Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2981(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B8-1394/2015

Razprave :

PV 17/12/2015 - 2
CRE 17/12/2015 - 2

Glasovanja :

PV 17/12/2015 - 9.12
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0473

Sprejeta besedila
PDF 248kWORD 71k
Četrtek, 17. december 2015 - Strasbourg
Patentne in žlahtniteljske pravice
P8_TA(2015)0473RC-B8-1394/2015

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. decembra 2015 o patentih in žlahtniteljskih pravicah (2015/2981(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. maja 2012 o patentiranju osnovnih bioloških postopkov(1),

–  ob upoštevanju Direktive 98/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 1998 o pravnem varstvu biotehnoloških izumov(2), zlasti člena 4, ki določa, da proizvodov, pridobljenih s postopki, ki so v bistvu biološki, ni mogoče patentirati,

–  ob upoštevanju Konvencije o podeljevanju evropskih patentov z dne 5. oktobra 1973, zlasti člena 53(b),

–  ob upoštevanju odločitve razširjenega odbora za pritožbe Evropskega patentnega urada z dne 25. marca 2015 v zadevah G2/12 (o paradižnikih) in G2/13 (o brokoliju),

–  ob upoštevanju Pravilnika o izvajanju Konvencije o podeljevanju evropskih patentov, zlasti člena 26, ki določa, da se Direktiva 98/44/ES za evropske patentne prijave in patente, ki zadevajo biotehnološke izume, uporablja kot dopolnilno sredstvo pri razlagi,

–  ob upoštevanju Mednarodne konvencije o varstvu novih sort rastlin z dne 2. decembra 1961, kot je bila spremenjena in dopolnjena v Ženevi 10. novembra 1972, 23. oktobra 1978 in 19. marca 1991 (v nadaljnjem besedilu: Konvencija UPOV iz leta 1991),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti(3) (v nadaljnjem besedilu: Uredba Sveta (ES) št. 2100/94), zlasti členov 15(c) in (d),

–  ob upoštevanju Sporazuma o enotnem sodišču za patente, ki ga je 19. februarja 2013 objavil Svet(4), zlasti člena 27(c),

–  ob upoštevanju Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine, vključno s trgovino s ponarejenim blagom, zlasti člena 27(3), ki določa, da članice lahko iz patentiranja izključijo pretežno biološke procese,

–  ob upoštevanju členov 128(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker je dostop do biološkega rastlinskega materiala, ki vključuje rastlinske lastnosti, nujen za spodbujanje inovacij in razvoja novih sort, da bi zagotovili svetovno prehransko varnost, se spopadli s podnebnimi spremembami in preprečili monopole v sektorju žlahtnjenja, hkrati pa ustvarili več priložnosti za mala in srednja podjetja;

B.  ker so pravice intelektualne lastnine pomembne za ohranitev ekonomskih spodbud za razvoj novih rastlinskih proizvodov ter zagotovitev konkurenčnosti;

C.  ker lahko patenti za proizvode, pridobljene s konvencionalnim žlahtnjenjem, ali za genski material, potreben za konvencionalno žlahtnjenje, spodkopljejo uveljavljanje izjeme iz člena 53(b) Konvencije o podeljevanju evropskih patentov in člena 4 Direktive 98/44/ES;

D.  ker patentiranje proizvodov, pridobljenih s postopki, ki so v bistvu biološki, na primer rastlin, semen, izvornih lastnosti in genov, ne bi smelo biti omogočeno;

E.  ker je žlahtnjenje inovativen postopek, ki ga kmetje in podeželske skupnosti izvajajo že od nastanka kmetijstva, in ker so nepatentirane sorte in metode žlahtnjenja pomembne za gensko raznovrstnost;

F.  ker Direktiva 98/44/ES ureja biotehnološke izume, zlasti genski inženiring, ker pa – kot je navedeno v uvodnih izjavah 52 in 53 – ni bil namen zakonodajalca, da se v okviru področja uporabe te direktive omogoči patentiranje proizvodov, pridobljenih s postopki, ki so v bistvu biološki;

G.  ker Evropski patentni urad trenutno še odloča o številnih prijavah za proizvode, pridobljene s postopki, ki so v bistvu biološki, in ker je zato nujno treba pojasniti področje uporabe in razlago Direktive 98/44/ES, zlasti člena 4;

H.  ker Direktiva 98/44/ES – kot sledi iz členov 12(3)(b) in 13(3)(b) – posredno priznava, da se lahko patentirani material uporablja za poskuse;

I.  ker izjema za žlahtnitelje iz člena 27(c) Sporazuma o enotnem sodišču za patente ne bo samodejno veljala za nacionalne patente v EU, temveč le za patente, podeljene v okviru enotnega patentnega sistema, kar bo privedlo do neskladnosti glede možnosti žlahtnjenja s patentiranim materialom, pridobljenim s postopki, ki so v bistvu biološki;

J.  ker je temeljno načelo mednarodnega sistema žlahtniteljskih pravic, ki temelji na Konvenciji UPOV iz leta 1991, in sistema EU, ki temelji na Uredbi Sveta (ES) št. 2100/94, da imetnik žlahtniteljske pravice drugim ne more preprečiti, da za nadaljnje žlahtnjenje uporabijo zavarovane sorte;

1.  je zaskrbljen, da bi lahko nedavna odločitev razširjenega odbora za pritožbe Evropskega patentnega urada v zadevah G2/12 (o paradižnikih) in G2/13 (o brokoliju) privedla do tega, da bo Evropski patentni urad podelil več patentov za naravne lastnosti, ki se v nove sorte vnašajo s postopki, ki so v bistvu biološki, kot sta križanje in selekcija;

2.  poziva Komisijo, naj nujno pojasni področje uporabe in razlago Direktive 98/44/ES, zlasti člena 4 ter člena 12(3)(b) in 13(3)(b), in tako zagotovi pravno jasnost glede prepovedi možnosti patentiranja proizvodov, pridobljenih s postopki, ki so v bistvu biološki, ter nadalje pojasni, da je žlahtnjenje s patentiranim biološkim materialom dovoljeno;

3.  poziva Komisijo, naj svoje prihajajoče pojasnilo glede možnosti patentiranja proizvodov, pridobljenih s postopki, ki so v bistvu biološki, posreduje Evropskemu patentnemu uradu, da se bo lahko uporabljalo kot dopolnilno sredstvo pri razlagi;

4.  poziva Komisijo in države članice, naj poskrbijo za to, da bo Unija tudi v prihodnje zagotavljala dostop do materiala, pridobljenega s postopki, ki so v bistvu biološki, ter njegovo uporabo za žlahtnjenje, da – kjer je to ustrezno – ne bi posegala v prakso držav članic glede izvzetja žlahtniteljev;

5.  poziva Komisijo, naj si v razpravi o večstranski harmonizaciji patentnega prava prizadeva za izključitev postopkov, ki so v bistvu biološki, od patentiranja;

6.  poziva Komisijo, naj poroča o razvoju patentnega prava in njegovem vplivu na biotehnologijo in genski inženiring, kot to določa člen 16(c) Direktive 98/44/ES in kot je zahteval Parlament v svoji resoluciji z dne 10. maja 2012 o patentiranju osnovnih bioloških postopkov;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter Evropskemu patentnemu uradu.

(1) UL C 261 E, 10.9.2013, str. 31.
(2) UL L 213, 30.7.1998, str. 13.
(3) UL L 227, 1.9.1994, str. 1.
(4) UL C 175, 20.6.2013, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov