Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2979(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-1362/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/12/2015 - 9.10
CRE 17/12/2015 - 9.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0471

Texte adoptate
PDF 248kWORD 69k
Joi, 17 decembrie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Cea de a 20-a aniversare a Acordului de pace de la Dayton
P8_TA(2015)0471RC-B8-1362/2015

Rezoluţia Parlamentului European din 17 decembrie 2015 referitoare la aniversarea a 20 de ani de la încheierea Acordului de pace de la Dayton (2015/2979(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Acordul de pace de la Dayton, cadrul său general și cele douăsprezece anexe la acesta,

–  având în vedere rezoluțiile sale din 7 iulie 2005(1), din 15 ianuarie 2009(2) și din 9 iulie 2015(3) referitoare la Srebrenica,

–  având în vedere Avizul Comisiei de la Veneția din 11 martie 2005 privind reforma constituțională în Bosnia și Herțegovina,

–  având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Acordul de pace de la Dayton, semnat la 14 decembrie 1995, la Paris a pus capăt unuia dintre cele mai sângeroase războaie din Europa de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial;

B.  întrucât acordul a pus capăt războiului, dar nu a reușit să creeze un stat funcțional și autonom, și întrucât configurația instituțională a țării este exagerat de complexă și s-a dovedit a fi ineficientă;

1.  reamintește importanța semnării Acordului de pace de la Dayton; onorează memoria tuturor victimelor tragice ale războiului din Bosnia și Herțegovina și își exprimă sincerele condoleanță familiilor celor care și-au pierdut viața;

2.  constată cu regretă că, la 20 de ani de la încheierea războiului și instituirea unui acord-cadru general care stabilește principalele aspecte ale instaurării păcii și viitoarea formă a țării, niciunul dintre guvernele care s-au succedat nu a reușit să creeze un stat pe deplin funcțional și autonom;

3.  salută rezultatele obținute în ceea ce privește întoarcerea refugiaților și a persoanelor strămutate intern, reconstrucția și restituirea proprietăților, în conformitate cu dispozițiile din anexa VII la Acordul de la Dayton; insistă asupra necesității unei implementări complete a anexei și a strategiei aferente, în vederea asigurării unui sistem viabil pentru reîntoarcere, dar și a unor soluții juste, cuprinzătoare și de durabile pentru persoanelor strămutate intern, a refugiaților și a celorlalte persoane afectate de război; subliniază, în această privință, necesitatea unui sistem viabil de reîntoarcere a croaților, bosniacilor și nu numai în Republica Srpska; subliniază necesitatea unor progrese în ameliorarea integrării socioeconomice a persoanelor care s-au întors; solicită o mai bună coordonare a eforturilor la toate nivelurile și acordarea unei atenții mai mari celor mai vulnerabile dintre persoanele strămutate, inclusiv romilor și femeilor care sunt victime ale violenței; ia act cu regret de faptul că, potrivit Comitetului Internațional al Crucii Roșii, există încă aproximativ 7°000 de persoane dispărute după încheierea războiului, despre a căror soartă nu se știe nimic;

4.  recunoaște transformarea pozitivă a Bosniei și Herțegovinei în ultimii 20 de ani, de la o țară ieșită distrusă din război la un stat care aspiră la statutul de membru al Uniunii Europene;

5.  reiterează angajamentul UE față de perspectiva europeană și aderarea ulterioară a Bosniei și Herțegovinei și a tuturor țărilor din Balcanii de Vest; consideră că cooperarea regională și procesul de integrare europeană constituie cea mai bună modalitate de a promova reconcilierea și de a învinge ura și dezbinările;

6.  solicită autorităților să considere cea de-a 20-a aniversare a Acordului de pace de la Dayton ca un stimulent pentru a avansa pe calea reformelor necesare - în special din perspectiva viitoarei cereri a Bosniei și Herțegovinei de aderare la UE; reamintește că a veni în întâmpinarea necesităților socio-economice ale cetățenilor trebuie să constituie o prioritate, la fel ca și crearea unui mecanism eficace de coordonare pentru chestiunile legate de UE; reamintește că este esențial să se continue, în paralel, reformele constituționale și politice și democratizarea sistemului politic, care vor conduce în direcția realizării egalității și a reprezentării democratice a tuturor popoarelor constituente și a tuturor cetățenilor țării; subliniază că toți cetățenii din Bosnia și Herțegovina trebuie să dispună de șanse egale de a fi aleși la toate nivelurile procesului decizional politic;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor statelor membre, guvernului și parlamentului Bosniei și Herțegovinei și entităților acesteia, precum și guvernelor și parlamentelor țărilor din Balcanii de Vest.

(1) JO C 157 E, 6.7.2006, p. 468.
(2) JO C 46 E, 24.2.2010, p. 111.
(3) Texte adoptate, P8_TA(2015)0276.

Notă juridică - Politica de confidențialitate