Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2229(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0344/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0344/2015

Συζήτηση :

PV 16/12/2015 - 15
CRE 16/12/2015 - 15

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2015 - 9.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0470

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 679kWORD 323k
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Ετήσια Έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό
P8_TA(2015)0470A8-0344/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την Ετήσια Έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό (2015/2229(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΟΔΔΑ) και άλλες συνθήκες και πράξεις των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικότερα το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα που εγκρίθηκαν στη Νέα Υόρκη στις 16 Δεκεμβρίου 1966,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την 25η επέτειο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού(1),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 8, 21 και 23 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία όπως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 25 Ιουνίου 2012(2),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου, που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 12 Μαΐου 2014(3),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προώθηση και την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων(4),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας κατά τις επισκέψεις τους σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2014, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 22 Ιουνίου 2015(6),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 20 Ιουλίου 2015(7),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης σχετικά με την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020 (Αλλάζοντας τη ζωή των κοριτσιών και των γυναικών μέσω των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ 2016-2020) (GAPII), που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 26 Οκτωβρίου 2015(8),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2012 σχετικά με την αύξηση του αντικτύπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή(9),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού(10),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/260 του Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 2015, για την παράταση της εντολής του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα(11),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2015 για την αναπτυξιακή διάσταση της ισότητας των φύλων(12),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 31ης Οκτωβρίου 2000, σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια(13),

–  έχοντας υπόψη τα κατεπείγοντα ψηφίσματά του σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Ιουνίου 2010, σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ υπέρ των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Ιουλίου 2011, σχετικά με τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέσπιση μιας Στρατηγικής Ψηφιακής Ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ(16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης ανά τον κόσμο(17),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη διαφθορά στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα: οι επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες(18),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τις διακρίσεις με βάση την κάστα(19),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 25η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ(20),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ το 2015(21),

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο, της 2ας Απριλίου 2014, σχετικά με την 69η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΗΕ)(22),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με την εξάλειψη των βασανιστηρίων στον κόσμο(23),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2013 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό(24),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας(25),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την τεχνολογία: ο αντίκτυπος των συστημάτων παρείσφρησης και παρακολούθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα στις τρίτες χώρες(26),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες στην Ευρώπη(27),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας(28),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θανατική ποινή(29),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 8ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τη στρατηγική για τη διεύρυνση και τις κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2014-2015(30),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της 8ης Μαρτίου 2011 που εξέδωσαν η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και η Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Εταιρική σχέση με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία»(31),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της 25ης Μαΐου 2011 που εξέδωσαν η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και η Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονία που αλλάζει»(32),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2014, σχετικά με μια προσέγγιση με γνώμονα τα δικαιώματα, η οποία να περιλαμβάνει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ (SWD(2014)0152),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ της 26ης Ιουνίου 2014 με το οποίο ζητείται η δημιουργία διακυβερνητικής ομάδας εργασίας με ανοικτή σύνθεση και με εντολή ανάπτυξης ενός νομικά δεσμευτικού διεθνούς μέσου για τις διεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα(33),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τη νέα προσέγγιση της ΕΕ στο ζήτημα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας – αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (ΕΤΔ) από τη στιγμή της σύστασής του(34),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση για το 2014 του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA) και της UNICEF σχετικά με το κοινό πρόγραμμα κατά του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων(35),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0344/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 ΣΕΕ δεσμεύει την ΕΕ να αναπτύξει κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας που να διέπεται από τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης και τη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διεθνές δίκαιο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 ΣΕΕ η Ένωση θα προσχωρεί στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός, η προαγωγή, ο αδιαίρετος χαρακτήρας και η διαφύλαξη της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της συνοχής μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, όπως και της συνοχής των ίδιων των εξωτερικών πολιτικών της μεταξύ τους, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια επιτυχή και αποτελεσματική πολιτική της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτιωμένη συνοχή θα επιτρέψει στην ΕΕ να αντιδρά ταχύτερα στα πρώιμα στάδια τυχόν παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση της ΕΕ για ουσιαστική πολυμερή προσέγγιση, με τα Ηνωμένα Έθνη στον πυρήνα της, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και έχει τις ρίζες της στην πεποίθηση ότι ένα πολυμερές σύστημα που εδράζεται σε οικουμενικούς κανόνες και αξίες είναι το πλέον κατάλληλο για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κρίσεων, προκλήσεων και απειλών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δοκιμάζεται και τελεί υπό απειλή παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπονομεύεται σοβαρά από μια σειρά απολυταρχικών καθεστώτων, ιδίως σε πολυμερή φόρα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού εξακολουθεί να ζει υπό μη δημοκρατικά και καταπιεστικά καθεστώτα, και ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, η ελευθερία έχει ακολουθήσει φθίνουσα πορεία τα τελευταία έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μη σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνεπάγεται κόστος όχι μόνο για την κοινωνία, αλλά και σε ατομικό επίπεδο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι γίνονται πολυάριθμες προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο για τη συρρίκνωση των περιθωρίων δράσης της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δημοκρατικά καθεστώτα δεν χαρακτηρίζονται μόνον από τη διοργάνωση ελεύθερων εκλογών αλλά και από διαφανή διαχείριση, σεβασμό του κράτους δικαίου, ελευθερία έκφρασης, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ύπαρξη ενός ανεξάρτητου δικαστικού μηχανισμού και σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμφώνων και οδηγιών σχετικά με την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη την δήλωση στην οποία προέβη η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), όταν προτάθηκε το νέο κοινό σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, σύμφωνα με την οποία τα ανθρώπινα δικαιώματα θα αποτελέσουν μια από τις πρωταρχικές προτεραιότητες της εντολής της, πυξίδα για όλες τις σχέσεις με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ καθώς και με τις τρίτες χώρες, τους διεθνείς οργανισμούς και την κοινωνία των πολιτών· λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι το 2017 θα διεξαχθεί ενδιάμεση αξιολόγηση του σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία που θα συμπέσει με την ενδιάμεση αξιολόγηση των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων, στοιχείο που αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της συνεκτικότητας της εξωτερικής δράσης της ΕΕ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), η Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή του νέου σχεδίου δράσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποστολές και οι εκπρόσωποι της ΕΕ σε τρίτες χώρες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό και συμπληρωματικό ρόλο στην επίτευξη του σχεδίου δράσης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διασφαλιστούν κατάλληλοι πόροι και ότι οι πόροι αυτοί πρέπει να χρησιμοποιηθούν με τον πλέον αποδοτικό τρόπο προκειμένου να ενισχυθεί η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στις τρίτες χώρες·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα έπρεπε να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για τη μέτρηση του αντίκτυπου των πολιτικών της στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεών τους, την πρόληψη και τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεών τους και την ενίσχυση της πρόσβασης των επηρεαζόμενων πληθυσμών στα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία με τους ηγέτες και τις αρχές τρίτων χωρών σε όλα τα διμερή και πολυμερή φόρα αποτελεί ένα από τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία για την αντιμετώπιση ζητημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε τρίτες χώρες συνιστούν σημαντικούς συνομιλητές για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θεωρεί τη στενή συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες μια από τις κύριες προτεραιότητές της για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής συνεργασία θα πρέπει να διαδραματίζει αυξημένο ρόλο στην ενίσχυση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της αποτελεσματικής κοινοβουλευτικής εποπτείας των υπηρεσιών πληροφοριών που χρησιμοποιούν τεχνολογία ψηφιακής παρακολούθησης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της υπήρξαν πιστοί σύμμαχοι του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) ήδη από την ίδρυσή του, παρέχοντάς του οικονομική, πολιτική, διπλωματική και υλικοτεχνική υποστήριξη, προωθώντας παράλληλα την οικουμενικότητα του καταστατικού της Ρώμης και προασπίζοντας την ακεραιότητά του με στόχο την ενίσχυση της ανεξαρτησίας του ΔΠΔ·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική στήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ με εξωτερική διάσταση, όπως η ανάπτυξη, η μετανάστευση, η ασφάλεια, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η διεύρυνση και το εμπόριο, προκειμένου να συνεχιστεί η προαγωγή του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 207 ΣΛΕΕ ορίζει ότι η εμπορική πολιτική της Ένωσης ασκείται στο πλαίσιο των αρχών και των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διάφορες μορφές μετανάστευσης αποτελούν σημαντική πρόκληση για την εξωτερική πολιτική της ΕΕ, η οποία απαιτεί άμεσες, αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ανθρώπων που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης, όπως αυτοί που εγκαταλείπουν περιοχές που πλήττονται από πόλεμο και βία, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες και τα ισχύοντα σε διεθνές επίπεδο πρότυπα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια οικονομία διανύει περίοδο κρίσης που θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα, στις συνθήκες διαβίωσης των πληθυσμών (αύξηση της ανεργίας, της φτώχειας, των ανισοτήτων και της επισφαλούς εργασίας, υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών και περιορισμένη πρόσβαση σε αυτές), και κατ᾽ επέκταση στην ευημερία των ανθρώπων·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση οικουμενικές και αδιαίρετες αξίες, η ελευθερία σκέψης, συνείδησης, θρησκείας και πεποιθήσεων πρέπει να καταστεί μια από τις προτεραιότητες της ΕΕ και να ενισχυθεί άνευ όρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα αυτά εξακολουθούν σε μεγάλο βαθμό να απειλούνται, δεδομένου ότι ο αριθμός των σχετικών παραβιάσεων έχει αυξηθεί ραγδαία·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής σε παγκόσμιο επίπεδο παραμένει μια από τις προτεραιότητες της ΕΕ στην εξωτερική πολιτική της για τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο του 2016 θα διεξαχθεί το έκτο παγκόσμιο συνέδριο για την κατάργηση της θανατικής ποινής στο Όσλο της Νορβηγίας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά, οι γυναίκες και τα άτομα που ανήκουν σε μειονότητες αντιμετωπίζουν αυξανόμενες και συγκεκριμένες απειλές, βιαιοπραγίες και σεξουαλική βία, ιδίως σε εμπόλεμες ζώνες·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βραβείο Ζαχάρωφ για το 2014 απενεμήθη στον Δρα Denis Mukwege για τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλει ως ιατρός και υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τα θύματα σεξουαλικής βίας και ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων των γυναικών συνιστά θεμελιώδη παραβίαση των δικαιωμάτων γυναικών και παιδιών και ότι είναι απολύτως αναγκαίο να τεθεί η καταπολέμηση του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων και της σεξουαλικής βίας στο επίκεντρο τόσο της εξωτερικής πολιτικής όσο και της πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα της ΕΕ·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2014, 230 εκατομμύρια παιδιά, που διαβιούν επί του παρόντος σε χώρες και περιοχές που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις, εκτιμάται ότι εκτίθενται σε συνθήκες ακραίας βίας και σε τραυματικές εμπειρίες, στρατολογούνται καταναγκαστικά και γίνονται εσκεμμένα στόχος βίαιων ομάδων·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 25 της ΟΔΔΑ αναγνωρίζει το δικαίωμα εκάστου «σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και στην οικογένειά του υγεία και ευημερία», επίπεδο στο οποίο η μητρότητα και η παιδική ηλικία έχουν δικαίωμα ειδικής μέριμνας και περίθαλψης, το οποίο και περιλαμβάνει ιατρική περίθαλψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα 26/28(36) του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ζητεί από το προσεχές Κοινωνικό Φόρουμ του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να επικεντρωθεί στην πρόσβαση σε φάρμακα στο πλαίσιο του δικαιώματος που έχει κάθε άνθρωπος στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο σωματικής και ψυχικής υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το καταστατικό της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) δηλώνει ότι η απόκτηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε ανθρώπινου όντος, χωρίς διάκριση φυλής, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, οικονομικής ή κοινωνικής κατάστασης·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή έχει αντίκτυπο στην πρόσβαση στο νερό, στους φυσικούς πόρους και στα τρόφιμα·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σκόπιμη και συστηματική καταστροφή από τρομοκρατικές οργανώσεις και εμπόλεμες ομάδες πολύτιμων αρχαιολογικών χώρων που ανήκουν στην κοινή παγκόσμια κληρονομιά αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση των λαών και την αφαίρεση της πολιτιστικής τους ταυτότητας, και πρέπει να θεωρηθεί όχι μόνον έγκλημα πολέμου αλλά και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι δημοκρατικές αξίες, όπως η ελευθερία έκφρασης, σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, η ελευθερία του συνέρχεσθαι και η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, τελούν υπό αυξανόμενη απειλή σε πολλά μέρη του κόσμου, όπως σε περιοχές όπου επικρατούν αυταρχικά καθεστώτα· εκφράζει επίσης τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι το περιθώριο δημόσιας δράσης της κοινωνίας των πολιτών συρρικνώνεται και ολοένα και περισσότεροι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υφίστανται επιθέσεις παγκοσμίως·

2.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να θέσουν ουσιαστικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αξίες στο επίκεντρο των σχέσεών τους με τον ευρύτερο κόσμο, όπως δεσμεύθηκαν να το πράξουν στη ΣΕΕ· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η ΕΕ πρέπει να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα όταν αντιμετωπίζει σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες, ειδικότερα στην περίπτωση απολυταρχικών καθεστώτων, μεταξύ άλλων και μέσω σχέσεων που συνδέονται με το εμπόριο, την ενέργεια ή την ασφάλεια·

3.  επαναλαμβάνει ότι είναι καίριας σημασίας να διασφαλιστεί η αύξηση της συνοχής μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ όσον αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών· τονίζει στο πλαίσιο αυτό ότι, ενώ η παρούσα έκθεση ασχολείται με τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Κοινοβούλιο εγκρίνει επίσης την ετήσια έκθεση για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία συντάσσει η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων· τονίζει επίσης πόσο σημαντική είναι η μεγαλύτερη συνεκτικότητα και συνοχή και η αποφυγή διπλών μέτρων και σταθμών στις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ και σε όλα τα μέσα της·

4.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις εσωτερικές προκλήσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η κατάσταση των Ρομά, η μεταχείριση των προσφύγων και των μεταναστών, οι διακρίσεις κατά των ΛΟΑΔΜ, ο ρατσισμός, η βία κατά των γυναικών, οι συνθήκες κράτησης ή η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στα κράτη μέλη, ώστε να διατηρηθεί η αξιοπιστία και η συνέπεια στην εξωτερική πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

5.  εμμένει στη σημασία της διασφάλισης της συνοχής της πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά τις καταστάσεις κατοχής ή προσάρτησης εδαφών· υπενθυμίζει ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο θα πρέπει να αποτελεί οδηγό της πολιτικής της ΕΕ σε όλες αυτές τις καταστάσεις·

6.  εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή του στην προσάρτηση, στην κατάληψη και στον εποικισμό των εδαφών, και τονίζει το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών·

7.  θεωρεί ότι, προκειμένου να τηρήσουν τη δέσμευσή τους για προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στον κόσμο, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να εκφράζονται με συνεκτικό, ενιαίο τρόπο και να διασφαλίζουν ότι το μήνυμά τους βρίσκει απήχηση·

8.  τονίζει, επιπλέον, τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής, του Συμβουλίου, της ΕΥΕΔ, του Κοινοβουλίου και των Αντιπροσωπειών της ΕΕ, με στόχο τη βελτίωση της συνολικής συνοχής της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, και του κεντρικού ρόλου της μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ που διαθέτουν εξωτερική διάσταση, και ιδίως στους τομείς που σχετίζονται με την ανάπτυξη, την ασφάλεια, την απασχόληση, τη μετανάστευση, το εμπόριο και την τεχνολογία·

9.  καλεί την ΕΕ να βελτιώσει και να συστηματοποιήσει την πλήρη έκταση του αντίκτυπου των πολιτικών της στα ανθρώπινα δικαιώματα και να διασφαλίσει ότι αυτές οι αναλύσεις συμβάλλουν στον επαναπροσδιορισμό των πολιτικών της· καλεί την ΕΕ να αναπτύξει αποτελεσματικότερους μηχανισμούς για τη μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων των πολιτικών της στα ανθρώπινα δικαιώματα, την πρόληψη και τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων και την ενίσχυση της πρόσβασης των πληγέντων πληθυσμών στα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα·

10.  εφιστά την προσοχή στη μακροπρόθεσμη δέσμευσή του για προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, όπως αντανακλάται, μεταξύ άλλων, στο ετήσιο Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης, στο έργο της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στις μηνιαίες συζητήσεις της Ολομέλειας και τα ψηφίσματα σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

11.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη σκόπιμη και συστηματική καταστροφή και κλοπή πολύτιμων αρχαιολογικών χώρων που αποτελούν μέρος της κοινής παγκόσμιας κληρονομιάς, πράξεις που αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση των πληθυσμών και την υπονόμευση της πολιτισμικής τους ταυτότητας και που πραγματοποιούνται από τρομοκρατικές οργανώσεις και εμπόλεμες ομάδες που χρηματοδοτούν τις βίαιες δραστηριότητές τους μέσω του παράνομου εμπορίου της κλαπείσας πολιτιστικής κληρονομιάς· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή, σε συνεργασία με τον ΟΗΕ και την UNESCO, να καταπολεμήσει το παράνομο εμπόριο πολιτιστικών θησαυρών από τόπους συγκρούσεων και να αναπτύξει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε τέτοιους τόπους· καλεί την Επιτροπή να χαρακτηρίσει τη σκόπιμη καταστροφή συλλογικής ανθρώπινης κληρονομιάς έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και να προβεί εν προκειμένω στην ενδεδειγμένη δικαστική δίωξη·

Μέσα πολιτικής της ΕΕ για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας παγκοσμίως

Ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο

12.  χαιρετίζει την έγκριση της ετήσιας έκθεσης του 2014 της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο· θεωρεί ότι η ετήσια έκθεση αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τον έλεγχο, την γνωστοποίηση και την διεξαγωγή συζητήσεων σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την δημοκρατία και το κράτος δικαίου στον κόσμο· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να διασφαλίσουν διεξοδική παρακολούθηση των ζητημάτων που θίγονται στην ετήσια έκθεση, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων προτάσεων σχεδιασμένων ειδικά για την επίλυση των προβλημάτων αυτών, καθώς και μεγαλύτερη συνοχή των διαφόρων εκθέσεων για την εξωτερική πολιτική της ΕΕ στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας·

13.  επαναλαμβάνει την πρόσκλησή του προς την ΑΕ/ΥΕ να συμμετέχει σε συζητήσεις με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε δύο συνεδριάσεις της ολομέλειας κάθε έτος, μία κατά την υποβολή της ετήσιας έκθεσης της ΕΕ και μία σε απάντηση στην έκθεση του Κοινοβουλίου· υπογραμμίζει ότι οι γραπτές απαντήσεις της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις διοργανικές σχέσεις, καθώς επιτρέπουν τη συστηματική και εις βάθος παρακολούθηση όλων των ζητημάτων που εγείρει το Κοινοβούλιο·

14.  συγχαίρει την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή για τη υποβολή διεξοδικών εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες που ανέλαβε η ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας το 2014· θεωρεί ωστόσο ότι η παρούσα μορφή της ετήσιας έκθεσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία θα μπορούσε να βελτιωθεί προσφέροντας καλύτερη επισκόπηση του συγκεκριμένου αντίκτυπου των δράσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στις τρίτες χώρες και της επιτευχθείσας προόδου, καθώς και με μια φιλικότερη προς τον αναγνώστη μορφή· ζητεί περαιτέρω την υποβολή εκθέσεων σχετικά με διαβήματα που αναλαμβάνονται μετά από ψηφίσματα του Κοινοβουλίου σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

15.  στο πλαίσιο αυτό, συνιστά στην ΕΥΕΔ να υιοθετήσει αναλυτικότερη προσέγγιση στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης, συνεχίζοντας συγχρόνως να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου και του σχεδίου δράσης της ΕΕ· θεωρεί ότι στην ετήσια έκθεση δεν πρέπει να υπογραμμίζονται μόνο τα επιτεύγματα της ΕΕ και βέλτιστες πρακτικές στον τομέα, αλλά επίσης να επισημαίνονται οι προκλήσεις και οι περιορισμοί που συναντά η ΕΕ στις προσπάθειες προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας σε τρίτες χώρες, καθώς και τα διδάγματα που μπορούν να αντληθούν με σκοπό την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων κατά τα επόμενα έτη·

16.  εμμένει στην άποψή του ότι οι εκθέσεις ανά χώρα που παρουσιάζει η ετήσια έκθεση πρέπει να είναι λιγότερο περιγραφικές και λιγότερο στατικές και, αντιθέτως, να αντανακλούν καλύτερα την εφαρμογή των στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα και να παρέχουν επισκόπηση του αντίκτυπου της επιτόπιας δράσης της ΕΕ·

Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ και (νέο) σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία

17.  επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η έγκριση του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ και του πρώτου σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία το 2012 αποτέλεσε ορόσημο για την ΕΕ όσον αφορά την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας χωρίς εξαιρέσεις στο πλαίσιο των σχέσεών της με τον ευρύτερο κόσμο·

18.  επικροτεί την έγκριση από το Συμβούλιο, τον Ιούλιο του 2015, ενός νέου σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019· συγχαίρει την ΕΥΕΔ για το γεγονός ότι συμβουλεύθηκε την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη, την κοινωνία των πολιτών και τους περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς κατά την αξιολόγηση του πρώτου σχεδίου δράσης και τη σύνταξη του νέου σχεδίου δράσης·

19.  επικροτεί την ανανεωμένη δέσμευση της ΕΕ για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την υποστήριξη της δημοκρατίας παγκοσμίως· επισημαίνει ότι σκοπός του σχεδίου δράσης είναι να επιτρέψει στην ΕΕ να υιοθετήσει μια πιο στοχοθετημένη, συστηματική και συντονισμένη προσέγγιση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, καθώς και να ενισχύσει τον επιτόπιο αντίκτυπο των πολιτικών και των εργαλείων της· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, την απόδοση προτεραιότητας σε πέντε στρατηγικούς τομείς δράσης·

20.  καλεί την ΑΕ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αποτελεσματική και συνεκτική υλοποίηση του νέου σχεδίου δράσης· εφιστά την προσοχή ιδιαίτερα στο γεγονός ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και να μεγιστοποιηθεί ο τοπικός αντίκτυπος των εργαλείων που χρησιμοποιεί η ΕΕ για την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στον κόσμο· τονίζει την ανάγκη για ταχεία και κατάλληλη αντίδραση έναντι παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να ενταθούν οι προσπάθειες ενσωμάτωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας σε όλες τις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ, μεταξύ άλλων και σε υψηλό πολιτικό επίπεδο·

21.  τονίζει ότι, προκειμένου να εκπληρωθούν οι φιλόδοξοι στόχοι που ορίζονται στο νέο σχέδιο δράσης, η ΕΕ πρέπει να δεσμεύσει επαρκείς πόρους και εμπειρογνωμοσύνη, όσον αφορά αφενός τους ανθρώπινους πόρους που διατίθενται στις αντιπροσωπείες και στα κεντρικά γραφεία, και αφετέρου τα κονδύλια που διατίθενται σε έργα·

22.  επαναλαμβάνει την άποψή του ότι απαιτείται ισχυρή συναίνεση και ενισχυμένος συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, με σκοπό τη συνεκτική και συνεπή προώθηση του θεματολογίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· υπενθυμίζει ότι το σχέδιο δράσης αφορά τόσο την ΕΕ όσο και τα κράτη μέλη· επισημαίνει, ως εκ τούτου, με έμφαση ότι τα κράτη μέλη οφείλουν, χωρίς εξαίρεση, να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη όσον αφορά την υλοποίηση του σχεδίου δράσης και του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ και να τα χρησιμοποιούν ως δικά τους σχέδια στρατηγικής στο πλαίσιο της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, τόσο σε διμερή όσο και σε πολυμερή βάση· λαμβάνει με ικανοποίηση υπόψη την προβλεπόμενη ενδιάμεση αξιολόγηση του νέου σχεδίου δράσης, και τονίζει τη σημασία των χωρίς αποκλεισμούς διαβουλεύσεων ώστε να λαμβάνονται συστηματικά υπόψη τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται ως προς την ενσωμάτωση της διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

23.  παροτρύνει, στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων να συζητά τακτικά θέματα που σχετίζονται με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για την διεξαγωγή ετήσιας δημόσιας συζήτησης σχετικά με τη δράση της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας·

24.  συγχαίρει την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την υλοποίηση του πρώτου σχεδίου δράσης και αναμένει τη συνέχιση της υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο του νέου σχεδίου δράσης· υπενθυμίζει, επίσης, την απόφασή του να συμμετέχει ενεργά και να ζητείται η γνώμη του σχετικά με την υλοποίηση του νέου σχεδίου δράσης·

25.  καλεί την ΑΕ/ΥΕ, σε συντονισμό με όλους τους λοιπούς Επιτρόπους, να καταρτίσει ένα πρόγραμμα που να ενσωματώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε διάφορες δραστηριότητες της ΕΕ, ιδίως στους τομείς της ανάπτυξης, της μετανάστευσης, του περιβάλλοντος, της απασχόλησης, της προστασίας των δεδομένων στο διαδίκτυο, του εμπορίου, των επενδύσεων, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων·

Επισκόπηση άλλων μέσων πολιτικής της ΕΕ

Εντολή του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

26.  υπενθυμίζει τη σημασία της εντολής του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ (ΕΕΕΕ) για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα όσον αφορά τη βελτίωση της προβολής και της αποτελεσματικότητας της ΕΕ στην προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών ανά τον κόσμο· συγχαίρει τον παρόντα κάτοχο της εντολής για τα σημαντικά επιτεύγματά του και την τακτική ανταλλαγή απόψεων με το Κοινοβούλιο και την κοινωνία των πολιτών·

27.  επικροτεί την παράταση της εντολής του ΕΕΕΕ έως τον Φεβρουάριο του 2017 και επαναλαμβάνει το αίτημά του να καταστεί η εντολή αυτή μόνιμη· ζητεί, ως εκ τούτου, την αναθεώρηση της εντολής προκειμένου να εκχωρηθεί στον ΕΕΕΕ η εξουσία ανάληψης ιδίας πρωτοβουλίας, επαρκές προσωπικό και επαρκείς οικονομικοί πόροι, η δυνατότητα της δημόσιας τοποθέτησης, της υποβολής εκθέσεων σχετικά με τα επιτεύγματα των επισκέψεων σε τρίτες χώρες και της προβολής της θέσης της ΕΕ σχετικά με ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να ενισχύσει το ρόλο του ΕΕΕΕ βελτιώνοντας την προβολή και την αποτελεσματικότητά του·

28.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να ορίσει στην εντολή των κατά τόπους ΕΕΕΕ την απαίτηση για στενή συνεργασία με τον ΕΕΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·

Στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα και ο ρόλος των αντιπροσωπειών της ΕΕ

29.  σημειώνει ότι 132 στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας, ως αποτέλεσμα συντονισμένων προσπαθειών των αντιπροσωπειών της ΕΕ, των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών· επαναδιατυπώνει την υποστήριξή του στον στόχο των στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα, ο οποίος συνίσταται στην προσαρμογή των δράσεων της ΕΕ σε κάθε χώρα στην συγκεκριμένη κατάσταση και τις ανάγκες της· επισημαίνει την ανάγκη για διαρκή αξιολόγηση και, εφόσον παραστεί ανάγκη, αναπροσαρμογή των στρατηγικών ανά χώρα και ζητεί να βελτιωθεί περαιτέρω η συνεργασία, η επικοινωνία και η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των αντιπροσωπειών της ΕΕ, των πρεσβειών των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, όσον αφορά τη σύνταξη και την υλοποίηση των στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα·

30.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για πρόσβαση των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο περιεχόμενο των στρατηγικών σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι σε θέση να ασκούν τα καθήκοντά τους με δέοντα τρόπο και με πλήρη διαφάνεια· συνιστά η ΕΥΕΔ και η Επιτροπή να κοινοποιούν προς τα έξω το στόχο της καθεμίας στρατηγικής, προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια των στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα· επιμένει ότι ΕΥΕΔ οφείλει να συμπεριλάβει σαφείς και μετρήσιμους δείκτες προόδου για κάθε μεμονωμένη στρατηγική·

31.  υπογραμμίζει με έμφαση ότι είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα σε όλα τα επίπεδα χάραξης πολιτικής έναντι τρίτων χωρών, μεταξύ άλλων κατά την προετοιμασία πολιτικών συνομιλιών υψηλού επιπέδου, διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα και ετήσιων προγραμμάτων δράσης·

32.  επικροτεί τον καθορισμό σημείων επαφής για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και/ή φύλου από όλες τις αντιπροσωπείες και από τις αποστολές στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ)· επισημαίνει, εντούτοις, ότι οι πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό διαδικτυακά είναι σε πολλές περιπτώσεις απαρχαιωμένες και ζητεί, ως εκ τούτου, την ταχεία αναθεώρησή τους·

33.  υπενθυμίζει τη σύστασή του προς την ΑΕ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ για την ανάπτυξη σαφών επιχειρησιακών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τον ρόλο των σημείων επαφής στις αντιπροσωπείες, προκειμένου να αποκτήσουν την δυνατότητα να λειτουργούν ως πραγματικοί σύμβουλοι για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να μπορούν να εκτελούν αποτελεσματικά το έργο τους με συνοχή και χωρίς αποκλεισμούς, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί το έργο αυτών των αντιπροσωπειών· πιστεύει ότι το έργο των σημείων επαφής για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει επίσης να υποστηρίζεται από το διπλωματικό προσωπικό των κρατών μελών· είναι της άποψης ότι το έργο των σημείων επαφής για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να είναι απολύτως ανεξάρτητο και να μην υφίσταται πολιτικές παρεμβάσεις και παρενοχλήσεις από τις εθνικές αρχές τρίτων χωρών, ειδικότερα κατά τις επαφές τους με ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και με την κοινωνία των πολιτών

Διάλογοι και διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα

34.  αναγνωρίζει ότι οι διάλογοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικό εργαλείο διμερούς δέσμευσης και συνεργασίας για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με την προϋπόθεση ότι δεν συνιστούν αυτοσκοπό, αλλά ένα μέσο για τη διασφάλιση συγκεκριμένων δεσμεύσεων και επιτευγμάτων από τους συνομιλητές· επικροτεί και ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, τη διεξαγωγή διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα με αυξανόμενο αριθμό χωρών, όπως η Μιανμάρ/Βιρμανία· στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει με ικανοποίηση, μεταξύ άλλων και τον έκτο γύρο διαλόγου ΕΕ-Μολδαβίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

35.  παροτρύνει την ΑΕ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να διεξάγουν τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα αντίστοιχα σεμινάρια της κοινωνίας των πολιτών με σαφή, προσανατολισμένη στα αποτελέσματα εστίαση που να αποτυπώνει τις στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα· παροτρύνει την ΕΥΕΔ να συμπεριλαμβάνει συστηματικά έναν προπαρασκευαστικό διάλογο με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ο οποίος θα πρέπει να τροφοδοτεί αυτόματα τον ίδιο το διάλογο· επιμένει επίσης ότι η ΑE/ΥΕ, ο ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ΕΥΕΔ πρέπει να προβάλλουν συστηματικά μεμονωμένες περιπτώσεις υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διατρέχουν κίνδυνο ή βρίσκονται στη φυλακή, καθώς και πολιτικών κρατουμένων και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με υπεύθυνο και διαφανή τρόπο κατά τη διάρκεια των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· θεωρεί απαραίτητο η ΕΥΕΔ να διασφαλίζει συστηματικά την τήρηση όλων των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται στη διάρκεια κάθε διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

36.  υπενθυμίζει την έκκλησή του προς την ΕΥΕΔ να αναπτύξει έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό παρακολούθησης και επανεξέτασης των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με στόχο τη βελτίωση του αντίκτυπού τους· θεωρεί ότι, σε περίπτωση που οι εν λόγω διάλογοι αποτυγχάνουν επανειλημμένα, θα πρέπει να συνάγονται πολιτικά συμπεράσματα και να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά εργαλεία για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη σχετική χώρα· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη Ρωσία ανεστάλη το 2014 και λαμβάνει επίσης υπό σημείωση την έλλειψη αποτελεσμάτων από τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την Κίνα και τη Λευκορωσία· παροτρύνει, ως εκ τούτου, την ΕΥΕΔ να επανεξετάσει σε βάθος τη στρατηγική της για τα ανθρώπινα δικαιώματα έναντι της Ρωσίας και της Κίνας·

37.  καλεί την ΕΕ και τις αντιπροσωπείες της να αυξήσουν τον πολιτικό τους διάλογο με τις κυβερνήσεις που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, από κοινού με την κοινωνία των πολιτών, και τονίζει ότι ο πολιτικός διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών πρέπει να καλύπτει έναν πιο ολοκληρωμένο και χωρίς αποκλεισμούς προσδιορισμό της μη εφαρμογής διακρίσεων, μεταξύ άλλων απέναντι στους ΛΟΑΔΜ ή λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, ηλικίας, αναπηρίας και σεξουαλικού προσανατολισμού· υπογραμμίζει ότι ιδίως στις χώρες που έχουν ανεπαρκές ιστορικό τόσο στην ανάπτυξη όσο και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η αναπτυξιακή βοήθεια πρέπει να διατηρηθεί, ακόμα και να ενισχυθεί, αλλά να διοχετεύεται κατά προτίμηση μέσω οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και μη κυβερνητικών τοπικών εταίρων, και να εποπτεύεται συστηματικά και να συνοδεύεται από κυβερνητικές δεσμεύσεις για την επιτόπου βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

38.  αναγνωρίζει τη σημασία της λήψης συμπληρωματικών μέτρων κατά ατόμων (στοχευμένες κυρώσεις όπως η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ή οι ταξιδιωτικές απαγορεύσεις) στις συναλλαγές με απολυταρχικά καθεστώτα εάν οι διάλογοι αποτυγχάνουν συστηματικά·

Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

39.  χαιρετίζει την έγκριση από το Συμβούλιο, τον Μάιο του 2014, των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου· υπενθυμίζει, εντούτοις, το αίτημά του προς την ΕΥΕΔ να αποσαφηνίσει τη διαδικασία επιλογής για τα θέματα που θα καλύπτουν οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και να διαβουλευθεί με το Κοινοβούλιο και την κοινωνία των πολιτών επί του ζητήματος αυτού πριν από την επιλογή των θεμάτων·

40.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΑΕ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να εφαρμόζουν αποτελεσματικά και με συνέπεια τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (ΔΑΔ)(37), μεταξύ άλλων όσον αφορά συγκρούσεις και ανθρωπιστικές κρίσεις σε χώρες όπως η Συρία, το Ιράκ, η Λιβύη και η Ουκρανία· συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, την εκ μέρους της ΕΥΕΔ στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που προωθούν τον σεβασμό του ΔΑΔ από κρατικούς και μη κρατικούς φορείς· παροτρύνει, επίσης, την ΕΕ να χρησιμοποιεί ενεργά όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για τη βελτίωση της συμμόρφωσης των κρατικών και μη κρατικών φορέων με το ΔΑΔ· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεισφέρουν ενεργά στην υπό εξέλιξη πρωτοβουλία της Ελβετίας και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού για την ενίσχυση της συμμόρφωσης με το ΔΑΔ·

41.  υπογραμμίζει με έμφαση τη σημασία της συστηματικής αξιολόγησης της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ σχετικά με την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, χρησιμοποιώντας σαφώς καθορισμένους δείκτες αναφοράς· θεωρεί ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών, πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα που να στοχεύουν στην αύξηση της ενημέρωσης του προσωπικού της ΕΥΕΔ και των αντιπροσωπειών της ΕΕ καθώς και των εκπροσώπων των κρατών μελών στο εξωτερικό σχετικά με το περιεχόμενο των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μεγαλύτερη συμμετοχή των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην επιλογή, την κατάρτιση, την αξιολόγηση και την επανεξέταση των κατευθυντηρίων γραμμών·

Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία στις εξωτερικές πολιτικές και τα μέσα της ΕΕ

42.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ δεσμεύτηκε να θέσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στο επίκεντρο των σχέσεών της με τρίτες χώρες· ως εκ τούτου, υπογραμμίζει ότι η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών πρέπει να υποστηριχθεί μέσω όλων των πολιτικών και των κατάλληλων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ που έχουν εξωτερική διάσταση, όπως η πολιτική διεύρυνσης και γειτονίας, η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας και οι πολιτικές ανάπτυξης, εμπορίου, μετανάστευσης, δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων· υπογραμμίζει επ' αυτού τις πρόσφατες προσπάθειες της ΕΕ να συμπεριλάβει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που συνδέεται με την πρόληψη κρίσεων·

43.  υπογραμμίζει την βασιζόμενη στις Συνθήκες υποχρέωση της ΕΕ να διασφαλίζει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή όλων των εξωτερικών πολιτικών και δραστηριοτήτων της κατά τρόπο που να εδραιώνει και να στηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου·

44.  εκτιμά ότι τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ αποτελούν σημαντικό μέσο προώθησης και προάσπισης των αξιών της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εξωτερικό· επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του για τη βελτίωση της συνοχής των διαφόρων θεματικών και γεωγραφικών μέσων·

45.  επισημαίνει τις προσπάθειες της Επιτροπής να τηρήσει τη δέσμευσή της για τη συμπερίληψη διατάξεων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στις αξιολογήσεις επιπτώσεων που πραγματοποιεί για νομοθετικές και μη νομοθετικές προτάσεις, εκτελεστικά μέτρα και εμπορικές συμφωνίες· παροτρύνει την Επιτροπή να βελτιώσει την ποιότητα, την περιεκτικότητα και τη συνέχεια των αξιολογήσεων επιπτώσεων ώστε να διασφαλίσει τη συστηματική ενσωμάτωση ζητημάτων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα· υπογραμμίζει τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η κοινωνία των πολιτών σε αυτήν τη διαδικασία·

Πολιτική διεύρυνσης και γειτονίας

46.  υπενθυμίζει ότι η πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ είναι ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία για την ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών· σημειώνει ότι η διαδικασία διεύρυνσης θα συνεχιστεί, παρά το γεγονός ότι δεν μπορεί να υπάρξει διεύρυνση πριν από το 2019 λόγω του σταδίου στο οποίο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις και εξαιτίας της κατάστασης στις ενδιαφερόμενες χώρες, και επικροτεί την εφαρμογή της νέας προσέγγισης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων όσον αφορά τα κεφάλαια που καλύπτουν θέματα δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων και τους τομείς της δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας, η οποία λαμβάνει δεόντως υπόψη τον χρόνο που απαιτείται για την κατάλληλη εφαρμογή αυτών των μεταρρυθμίσεων·

47.  εκφράζει την ανησυχία του για την επιδείνωση της ελευθερίας της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης σε ορισμένες χώρες της διεύρυνσης και σε κάποιες χώρες της ευρωπαϊκής γειτονίας· τονίζει την επείγουσα ανάγκη βελτίωσης της ανεξαρτησίας και της διαφάνειας της ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης στις χώρες αυτές και αντιμετώπισης των πολιτικών και οικονομικών πιέσεων που ασκούνται στους δημοσιογράφους, οι οποίες συχνά οδηγούν σε λογοκρισία και σε αυτολογοκρισία· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί και να θεωρεί προτεραιότητά της τον σεβασμό της ελευθερίας της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης στη διαδικασία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων·

48.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η ορθή εφαρμογή των νομοθετικών πλαισίων για την προστασία των μειονοτήτων εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση, όπως αναφέρεται στη στρατηγική της Επιτροπής για τη διεύρυνση για την περίοδο 2014-2015(38)· ζητεί από τις χώρες της διεύρυνσης να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη δημιουργία μιας κουλτούρας αποδοχής των μειονοτήτων, βελτιώνοντας τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και μέσω της ενισχυμένης ένταξής στο εκπαιδευτικό σύστημα, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά Ρομά· προτρέπει την ΕΕ να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των διατάξεων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες και της καταπολέμησης όλων των μορφών διάκρισης, όπως τα εγκλήματα μίσους λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διεύρυνσης·

49.  εκφράζει την ανησυχία του για την επιδείνωση των δημοκρατικών πολιτικών παραδόσεων σε ορισμένες υποψήφιες και εν δυνάμει υποψήφιες για ένταξη χώρες και σε ορισμένες χώρες της ευρωπαϊκής γειτονίας· υπενθυμίζει ότι η χρηστή διαχείριση, ο σεβασμός του κράτους δικαίου, η ελευθερία έκφρασης, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο πολιτικός διάλογος, ο συμβιβασμός και η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αποτελούν τον πυρήνα τον δημοκρατικών καθεστώτων· επισημαίνει με εξίσου μεγάλη ανησυχία την ανεπαρκή πρόοδο που έχει σημειωθεί από ορισμένες χώρες της διεύρυνσης όσον αφορά τη βελτίωση της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος και την καταπολέμηση της διαφθοράς· παροτρύνει, από κοινού με την Επιτροπή, τις χώρες της διεύρυνσης να δημιουργήσουν ένα σύστημα καταγραφής αξιόπιστων επιδόσεων όσον αφορά τις έρευνες, τις διώξεις και τις καταδικαστικές αποφάσεις·

50.  υπενθυμίζει, στο πλαίσιο της εν εξελίξει επανεξέτασης της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, ότι σύμφωνα με την ΣΕΕ η ΕΕ αναπτύσσει προνομιακές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες, οι οποίες θεμελιώνονται στις αξίες της ΕΕ, που περιλαμβάνουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημοκρατία(39)· υπενθυμίζει επίσης ότι, σε συνέχεια της Αραβικής Άνοιξης του 2011, η ΕΕ επαναπροσδιόρισε την πολιτική γειτονίας της βάσει της αρχής των «αναλογικών κερδών» , με σκοπό να ενισχυθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί και η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι λόγω των σημαντικών προκλήσεων που αντιμετώπισαν οι γειτονικές περιοχές της ΕΕ τα τελευταία χρόνια, όπως η εξάπλωση της αστάθειας και των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, με τις ομάδες εξτρεμιστών και τζιχαντιστών να εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις αυτές, καθώς και η ανθρώπινη δυστυχία που προκαλείται από τις δράσεις της Ρωσίας, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών έχει πληγεί σημαντικά·

51.  εκφράζει, ως εκ τούτου, την πεποίθησή του ότι η αναθεωρημένη ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας θα πρέπει να διατηρήσει την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών ως κύριους στόχους της· επαναλαμβάνει ότι η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας εξυπηρετούν ταυτόχρονα το συμφέρον τόσο των χωρών εταίρων όσο και της ΕΕ·

52.  τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τους δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κοινωνία των πολιτών, καθώς και τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης στις γειτονικές της χώρες· στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει με ικανοποίηση την ουσιαστική υποστήριξη που εξακολουθεί να παρέχεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου και της διευκόλυνσης για την κοινωνία των πολιτών· επικροτεί εξίσου τη συνεχή και αποτελεσματική συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (ΕΤΔ), στις χώρες της ανατολικής και της νότιας γειτονίας, σε ενέργειες προαγωγής της δημοκρατίας και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, όπως αναφέρεται στην πρώτη έκθεση αξιολόγησης του Κοινοβουλίου για το ΕΤΔ(40)· ενθαρρύνει έντονα την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να παρέχουν ισχυρά κίνητρα και την τεχνογνωσία που έχει αντληθεί από τις δικές τους διαδικασίες μετάβασης για την υποστήριξη των διαδικασιών δημοκρατικής μεταρρύθμισης στις γειτονικές χώρες της ΕΕ·

53.  υποστηρίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας να δοθεί τέλος στη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας και να διασφαλιστούν η σταθερότητα και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Ανθρώπινα δικαιώματα μέσω εμπορίου

54.  επαναλαμβάνει τη στήριξή του όσον αφορά τη συστηματική εισαγωγή ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου και των προτύπων της ΔΟΕ· ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί και να αξιολογεί αποτελεσματικά και συστηματικά την εφαρμογή των ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες εταίρους· επικροτεί την συστηματικότερη επιβολή περιοριστικών μέτρων από το Συμβούλιο προς τις τρίτες χώρες που παραβιάζουν εσκεμμένα τα ανθρώπινα δικαιώματα· συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, κάθε φορά που σημειώνεται κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτη χώρα με την οποία έχει συναφθεί συμφωνία, να προβαίνει η ΕΕ σε συγκεκριμένα διαβήματα για την επιβολή των κατάλληλων μέτρων που ορίζονται στις ρήτρες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

55.  χαιρετίζει την έναρξη ισχύος του νέου συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 978/2012), την 1η Ιανουαρίου 2014· επισημαίνει με ικανοποίηση το γεγονός ότι μέχρι τα τέλη του 2014 χορηγήθηκαν προτιμήσεις ΣΓΠ+ σε 14 χώρες, και υπενθυμίζει ότι οι χώρες αυτές υποχρεούνται να διατηρούν σε ισχύ 27 βασικές διεθνείς συμβάσεις και ταυτόχρονα να παρακολουθούν την αποτελεσματική εφαρμογή τους, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται αφενός από τις συμβάσεις αυτές και αφετέρου από την ΕΕ· αναμένει από την Επιτροπή να αξιολογήσει την κατάσταση με γνήσιο και διαφανή τρόπο και να ενημερώσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την κύρωση και την αποτελεσματική εφαρμογή των συμβάσεων από τους δικαιούχους των προτιμήσεων ΣΓΠ+ πριν από το τέλος του 2015· επαναλαμβάνει τη σύστασή του να προστεθεί το Καταστατικό της Ρώμης σε μελλοντικό κατάλογο των συμβάσεων·

Επιχειρηματικότητα και ανθρώπινα δικαιώματα

56.  θεωρεί ότι το εμπόριο και τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να συμβαδίζουν, και ότι η επιχειρηματική κοινότητα έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας· πιστεύει ότι η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης και ιδιωτικού τομέα· επιβεβαιώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα πρέπει να λάβουν κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι δραστηριότητές τους σε τρίτες χώρες σέβονται τα πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επιβεβαιώνει επιπλέον τη σημασία που έχει για την ΕΕ η προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις η ανάληψη ηγετικού ρόλου στην προαγωγή των διεθνών προτύπων για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί επιπλέον την ΕΕ να αναλάβει ενεργό ρόλο στην 12η σύνοδο της Ομάδας Εργασίας του ΟΗΕ για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνικών εταιρειών και άλλων επιχειρήσεων, και να στηρίξει τις προσπάθειες για εναρμόνιση των πολιτικών τους με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις· συνιστά στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της να συμμετάσχουν στη συζήτηση σχετικά με ένα νομικά δεσμευτικό διεθνές μέσο για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών·

57.  πιστεύει, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, ότι η ΕΥΕΔ θα πρέπει να απαιτεί από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να αναπτύσσουν επαφές με εταιρείες της ΕΕ που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες με στόχο τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες· υπενθυμίζει, περαιτέρω, το αίτημα που απηύθυνε στις αντιπροσωπείες της ΕΕ για τη συμπερίληψη του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, ως προτεραιότητας στις τοπικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) και για τη ανάληψη όλων των αναγκαίων ενεργειών από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ με στόχο την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

58.  απευθύνει εκ νέου έκκληση στην Επιτροπή να υποβάλει αναφορά σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντηρίων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα(41) από τα κράτη μέλη της ΕΕ πριν από το τέλος του 2015·

59.  ζητεί να υπάρξει συντονισμένη δράση της ΕΕ κατά της αρπαγής γαιών μέσω της προώθησης των κατάλληλων διασφαλίσεων για την αποφυγή του φαινομένου αυτού στις χώρες όπου παρατηρείται, καθώς και συντονισμός μεταξύ της ΕΕ και άλλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις εν λόγω χώρες·

60.  ζητεί να αναπτύξει η ΕΕ πιλοτικό έργο για το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα προβλήματα που σχετίζονται με τη γη (αρπαγή γαιών και καταναγκαστική εκδίωξη) και τη συνοχή των πολιτικών της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα· ζητεί από την ΕΕ να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα πορίσματα στα οποία κατέληξε όσον αφορά την προσχώρηση στο προαιρετικό πρωτόκολλο του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα σύμφωνα με τη δέσμευσή της στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία του 2015-2019·

Ανθρώπινα δικαιώματα και ανάπτυξη

61.  φρονεί ότι η αναπτυξιακή συνεργασία πρέπει να συμβαδίζει με την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών· υπενθυμίζει εν προκειμένω τη δήλωση του ΟΗΕ ότι οι αναπτυξιακοί στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν πλήρως χωρίς την ύπαρξη μιας προσέγγισης που να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα· υπενθυμίζει επίσης ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει τις χώρες εταίρους της, λαμβάνοντας υπόψη την αναπτυξιακή τους πορεία και την πρόοδο που σημειώνουν σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας· ενθαρρύνει τη συμπερίληψη σαφώς καθορισμένων πλαισίων αποτελεσμάτων σε όλα τα μέσα με στόχο τη διασφάλιση της συμπερίληψης των περιθωριοποιημένων και ευάλωτων ομάδων καθώς και την ενσωμάτωση μιας προσέγγισης με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα·

62.  χαιρετίζει το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με μια προσέγγιση της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ με βάση τα δικαιώματα, που να εμπεριέχει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών, το οποίο δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2014 και επικροτήθηκε από το Συμβούλιο· ενθαρρύνει την Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρμογή της προσέγγισης με βάση τα δικαιώματα και να διασφαλίζει ότι στην πράξη τα ανθρώπινα δικαιώματα και η αναπτυξιακή συνεργασία αλληλοενισχύονται· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη διαφανή και δημόσια αξιολόγηση της εφαρμογής της εργαλειοθήκης της ΕΕ για μια προσέγγιση με βάση τα δικαιώματα· καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τον ρόλο της ως θερμής υποστηρίκτριας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο, μέσω της αποτελεσματικής, συνεπούς και λελογισμένης χρήσης όλων των μέσων που διαθέτει για την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των υπερασπιστών τους και μέσω της αποτελεσματικής πολιτικής μας στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας, σε συμφωνία με τον νέο Στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΑΣΧ)16·

63.  επιδοκιμάζει την έγκριση του φιλόδοξου θεματολογίου 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην ειδική σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, καθώς και τον ηγετικό ρόλο που διαδραμάτισε η ΕΕ σε αυτήν τη διαδικασία, και ιδίως όσον αφορά τη συμπερίληψη των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ, όπως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της χρηστής διακυβέρνησης· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το νέο θεματολόγιο βασίζεται σαφώς στις δεσμεύσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι οι 17 στόχοι και οι 169 συνδεόμενοι στόχοι του επιδιώκουν την επίτευξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους· συμμερίζεται το όραμα του εν λόγω εγγράφου για έναν κόσμο που θα διέπεται από παγκόσμιο σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το κράτος δικαίου, τη δικαιοσύνη, την ισότητα και την εξάλειψη των διακρίσεων, καθώς και από σεβασμό στη φυλετική, εθνοτική και πολιτιστική πολυμορφία, και από την ισότητα των ευκαιριών που επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και συνεισφέρει στην κοινή μας ευημερία· τονίζει την ανάγκη για το Θεματολόγιο Βιώσιμης Ανάπτυξης μέχρι το 2030, τα σχετικά μέτρα εποπτείας του και η μελλοντικής υλοποίησή του από όλους τους ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένων της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα, να στηρίζονται σε προσεγγίσεις θεμελιωμένες στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ισότητα των φύλων, και στους στόχους της εξάλειψης της φτώχειας, της μείωσης των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και του εκδημοκρατισμού της οικονομίας·

64.  υπογραμμίζει τη σημασία της συνοχής της πολιτικής για την ανάπτυξη (PCD) για την επίτευξη των στόχων του νέου θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη· επισημαίνει ότι η προσέγγιση με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να οδηγεί στη βαθύτερη κατανόηση της PCD, δεδομένου ότι εάν δεν αντιμετωπίσουμε τα εμπόδια για την επίτευξη των δικαιωμάτων δεν μπορεί να σημειωθεί πρόοδος για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας·

65.  επαναλαμβάνει την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης του παγκόσμιου προβλήματος των ασθενειών που σχετίζονται με τη φτώχεια και των παραμελημένων ασθενειών· ζητεί τη χάραξη μιας φιλόδοξης μακροπρόθεσμης πολιτικής στρατηγικής και ενός σχεδίου δράσης σχετικά με την παγκόσμια υγεία, την καινοτομία και την πρόσβαση στα φάρμακα που, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνει την επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη, με γνώμονα τη διαφύλαξη του δικαιώματος σε ένα βιοτικό επίπεδο που είναι ικανό να εξασφαλίσει την υγεία και ευημερία κάθε ανθρώπινου όντος χωρίς διακρίσεις λόγω φυλετικής καταγωγής, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, οικονομικών ή κοινωνικών συνθηκών, ταυτότητας φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού·

66.  επαναλαμβάνει ότι το Θεματολόγιο Δράσης της Αντίς Αμπέμπα σημαίνει τη δέσμευση για την παροχή μιας βασικής καθολικής κοινωνικής προστασίας, καθολικής ιατροφαρμακευτικής κάλυψης και βασικών δημόσιων υπηρεσιών για όλους, μεταξύ άλλων και στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης·

67.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το έγγραφο καθοδήγησης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, που συντάχθηκε από την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο, με στόχο τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση, μαζί με τρίτες χώρες, υποστηρικτικών έργων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· ζητεί από την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή του εγγράφου, ξεκινώντας από την ευρεία διάδοσή του· υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών αποτελεί το θεμέλιο των επιτυχών πολιτικών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, περιλαμβανομένης της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών παρακολούθησης· υποστηρίζει τις διεθνείς προσπάθειες τερματισμού των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από το ISIS/Da’esh·

Δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών

68.  καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την επανεξέταση της εντολής του Μηχανισμού Εμπειρογνωμόνων για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Λαών, σύμφωνα με το Έγγραφο Αποτελεσμάτων της Παγκόσμιας Διάσκεψης για τους Αυτόχθονες Λαούς (ψήφισμα 69/2 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ(42)) προκειμένου να παρακολουθούν, να αξιολογούν και να βελτιώνουν την εφαρμογή της διακήρυξης για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών· καλεί τα κράτη μέλη να ζητήσουν όλοι οι εντολοδόχοι Ειδικών Διαδικασιών να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα που αφορούν τις αυτόχθονες γυναίκες και τα κορίτσια και να αναφέρουν συστηματικά παρόμοια ζητήματα στο ΣΑΔ του ΟΗΕ· παροτρύνει την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν ενεργά την ανάπτυξη ενός γενικευμένου προγράμματος δράσης για τους αυτόχθονες λαούς, όπως ζητήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στο ψήφισμά της του Σεπτεμβρίου 2014, ιδίως όσον αφορά την οργάνωση τακτικής διαβούλευσης με τους αυτόχθονες λαούς στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας· εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι, σε ορισμένες περιοχές της δυτικής Αφρικής, άνθρωποι που υποφέρουν από ψυχικές διαταραχές δένονται σε δέντρα στα δάση ή εγκαταλείπονται στους δρόμους, και ότι οι συμπεριφορές αυτές είναι ευρέως διαδεδομένες και εγκρίνονται από τις τοπικές κοινότητες·

Δράση της ΕΕ για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες

69.  εκφράζει έντονη ανησυχία και αλληλεγγύη προς τον μεγάλο αριθμό προσφύγων και μεταναστών που υφίστανται σοβαρότατες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, καθώς γίνονται θύματα συγκρούσεων, διώξεων, κακής διακυβέρνησης, δικτύων παράνομης μετανάστευσης, εμπορίας ανθρώπων και λαθρεμπορίου, καθώς και εξτρεμιστικών ομάδων και εγκληματικών συμμοριών· εκφράζει επίσης τη βαθύτατη θλίψη του για τις τραγικές απώλειες ζωής μεταξύ των ανθρώπων που προσπαθούν να φτάσουν στα σύνορα της ΕΕ·

70.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα πρωταρχικά αίτια των μεταναστευτικών ροών και, ως εκ τούτου, να αντιμετωπιστεί η εξωτερική διάσταση της προσφυγικής κρίσης, μεταξύ άλλων με την αναζήτηση βιώσιμων λύσεων στις συγκρούσεις που μαίνονται στις γειτονικές μας χώρες, μέσω της οικοδόμησης συνεργασίας και εταιρικών σχέσεων με τις εμπλεκόμενες τρίτες χώρες και μέσω της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της μετανάστευσης στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ζητεί από την ΕΕ να ενισχύσει τη συνεργασία της με τον ΟΗΕ και τους οργανισμούς του, καθώς και με περιφερειακούς οργανισμούς, κυβερνήσεις και ΜΚΟ, για την αντιμετώπιση των πρωταρχικών αιτίων των μεταναστευτικών ροών και τη βελτίωση της κατάστασης στους προσφυγικούς καταυλισμούς που βρίσκονται κοντά στις εμπόλεμες ζώνες· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ να εξασφαλίσει ότι όλες οι συμφωνίες συνεργασίας για τη μετανάστευση και συμφωνίες επανεισδοχής με κράτη εκτός ΕΕ συμμορφώνονται προς το διεθνές δίκαιο· υπενθυμίζει ότι μια συνολική στρατηγική για τη μετανάστευση συνδέεται στενά με αναπτυξιακές και ανθρωπιστικές πολιτικές, μεταξύ των οποίων ο ορισμός ανθρωπιστικών διαδρόμων και η χορήγηση ανθρωπιστικών ταξιδιωτικών θεωρήσεων, καθώς και με άλλες εξωτερικές πολιτικές· σημειώνει την επιχείρηση της ναυτικής δύναμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεσόγειο (EUNAVFOR Med) εναντίον των μεταφορέων λαθρομεταναστών και των δραστών εμπορίας ανθρώπων στη Μεσόγειο· τονίζει την επείγουσα ανάγκη ανάπτυξης ισχυρότερων πολιτικών, σε ενωσιακό επίπεδο, για την αντιμετώπιση πιεστικών ζητημάτων που αφορούν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού, δίκαιου και βιώσιμου μηχανισμού για την κατανομή των βαρών μεταξύ των κρατών μελών· υπογραμμίζει τα μέτρα που πρότεινε η Επιτροπή στις 9 Σεπτεμβρίου 2015 για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, μεταξύ των οποίων η αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου·

71.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αυξήσουν την υποστήριξή τους στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων μέσω εξωτερικών πολιτικών, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην προστασία των θυμάτων και ιδίως των ανήλικων· πιστεύει ακράδαντα ότι η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία με τρίτες χώρες και άλλους σημαντικούς παράγοντες για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και για να συμβάλει στην εξάρθρωση των διεθνών δικτύων εμπορίας· επαναλαμβάνει την ανάγκη όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να θέσουν σε εφαρμογή την οδηγία 2011/36/EE για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της(43) και τη στρατηγική για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων 2012-2016(44)·

72.  υπενθυμίζει ότι 17,5 εκατομμύρια άτομα εγκατέλειψαν τις εστίες τους το 2014 εξαιτίας καταστροφών που προκλήθηκαν από τις κλιματικές συνθήκες· υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω μετακινήσεις αφορούν κυρίως τις περιοχές του Νότου, οι οποίες είναι οι πλέον εκτεθειμένες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι το 85 % αυτών των μετακινήσεων πραγματοποιούνται σε αναπτυσσόμενες χώρες και αποτελούν κυρίως μετακινήσεις στο εσωτερικό ή σε μέρος του εσωτερικού μιας χώρας· υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας, τα κράτη μέλη της ΕΕ δεσμεύτηκαν να παρέχουν χρηματοδότηση για την αναπτυξιακή βοήθεια, ύψους 0,7 % του ΑΕγχΠ τους·

73.  ζητεί από την ΕΕ να συμμετάσχει ενεργά στη συζήτηση σχετικά με τη χρήση του όρου «κλιματικός πρόσφυγας», συμπεριλαμβανομένου του πιθανού νομικού ορισμού του στο διεθνές δίκαιο ή σε οποιαδήποτε νομικώς δεσμευτική διεθνή συμφωνία·

74.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την ανάπτυξη κοινής θέσης της ΕΕ όσον αφορά τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η οποία να υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και να αντιμετωπίζει ζητήματα όπως το νομικό πλαίσιο, η αναλογικότητα, η υποχρέωση λογοδοσίας, η προστασία των αμάχων και η διαφάνεια· παροτρύνει εκ νέου την ΕΕ να απαγορεύσει την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη χρήση πλήρως αυτόνομων όπλων που καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση επιθέσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση· καλεί την ΕΕ να καταγγείλει και να απαγορεύσει τους εξωδικαστικούς και στοχευμένους φόνους και να δεσμευθεί όσον αφορά την εξασφάλιση των κατάλληλων μέτρων, σύμφωνα με τις τοπικές και διεθνείς νομικές υποχρεώσεις της, όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι ένα άτομο ή ένας φορέας εντός της δικαιοδοσίας της μπορεί να συνδέεται με παράνομους στοχευμένους φόνους στο εξωτερικό·

Διεθνείς πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και ανθρώπινα δικαιώματα

75.  εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του διότι ορισμένα μεγάλης κλίμακας αθλητικά γεγονότα διοργανώνονται ολοένα περισσότερο σε χώρες με απολυταρχικά καθεστώτα, στις οποίες σημειώνονται σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων και των θεμελιωδών ελευθεριών· υπογραμμίζει την ανάγκη διοργάνωσης εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού σε σχέση με την εξασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πεδίο των αθλητικών διοργανώσεων, περιλαμβανομένου του προβλήματος της καταναγκαστικής πορνείας και της εμπορίας ανθρώπων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν με το ΣΑΔ του ΟΗΕ και άλλα πολυμερή βήματα, καθώς και με τις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες, επιχειρηματικούς παράγοντες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να εξασφαλίσουν τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις διοργανώσεις αυτές, μεταξύ άλλων εντάσσοντας τον σεβασμό αυτόν ως ένα από τα καθοριστικά κριτήρια βράβευσης στις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις· στο πλαίσιο αυτό, δίδει ιδιαίτερη προσοχή στα προσεχή Παγκόσμια Κύπελλα Ποδοσφαίρου που θα διεξαχθούν στη Ρωσία το 2018 και στο Κατάρ το 2022, καθώς και των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που θα διεξαχθούν στο Πεκίνο το 2022·

Δράση της ΕΕ σε πολυμερείς οργανισμούς

76.  επαναλαμβάνει την αμέριστη υποστήριξή του στη δυναμική συμμετοχή της ΕΕ στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών μέσω της συνεργασίας με τις δομές και τους ειδικευμένους οργανισμούς του ΟΗΕ, με το Συμβούλιο της Ευρώπης, με τον ΟΑΣΕ και με τον ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 220 της ΣΕΕ· επικροτεί συνεπώς την έγκριση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ)·

77.  υπενθυμίζει, επίσης, τη σημασία της ενεργού και διαρκούς συμμετοχής της ΕΕ σε όλους τους μηχανισμούς του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδίως στην Τρίτη Επιτροπή της ΓΣ του ΟΗΕ και στο ΣΑΔ του ΟΗΕ· επικροτεί τις προσπάθειες της ΕΥΕΔ, των αντιπροσωπειών της ΕΕ στη Νέα Υόρκη και στη Γενεύη και των κρατών μελών, για την αύξηση της συνοχής της ΕΕ σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε επίπεδο ΟΗΕ· ενθαρρύνει την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για την αύξηση της απήχησης των απόψεών της, μεταξύ άλλων μέσω της εντατικοποίησης της αυξανόμενης πρακτικής διαπεριφερειακών πρωτοβουλιών, της υποστήριξης ψηφισμάτων από κοινού και της ανάληψης ηγετικού ρόλου σε ψηφίσματα·

78.  ζητεί να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα του λαού της Δυτικής Σαχάρας, μεταξύ άλλων η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, η ελευθερία έκφρασης και το δικαίωμα του συνέρχεσθαι· ζητεί την απελευθέρωση όλων των Σαχράουι πολιτικών κρατουμένων· ζητεί να έχουν πρόσβαση οι βουλευτές, οι ανεξάρτητοι παρατηρητές, οι ΜΚΟ και ο τύπος στα εδάφη της Δυτικής Σαχάρας· ζητεί επιμόνως από τα Ηνωμένα Έθνη να δώσουν στην Αποστολή του ΟΗΕ για το δημοψήφισμα στη Δυτική Σαχάρα (MINURSO) εντολή στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως συμβαίνει και με όλες τις άλλες ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ σε όλο τον κόσμο· υποστηρίζει τη δίκαιη και μόνιμη διευθέτηση της διένεξης στη Δυτική Σαχάρα, με βάση το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των Σαχράουι, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών·

79.  υπενθυμίζει τη σημασία να διατηρηθεί η θεσμοθετημένη πρακτική της αποστολής αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου στη ΓΣ του ΟΗΕ· επικροτεί την ανανέωση αυτής της πρακτικής το 2015 κατά την 28η συνεδρίαση του ΣΑΔ του ΟΗΕ·

80.  τονίζει ότι, προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία και η νομιμότητα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, όλα τα μέλη του οφείλουν να εφαρμόζουν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να εκπληρώνουν τις δεσμεύσεις τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· θεωρεί ότι πρέπει να επιδιωχθούν η προαγωγή, η ανάπτυξη και η εδραίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα διεθνή φόρα· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει δημοσίως προσβάσιμη έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες και τις ενέργειες που αναλαμβάνει για την προώθηση των θεμάτων που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ενίσχυση της λογοδοσίας και της ευθύνης των διεθνών οργανισμών όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως ο ΠΟΕ και η Παγκόσμια Τράπεζα (Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (BIRD), Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης (IFC), Οργανισμός Πολυμερούς Ασφάλισης Επενδύσεων (ΜIGA))·

81.  επιβεβαιώνει τη σθεναρή δέσμευσή του για τον τερματισμό της ατιμωρησίας που χαρακτηρίζει τα σοβαρότερα εγκλήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα και για την απονομή δικαιοσύνης στα θύματα εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονίας, και επαναλαμβάνει την υποστήριξή του προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ)· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι κανένα κράτος δεν κύρωσε το καταστατικό της Ρώμης το 2014· τονίζει την ευθύνη όλων για τον τερματισμό της ατιμωρησίας και τη δίωξη των υπαιτίων για εγκλήματα γενοκτονίας, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με σεξουαλική βία· εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του διότι πολλά εντάλματα σύλληψης δεν έχουν ακόμη εκτελεσθεί· προτρέπει την ΕΕ να συνεχίσει να παρέχει ισχυρή πολιτική και διπλωματική στήριξη στην ενίσχυση και τη διεύρυνση των σχέσεων μεταξύ του ΔΠΔ και του ΟΗΕ, ιδίως στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και σε όλες τις διμερείς σχέσεις της και σε όλα τα άλλα βήματα διαλόγου· καλεί την ΕΕ, περιλαμβανομένων των αντιπροσωπειών της, καθώς και τα κράτη μέλη, να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την προώθηση του οικουμενικού χαρακτήρα του καθεστώτος της Ρώμης και για την κύρωση και την αποτελεσματική εφαρμογή του· καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν στο ΔΠΔ τους απαραίτητους πόρους και να ενισχύσουν την υποστήριξή τους προς το διεθνές ποινικό δικαστικό σύστημα, μεταξύ άλλων με τη χρηματοδοτική στήριξη των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, για παράδειγμα μέσω του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ)· ζητεί την αποτελεσματική εφαρμογή της εργαλειοθήκης της ΕΕ του 2013 για τη συμπληρωματικότητα μεταξύ διεθνούς και εθνικής νομοθεσίας·

82.  ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν ενεργά το ΔΠΔ και την ανάγκη εκτέλεσης των αποφάσεών του σε κάθε μορφή διαλόγου με τρίτες χώρες·

Ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο

Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας ή πεποιθήσεων

83.  υπενθυμίζει ότι η ελευθερία σκέψης, συνείδησης, θρησκείας και πεποιθήσεων αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που αναγνωρίζεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και διασφαλίζεται από το άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα· υπογραμμίζει επίσης πως η ελευθερία αυτή συνδέεται στενά με άλλα ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες, που περιλαμβάνουν το δικαίωμα κάποιου να πιστεύει ή να μην πιστεύει, την ελευθερία να ασπάζεται θρησκευτικές, αγνωστικιστικές ή αθεϊστικές πεποιθήσεις, καθώς και το δικαίωμα να ασπάζεται, να μεταβάλλει και να εγκαταλείπει ή να επιστρέφει σε πεποίθηση της δικής του επιλογής· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι πολλές χώρες εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται με τα πρότυπα του ΟΗΕ και καταφεύγουν σε πρακτικές κρατικής καταστολής που μπορεί να περιλαμβάνουν σωματική τιμωρία, ποινές φυλάκισης, υπέρογκα πρόστιμα, ακόμη και θανατική ποινή, κατά παράβαση της ελευθερίας θρησκείας ή πεποιθήσεων· εκφράζει ανησυχία για τον εντεινόμενο διωγμό θρησκευτικών μειονοτήτων, περιλαμβανομένων και Χριστιανικών κοινοτήτων, καθώς και για την παράνομη καταστροφή των τόπων συνάθροισής τους·

84.  ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να συμβάλουν στην εξάλειψη όλων των μορφών θρησκευτικών διακρίσεων και να προωθήσουν τον διαθρησκειακό διάλογο στο πλαίσιο των επαφών τους με τρίτες χώρες· ζητεί να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες για την προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων, των μη πιστών, των αποστατών και των άθεων που είναι θύματα νόμων περί βλασφημίας, και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναλάβουν δράση για την κατάργηση αυτών των νόμων· επιδοκιμάζει την προσήλωση της ΕΕ στην προώθηση της ελευθερίας θρησκεύματος ή πεποιθήσεων στα διεθνή βήματα διαλόγου, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη της εντολής του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία θρησκεύματος ή πεποιθήσεων· υποστηρίζει πλήρως την πρακτική της ΕΕ που συνίσταται στην ανάληψη ηγετικού ρόλου στα θεματικά ψηφίσματα στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και της ΓΣ του ΟΗΕ σχετικά με το ζήτημα αυτό· ζητεί συγκεκριμένες ενέργειες και μέτρα για την ουσιαστική εφαρμογή και βελτίωση των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για την προώθηση και την προστασία της ελευθερίας θρησκείας και πεποιθήσεων· πιστεύει ότι θα πρέπει να αναληφθεί δράση, τόσο σε διεθνή όσο και σε περιφερειακά φόρα, μέσω της διεξαγωγής ενός ανοικτού, διαφανούς και τακτικού διαλόγου με θρησκευτικές ενώσεις και κοινότητες, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΣΛΕΕ, μεταξύ άλλων και διαμέσου των αντιπροσωπειών της ΕΕ· εφιστά επίσης την προσοχή στην ανάγκη διασφάλισης της συστηματικής και συνεκτικής εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΕ, τόσο στα κεντρικά γραφεία όσο και στις αντιπροσωπείες της·

Δράση της ΕΕ κατά της θανατικής ποινής

85.  εκφράζει ικανοποίηση για την κοινή δήλωση της ΑΕ/ΥΕ και του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης(45), τον Οκτώβριο του 2014, η οποία επιβεβαίωσε εκ νέου τη δυναμική και απόλυτη αντίθεσή τους στη θανατική ποινή σε όλες τις περιπτώσεις και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες· επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής σε ολόκληρο τον κόσμο θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· σημειώνει ότι η υποστήριξη προς τρίτες χώρες σε σχέση με την πολιτική κατά των ναρκωτικών θα πρέπει να στοχεύει στην κατάργηση της θανατικής ποινής για αδικήματα σχετικά με τα ναρκωτικά· ζητεί, στο πλαίσιο του έκτου παγκόσμιου συνεδρίου για την κατάργηση της θανατικής ποινής, που θα διεξαχθεί τον Ιούνιο του 2016 στο Όσλο της Νορβηγίας, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της να τοποθετηθούν σαφώς κατά της θανατικής ποινής και να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για την κατάργηση της θανατικής ποινής και να υποστηρίξουν δημόσιες εκστρατείες ευαισθητοποίησης για το θέμα αυτό·

86.  εκφράζει την ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό θανατικών ποινών και εκτελέσεων ανά τον κόσμο· εκφράζει τη βαθιά απογοήτευσή του για το γεγονός ότι στις νομοθεσίες ορισμένων χωρών εξακολουθεί να προβλέπεται η θανατική ποινή· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Λευκορωσία ξεκίνησε εκ νέου τις εκτελέσεις μετά από παύση δύο ετών· απευθύνει, συνεπώς, εκ νέου έκκληση προς τη Λευκορωσία να εφαρμόσει μορατόριουμ στη θανατική ποινή, με απώτερο σκοπό την κατάργησή της· σημειώνει ότι σε οκτώ κράτη ο νόμος προβλέπει θανατική ποινή για ομοφυλοφιλία·

87.  παροτρύνει την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν κατευθύνσεις για μια συνολική και αποτελεσματική ευρωπαϊκή πολιτική όσον αφορά τη θανατική ποινή, σε σχέση με τους δεκάδες ευρωπαίους πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με εκτέλεση σε τρίτες χώρες, που πρέπει να περιλαμβάνει ισχυρούς και ενισχυμένους μηχανισμούς όσον αφορά την ταυτοποίηση, την παροχή νομικής συνδρομής και τη διπλωματική εκπροσώπηση·

88.  ζητεί από την ΕΕ να συνεχίσει τις επαφές της με τις χώρες που εφαρμόζουν τη θανατική ποινή, αξιοποιώντας όλα τα διπλωματικά εργαλεία και τα εργαλεία συνεργασίας που διαθέτει, για την επίτευξη της κατάργησής της· απευθύνει εκ νέου έκκληση προς την ΕΕ να συνεχίσει να παρακολουθεί τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνται οι εκτελέσεις στις χώρες που εφαρμόζουν ακόμα τη θανατική ποινή·

Καταπολέμηση των βασανιστηρίων και της ταπεινωτικής μεταχείρισης

89.  θεωρεί ότι, μετά την 30ή επέτειο της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων, και δεδομένου ότι οι πρακτικές των βασανιστηρίων και της κακοποίησης εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την εξάλειψη αυτών των σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι τα μέλη ευάλωτων ομάδων, όπως τα παιδιά και οι γυναίκες, οι εθνοτικές, οι γλωσσικές και οι θρησκευτικές ομάδες, που εκτίθενται συχνότερα σε βασανιστήρια ή κακομεταχείριση κατά την κράτηση, χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή· παροτρύνει, κατά συνέπεια, την ΕΥΕΔ και την ΑΕ/ΥΕ να συμμετάσχουν περισσότερο στον αγώνα κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, μέσω της αύξησης των διπλωματικών προσπαθειών και της συστηματικότερης δημόσιας τοποθέτησης επί του θέματος, υποστηρίζοντας τις αξίες και τις αρχές στις οποίες είναι προσηλωμένη η ΕΕ· συνιστά στην ΕΥΕΔ, στις αντιπροσωπείες της ΕΕ και στα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν στο έπακρο όλα τα υφιστάμενα μέσα, όπως τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τα βασανιστήρια(46)· συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, τη συνεχή βελτίωση των μηχανισμών ελέγχου των εξαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκτελέσεις ή βασανιστήρια, περιλαμβανομένης μιας στοχευμένης ρήτρας τελικού χρήστη δια της οποίας θα μπορεί να αναστέλλεται ή να σταματά η διαβίβαση αντικειμένων σχετικών με την ασφάλεια τα οποία προφανώς δεν έχουν άλλη πρακτική χρήση από την εκτέλεση θανατικής ποινής ή τα βασανιστήρια·

90.  υπογραμμίζει ότι υπάρχουν χώρες που δεν έλαβαν μέτρα για να ανταποκριθούν στην επιτακτική ανάγκη εφαρμογής σχεδίων εφοδιασμένων με επαρκείς πόρους προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των συνθηκών κράτησης· διαπιστώνει ότι έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος ώστε να διασφαλιστεί ότι τα σωφρονιστικά καταστήματα πληρούν τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι προστατεύονται τα δικαιώματα των κρατουμένων στη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα και την αξιοπρέπεια· τονίζει την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών κράτησης προκειμένου να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και υπογραμμίζει ότι οι κρατούμενοι δεν πρέπει να υποβάλλονται σε απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία·

Διακρίσεις

91.  τονίζει ότι, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, καμία μορφή διακρίσεων, βίας, αντιποίνων, βασανιστηρίων, σεξουαλικής κακοποίησης γυναικών και κοριτσιών, ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων, γάμων παιδιών και αναγκαστικών γάμων, εμπορίου γυναικών, διακρίσεων και κοινωνικού αποκλεισμού βάσει κοινωνικής τάξης ή προέλευσης και ενδοοικογενειακής βίας δεν μπορεί να δικαιολογηθεί λόγω κοινωνικών, θρησκευτικών ή πολιτιστικών πεποιθήσεων και παραδόσεων·

92.  καταδικάζει απερίφραστα όλες τις μορφές διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων λόγω φυλής, χρώματος, φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, γλώσσας, κουλτούρας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, κοινωνικής καταγωγής, κάστας, γέννησης, ηλικίας, αναπηρίας ή οποιασδήποτε άλλης ιδιότητας· παροτρύνει την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ρατσισμού και ξενοφοβίας, μέσω του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του πολιτικού διαλόγου, του έργου των αντιπροσωπειών της ΕΕ και της δημόσιας διπλωματίας· παροτρύνει επίσης την ΕΕ να συνεχίσει να προωθεί την κύρωση και την πλήρη εφαρμογή όλων των συμβάσεων του ΟΗΕ που υποστηρίζουν αυτόν τον σκοπό, όπως της Διεθνούς Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών φυλετικών διακρίσεων ή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

Δικαιώματα ΛΟΑΔΜ

93.  πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση του σεβασμού των δικαιωμάτων των λεσβιών, των ομοφυλοφίλων, των αμφιφυλόφιλων, των διεμφυλικών και των μεσοφυλικών (ΛΟΑΔΜ), σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για το θέμα αυτό(47)· συνιστά την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών, μεταξύ άλλων μέσω της επιμόρφωσης του προσωπικού της ΕΕ σε τρίτες χώρες· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ομοφυλοφιλία διώκεται ακόμη ποινικά σε 75 χώρες, μεταξύ των οποίων 8 την τιμωρούν με θανατική ποινή, και πιστεύει ότι οι πράξεις βίας εναντίον ανθρώπων στη βάση του γενετήσιου προσανατολισμού τους δεν πρέπει να μένουν ατιμώρητες· υποστηρίζει το συνεχιζόμενο έργο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εναντίον αυτών των νόμων που εισάγουν διακρίσεις, καθώς και το έργο άλλων οργανισμών του ΟΗΕ στον τομέα αυτόν· εκφράζει την ανησυχία του για τους περιορισμούς των θεμελιωδών ελευθεριών αυτών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ και καλεί την ΕΕ να εντείνει την προς αυτούς υποστήριξή της· σημειώνει ότι είναι πιθανότερος ο σεβασμός των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ εάν τα πρόσωπα αυτά έχουν πρόσβαση σε νομικούς θεσμούς, ενδεχομένως μέσω της καταχωρημένης συμβίωσης ή του γάμου·

94.  τονίζει ότι οι μειονοτικές κοινότητες σε τρίτες χώρες έχουν ειδικές ανάγκες και ότι θα πρέπει να προαχθεί η πλήρης ισότητά τους σε όλους τους τομείς του οικονομικού, κοινωνικού, πολιτικού και πολιτιστικού βίου·

Διακρίσεις με βάση την κάστα

95.  σημειώνει με μεγάλη ανησυχία την κλίμακα και τις συνέπειες των διακρίσεων με βάση την κάστα και της διαιώνισης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη βάση αυτή, περιλαμβανομένων της άρνησης πρόσβασης στο δικαστικό σύστημα ή στην απασχόληση, του συνεχούς διαχωρισμού, της φτώχειας και του στιγματισμού· ζητεί την έγκριση ενός μέσου της ΕΕ για την πρόληψη και την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω κάστας· συνιστά την ενσωμάτωση του ζητήματος στις κατευθυντήριες γραμμές και τα σχέδια δράσης της ΕΥΕΔ και της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά την προσπάθεια της ΕΕ για την καταπολέμηση όλων των μορφών διάκρισης, και την καταβολή προσπαθειών για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και όλων των μορφών διάκρισης εις βάρος τους·

Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

96.  εκφράζει ικανοποίηση για τις επικυρώσεις της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία· επαναλαμβάνει τη σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής της τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ· τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη αξιόπιστης ενσωμάτωσης της αρχής της δυνατότητας καθολικής πρόσβασης και όλων των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις συναφείς πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας, και υπογραμμίζει τον δεσμευτικό και οριζόντιο χαρακτήρα του εν λόγω ζητήματος·

97.  ενθαρρύνει την ΑΕ/ΥΕ να συνεχίσει να στηρίζει τη διαδικασία επικύρωσης και εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία από τις χώρες που δεν την έχουν ακόμη επικυρώσει ή εφαρμόσει·

98.  τονίζει ότι η διεθνής κοινότητα έχει αναγνωρίσει ως προτεραιότητα την κατάσταση των γυναικών με αναπηρία· υπενθυμίζει τα πορίσματα του γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στα οποία επιβεβαιώνεται ότι οι πολιτικές και τα προγράμματα για την αντιμετώπιση της βίας κατά γυναικών και κοριτσιών με αναπηρία πρέπει να αναπτύσσονται σε στενή συνεργασία με τα ίδια τα άτομα με αναπηρία, σε πλαίσιο σεβασμού της αυτονομίας τους, καθώς και με οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν· τονίζει την ανάγκη τακτικού ελέγχου των ιδρυμάτων και κατάλληλης εκπαίδευσης των ατόμων που παρέχουν φροντίδα· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να συμπεριλάβει την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας στις πολιτικές της στον τομέα της εξωτερικής δράσης, συνεργασίας και αναπτυξιακής βοήθειας, καθώς και στο ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου·

Δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών

99.  υπενθυμίζει ότι το Βραβείο Ζαχάρωφ του 2014 απονεμήθηκε στον Δρα. Denis Mukwege για το δυναμικό έργο του υπέρ των θυμάτων σεξουαλικής βίας και τη συνεχή προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών, που οδήγησε στην ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη χρήση βίας και τον γεννητικό ακρωτηριασμό γυναικών, κοριτσιών και παιδιών ως πράξη πολέμου· καταδικάζει απερίφραστα όλες τις μορφές κακομεταχείρισης και βίας εναντίον γυναικών, κοριτσιών και παιδιών, και ιδίως τη σεξουαλική βία ως πολεμικό όπλο, καθώς και τον γεννητικό ακρωτηριασμό των γυναικών, τους παιδικούς, πρόωρους ή καταναγκαστικούς γάμους, τη σεξουαλική δουλεία, τον βιασμό από σύζυγο και άλλες παραδοσιακές μορφές άσκησης βίας· τονίζει την ανάγκη οι γυναίκες, τα κορίτσια και τα παιδιά που κακοποιούνται στη διάρκεια συγκρούσεων να έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και ψυχολογική φροντίδα, όπως επιβάλλει το διεθνές δίκαιο· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, την επιστολή της ΑΕ/ΥΕ σχετικά με την πολιτική ανθρωπιστικής βοήθειας, και ιδίως όσον αφορά την πρόληψη της σεξουαλικής βίας και την παροχή στις γυναίκες της κατάλληλης βοήθειας και πρόσβασης υγειονομικής περίθαλψης και ψυχολογικής φροντίδας σε περιπτώσεις βιασμού στη διάρκεια συγκρούσεων· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης να υπογράψουν και να κυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας·

100.  τονίζει ότι είναι αναγκαία η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών εκ μέρους της ΕΥΕΔ για την καταπολέμηση της έλλειψης πρόσβασης των θυμάτων σεξουαλικής βίας στη δικαιοσύνη· καταδικάζει έντονα την έλλειψη πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τις γυναίκες σε τρίτες χώρες, ιδίως όταν πέφτουν θύματα εγκλημάτων βίας για λόγους φύλου· ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει ενεργό ρόλο για τη δίωξη των εν λόγω εγκλημάτων στις τρίτες χώρες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με την ΕΥΕΔ για τη βελτίωση της στήριξης που παρέχεται στα θύματα, να ενσωματώσει στις ανθρωπιστικές δράσεις της ΕΕ παρεμβάσεις που σχετίζονται με την έμφυλη βία και να δώσει προτεραιότητα στις ανθρωπιστικές δράσεις της ΕΕ που έχουν ως στόχο την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και της σεξουαλικής βίας στο πλαίσιο συγκρούσεων· επικροτεί τη δέσμευση της ΕΕ να δώσει συνέχεια στην παγκόσμια σύνοδο κορυφής για τον τερματισμό της σεξουαλικής βίας στο πλαίσιο συγκρούσεων, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο τον Ιούνιο του 2014, και προτρέπει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αναλάβει συγκεκριμένη δράση·

101.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη πολιτικών πρόληψης όσον αφορά τα εγκλήματα έμφυλης βίας, την έλλειψη υποστήριξης των θυμάτων και το υψηλό ποσοστό ατιμωρησίας των δραστών σε πολλές χώρες· ζητεί από την ΕΥΕΔ να ανταλλάσσει ορθές πρακτικές με τρίτες χώρες σχετικά με νομοθετικές διαδικασίες και προγράμματα κατάρτισης για την αστυνομία, το δικαστικό προσωπικό και τους δημόσιους υπαλλήλους· προτρέπει την ΕΕ να στηρίξει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και προωθούν την ισότητα των φύλων σε τρίτες χώρες και να συνεργαστεί στενά με διεθνείς οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ισότητας των φύλων, όπως η ΔΟΕ, ο ΟΟΣΑ, ο ΟΗΕ και η Αφρικανική Ένωση, με στόχο τη δημιουργία συνεργιών και την προώθηση της χειραφέτησης των γυναικών·

102.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την άνοδο της έμφυλης βίας σε πολλές περιοχές του κόσμου και για τα αυξανόμενα ποσοστά γυναικοκτονιών στη Λατινική Αμερική, οι οποίες διαπράττονται σε ένα περιβάλλον γενικευμένης βίας και διαρθρωτικών διακρίσεων· καταδικάζει απερίφραστα όλες τις μορφές έμφυλης βίας και το φρικώδες έγκλημα της γυναικοκτονίας, καθώς και την εκτεταμένη ατιμωρησία για τα εγκλήματα αυτά, η οποία μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω αύξηση της βίας και των δολοφονιών·

103.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για ενδεχόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών στους καταυλισμούς προσφύγων στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, καθώς και για τα καταγγελλόμενα περιστατικά σεξουαλικής βίας και άνισης μεταχείρισης γυναικών και κοριτσιών· ζητεί από την ΕΥΕΔ να επιδιώξει την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων και ορθών πρακτικών στις τρίτες χώρες με σκοπό τερματισθεί η άνιση μεταχείριση των προσφύγων, ανεξαρτήτως φύλου·

104.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι ο μισός πληθυσμός του κόσμου υφίσταται μισθολογικές διακρίσεις και ότι το εισόδημα των γυναικών παγκοσμίως κυμαίνεται μεταξύ 60% και 90% του μέσου εισοδήματος των ανδρών·

105.  καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και την ΑΕ/ΥΕ να συνεχίσουν να προωθούν την πολιτική και οικονομική χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών μέσω της ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων σε όλες τις εξωτερικές πολιτικές και τα προγράμματά τους, μεταξύ άλλων μέσω διαρθρωμένων διαλόγων με τρίτες χώρες, μέσω της δημόσιας συζήτησης ζητημάτων που σχετίζονται με το φύλο και εξασφαλίζοντας επαρκείς πιστώσεις για τον σκοπό αυτόν· σημειώνει με ικανοποίηση το νέο πλαίσιο για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών για την περίοδο 2016-2020(48)· υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί έμφαση στον οριζόντιο πυλώνα, προκειμένου να μπορέσουν η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ να τηρήσουν αποτελεσματικότερα τις δεσμεύσεις της ΕΕ ως προς την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών με όχημα τις εξωτερικές σχέσεις·

106.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ισότητας στον κόσμο της πολιτικής· υπενθυμίζει ότι γυναίκες και άνδρες είναι ίσοι και πρέπει να είναι σε θέση να ασκούν τα ίδια πολιτικά δικαιώματα και ελευθερίες και θεωρεί επίσης λυπηρή τη χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών στις διαδικασίες λήψης οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών αποφάσεων· υπογραμμίζει ότι χρειάζονται αποτελεσματικοί μηχανισμοί για την προστασία των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· συνιστά τη θέσπιση ενός συστήματος ποσοστώσεων για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών σε πολιτικά όργανα και στη δημοκρατική διαδικασία, κυρίως ως υποψηφίων·

107.  καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να υποστηρίζει την οικονομική, κοινωνική και πολιτική χειραφέτηση των γυναικών ως εργαλείο για την προώθηση της πραγματικής άσκησης των δικαιωμάτων τους και θεμελιωδών ελευθεριών και να αποδίδει μέγιστη σημασία στην πρόσβαση των κοριτσιών σε εκπαίδευση ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προέρχονται από τις φτωχότερες και περισσότερο περιθωριοποιημένες κοινότητες· ζητεί την παροχή στήριξης στην επαγγελματική εκπαίδευση των γυναικών προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη ένταξη της επαγγελματικής κατάρτισης στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, να καταρτιστούν προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης στην ισότητα των φύλων για επαγγελματίες εκπαιδευτές σε τρίτες χώρες και να ληφθούν μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης στερεοτύπων μέσω του διδακτικού υλικού· ζητεί επιτακτικά από την ΕΕ να συμπεριλάβει την προτεραιότητα αυτή σε όλες τις διπλωματικές και εμπορικές της δράσεις και στις δράσεις για την ανάπτυξη και τη συνεργασία·

108.  τονίζει την ανάγκη να συνεχίζεται η εκπαίδευση των κοριτσιών σε καταυλισμούς προσφύγων, περιοχές συγκρούσεων και περιοχές που πλήττονται από ακραία φτώχεια και ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως ξηρασία και πλημμύρες·

109.  ενθαρρύνει την ΕΕ να εξακολουθήσει να ενσωματώνει την υποστήριξη των γυναικών και των κοριτσιών στις επιχειρήσεις ΚΠΑΑ και στην ειρηνευτική αρχιτεκτονική του ΟΗΕ και να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για την εφαρμογή και την ενίσχυση των ψηφισμάτων 1325(2000)(49) και 1820(2008)(50) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΕ να υποστηρίξει σε διεθνές επίπεδο την αναγνώριση της προστιθέμενης αξίας που έχει η συμμετοχή των γυναικών στην πρόληψη και την επίλυση διενέξεων, καθώς και στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, την ανθρωπιστική βοήθεια, την ανασυγκρότηση μετά τη λήξη των συγκρούσεων και τη διαδικασία μετάβασης στη δημοκρατία, με στόχο διαρκείς και σταθερές πολιτικές λύσεις· υπογραμμίζει επίσης τη σημασία που έχει η εξασφάλιση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τις γυναίκες και η συμβολή στη χειραφέτησή τους, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του θεματολογίου για την περίοδο μετά το 2015 και μέσω της υποστήριξης για την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου και τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης· εκφράζει την ικανοποίησή του για την υποστήριξη, εκ μέρους της ΕΕ, των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών για θέματα φύλου, ιδίως όσον αφορά τον ρόλο της ελευθερίας έκφρασης και γνώμης στη χειραφέτηση των γυναικών· επικροτεί τα συμπεράσματα της 59ης συνόδου της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη θέση των γυναικών(51)·

110.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει συστηματικά σε όλες τις αποστολές παρακολούθησης εκλογών της ΕΕ συγκεκριμένες δράσεις για τη βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στις εκλογικές διαδικασίες, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ στον εν λόγω τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα του σεμιναρίου υψηλόβαθμων εκλογικών εμπειρογνωμόνων που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τον Απρίλιο του 2014 και αντλώντας διδάγματα από τις εμπειρίες προηγούμενων αποστολών·

111.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΥΕΔ στις τρίτες χώρες ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση των υποχρεώσεων και των δεσμεύσεων για τα δικαιώματα των γυναικών που ανελήφθησαν στη σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), στην πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου και στη δήλωση του Καΐρου για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη, στο πλαίσιο του θεματολογίου για την ανάπτυξη μετά το 2015·

112.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να μη διακυβευθεί το κεκτημένο της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου για την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγεία ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και για την προστασία των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι ο καθολικός σεβασμός της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων και η πρόσβαση στις σχετικές υπηρεσίες συμβάλλουν στη μείωση της παιδικής και μητρικής θνησιμότητας· τονίζει ότι ο οικογενειακός προγραμματισμός, η μητρική υγεία και η εύκολη πρόσβαση στην αντισύλληψη και την ασφαλή άμβλωση αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη σωτηρία της ζωής των γυναικών και για τη στήριξή τους ώστε να ανασυγκροτήσουν τη ζωή τους εάν έχουν πέσει θύματα βιασμού· τονίζει την ανάγκη οι εν λόγω πολιτικές να τεθούν στον πυρήνα της αναπτυξιακής συνεργασίας με τρίτες χώρες·

113.  θεωρεί ότι ο πρόωρος γάμος συνιστά παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου που επηρεάζει όλες τις πτυχές της ζωής ενός κοριτσιού, υπονομεύοντας την εκπαίδευσή του και περιορίζοντας, με τον τρόπο αυτό, τις προοπτικές που έχει, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία του και αυξάνοντας τον κίνδυνο να πέσει θύμα βίας ή κακοποίησης·

114.  θεωρεί πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι, από τη δεκαετία του 1980 και μετά, η βιομηχανία των «κατά παραγγελία νυφών» αναπτύσσεται με ανησυχητικούς ρυθμούς· σημειώνει με ανησυχία ότι υπάρχουν αρκετές τεκμηριωμένες περιπτώσεις γυναικών που δέχονται επίθεση και/ή δολοφονούνται από τους άντρες με τους οποίους έχουν συνάψει γάμο ως κατά παραγγελία νύφες· εκφράζει τη λύπη του για τον σημαντικό αριθμό ανήλικων κοριτσιών που εμφανίζονται σε δικτυακούς τόπους «κατά παραγγελία» και τονίζει ότι η χρήση παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κακοποίηση ανηλίκου·

115.  καταδικάζει την πρακτική της παρένθετης μητρότητας που υπονομεύει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια της γυναίκας, δεδομένου ότι το σώμα και οι αναπαραγωγικές λειτουργίες του χρησιμοποιούνται ως εμπόρευμα· θεωρεί ότι η πρακτική της παρένθετης κύησης που συνεπάγεται την αναπαραγωγική εκμετάλλευση και τη χρήση του ανθρώπινου σώματος για τον προσπορισμό οικονομικού ή άλλου οφέλους, ιδίως στην περίπτωση των ευάλωτων γυναικών στις αναπτυσσόμενες χώρες, πρέπει να απαγορευτεί και να αντιμετωπίζεται ως θέμα άμεσης προτεραιότητας στις νομικές πράξεις που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Δικαιώματα των παιδιών

116.  επιβεβαιώνει εκ νέου την επείγουσα ανάγκη οικουμενικής κύρωσης και αποτελεσματικής εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και των προαιρετικών πρωτοκόλλων της· καλεί όλα τα κράτη να δεσμευτούν στην εξάλειψη των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 της Σύμβασης αριθ. 182 της ΔΟΕ, οι οποίες περιλαμβάνουν την παιδική δουλεία, την εμπορία, την πορνεία και την επικίνδυνη εργασία που βλάπτει τη σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού·

117.  επιδοκιμάζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού(52), που ψηφίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2014, και καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να υποστηρίζει τις χώρες εταίρους για την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών, περιλαμβανομένης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, και την ενίσχυση των ικανοτήτων τους για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών· εκφράζει την ικανοποίησή του για την παγκόσμια ανάπτυξη, το 2014, της εργαλειοθήκης ΕΕ-UNICEF για τα δικαιώματα του παιδιού(53)· σημειώνει τη δήλωση του Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον Μάιο του 2014, σχετικά με τα δικαιώματα των μεσοφυλικών παιδιών·

118.  απευθύνει εκ νέου το αίτημα με το οποίο ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού για τα επόμενα πέντε έτη, ώστε να δοθεί προτεραιότητα στα δικαιώματα των παιδιών στο πλαίσιο των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, να υποστηριχθούν οι προσπάθειες της ΕΕ για την προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών, ιδίως συνεισφέροντας στη διασφάλιση της πρόσβασής τους στο νερό, την υγιεινή, την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση, εξαλείφοντας την παιδική εργασία, τα βασανιστήρια, την εμπλοκή παιδιών σε πρακτικές μαγείας, την εμπορία ανθρώπων, τους γάμους παιδιών και τη σεξουαλική εκμετάλλευση και βοηθώντας τα παιδιά σε περιοχές ένοπλων συγκρούσεων και εξασφαλίζοντας την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση σε περιοχές που βιώνουν συγκρούσεις και καταυλισμούς προσφύγων· καλεί την ΑΕ/ΥΕ να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα επιτευχθέντα αποτελέσματα όσον αφορά την επικεντρωμένη στο παιδί εξωτερική δράση της ΕΕ· επιδοκιμάζει την εκστρατεία «Παιδιά, όχι στρατιώτες» και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη στήριξή τους προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος τερματισμού, μέχρι το 2016, της στρατολόγησης και της χρήσης παιδιών σε συγκρούσεις από τις κυβερνητικές ένοπλες δυνάμεις·

119.  χαιρετίζει τη συνεργασία της ΕΕ με τη UNICEF, η οποία απέφερε μια δέσμη εργαλείων για την ενσωμάτωση της διάστασης των δικαιωμάτων του παιδιού στην αναπτυξιακή συνεργασία και στη στήριξη των βασικότερων αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (ΑΣΧ) και των προγραμμάτων για την προστασία των παιδιών με σκοπό την τήρηση των δικαιωμάτων των παιδιών, και ιδίως αυτών που βρίσκονται σε ευάλωτα περιβάλλοντα, καθώς και τη συνεργασία με την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA)·

120.  επικροτεί την ενεργό συνεργασία της ΕΕ με διάφορους ειδικούς εισηγητές των Ηνωμένων Εθνών που εργάζονται στον τομέα των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων (ΟΚΠΔ), συμπεριλαμβανομένων του ειδικού εισηγητή σχετικά με το ανθρώπινο δικαίωμα σε ασφαλές πόσιμο νερό και αποχέτευση, του ειδικού εισηγητή σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση, του ειδικού εισηγητή σχετικά με το δικαίωμα στη διατροφή, του ειδικού εισηγητή σχετικά με την άκρα ένδεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα και του ειδικού εισηγητή για μια κατάλληλη στέγαση· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η προώθηση των ΟΚΠΔ έχει ενισχυθεί στο ενδεικτικό πολυετές πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου για την περίοδο 2014-2017, το οποίο στοχεύει, μεταξύ άλλων, να συνεισφέρει στην ενίσχυση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με μισθολογικά ζητήματα, στην προστασία της εδαφικής κληρονομιάς, στην προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης μέσω της οικονομικής χειραφέτησης και στη μείωση των οικονομικών διακρίσεων και της βίας στον χώρο εργασίας·

Ενίσχυση της δημοκρατίας σε ολόκληρο τον κόσμο

121.  υπογραμμίζει τις προσπάθειες της ΕΕ για την τήρηση και την προαγωγή του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών στις σχέσεις της με τον υπόλοιπο κόσμο· υπενθυμίζει ότι τα δημοκρατικά καθεστώτα δεν χαρακτηρίζονται μόνον από ελεύθερες και δίκαιες εκλογικές διαδικασίες, αλλά εγγυώνται επίσης την ελευθερία του λόγου, του Τύπου και του συνεταιρίζεσθαι, το κράτος δικαίου και τη λογοδοσία, την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος και την αμερόληπτη διοίκηση, μεταξύ άλλων· τονίζει ότι η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και αλληλοενισχυόμενα, όπως υπενθυμίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την υποστήριξη της δημοκρατίας στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ· επικροτεί το γεγονός ότι το νέο σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία προσδίδει ιδιαίτερη προσοχή σε δραστηριότητες υποστήριξης της δημοκρατίας·

Προάσπιση της ελευθερίας της έκφρασης και ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών

122.  επαναλαμβάνει ότι η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί ζωτικό στοιχείο κάθε δημοκρατικής κοινωνίας, καθώς ευνοεί μια κουλτούρα πολυφωνίας που ενδυναμώνει την κοινωνία των πολιτών και τους πολίτες ώστε να καθιστούν τις κυβερνήσεις και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων υπόλογους για τις πράξεις τους, ενώ υποστηρίζει τον σεβασμό του κράτους δικαίου· παροτρύνει, συνεπώς, την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για την προαγωγή της ελευθερίας της έκφρασης μέσω των εξωτερικών πολιτικών και μέσων της·

123.  απευθύνει εκ νέου το αίτημά του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενισχύσουν την παρακολούθηση κάθε μορφής περιορισμών στην ελευθερία της έκφρασης και τα μέσα ενημέρωσης σε τρίτες χώρες και να καταδικάζουν άμεσα και συστηματικά τέτοιου είδους περιορισμούς, ακόμη κι όταν επιβάλλονται για θεμιτούς σκοπούς όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η κρατική ασφάλεια και η εφαρμογή του νόμου· υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης της αποτελεσματικής εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου και της τακτικής παρακολούθησης του αντικτύπου τους· υπενθυμίζει τον στόχο της ΕΕ να διασφαλίσει και να προστατεύσει την πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στην πληροφόρηση και την ελευθερία της έκφρασης όλων των ανθρώπων, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου·

124.  εκτιμά ότι, κάνοντας τις πληροφορίες όσο το δυνατό πιο προσβάσιμες, οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) προσφέρουν ευκαιρίες για την ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών πρακτικών και για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη· τονίζει, ακόμη, τη συμβολή των ΤΠΕ στις προσπάθειες των κινημάτων της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως στα μη δημοκρατικά καθεστώτα· εκφράζει ανησυχία για τις χρήσεις των ΤΠΕ από ορισμένα αυταρχικά καθεστώτα, που αποτελούν διογκούμενη απειλή για τους αγωνιστές υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας· τονίζει πως είναι αναγκαίο να αυξηθεί η στήριξη της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, προστατεύοντας τους ανεξάρτητους δημοσιογράφους και συντάκτες ιστολογίων (μπλόγκερ), περιορίζοντας το ψηφιακό χάσμα και διευκολύνοντας την απρόσκοπτη πρόσβαση στην πληροφορία· καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις σχετικές με τα ανθρώπινα δικαιώματα πτυχές του ζητήματος των αγαθών διπλής χρήσης, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ·

Στήριξη της ΕΕ προς τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

125.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η κοινωνία των πολιτών, περιλαμβανομένων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γίνεται στόχος διαρκώς ισχυρότερων επιθέσεων σε όλο τον κόσμο· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι όλο και περισσότερες χώρες, όπως η Ρωσία και ορισμένες χώρες της Κεντρικής Ασίας, ψηφίζουν σκληρούς νόμους για την καταστολή των δραστηριοτήτων των ΜΚΟ, περιορίζοντας την πρόσβασή τους σε ξένη χρηματοδότηση και θεσπίζοντας επαχθείς απαιτήσεις κοινοποίησης και αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης· υπενθυμίζει ότι υπενθυμίζει ότι οι ελευθερίες του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι αποτελούν ουσιώδη στοιχεία μιας δημοκρατικής, ανοικτής και ανεκτικής κοινωνίας· ζητεί την επανάληψη των προσπαθειών με στόχο την αμφισβήτηση των περιορισμών και του εκφοβισμού που αντιμετωπίζουν όσοι απασχολούνται σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε όλο τον κόσμο, και να δώσει η ΕΕ το παράδειγμα, προστατεύοντας και προωθώντας τα δικαιώματα αυτά·

126.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στο νέο σχέδιο δράσης η ΑΕ/ΥΕ επανέλαβε τη δέσμευση της ΕΕ να ενδυναμώσει τους τοπικούς φορείς και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και υπογραμμίζει ότι, δεδομένης της σημαντικής συρρίκνωσης των περιθωρίων δράσης της, η κοινωνία των πολιτών, και ιδίως οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χρειάζονται περισσότερη προσοχή και προσπάθεια εκ μέρους της ΕΕ· παροτρύνει, συνεπώς, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καταρτίσουν μια συνεκτική και ολοκληρωμένη απάντηση στις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία των πολιτών, περιλαμβανομένων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε παγκόσμιο επίπεδο·

127.  ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παρακολουθούν διαρκώς και να εγείρουν, σε κάθε επίπεδο πολιτικού διαλόγου, ζητήματα παραβίασης της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι μέσω, μεταξύ άλλων, διαφόρων μορφών απαγορεύσεων και περιορισμών που επιβάλλονται στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και στις δραστηριότητές τους·

128.  ζητεί επίσης από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα ώστε να προβάλλουν συστηματικά συγκεκριμένες περιπτώσεις υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών που βρίσκονται σε κίνδυνο, και ιδίως τις περιπτώσεις που αφορούν πρόσωπα που έχουν φυλακιστεί· ενθαρρύνει τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και το διπλωματικό προσωπικό των κρατών μελών να συνεχίσουν να υποστηρίζουν ενεργά τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της συστηματικής παρακολούθησης των δικαστικών διαδικασιών, της πραγματοποίησης επισκέψεων σε κρατούμενους ακτιβιστές και της δημοσίευσης δηλώσεων σχετικά με συγκεκριμένες περιπτώσεις, καθώς και μέσω της αντιμετώπισης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τους ομολόγους τους· εμμένει στην άποψη ότι οι ανώτεροι εκπρόσωποι της ΕΕ, ιδίως η ΑΕ/ΥΕ, οι Επίτροποι, οι Ειδικοί Εντεταλμένοι της ΕΕ και οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι των κρατών μελών πρέπει να πραγματοποιούν συστηματικές συναντήσεις με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια των επισκέψεών τους σε χώρες στις οποίες η κοινωνία των πολιτών βρίσκεται υπό πίεση·

129.  επισημαίνει θετικά την υποστήριξη που παρέχει η ΕΕ σε υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ανά τον κόσμο μέσω της χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ)· υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία της αξιοποίησης του ΕΜΔΔΑ για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο· τονίζει επίσης ότι κατά την υποστήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα κριτήρια της αποτελεσματικότητας και να αποφεύγονται οι υπερβολικά περιοριστικές προϋποθέσεις· ζητεί από την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να διασφαλίσουν ότι η χρηματοδότηση που διατίθεται για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αξιοποιείται κατάλληλα·

Υποστήριξη εκλογικών διαδικασιών και ενίσχυση του κράτους δικαίου, της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος και της αμερόληπτης διοίκησης σε τρίτες χώρες

130.  επικροτεί την ανάπτυξη οχτώ αποστολών παρατήρησης εκλογών (ΑΠΕ) και οχτώ αποστολών εκλογικών εμπειρογνωμόνων (ΑΕΕ) από την ΕΕ σε διάφορα μέρη του κόσμου το 2014· επαναλαμβάνει τη θετική γνώμη του για τη συνεχιζόμενη στήριξη που παρέχει η ΕΕ σε εκλογικές διαδικασίες και για την παροχή εκλογικής συνδρομής και υποστήριξης προς τους εγχώριους παρατηρητές·

131.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να δίδεται η κατάλληλη συνέχεια στις εκθέσεις και τις συστάσεις των ΑΠΕ, με γνώμονα την ενίσχυση του αντικτύπου τους και την ενδυνάμωση της στήριξης της ΕΕ για τα δημοκρατικά πρότυπα στις ενδιαφερόμενες χώρες·

132.  συνιστά στην ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη μιας πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης όσον αφορά τις διαδικασίες εκδημοκρατισμού, στις οποίες οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές αποτελούν μόνο μία διάσταση, με στόχο τη θετική συνεισφορά στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και της εμπιστοσύνης του κοινού στις εκλογικές διαδικασίες σε ολόκληρο τον κόσμο·

133.  στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη μιας δεύτερης γενιάς πιλοτικών έργων για την υποστήριξη της δημοκρατίας σε 12 επιλεγμένες αντιπροσωπείες της ΕΕ το 2014, σε συνέχεια της δέσμευσης που εμπεριέχεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Νοεμβρίου 2009 και στο σχέδιο δράσης του 2012 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· υπογραμμίζει ιδιαιτέρως τη σημασία των εν λόγω πιλοτικών έργων για την επίτευξη μεγαλύτερης συνεκτικότητας στην υποστήριξη της δημοκρατίας μέσω των εξωτερικών πολιτικών και μέσων της ΕΕ·

134.  επικροτεί τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή, η ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη στο νέο σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την ανάπτυξη στενότερης και συνεκτικότερης συνεργασίας με τα όργανα διαχείρισης εκλογών, τα κοινοβουλευτικά όργανα, τις τοπικές ΜΚΟ, τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε τρίτες χώρες, με στόχο να ενισχυθεί η συμμετοχή τους στην εποπτεία και τη διενέργεια των εκλογών, να συμβάλουν στην ενδυνάμωσή τους και, ως εκ τούτου, στην ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών·

135.  υπενθυμίζει ότι οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν και τα διδάγματα που αντλήθηκαν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους πολιτικούς, τους ακαδημαϊκούς, τα μέσα ενημέρωσης, τις ΜΚΟ και την κοινωνία των πολιτών από τις διαδικασίες εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο των πολιτικών διεύρυνσης και γειτονίας θα μπορούσαν να συνεισφέρουν θετικά στον προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη και την εδραίωση άλλων δημοκρατικών διαδικασιών στον κόσμο·

136.  υπενθυμίζει ότι η διαφθορά συνιστά απειλή για την ισότιμη άσκηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και υπονομεύει δημοκρατικές διαδικασίες, όπως το κράτος δικαίου και η δίκαιη απονομή της δικαιοσύνης· υπενθυμίζει επίσης ότι η ΕΕ έχει ζητήσει αποκλειστική αρμοδιότητα για την υπογραφή της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς (UNCAC)·

137.  εκφράζει την άποψη ότι η ΕΕ θα πρέπει, σε όλες τις πλατφόρμες διαλόγου με τρίτες χώρες, να τονίσει τη σημασία της διαφάνειας και της προσβασιμότητας, της ακεραιότητας, της λογοδοσίας και της ορθής διαχείρισης των δημόσιων υποθέσεων, των δημόσιων οικονομικών και της δημόσιας περιουσίας, όπως ορίζεται στη UNCAC· πιστεύει ότι η διαφθορά, σε όλες τις μορφές της, υπονομεύει τις δημοκρατικές αρχές και επηρεάζει αρνητικά την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη· ζητεί να δοθεί συνέχεια στο αίτημά του για αναβαθμισμένη παρακολούθηση της UNCAC, καθώς και για την ουσιαστική εξέταση των συστάσεων του ΟΟΣΑ· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει με πιο συνεκτικό και συστηματικό τρόπο τις προσπάθειες των τρίτων χωρών για την καταπολέμηση της διαφθοράς, μέσω της παροχής εμπειρογνωμοσύνης και υποστήριξης για την ίδρυση και την εδραίωση ανεξάρτητων και αποτελεσματικών φορέων καταπολέμησης της διαφθοράς, καθώς και μέσω της προώθησης της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα· συνιστά επίσης την ανάπτυξη καινοτόμων χρηματοδοτικών μηχανισμών για την ενίσχυση του αγώνα κατά όλων των ειδών διαφθοράς· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, το αίτημα για βελτίωση της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε διεθνές επίπεδο·

138.  είναι της γνώμης ότι η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την προώθηση του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος σε πολυμερές και διμερές επίπεδο· ενθαρρύνει την ΕΕ να υποστηρίξει τη δίκαιη απονομή της δικαιοσύνης σε ολόκληρο τον κόσμο, παρέχοντας συνδρομή σε διαδικασίες νομοθετικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων σε τρίτες χώρες· ενθαρρύνει επίσης τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις πρεσβείες των κρατών μελών να παρακολουθούν συστηματικά τις δικαστικές διαδικασίες με στόχο την προώθηση της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος·

Ενίσχυση των ενεργειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

139.  χαιρετίζει την αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών για τις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, η οποία πραγματοποιήθηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων Αντιπροσωπειών, σε συνεργασία με την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, να θίγονται περισσότερο συστηματικά και με διαφάνεια τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως στις μεμονωμένες περιπτώσεις που αναφέρονται στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου, κατά τις επισκέψεις των αντιπροσωπειών σε τρίτες χώρες, καθώς και να υποβάλλονται εγγράφως εκθέσεις στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις ενέργειες που πραγματοποιούνται και, εφόσον κρίνεται πολιτικά απαραίτητο, μέσω ειδικής ενημερωτικής συνεδρίασης·

140.  τονίζει την ανάγκη συνεχούς αναζήτησης των πλέον κατάλληλων τρόπων μεγιστοποίησης της αξιοπιστίας, της προβολής και της αποτελεσματικότητας των ψηφισμάτων του Κοινοβουλίου που αφορούν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

141.  ενθαρρύνει τη διεξαγωγή συζήτησης σχετικά με την ενσωμάτωση των διαφόρων μέσων που έχει στη διάθεσή του το Κοινοβούλιο για τη στήριξη και την προαγωγή των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε ένα ενιαίο έγγραφο στρατηγικής, το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί σε σύνοδο της ολομέλειας από το Κοινοβούλιο·

o
o   o

142.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο της 70ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, την Ύπατη Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τους επικεφαλής αντιπροσωπειών της ΕΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0070.
(2) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/el/pdf
(3) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142549.pdf
(4) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/137585.pdf
(5) http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201203/20120329ATT42170/ 20120329ATT42170EN.pdf
(6) http://www.consilium.europa.eu/en/policies/pdf/st10152-en15_pdf/
(7) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/en/pdf
(8) http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2015/10/st13201-en15_pdf/
(9) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130243.pdf
(10) http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=El&f=ST%2015559%202014%20INIT
(11) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32015D0260
(12) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9242-2015-INIT/en/pdf
(13) http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325(2000)
(14) ΕΕ C 236 Ε της 12.8.2011, σ. 69.
(15) ΕΕ C 33 Ε της 5.2.2013, σ. 165.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0470.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0274.
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0394.
(19) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0420.
(20) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0252.
(21) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0079.
(22) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0259.
(23) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0206.
(24) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0076.
(25) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0272.
(26) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0288.
(27) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0317.
(28) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0350.
(29) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0348.
(30) http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_el.pdf
(31) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0200
(32) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0303:FIN:en:PDF
(33) http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/082/52/PDF/G1408252.pdf?OpenElement
(34) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0274.
(35) http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Joint%20Programme%20on%20FGMC%20Summary%20Report.pdf
(36) http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/086/06/PDF/ G1408606.pdf?OpenElement
(37) https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news53.pdf
(38) http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_el.pdf
(39) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/exUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027: 0043:EL:PDF
(40) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0274.
(41) http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
(42) http://wcip2014.org/wp-content/uploads/2013/03/N1446828.pdf
(43) EE L 101 της 15.4.2011, σ. 1.
(44) https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings_2012-2016_1.pdf
(45) http://www.coe.int/en/web/portal/10-october-against-death-penalty
(46) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/8590.el08.pdf
(47) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/foraff/137584.pdf
(48) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5690_en.pdf
(49) http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325(2000)
(50) http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1820(2008)
(51) http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2015/27
(52) http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=El&f=ST%2015559%202014%20INIT
(53) http://www.unicef.org/eu/crtoolkit/downloads/Child-Rights-Toolkit-Web-Links.pdf

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου