietnamilaistaustaisia ja että Tšekin tasavalta on tunnustanut vietnamilaistaustaiset kansalaisensa etniseksi vähemmistöksi;

N.  toteaa, että Kiinan ja sen Etelä-Kiinan meren alueella sijaitsevien naapurimaiden, myös Vietnamin, välit ovat viime aikoina kiristyneet, koska Kiina on toteuttanut Etelä-Kiinan meren kiistanalaisilla alueilla yksipuolisia toimia, jotka eivät ole sopusoinnussa kansainvälisen oikeuden kanssa; toteaa, että alueellisten kiistojen kärjistyminen tällä alueella vaikuttaa koko maailmaan ja muodostaa vakavan uhkan rauhalle, turvallisuudelle, vakaudelle ja kansainväliselle kaupalle; toteaa, että näiden jännitteiden purkaminen on EU:lle strategisesti tärkeää globaalin turvallisuuden ja vakauden varmistamiseksi Etelä-Kiinan meren pääreiteillä, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä EU:n kaupalle; toteaa Vietnamin antaneen virallisen tukensa sille, että Filippiinit vei asian 16. maaliskuuta 2015 Haagin pysyvän välitystuomioistuimen käsiteltäväksi YK:n merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) perusteella;

O.  toteaa, että Vietnam on samaan aikaan tehostanut strategista ja turvallisuus- ja energia-alan yhteistyötään aasialaisten naapuriensa kanssa ja Etelä-Kiinan meren jännitteiden vuoksi tiivistää kahdenvälisiä suhteitaan keskeisiin kansainvälisiin toimijoihin, kuten Yhdysvaltoihin ja Venäjään;

P.  toteaa, että Vietnam on yhä pahasti Vietnamin sodan aikaisten räjähteiden saastuttama ja että ihmiset ja ympäristö kärsivät yhä vaikutuksista, jotka johtuvat maahan kylvetyistä 20 miljoonasta gallonasta Agent Orange -kasvimyrkkyä (dioksiinia);

1.  panee tyytyväisenä merkille kokonaisvaltaisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisen Vietnamin kanssa ja korostaa Vietnamin suurta strategista merkitystä EU:n tärkeänä kumppanina Kaakkois-Aasiassa ja ASEANissa; korostaa, että sopimuksessa määritellään laajalti tulevat suhteet, jotta voidaan tehostaa yhteistyötä globaaleissa ja alueellisissa kysymyksissä, joita ovat hyvä hallinto ja korruption torjunta sekä taloudellinen ja sosiaalinen kehitys, ottaen huomioon kestävän kehityksen periaatteen, aseriisunnan ja joukkotuhoaseet sekä terrorismin torjunnan; kehottaa jäsenvaltioiden hallituksia ja parlamentteja vauhdittamaan ratifiointiprosessia, jotta sopimus voi tulla voimaan;

2.  katsoo sekä EU:n että Vietnamin hyötyvän taloudellisesti kokonaisvaltaisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ratifioinnista; korostaa tulevan kaupan ja investointien edistämisestä tehtävän sopimuksen mahdollisia vaikutuksia työllistämiseen ja köyhyyden vähentämiseen; panee tyytyväisenä merkille Vietnamin viranomaisten toteuttamat talous- ja finanssialan uudistukset, joilla vauhditetaan Vietnamin yhdentymistä maailmantalouteen, ja kehottaa Vietnamia jatkamaan tällaisia uudistuksia; kehottaa Vietnamin hallitusta ja unionia jatkamaan taloudellista, kaupallista ja uutta teknologiaa koskevaa yhteistyötään monenkeskisillä foorumeilla; pitää myönteisenä, että Vietnamin asukasta kohden laskettu BKT on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2010;

3.  korostaa kokonaisvaltaisten kumppanuus- ja yhteistyösopimusten merkitystä EU:n ja ASEANin suhteissa; katsoo, että EU:n ja ASEANin yhteistyötä voitaisiin tiivistää esimerkiksi rahoitusalan kehittämisessä, avoimuuskysymyksissä ja makrotalouspolitiikkojen koordinoinnissa;

4.  kehottaa jäsenvaltioita johdonmukaisuuden nimissä mukauttamaan kehitysyhteistyötavoitteensa mahdollisimman hyvin niihin tavoitteisiin, jotka on asetettu kokonaisvaltaisessa kumppanuus- ja yhteistyösopimuksessa;

5.  pitää myönteisenä kokonaisvaltaisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen alkuvaiheen täytäntöönpanoa kaupan, ihmisoikeuksien, maahanmuuton, alueellisen turvallisuuden, energiakysymysten ja tieteen ja teknologian aloilla samalla kun ratifiointiprosessi jatkuu;

6.  korostaa selkeiden vertailuarvojen ja sitovien määräaikojen määrittämisen merkitystä kokonaisvaltaisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen täytäntöönpanon kannalta;

7.  pitää myönteisinä kokonaisvaltaisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen artikloja, jotka koskevat yhteistä sitoutumista ihmisoikeuksiin ja kyseisen alan yhteistyötä; ilmaisee toiveensa, että vastavuoroisesti sovittu demokraattisten periaatteiden ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen tehostaa osaltaan pitkään jatkunutta vuoropuhelua Vietnamin hallituksen kanssa Vietnamin perustuslain 69 pykälään sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9–11 artiklaan kirjattujen sananvapauden, kokoontumis- ja yhdistymisvapauden sekä uskonnonvapauden edistämisestä;

8.  korostaa avoimen verkon ja tietotekniikan luovaa ja aktivoivaa potentiaalia yhteisöjen luomisessa sekä kansalaisyhteiskunnan, globaalin talouden, yhteiskunnan, tieteen, kulttuurin sekä poliittiselle kehitykselle; pitää siksi sekä talouden, yhteiskunnan että ihmisoikeuksien kannalta erittäin tärkeänä, että verkkoon pääsee avoimesti ja vapaasti;

9.  pitää myönteisenä Vietnamin viranomaisten päätöstä poistaa viisumipakko viiden EU‑maan kansalaisilta; uskoo tämän päätöksen lisäävän matkailualan yhteistyötä;

10.  panee tyytyväisenä merkille Vietnamin pääministerin ilmoittaman yleissuunnitelman YK:n ihmisoikeusneuvoston yleisen määräaikaisarvioinnin (UPR) suositusten täytäntöön panemiseksi sekä oikeusalan uudistusstrategian, joka on tarkoitus saada päätökseen vuoteen 2020 mennessä;

11.  pitää myönteisenä, että Vietnamille kaudella 2014–2020 annettavan EU:n julkisen kehitysavun budjettia on lisätty 400 miljoonaan euroon; kehottaa komissiota lisäämään unionin toimien näkyvyyttä ja auttamaan Vietnamia käyttämään nämä varat mahdollisimman hyvin;

12.  kannustaa unionia tukemaan yhä Vietnamin valmiuksien kehittämistä hyvän hallintotavan ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen edistämiseksi, ja panee tyytyväisenä merkille EU:n yhteistyön painottumisen esimerkiksi julkishallinnon uudistuksiin, mukaan lukien verotus, joka on keskeisessä asemassa mahdollisimman tehokkaiden sisäisten tulojenhankkimisvalmiuksien varmistamisessa veropetosten ja korruption torjunnassa, sekä tieteeseen ja teknologiaan, liikenteeseen sekä kaupunki- ja aluesuunnitteluun ja -kehitykseen;

13.  kehottaa parlamenttia ja komissiota arvioimaan tiiviissä yhteistyössä mahdollisia ihmisoikeusrikkomuksia kokonaisvaltaisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen soveltamisen asianmukaisen demokraattisen valvonnan varmistamiseksi; kehottaa komissiota varmistamaan asianomaisten asiakirjojen yhtäaikainen, hyvissä ajoin tapahtuva ja asianmukainen toimittaminen Euroopan parlamentille;

14.  panee tyytyväisenä merkille vapaakauppasopimusneuvottelujen saamisen päätökseen; on vakaasti sitä mieltä, että EU:n ja Vietnamin kokonaisvaltaisella kumppanuus- ja yhteistyösopimuksella ja vapaakauppasopimuksella on vaikutettava myönteisesti Vietnamin ihmisoikeustilanteeseen;

15.  panee merkille, että tulevaan vapaakauppasopimukseen on sisällytetty kauppaa ja kestävää kehitystä koskeva luku, sitoumukset keskeisten työnormien ja ILO:n yleissopimusten noudattamisesta, molempien osapuolten työntekijöiden perusoikeuksien kunnioittaminen sekä sitoumuksia, joilla tuetaan luonnonvarojen säilyttämistä ja kestävää hallinnointia kiinnittäen erityistä huomiota yritysten yhteiskuntavastuuseen ja oikeudenmukaisiin ja eettisiin kauppatapoihin;

16.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa lunastamaan uuden sopimuksen synnyttämät odotukset ja huolehtimaan siitä, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden ajamassa politiikassa, joka liittyy Vietnamin kanssa tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen ja tulevaan vapaakauppasopimukseen, edistetään ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja hyvää hallintotapaa; kehottaa luomaan valmiuksia, jotta voidaan tehostaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen kokonaisvaltaisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen 35 artiklan yhteydessä esittämien valitusten käsittelyä; kehottaa Vietnamin hallitusta vahvistamaan kansalaisyhteiskunnan osallistumista siten, että yhdistykset ja kansalaisjärjestöt osallistuisivat maan poliittiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen;

17.  kehottaa Vietnamin hallitusta pyrkimään todelliseen edistykseen YK:n ihmisoikeusneuvoston UPR-suositusten täytäntöön panemisessa aloittamalla riippumattoman kansallisen ihmisoikeusinstituutin perustamisesta; kehottaa komissiota antamaan Vietnamille tukea tarvittavien valmiuksien luomisessa; pitää myönteisenä demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen kautta annettua unionin rahoitusta ja kehottaa jatkamaan näitä aloitteita hallituksen toimien tukemiseksi;

18.  kehottaa Vietnamin kommunistisen puolueen 12. kokousta vuoden 2016 vaaleja silmällä pitäen lisäämään kansalaisten osallistumista valtion demokraattiseen toimintaan ja erityisesti sallimaan oppositiopuolueiden, kansalaisliikkeiden ja kansalaisjärjestöjen perustamisen;

19.  pitää valitettavana, että maan vankiloissa on arviolta yli 500 kuolemaantuomittua; kehottaa Vietnamin hallitusta keskeyttämään välittömästi teloitukset ja toteuttamaan tarvittavia lainsäädäntötoimia kuolemanrangaistuksesta luopumiseksi, antaa tunnustusta järjestelmän avaamisesta, mutta pitää kuitenkin valitettavana ihmisoikeusaktivistien pidättämistä; pitää myönteisenä hallituksen valmiutta muuttaa rikoslakia niin, että on vähemmän sellaisia rikoksia, joista voidaan tuomita kuolemanrangaistukseen, ja kehottaa hallitusta kertomaan avoimesti, suoritetaanko teloituksia edelleen ja minkä syytteiden perusteella;

20.  muistuttaa, että EU:n ja Vietnamin ihmisoikeusvuoropuhelu on keskeinen väline, jota olisi käytettävä tehokkaalla ja käytännönläheisellä tavalla Vietnamin auttamiseksi ja kannustamiseksi tarvittavien uudistusten toteuttamisessa;

21.  kehottaa Vietnamia ratifioimaan kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön;

22.  toteaa, että yli kaksi miljoonaa ihmistä työllistävä tekstiili- ja vaatetusteollisuus on Vietnamin suurin vientiala, ja panee huolestuneena merkille, ettei työntekijöillä ole käytettävissä mekanismeja oikeuksiensa puolustamiseksi; korostaa, että Vietnamin viranomaiset voisivat antaa myönteisen signaalin ratifioimalla myös Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksen nro 87 ammatillisesta järjestäytymisvapaudesta ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelusta sekä yleissopimuksen nro 98 järjestäytymisoikeuden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden periaatteiden soveltamisesta;

23.  kehottaa viranomaisia pidättymään sananvapauden sekä kokoontumis- ja yhdistymisvapauden rauhanomaisen harjoittamisen tukahduttamisesta; kiirehtii tässä yhteydessä rikoslain uudistamista, erityisesti 79, 87, 88 ja 258 pykälän osalta; panee merkille, että hiljattain armahdettiin yli 18 000 vankia, ja pitää valitettavana, että armahdettujen joukossa ei ollut poliittisia vankeja; pitää edelleen valitettavana, että Vietnamin vankiloissa on noin 60 mielipidevankia, mukaan lukien ihmisoikeusaktivisteja, toimittajia ja bloginpitäjiä sekä maaoikeuksien, työntekijöiden ja ympäristöasioiden puolesta toimivia aktivisteja, jotka on tuomittu erilaisissa mielivaltaisissa oikeudenkäynneissä rikoksista, jotka koskevat lähinnä ilmaisunvapautta ja rikoksia valtiota vastaan, ja vaatii näiden vapauttamista; kannustaa uudistamaan rikosoikeusjärjestelmää ja varsinkin rikosprosessilakia, mukaan lukien lausekkeita, joilla kriminalisoidaan rauhanomainen toiminta kansalliseen turvallisuuteen vedoten; kehottaa viranomaisia luomaan riippumattoman rikosoikeusjärjestelmän;

24.  kehottaa kunnioittamaan uskonnonvapautta ja lopettamaan etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen syrjinnän ja sortamisen, mukaan lukien kristittyjen, buddhalaisten ja Hoa Hao ja Cao Dai -liikkeisiin kuuluvien ahdistelu, tarkkailu, uhkailu, pidätykset, kotiarestit, pahoinpitelyt ja matkustuskiellot, ja erityisesti uskonnollisten yhteisöjen, kuten Vietnamin yhdistyneen buddhalaiskirkon, Montagnard-kristittyjen ja buddhalaisten khmer kromien vainoaminen; kehottaa tekemään uudistuksia, joilla parannetaan etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen sosioekonomista asemaa; kehottaa tarkistamaan lainsäädäntöä, jolla säädellään uskonnollisten ryhmien rekisteröitymistä; palauttaa mieliin 87-vuotiaan buddhalaisen toisinajattelijan ja moninkertaisen Nobelin rauhanpalkinnon saajaehdokkaan Thich Quang Don traagisen kohtalon, sillä hän on ollut yli 30 vuotta kotiarestissa luostarissaan ilman, että häntä vastaan olisi esitetty syytteitä, ja toistaa vetoomuksensa hänen vapauttamisekseen;

25.  kehottaa uudistamaan kiireellisesti oikeusjärjestelmän kansainvälisten oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevien vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi, kuten ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 10 artiklassa edellytetään;

26.  panee huolestuneena merkille, että Vietnam on ihmiskaupan uhrien merkittävimpiä lähtömaita, ja tiedot lukuisten lasten, varsinkaan poikien, joilla ei ole lain nojalla suojaa seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan, joutumisesta lapsiprostituution, ihmiskaupan ja pahoinpitelyjen uhriksi; kehottaa Vietnamia laatimaan tiukkoja ja tehokkaita lastensuojelulakeja, jotka suojaavat sukupuolesta riippumatta kaikkia lapsia; kehottaa komissiota auttamaan Vietnamia lisäämään valmiuksiaan muuttoliikepolitiikan alalla sekä ihmiskaupan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa, myös työvoima- ja muuttoliikepolitiikassa; panee myös huolestuneena merkille tiedot vietnamilaisten ihmiskaupan uhrien, myös alaikäisten, hyväksikäytöstä EU-maissa; kehottaa komissiota varmistamaan kiireellisesti, että ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävässä EU:n strategiassa vahvistetut tärkeimmät suojelusäännökset pannaan täysimääräisesti täytäntöön; kannustaa Vietnamin hallitusta ja komissiota tarkastelemaan mahdollisuutta asettaa kokonaisvaltaisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen puitteissa alakomitea tai erityistyöryhmä käsittelemään ihmiskauppaa;

27.  korostaa sosioekonomisia haasteita, joita Vietnamilla on nuoren väestönsä ja kaupunkeihin suuntautuvan sisäisen muuttoliikkeen vuoksi;

28.  panee tyytyväisenä merkille vuonna 2013 annetun uudistetun maalain mutta on vakavasti huolissaan omistusoikeuksien väärinkäytöstä, pakkohäädöistä ja valtion suorittamasta maan takavarikoinnista kehityshankkeiden yhteydessä, sillä näin tehdään maattomiksi satoja tuhansia viljelijöitä; kehottaa hallitusta lopettamaan maananastukset ja perustamaan asianmukaisia valitusmekanismeja;

29.  panee tyytyväisenä merkille Vietnamin viranomaisten laajat oikeudelliset sitoumukset sukupuolten tasa-arvon edistämisestä ja syrjinnän poistamisesta, mutta on huolissaan siitä, että perheväkivalta, naisten ja lasten kauppaaminen, naisten keskuudessa kasvava hiv/aids-ongelma sekä seksuaalisten ja lisääntymiseen liittyvien oikeuksien loukkaukset ovat yhä vakavia ongelmia; kehottaa Vietnamin hallitusta jatkamaan väestörekisteriuudistustaan ja lakkauttamaan syrjivät käytännöt, jotka johtuvat joskus Hộ khẩu (perherekisteri) -järjestelmän erikoispiirteistä, jotka estävät monien perheiden ja varsinkin lasten rekisteröinnin, mikä puolestaan vaikuttaa koulutus- ja sosiaalipalvelujen saamiseen;

30.  antaa Vietnamille tunnustusta sen johtavasta roolista hlbti-ihmisten oikeuksien kehityksessä Aasiassa erityisesti äskettäin annetun avioliitto- ja perhelain ansiosta, jossa sallitaan samaa sukupuolta olevien hääseremoniat;

31.  yhtyy Vietnamin hallituksen huoleen siitä, että korruptio on Vietnamin suurimpia haasteita; kehottaa tarkastelemaan lähemmin tapauksia, joissa kansalaiset, jotka tekevät korruptiota koskevia paljastuksia, joutuvat viranomaisten vainon kohteeksi; kehottaa Vietnamin viranomaisia tutkimaan perusteellisesti väärinkäytökset, joita on kohdistettu toimittajiin, bloginpitäjiin ja ilmiantajiin; pitää valitettavana myös sitä, että Vietnamin hallitus soveltaa epäasianmukaisesti ”demokraattisten vapauksien väärinkäyttöä” koskevaa rikoslain 258 pykälää, joka voi johtaa enimmillään seitsemän vuoden vankeusrangaistukseen; panee merkille, että vain murto-osassa tapauksista on nostettu syytteitä, vaikka on olemassa korruptiontorjuntalaki, ja kehottaa hallitusta tehostamaan lain täytäntöönpanoa;

32.  kehottaa Vietnamin viranomaisia tehostamaan korruptiontorjuntatoimiaan ja antamaan näin myönteisen signaalin ulkomaisille investoijille; toteaa, että oikeudellisen alan heikko infrastruktuuri ja korruptio aiheuttavat talouden ennustettavuusongelmia ja ovat vakava este investoinneille ja liiketoimille;

33.  on vakavasti huolissaan Vietnamin ympäristötuhoista, erityisesti kokonaisia alueita, vesiväyliä ja paikallisyhteisöjen elinmahdollisuuksia tuhoavasta saastumisesta, metsien hävittämisestä ja kestävän kehityksen vastaisesta kaivostoiminnasta sekä vietnamilaisyritysten ulkomailla harjoittamista toimista, jotka aiheuttavat osaltaan ympäristön tilan heikentymistä ja johtavat maananastuksiin;

34.  vaatii Vietnamin hallitusta ryhtymään toimiin ympäristöä ja luonnon monimuotoisuutta suojelevan lainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi ja puuttumaan erityisesti metsätuhojen ja raaka-aineiden hankkimisen kielteisiin vaikutuksiin asettamalla edellä mainituille aloille selkeitä ajallisia ja tuloksiin perustuvia tavoitteita; kehottaa komissiota auttamaan tarvittavien valmiuksien luomisessa;

35.  pitää erittäin tärkeänä, että Mekongin jokikomissio suorittaa perusteellisia ennakkokuulemisia ja arvioi kattavasti, miten Mekongjoen pääuomaan suunnitellut vesivoimalat vaikuttavat ympäristöön, kalatalouteen, ihmisten elantoon ja naapurimaihin;

36.  panee merkille, että luonnonvara- ja ympäristöministeriö on hyväksynyt ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan strategian; panee merkille, että Vietnam kehittää biomassa- ja aurinkoenergiaa ja että EU:n apupaketissa (2014–2020) keskitytään erityisesti kestävän energian kehittämiseen;

37.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita harkitsemaan Vietnamin sodan terveys- ja ympäristövaikutusten vuoksi rahaston perustamista uhreille ja sotaveteraaneille sekä tehostamaan toimia lähettämällä erikoisjoukkoja torjumaan myrkyllisiä aineita sekä sellaisten alueiden miinanraivaukseen, joilla vielä 40 vuoden kuluttua konfliktin päättymisestä kuolee ihmisiä miinoihin;

38.  kehottaa hallitusta harkitsemaan uudelleen päätöstään rakentaa Vietnamin ensimmäinen ydinvoimala Ninhiin;

39.  panee tyytyväisenä merkille, että Vietnam on ryhtynyt erityistoimiin, joilla lisätään tietämystä tieteestä ja teknologiasta sekä näiden tutkimusta, puututaan korkeakouluopetuksen heikkouksiin, houkutellaan ulkomaille muuttaneita vietnamilaisia palaamaan maahan ja luodaan yhteyksiä eurooppalaisiin ja yhdysvaltalaisiin yliopistoihin ja korkeakouluihin, jotka voivat tukea tätä prosessia;

40.  kehottaa Kiinaa ja asianomaisia naapurimaita, myös Vietnamia, tehostamaan toimiaan jännitteiden lieventämiseksi kiistanalaisella alueella Etelä-Kiinan merellä; katsoo, että tilanne uhkaa vaarantaa EU:n merkittävät intressit alueella sekä globaalin turvallisuuden ja merenkulun vapauden tärkeimmillä merenkulkureiteillä, jotka ovat elintärkeitä EU:n kaupalle; korostaa tarvetta ratkaista kiistat rauhanomaisesti rakentamalla luottamusta, käymällä kahdenvälisiä ja alueellisia keskusteluja ja toimimalla kansainvälisen oikeuden, mukaan lukien merioikeusyleissopimuksen, mukaisesti ja hyödyntämällä UNCLOSin kaltaisten puolueettomien kansainvälisten elinten välitystoimintaa; muistuttaa, että on tärkeää luoda rakentava yhteistyö, jossa ovat mukana kaikki osapuolet; kehottaa komissiota ja varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa seuraamaan tilannetta ja avustamaan kiistan ratkaisemisessa kansainvälisen oikeuden mukaisesti; pitää myönteisenä Kiinan ja Vietnamin johtajien huhtikuussa 2015 antamaa yhteistä julkilausumaa, jossa luvataan rauhanomaista ratkaisua saarikiistoihin;

41.  pitää myönteisenä ASEANin roolia kiistojen rauhanomaisessa käsittelyssä ja erityisesti sen pyrkimystä saada aikaan alueelliset käytännesäännöt;

42.  kehottaa lisäämään parlamenttien yhteistyötä ja vahvistamaan parlamentin ja parlamenttien välisten tapaamisten roolia keinona seurata kokonaisvaltaisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen täytäntöönpanoa;

43.  katsoo, että Vietnamin kanssa tehtävä kokonaisvaltainen kumppanuus- ja yhteistyösopimus on EU:lle tilaisuus vahvistaa asemaansa Aasiassa ja saada alueella suurempi rooli; korostaa, että sopimus on EU:lle myös mahdollisuus edistää tavoitteitaan eli rauhaa, oikeusvaltioperiaatetta, demokratiaa ja ihmisoikeuksia, meriturvallisuutta ja resurssien jakamista;

44.  korostaa, että SEUT-sopimuksen 218 artiklan 10 kohdan mukaisesti parlamentille on tiedotettava välittömästi ja täysimääräisesti kokonaisvaltaista kumppanuus- ja yhteistyösopimusta koskevan menettelyn kaikissa vaiheissa; korostaa, että tähän olisi sisällyttävä perusteellinen kirjallinen tiedottaminen Euroopan parlamentille unionin toteuttamien toimien ja unionin kantojen tavoitteista, erityisesti maan ihmisoikeus-, sananvapaus- ja oikeusvaltiotilanteen kehittymisestä; korostaa lisäksi EU:n edustuston yhteyspisteiden keskeistä roolia maan ihmisoikeustilanteen tarkkailussa;

45.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Vietnamin hallitukselle ja kansalliskokoukselle.

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0467.
(2)EYVL L 136, 7.6.1996, s. 28.
(3)EYVL L 144, 10.6.1980, s. 1.
(4)EYVL L 117, 5.5.1999, s. 31.
(5)EUVL C 175 E, 10.7.2008, s. 615.
(6)EUVL C 15 E, 21.1.2010, s. 58.
(7)EUVL C 285 E, 21.10.2010, s. 76.
(8)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0189.
(9)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0022.
(10)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0458.
(11)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0470.
(12)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0274.
(13)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0288.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö