Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2979(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-1362/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/12/2015 - 9.10
CRE 17/12/2015 - 9.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0471

Hyväksytyt tekstit
PDF 230kWORD 62k
Torstai 17. joulukuuta 2015 - Strasbourg
Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivä
P8_TA(2015)0471RC-B8-1362/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. joulukuuta 2015 Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivästä (2015/2979(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Daytonin rauhansopimuksen eli Bosnia ja Hertsegovinan rauhaa koskevan yleisen puitesopimuksen ja sen kaksitoista liitettä,

–  ottaa huomioon Srebrenicasta 7. heinäkuuta 2005(1), 15. tammikuuta 2009(2) ja 9. heinäkuuta 2015(3) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2005 annetun Venetsian komission lausunnon Bosnia ja Hertsegovinan perustuslakiuudistuksesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Daytonin rauhansopimus allekirjoitettiin 14. joulukuuta 1995 Pariisissa ja se teki lopun Euroopan verisimmästä sodasta sitten toisen maailmansodan;

B.  toteaa, että sopimuksella lopetettiin sota mutta sen avulla ei onnistuttu luomaan itsenäisesti ja asianmukaisesti toimivaa valtiota, ja katsoo, että maan institutionaalinen rakenne on liian monimutkainen ja osoittautunut tehottomaksi;

1.  muistuttaa Daytonin rauhansopimuksen allekirjoittamisen merkityksestä ja muistaa kaikkia Bosnia ja Hertsegovinan sodan traagisia uhreja sekä ilmaisee vilpittömän osanottonsa sodassa kuolleiden perheille;

2.  pitää valitettavana, että toinen toistaan seuranneet hallitukset eivät ole onnistuneet rakentamaan täysin asianmukaisesti ja itsenäisesti toimivaa valtiota, vaikka sodan päättymisestä ja rauhanratkaisun pääkohdat sekä maan tulevan muodon sisältävän yleisen puitesopimuksen laatimisesta on kulunut 20 vuotta;

3.  pitää ilahduttavana Daytonin rauhansopimuksen liitteen 7 määräysten mukaisesti toteutettua pakolaisten ja maan sisäisesti siirtymään joutuneiden henkilöiden paluuta sekä jälleenrakentamista ja omaisuuden palauttamista; korostaa, että liite 7 ja siihen liittyvä strategia on pantava täysin täytäntöön, jotta varmistetaan maan sisäisesti siirtymään joutuneiden, pakolaisten ja muiden sodasta kärsineiden kestävä paluu ja oikeudenmukaisten, kattavien ja pysyvien ratkaisujen tarjoaminen heille; korostaa tässä yhteydessä, että kroaattien, bosniakkien ja muiden kestävä paluu Serbitasavaltaan on varmistettava; korostaa, että jo palanneiden ihmisten sosioekonomisen integroitumisen parantamisessa on edistyttävä; kehottaa koordinoimaan toimia paremmin kaikilla tasoilla ja kiinnittämään kaikkein haavoittuvimpiin siirtymään joutuneisiin ihmisiin, kuten romaneihin ja väkivallan kohteeksi joutuneisiin naisiin, enemmän huomiota; pitää valitettavana, että Punaisen Ristin kansainvälisen komitean mukaan kateissa on edelleen noin 7 000 henkilöä, joiden kohtalosta ei ole tietoa;

4.  on tietoinen, että Bosnia ja Hertsegovina on muuttunut myönteisesti 20 viime vuoden aikana ja kehittynyt sodan repimästä, sodasta toipuvasta maasta valtioksi, joka haluaa liittyä EU:n jäseneksi;

5.  muistuttaa, että EU on sitoutunut Bosnia ja Hertsegovinan sekä kaikkien Länsi-Balkanin maiden lähentymiseen EU:hun ja liittymisprosessin edistämiseen; katsoo, että alueellinen yhteistyö ja Euroopan yhdentymisprosessi ovat parhaat tavat edistää sovintoa ja voittaa viha sekä poistaa jakolinjat;

6.  kehottaa viranomaisia käyttämään Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivää kannustimena kohti tarvittavia uudistuksia – ottaen erityisesti huomioon Bosnia ja Hertsegovinan tulevan EU-jäsenyyshakemuksen; muistuttaa, että ensisijaisena tavoitteena on oltava kansalaisten sosioekonomisiin tarpeisiin vastaaminen sekä tehokkaan EU-asioiden koordinointimekanismin perustaminen; muistuttaa, että on myös ratkaisevan tärkeää jatkaa samanaikaisesti perustuslakiuudistuksia ja poliittisia uudistuksia sekä poliittisen järjestelmän demokratisoimista, joiden avulla voidaan varmistaa kaikkien kolmen kansakunnan ja maan kaikkien kansalaisten todellinen tasa-arvo ja demokraattinen edustus; korostaa, että kaikilla Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet tulla valituksi poliittiseen päätöksentekoon sen kaikilla tasoilla;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, Bosnia ja Hertsegovinan ja sen entiteettien hallituksille ja parlamenteille sekä Länsi-Balkanin maiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)EUVL C 157 E, 6.7.2006, s. 468.
(2)EUVL C 46 E, 24.2.2010, s. 111.
(3)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0276.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö