Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2973(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-1348/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/12/2015 - 9.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0474

Prijaté texty
PDF 197kWORD 98k
Štvrtok, 17. decembra 2015 - Štrasburg
Situácia v Burundi
P8_TA(2015)0474RC-B8-1348/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2015 o situácii v Burundi (2015/2973(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na revidovanú Dohodu z Cotonou,

–  so zreteľom na Arušskú dohodu o mieri a zmierení pre Burundi z 28. augusta 2000,

–  so zreteľom na Ústavu Burundi, a najmä na jej článok 96,

–  so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných (ACDEG),

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie z 13. decembra 2015 podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federici Mogheriniovej a komisára pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Nevena Mimicu o zhoršujúcej sa situácii v Burundi,

–  so zreteľom na závery Rady o konzultáciách medzi EÚ a Burundi podľa článku 96 Dohody z Cotonou prijaté 8. decembra 2015,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2248 (2015) z 12. novembra 2015 o situácii v Burundi,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie zástupcu generálneho tajomníka OSN Jana Eliassona, predsedníčky Komisie Africkej únie Nkosazany Dlaminiovej-Zumovej a PK/VP Federicy Mogheriniovej z 12. novembra 2015 o Burundi,

–  so zreteľom na rozhodnutia Mierovej a bezpečnostnej rady AÚ z 13. júna, 17. októbra a 13. novembra 2015 o situácii v Burundi,

–  so zreteľom na vyhlásenia, ktoré vydalo Východoafrické spoločenstvo (EAC) 31. mája a 6. júla 2015 o situácii v Burundi,

–  so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 9. decembra 2015 o situácii v Burundi,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2015/1755 z 1. októbra 2015 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Burundi,

–  so zreteľom na závery Rady zo 16. marca, z 18. mája, 22. júna a zo 16. novembra 2015 o Burundi,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júla 2015 o situácii v Burundi(1),

–  so zreteľom na list, ktorý schválila Rada 26. októbra 2015 a ktorý obsahuje žiadosť o začatie konzultácií s burundskými orgánmi podľa článku 96 Dohody z Cotonou,

–  so zreteľom na vyhlásenie prokurátorky Medzinárodného trestného súdu Fatou Bensoudovej zo 6. novembra 2015,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže bezpečnostná situácia v Burundi sa v posledných dňoch výrazne zhoršila po útokoch na tri vojenské tábory v Bujumbure; keďže burundské bezpečnostné sily zabili najmenej 87 osôb 11. a 12. decembra 2015; keďže mnohé z týchto zabití vykazujú znaky náhodného zabíjania;

B.  keďže v článku 96 ústavy Burundi a článku 7 ods. 3 Protokolu II arušskej dohody o mieri a zmierení sa stanovuje, že prezident nemôže byť vo funkcii viac ako dve funkčné obdobia; keďže prezident Pierre Nkurunziza zastáva tento úrad od roku 2005 a v roku 2010 bol znovu zvolený;

C.  keďže v Burundi sa 29. júna 2015 uskutočnili parlamentné a miestne voľby a 21. júla 2015 prezidentské voľby; keďže oba volebné procesy medzinárodné spoločenstvo nepovažuje za transparentné, inkluzívne, slobodné ani dôveryhodné; keďže Africká únia (AÚ) preto odmietla vyslať pozorovateľov na sledovanie volieb, EÚ pozastavila svoju volebnú misiu do Burundi a veľká časť burundskej opozície sa rozhodla voľby bojkotovať;

D.  keďže kandidatúra prezidenta Nkurunzizu na tretie funkčné obdobie a jeho následné opätovné zvolenie vo voľbách 21. júla 2015 uvrhli krajinu do najhlbšej politickej krízy od konca občianskej vojny;

E.  keďže burundská vláda nezohľadnila rozhodnutia a odporúčania, ktoré prijali AÚ a Východoafrické spoločenstvo (EAC) 13. júna 2015, resp. 6. júla 2015 a ktorých úplné vykonávanie by bolo pripravilo podmienky pre dôveryhodné voľby otvorené pre všetkých;

F.  keďže podľa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) a ďalších organizácií pre ľudské práva došlo v krajine počas predvolebného a povolebného obdobia k politicky motivovaným porušovaniam ľudských práv, zneužívaniam ľudských práv a násilným činom namiereným proti aktivistom opozície, obhajcom ľudských práv a najmä novinárom vrátane Pierra Clavera Mbonimpu, ktorého syna našlí mŕtveho po tom, ako ho zatkla polícia, Marguerite Barankitseovej, Antoina Kaburaheho a Boba Ruguriku; keďže panuje rozšírený názor, že tieto činy sú väčšinou, ale nie výlučne, spojené so štátnymi inštitúciami; keďže hlavnú zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti v Burundi a ochranu svojho obyvateľstva na základe dodržiavania zásad právneho štátu, ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva, nesie burundská vláda;

G.  keďže viac ako 200 000 ľudí je v dôsledku zhoršenia politickej situácii v Burundi vysídlených alebo hľadajú útočisko v susedných krajinách; keďže v júli 2015 EÚ zintenzívnila svoju humanitárnu pomoc a uvoľnila ďalších 4,5 milióna EUR na pomoc vysídlenému obyvateľstvu;

H.  keďže Burundi je jednou z najmenej rozvinutých krajín sveta; keďže takmer polovica (45 %) z 10,6 milióna obyvateľov Burundi je vo veku do 15 rokov (deti do 5 rokov predstavujú 19,9 %); keďže Burundi je na prvom mieste svetového indexu hladu, pričom 3 z piatich detí trpia spomaleným rastom; keďže v rokoch 2013 až 2014 kleslo Burundi o 2 miesta zo 178. na 180. v indexe ľudského rozvoja OSN, keďže štyria z piatich obyvateľov Burundi žijú z menej než 1,25 USD na deň a keďže 66,9 % obyvateľstva žije pod hranicou chudoby;

I.  keďže 26. októbra 2015 požiadala EÚ o začatie konzultácií podľa článku 96 dohody z Cotonou s cieľom vyšetriť nedodržiavanie podstatných prvkov dohody, najmä v oblasti ľudských práv, demokratických zásad a právneho štátu; keďže tieto konzultácie sa začali 8. decembra 2015;

J.  keďže 8. decembra 2015 EÚ uviedla, že pozície Burundi počas konzultácii podľa článku 96 Dohody z Cotonou znemožňujú napraviť neschopnosť Burundi dodržiavať kľúčové prvky jeho partnerstva s EÚ; keďže EÚ takisto zastala názor, že pozície Burundi neumožňujú uspokojivú odpoveď na rozhodnutia Rady Africkej únie pre mier a bezpečnosť zo 17. októbra a 13. novembra 2015, najmä pokiaľ ide o potrebu čo najskoršieho otvorenia úprimného a inkluzívneho dialógu na základe arušskej dohody;

K.  keďže patová politická situácia v Burundi poznačená nedostatkom dialógu medzi burundskými zainteresovanými stranami, a tým aj zhoršením bezpečnostnej a hospodárskej situácie, má vážne dôsledky pre obyvateľstvo a predstavujú vážne riziko pre stabilitu regiónu, v ktorom sa počas nasledujúcich dvoch rokov majú uskutočniť viaceré voľby (Uganda, Kongo, Rwanda);

L.  keďže medzinárodné spoločenstvo zohráva významnú úlohu ako garant arušských dohôd; keďže celé doterajšie regionálne a subregionálne úsilie zamerané na riešenie krízy a obnovenie dialógu medzi všetkými politickými silami neprinieslo pozitívne výsledky;

M.  keďže 1. augusta 2015 sa politická opozícia a občianska spoločnosť stretli v Addis Abebe, aby vytvorili národnú radu pre obnovenie arušských dohôd a zásad právneho štátu;

N.  keďže 23. septembra 2015 prezident podpísal dekrét o vytvorení národnej komisie pre vnútorný burundský dialóg, ktorá mala v období šiestich mesiacov viesť rokovania; keďže občianska spoločnosť prejavila veľké pochybnosti, pokiaľ ide o prípadné výsledky práce tejto komisie, pretože väčšina predstaviteľov opozície alebo občianskej spoločnosti, ktorí vystupujú proti tretiemu funkčnému obdobiu prezidenta Nkurunzizu, čelí stíhaniu z dôvodu vyvolania povstania a účasti na pokuse o prevrat 13. a 14. mája 2015; keďže predseda nového národného zhromaždenia Pascal Nyabenda uviedol, že „osoby zapojené do organizácie a realizácie prevratu (...) nebudú mať účasť na dialógu“;

O.  keďže AÚ, EÚ a USA zaviedli zmrazenie aktív a zákaz cestovania pre vládu a predstaviteľov opozície, ktorých kroky a vyhlásenia prispievajú k pretrvávaniu násilia a bránia v hľadaní politického riešenia krízy v Burundi;

P.  keďže USA a viacero iných krajín odporučilo svojim občanom, aby vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu okamžite opustili Burundi;

Q.  keďže 17. októbra 2015 Mierová a bezpečnostná rada AÚ požiadala o dokončenie plánovania pre prípad nepredvídaných udalostí, aby v prípade, že si to situácia vyžiada, mohla byť do Burundi vyslaná misia na predchádzanie násiliu v krajine pod africkým vedením, a dohodla sa na začatí dôkladného vyšetrovania prípadov porušovania ľudských práv a ďalších činov páchaných na civilnom obyvateľstve Burundi;

R.  keďže generálny tajomník Organizácie Spojených národov Pan Ki-Mun predložil Bezpečnostnej rade 30. novembra 2015 na základe vývoja situácie tri návrhy s odporúčaniami týkajúcimi sa revízie mandátu prítomnosti OSN v Burundi, aby pripravil cestu pre mierovú misiu ako posledné riešenie v prípade, ak by došlo k zhoršeniu krízy;

S.  keďže bude nasadený podporný tím OSN s cieľom podporiť vnútorný dialóg v Burundi, poskytnúť poradenstvo vláde pri posilňovaní inštitúcií právneho štátu a otázkach odzbrojenia, koordinovať s regionálnymi aktérmi, monitorovať a podávať správy o situácii v krajine a uľahčiť plánovanie OSN pre väčšiu prítomnosť v Burundi;

T.  keďže AÚ a iní medzinárodní aktéri opakovane vyzvali na skutočný a inkluzívny dialóg so všetkými zainteresovanými stranami založený na dodržiavaní arušskej dohody a burundskej ústavy s cieľom nájsť konsenzuálne riešenie konfliktu v Burundi; keďže EÚ a OSN túto pozíciu podporujú;

U.  keďže sprostredkovateľské úsilie pokračuje s plnou podporou AÚ, EÚ a OSN s cieľom podporiť vnútorný burundský dialóg a nájsť konsenzuálne a mierové riešenie krízy v Burundi;

V.  keďže EÚ významne prispieva do ročný rozpočtu Burundi, ktorého približne polovica pochádza z medzinárodnej pomoci, a nedávno pridelila Burundi 432 miliónov EUR z Európskeho rozvojového fondu 2014 – 2020;

W.  keďže burundské orgány prostredníctvom dekrétu 530/1597 pozastavili činnosti 10 organizácií pre ľudské práva, konkrétne ACAT-Burundi, APRODH, AMINA, FOCODE, FORSC, Fontaine-ISOKO, Maison Shalom, PARCEM, RCP a SPPDF, a zablokovali ich bankové účty;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad vážnou politickou a bezpečnostnou situáciou v Burundi, rýchlo sa zhoršujúcou humanitárnou situáciou a možnými dôsledkami pre bezpečnosť a stabilitu celého subregiónu;

2.  dôrazne odsudzuje nedávne násilné útoky a nárast prípadov porušovania a zneužívania ľudských práv vrátane vrážd, mimosúdnych popráv, porušovania telesnej integrity, prípadov mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania, svojvoľného zatýkania a nezákonného zadržiavania vrátane zadržiavania detí, zaberania škôl vojskom a porušovania slobody tlače a prejavu, ako aj častého výskytu beztrestnosti; žiada podrobné a nezávislé vyšetrenie prípadov zabitia a násilia a na postavenie páchateľov týchto aktov pred súd;

3.  žiada okamžité ukončenie násilia, porušovania ľudských práv a politického zastrašovania oponentov a okamžité odzbrojenie všetkých ozbrojených skupín prepojených na politické strany v prísnom súlade s medzinárodným právom a ľudskými právami;

4.  nalieha na všetky strany, aby vytvorili podmienky potrebné na obnovenie dôvery a podporu národnej jednoty, a žiada okamžité obnovenie inkluzívneho a transparentného národného dialógu, do ktorého sa zapoja vláda, opozičné strany a zástupcovia občianskej spoločnosti;

5.  zdôrazňuje, že tento dialóg zameraný na dosiahnutie trvalého mieru, bezpečnosti a stability a na obnovu demokracie a právneho štátu v záujme občanov Burundi, by mal vychádzať z arušskej dohody a burundskej ústavy, čo si vyžaduje súlad s medzinárodným právo a zmluvami;

6.  poukazuje najmä na prítomnosť mnohých mladých ľudí vrátane detí vo veku do 18 rokov v ozbrojených skupinách v Burundi a žiada preto medzinárodné spoločenstvo, aby venovalo osobitnú pozornosť ich opätovnému začleneniu a podpore ich účasti na mierovom politickom procese;

7.  žiada, aby sa všetky strany v Burundi zdržali akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo ohroziť mier a bezpečnosť v krajine; dôrazne odsudzuje všetky verejné vyhlásenia zamerané na podnecovanie k násiliu alebo nenávisti voči rôznym skupinám burundskej spoločnosti, ktoré by mohli zhoršiť súčasné napätie, a vyzýva všetkých aktérov, aby sa zdržali takýchto vyhlásení;

8.  pripomína burundským orgánom ich povinnosť zaistiť bezpečnosť na území krajiny a zaručiť dodržiavanie ľudských práv, občianskych a politických práv a základných slobôd, ako sa stanovuje v burundskej ústave, Africkej charte ľudských práv a práv národov a v iných medzinárodných a regionálnych nástrojoch v oblasti ľudských práv;

9.  v tejto súvislosti pripomína, že partnerstvo EÚ s Burundi sa riadi Dohodou z Cotonou a že všetky strany sú povinné dodržiavať a plniť podmienky tejto dohody, najmä dodržiavanie ľudských práv; pripomína najmä, že v článku 96 Dohody z Cotonou sa stanovuje možnosť zaviesť konzultačné postupy v prípadoch nedodržiavania ľudských práv, demokratických zásad a zásad právneho štátu, a v tejto súvislosti víta rozhodnutie EÚ začať konzultácie, ako sa ustanovuje v tomto článku;

10.  rázne odsudzuje porušenie arušskej dohody prezidentom Nkurunzizom tým, že vykonal prísahu na tretie prezidentské volebné obdobie;

11.  naliehavo žiada burundské orgány, aby prispeli k objasneniu masových zločinov spáchaných v rokoch 1962 až 2008, a to prostredníctvom súdnych a mimosúdnych opatrení, ako sú Komisia pre pravdu a zmierenie a osobitné tribunály podporujúce národné zmierenie;

12.  víta sprostredkovateľské úsilie pod vedením EAC s podporou AÚ a OSN s cieľom uľahčiť dialóg medzi burundskými zainteresovanými stranami; vyzýva PK/VP, aby podporovala toto sprostredkovateľské úsilie; vyzýva vládu Burundi a ostatné zainteresované strany, aby s mediátorom plne spolupracovali;

13.  vyjadruje vážne znepokojenie nad počtom obetí a prípadov závažných porušení ľudských práv hlásených od vypuknutia krízy; vyzýva príslušné orgány, aby uskutočnili dôkladné a rýchle vyšetrenie okolností a motívov týchto zločinov a zabezpečili, aby boli zodpovedné osoby postavené pred súd; opätovne zdôrazňuje, že nemôže existovať beztrestnosť pre tých, ktorí sú zodpovední za prípady vážneho porušovania ľudských práv; vyzýva orgány, aby zabezpečili, že školy zostanú bezpečným miestom vzdelávania; vyzýva prokurátorku MTS, aby dôsledne sledovala situáciu v Burundi, a podporuje jej vyhlásenie zo 6. novembra 2015;

14.  žiada zrušenie dekrétu 530/1597, ktorým sa ustanovuje dočasné pozastavenie činnosti viacerých organizácií pre ľudské práva, a vyzýva na okamžité zrušenie zmrazenia ich bankových účtov, aby tieto organizácie mohli slobodne vykonávať svoju činnosť;

15.  požaduje bezpečný návrat novinárov a obhajcov ľudských práv v exile, znovuotvorenie médií, ktorých činnosť bola ukončená po neúspešnom pokuse o štátny prevrat 13. a 14. mája 2015, a stiahnutie obvinení novinárov z priamej či nepriamej účasti na neúspešnom prevrate;

16.  je osobitne znepokojený dramatickou úrovňou diskriminácie a kriminalizácie osôb LGBTI v Burundi; opätovne pripomína skutočnosť, že sexuálna orientácia je súčasťou slobody prejavu a práva na súkromie zaručeného v medzinárodným práve v oblasti ľudských práv, podľa ktorého sa zásady rovnosti a nediskriminácie musia dodržiavať a musí sa zaručiť právo na slobodu prejavu; vyzýva preto Národné zhromaždenie a vládu v Burundi, aby zrušili články trestného zákona, ktoré diskriminujú osoby LGBTI;

17.  zdôrazňuje závažný vplyv krízy na deti a vyzýva Komisiu, aby sa aj naďalej angažovala s medzinárodnými partnermi s cieľom zabezpečiť poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti, vrátane základných liekov, bezpečný prístup k vzdelaniu a ochranu detí pred všetkými formami násilia, a zaručiť prístup k ďalším sociálnym službám;

18.  víta skutočnosť, že AÚ vyslala pozorovateľov a odborníkov v oblasti dodržiavania ľudských práv s cieľom monitorovať situáciu v oblasti ľudských práv, a zdôrazňuje, že spolupráca s nimi je dôležitá v záujme zjednodušenia vykonávania ich mandátu; okrem toho vyzýva Medzinárodný trestný súd, aby v rámci svojej jurisdikcie vyšetril údajné porušovanie ľudských práv počas nedávnej krízy;

19.  víta cielené sankcie, ktoré schválila EÚ, v súlade s rozhodnutím AÚ uvaliť cielené sankcie vrátane zákazu cestovať a zmrazenia majetku voči občanom Burundi, ktorých konanie a vyjadrenia prispievajú k pokračovaniu násilia a bránia snahám o dosiahnutie politického urovnania krízy; vyzýva EÚ, aby rozšírila tieto sankcie na všetky osoby, ktorých konanie predstavuje hrozbu pre mier a stabilitu v regióne, podnecuje nenávisť a porušuje arušskú dohodu;

20.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby vzhľadom na vývoj verenej konzultácie podľa článku 96 Dohody z Cotonou by zvážili zmrazenie všetkej nehumanitárnej pomoci, ktorá sa poskytuje burundskej vláde, až pokým vládne sily nezastavia nadmerné používanie sily a porušovanie ľudských práv, ktoré zaznamenal Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva, a nenájde sa politické riešenie na základe celospoločenského dialógu v Burundi, a presmerovanie pomoci s cieľom posilniť občiansku spoločnosť; domnieva sa, že EÚ by mala riešiť základné problémy nerovnosti, chudoby a chronickej podvýživy s cieľom dosiahnuť nedávno schválené ciele udržateľného rozvoja;

21.  vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s pokračujúcim hromadným odchodom burundských utečencov do susedných krajín; opätovne potvrdzuje svoju podporu všetkým humanitárnym organizáciám, ktoré pracujú v teréne, a susedným hostiteľským krajinám; vyzýva medzinárodné spoločenstvo a humanitárne organizácie, aby naďalej poskytovali pomoc všetkým osobám, z ktorých sa v dôsledku konfliktu stali utečenci a vysídlenci; víta záväzok EÚ zvýšiť finančnú podporu a humanitárnu pomoc na riešenie naliehavých potrieb týchto skupín obyvateľstva;

22.  vyzýva Africkú úniu, OSN a EÚ, aby sa vážne zaoberali regionálnym rozmerom a zamedzili akejkoľvek ďalšej destabilizácii regiónu posilnením svojej prítomnosti na mieste, najmä udržiavaním trvalého politického dialógu medzi krajinami v regióne; naliehavo žiada AÚ, aby v tejto súvislosti zvážila nasadenie v koordinácii s Bezpečnostnou radou OSN mierovej misie pod africkým velením, ak sa bezpečnostná situácia v Burundi v oblasti ľudských práv ešte viac zhorší;

23.  naliehavo vyzýva PK/VP Federicu Mogheriniovú, aby pokračovala v úsilí o okamžité prepustenie Richarda Spirosa Hagabimanu, policajta gréckeho pôvodu v Burundi, ktorý bol protiprávne uväznený a mučený, pretože 28. júla 2015 ako policajt odmietol strieľať do davu;

24.  domnieva sa, že problémy v Burundi sú prepojené so spormi o kontrole nad úrodnou poľnohospodárskou pôdou, nerovnosťou príjmov a diskrimináciou; požaduje v tejto súvislosti zriadenie zodpovedného regulačného rámca, ktorý by určoval spôsob dodržiavania ľudských práv a záväzkov týkajúcich sa sociálnych a environmentálnych noriem korporáciami;

25.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil vláde a parlamentu Burundi, Rade ministrov AKT – EÚ, Komisii, Rade, Východoafrickému spoločenstvu a vládam jeho členských štátov, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku, inštitúciám Africkej únie a generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0275.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia