Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2979(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-1362/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2015 - 9.10
CRE 17/12/2015 - 9.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0471

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 381kWORD 69k
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Εικοστή επέτειος της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον
P8_TA(2015)0471RC-B8-1362/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την 20ή επέτειο της Συμφωνίας Ειρήνης του Ντέιτον (2015/2979(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Ειρηνευτική Συμφωνία του Ντέιτον, το γενικό της πλαίσιο και τα δώδεκα παραρτήματά της,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 7ης Ιουλίου 2005(1), της 15ης Ιανουαρίου 2009(2) και της 9ης Ιουλίου 2015(3) σχετικά με τη Σρεμπρένιτσα,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας της 11ης Μαρτίου 2005 σχετικά με τη συνταγματική κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ειρηνευτική Συμφωνία του Ντέιτον υπογράφηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1995 στο Παρίσι και σήμανε τον τερματισμό των πιο αιματηρών συγκρούσεων στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία έθεσε τέλος στον πόλεμο, αλλά απέτυχε να δημιουργήσει ένα λειτουργικό και αυτοσυντηρούμενο κράτος, και ότι η θεσμική συγκρότηση της χώρας είναι υπερβολικά περίπλοκη και έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική·

1.  υπενθυμίζει τη σημασία της υπογραφής της Ειρηνευτικής Συμφωνίας του Ντέιτον, θυμάται όλα τα τραγικά θύματα του πολέμου στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους·

2.  παρατηρεί με λύπη ότι, 20 χρόνια μετά το τέλος των συγκρούσεων και τη θέσπιση μιας Γενικής Συμφωνίας Πλαισίου σχετικά με τις κύριες πτυχές του ειρηνευτικού διακανονισμού και τη μελλοντική μορφή της χώρας, οι διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να οικοδομήσουν ένα πλήρως λειτουργικό και αυτοσυντηρούμενο κράτος·

3.  χαιρετίζει τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί όσον αφορά την επιστροφή των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων, την ανοικοδόμηση και την επιστροφή ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος VII της Συμφωνίας του Ντέιτον· επαναλαμβάνει στο πλαίσιο αυτό την υποχρέωση να τεθεί σε εφαρμογή το παράρτημα VII και η συναφής στρατηγική προκειμένου να εξασφαλιστεί μόνιμη επάνοδος και επίσης δίκαιες, ολοκληρωμένες και βιώσιμες λύσεις για τους εσωτερικά εκτοπισμένους, τους πρόσφυγες και άλλα πρόσωπα που έχουν πληγεί από συγκρούσεις· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για βιώσιμη επάνοδο Κροατών, Βοσνίων και άλλων στη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· τονίζει την ανάγκη να σημειωθεί πρόοδος στη βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής ενσωμάτωσης όσων έχουν επιστρέψει· ζητεί καλύτερο συντονισμό των προσπαθειών σε όλα τα επίπεδα και να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στους πιο ευάλωτους εκτοπισμένους, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά και των γυναικών που έχουν πέσει θύματα βίας· επισημαίνει με λύπη ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, υπάρχουν ακόμη περίπου 7 000 αγνοούμενοι, των οποίων η τύχη παραμένει άγνωστη·

4.  αναγνωρίζει τον θετικό μετασχηματισμό που έχει υποστεί η Βοσνία-Ερζεγοβίνη τα τελευταία 20 χρόνια, από μια χώρα κατεστραμμένη από τον πόλεμο που μόλις έβγαινε από τη σύρραξη σε ένα κράτος που φιλοδοξεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

5.  επαναλαμβάνει την προσήλωση της ΕΕ στην ευρωπαϊκή προοπτική και στην περαιτέρω ενταξιακή διαδικασία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων· πιστεύει ότι η περιφερειακή συνεργασία και η διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι ο καλύτερος τρόπος για την προώθηση της συμφιλίωσης και την υπέρβαση του μίσους και των διαιρέσεων·

6.  καλεί τις αρχές να αξιοποιήσουν την 20ή επέτειο της Ειρηνευτικής Συμφωνίας του Ντέιτον ως κίνητρο για να προωθήσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις — ιδίως ενόψει της επικείμενης αίτησης προσχώρησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών αναγκών των πολιτών πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα, καθώς και η δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού συντονισμού σε θέματα ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι έχει επίσης καίρια σημασία να συνεχιστούν παράλληλα οι συνταγματικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις και ο εκδημοκρατισμός του πολιτικού συστήματος, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα να εξασφαλιστεί η πραγματική ισότητα και η δημοκρατική αντιπροσώπευση και των τριών συνιστώντων λαών και όλων των πολιτών της χώρας· υπογραμμίζει ότι όλοι οι πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες να εκλεγούν σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής λήψης αποφάσεων·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, καθώς και στις επιμέρους οντότητες της χώρας, και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

(1) ΕΕ C 157 E της 6.7.2006, σ. 468.
(2) ΕΕ C 46 E της 24.2.2010, σ. 111.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0276.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου