Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2936(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1347/2015

Předložené texty :

B8-1347/2015

Rozpravy :

PV 15/12/2015 - 3
CRE 15/12/2015 - 3

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0469

Přijaté texty
PDF 399kWORD 75k
Čtvrtek, 17. prosince 2015 - Štrasburk
Dokončení evropské hospodářské a měnové unie
P8_TA(2015)0469B8-1347/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2015 o dokončení evropské hospodářské a měnové unie (2015/2936(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 21. října 2015 o krocích k dokončení hospodářské a měnové unie (COM(2015)0600),

–  s ohledem na rozhodnutí Komise ze dne 21. října 2015 o zřízení nezávislé poradní Evropské fiskální rady (C(2015)8000),

–  s ohledem na doporučení Komise ze dne 21. října 2015 pro doporučení Rady ke zřízení vnitrostátních rad pro konkurenceschopnost v rámci eurozóny (COM(2015)0601),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 21. října 2015 o plánu na vytvoření jednotnějšího vnějšího zastoupení eurozóny v mezinárodních fórech (COM(2015)0602),

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví opatření s cílem vytvořit postupně jednotné zastoupení eurozóny v Mezinárodním měnovém fondu (COM(2015)0603), který předložila Komise dne 21. října 2015,

–  s ohledem na zprávu o dokončení evropské hospodářské a měnové unie („zpráva pěti předsedů“),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 24. června 2015 o přezkumu rámce pro správu ekonomických záležitostí: kontrolní hodnocení a výzvy(1),

–  s ohledem na nařízení (EU) č. 1173/2011(2), (EU) č. 1174/2011(3), (EU) č. 1175/2011(4), (EU) č. 1176/2011(5) a (EU) č.  1177/2011(6), směrnici 2011/85/EU(7) a nařízení (EU) č. 472/2013(8) a (EU) č. 473/2013(9) (balíček šesti a dvou legislativních aktů),

–  s ohledem na směrnici 2014/49/EU o systémech pojištění vkladů(10),

–  s ohledem na otázku položenou Komisi týkající se dokončení hospodářské a měnové unie (O-000152/2015 – B8-1113/2015),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že zpráva pěti předsedů o dokončení evropské hospodářské a měnové unie stanovila návrhy na dokončení evropské hospodářské a měnové unie;

B.  vzhledem k tomu, že ve svém usnesení o přezkumu rámce pro správu ekonomických záležitostí: kontrolní hodnocení a výzvy zdůraznil, že je zapotřebí ambiciózní a rychlý pokrok v oblasti posilování eurozóny;

C.  vzhledem k tomu, že Komise jako součást fáze 1 plánu obsaženého ve zprávě pěti předsedů zveřejnila dne 21. října 2015 balíček, v němž jsou uvedeny kroky k dokončení hospodářské a měnové unie (HMU) a který sestává ze dvou sdělení, doporučení pro doporučení Rady, návrh rozhodnutí Rady a rozhodnutí Komise;

Obecné posouzení

1.  bere na vědomí návrh Komise posílit HMU a ačkoli uznává, že byly uskutečněny určité kroky správným směrem, konstatuje, že v zájmu vyřešení současných nedostatků v institucionálním rámci eurozóny bude zapotřebí vynaložit další úsilí;

2.  jak je uvedeno v jeho usnesení rámce pro správu ekonomických záležitostí: kontrolní hodnocení a výzvy, trvá na provedení ustanovení balíčku šesti a dvou legislativních aktů a současně zdůrazňuje, že stávající Smlouvy a nástroje umožňují, aby byly v zájmu dokončení HMU přijaty některé nezbytné dodatečné kroky;

3.  vyjadřuje politování nad tím, že balíček, který zveřejnila Komise, neponechává dostatečný prostor pro parlamentní dohled a diskusi na evropské úrovni, neboť tyto prvky jsou nezbytné k zajištění demokratické odpovědnosti rozhodnutí přijatých v kontextu HMU a následně k zajištění vlastní odpovědnosti občanů za správu eurozóny;

4.  žádá Komisi, aby v souladu s tím, jak stanoví zpráva pěti předsedů, včas konzultovala parlament v souvislosti s přípravou Bílé knihy o přechodu z první fáze do druhé fáze reforem HMU;

Evropský semestr

5.  naléhavě žádá Komisi, aby s Parlamentem, Radou a Euroskupinou zahájila jednání o interinstitucionální dohodě (IIA) o evropské správě ekonomických záležitostí, včetně evropského semestru a přezkumu provádění makroekonomického ozdravného programu, jak stanoví zpráva pěti předsedů; trvá na tom, že IIA by měla v rámci Smluv zajistit, aby struktura evropského semestru umožňovala smysluplný a řádný parlamentní dohled nad tímto procesem, zejména pokud jde o doporučení eurozóny;

Evropská fiskální rada a vnitrostátní rady pro konkurenceschopnost

6.  vyjadřuje politování nad tím, že se Komise rozhodla nevyužít řádný legislativní postup ve věci rozhodnutí týkajících se vnitrostátních rad pro konkurenceschopnost a vyzývá Komisi, aby pro tento účel vypracovala legislativní návrh;

7.  zdůrazňuje, že Evropská fiskální rada jako poradní rada Komise by se měla odpovídat Parlamentu, a že její hodnocení by proto měla být veřejná a transparentní;

Vnější zastoupení eurozóny

8.  žádá Komisi, aby zajistila, že mezinárodní zastoupení eurozóny bude podléhat demokratickému dohledu Parlamentu;

o
o   o

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2015)0238.
(2) Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 1.
(3) Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 8.
(4) Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 12.
(5) Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 25.
(6) Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 33.
(7) Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 41.
(8) Úř. věst. L 140, 27.5.2013, s. 1.
(9) Úř. věst. L 140, 27.5.2013, s. 11.
(10) Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 149.

Právní upozornění - Ochrana soukromí