Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2936(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1347/2015

Pateikti tekstai :

B8-1347/2015

Debatai :

PV 15/12/2015 - 3
CRE 15/12/2015 - 3

Balsavimas :

Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0469

Priimti tekstai
PDF 320kWORD 71k
Ketvirtadienis, 2015 m. gruodžio 17 d. - Strasbūras
Europos ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimas
P8_TA(2015)0469B8-1347/2015

2015 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimo (2015/2936(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 21 d. Komisijos komunikatą „Tolesni ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimo žingsniai“ (COM(2015)0600),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 21 d. Komisijos sprendimą, kuriuo įsteigiama nepriklausoma patariamoji Europos fiskalinė valdyba (C(2015)8000),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 21 d. Komisijos rekomendaciją dėl Tarybos rekomendacijos dėl nacionalinių konkurencingumo valdybų įsteigimo euro zonoje (COM(2015)0601),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 21 d. Komisijos komunikatą dėl darnesnio išorės atstovavimo euro zonai tarptautiniuose forumuose veiksmų plano (COM(2015)0602),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 21 d. Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomos vieningo atstovavimo euro zonai Tarptautiniame valiutos fonde palaipsnio užtikrinimo priemonės (COM(2015)0603),

–  atsižvelgdamas į pranešimą dėl Europos ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimo (penkių pirmininkų pranešimas),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. birželio 24 d. rezoliuciją dėl„Ekonomikos valdymo sistemos peržiūra: įvertinimas ir uždaviniai“(1) ,

–  atsižvelgdamas į Reglamentus (ES) Nr. 1173/2011(2), (ES) Nr. 1174/2011(3), (ES) Nr. 1175/2011(4), (ES) Nr. 1176/2011(5) ir (ES) Nr. 1177/2011(6), Direktyvą 2011/85/ES(7) bei Reglamentus (ES) Nr. 472/2013(8) ir (ES) Nr. 473/2013(9) (šešių dokumentų rinkinys ir dviejų dokumentų rinkinys),

–  atsižvelgdamas į Direktyvą 2014/49/ES dėl indėlių garantijų sistemų(10),

–  atsižvelgdamas į Komisijai pateiktą klausimą dėl Europos ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimo (O-000152/2015 – B8-1113/2015),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi penkių pirmininkų pranešime dėl Europos ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimo pateikiami pasiūlymai dėl Europos ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimo;

B.  kadangi rezoliucijoje „Ekonomikos valdymo sistemos peržiūra: įvertinimas ir uždaviniai“ pabrėžiama, kad būtina daryti plataus užmojo ir sparčią pažangą stiprinant euro zoną;

C.  kadangi Komisija, kaip veiksmų plano pirmo etapo dalį pagal penkių pirmininkų pranešimą 2015 m. spalio 21 d. paskelbė dokumentų rinkinį, kuriame pateikiami tolesni ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) kūrimo žingsniai, – jį sudaro du komunikatai, rekomendacija dėl Tarybos rekomendacijos, pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo ir Komisijos sprendimas;

Bendras vertinimas

1.  atkreipia dėmesį į Komisijos pasiūlymus stiprinti EPS ir, pripažindamas, kad kai kurie žingsniai žengti teisinga kryptimi, pažymi, kad reikės dėti daugiau pastangų šalinant dabartinius euro zonos institucinės sistemos trūkumus;

2.  kaip teigiama rezoliucijoje „Ekonomikos valdymo sistemos peržiūra: įvertinimas ir uždaviniai“, primygtinai skatina įgyvendinti šešių dokumentų ir dviejų dokumentų rinkinio nuostatas, kartu pabrėždamas, kad pagal galiojančias Sutartis ir priemones būtų galima imtis kai kurių būtinų papildomų veiksmų, kad būtų sukurta EPS;

3.  apgailestauja, kad Komisijos paskelbtame dokumentų rinkinyje nenumatyta pakankamos parlamentinės kontrolės ir diskusijų Europos lygmeniu, kurios yra būtinos siekiant užtikrinti demokratinę atskaitomybę už sprendimus, priimtus dėl EPS, taigi ir užtikrinant piliečių atsakomybę už euro zonos valdymą;

4.  ragina Komisiją, kaip numatyta penkių pirmininkų pranešime, laiku konsultuotis su Parlamentu rengiant Baltąją knygą dėl perėjimo iš pirmo EPS reformų etapo į antrą;

Europos semestras

5.  ragina Komisiją, kaip numatyta penkių pirmininkų pranešime, pradėti derybas su Parlamentu, Taryba ir Euro grupe dėl tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos ekonomikos valdymo, įskaitant Europos semestrą ir makroekonominio koregavimo programos įgyvendinimo tikrinimą; pabrėžia, kad šis tarpinstitucinis susitarimas pagal Sutartis turėtų užtikrinti, kad Europos semestro struktūra būtų tokia, kad būtų galima prasmingai ir reguliariai vykdyti parlamentinę proceso, ypač euro zonai skirtų rekomendacijų, kontrolę;

Europos fiskalinė valdyba ir nacionalinės konkurencingumo valdybos

6.  apgailestauja, kad Komisija pasirinko nenaudoti įprastos teisėkūros procedūros priimant sprendimus dėl nacionalinių konkurencingumo valdybų, ir ragina Komisiją šiuo klausimu pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto;

7.  pabrėžia, kad Europos fiskalinė taryba, kaip Komisijos patariamoji valdyba, turėtų būti atskaitinga Parlamentui ir kad dėl to jos vertinimai turėtų būti vieši ir skaidrūs;

Išorinis atstovavimas euro zonai

8.  ragina Komisiją užtikrinti, kad Parlamentas vykdytų demokratinę tarptautinio atstovavimo euro zonai priežiūrą;

o
o   o

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) Priimti tekstai, P8_TA(2015)0238.
(2) OL L 306, 2011 11 23, p. 1.
(3) OL L 306, 2011 11 23, p. 8.
(4) OL L 306, 2011 11 23, p. 12.
(5) OL L 306, 2011 11 23, p. 25.
(6) OL L 306, 2011 11 23, p. 33.
(7) OL L 306, 2011 11 23, p. 41.
(8) OL L 140, 2013 5 27, p. 1.
(9) OL L 140, 2013 5 27, p. 11.
(10) OL L 173, 2014 6 12, p. 149.

Teisinė informacija - Privatumo politika