Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2728(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1346/2015

Podneseni tekstovi :

B8-1346/2015

Rasprave :

Glasovanja :

Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0475

Usvojeni tekstovi
PDF 275kWORD 98k
Četvrtak, 17. prosinca 2015. - Strasbourg
Zaštita Nacionalnog parka Virunga u Demokratskoj Republici Kongu
P8_TA(2015)0475B8-1346/2015

Rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2015. o zaštiti Nacionalnog parka Virunga u Demokratskoj Republici Kongo (2015/2728(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UNESCO-a o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine koju je Opća konferencija UNESCO-a donijela 16. studenoga 1972. u Parizu,

–  uzimajući u obzir činjenicu da je UNESCO NP Virunga 1979. uvrstio na popis svjetske baštine, a 1994. na popis ugrožene svjetske baštine,

–  uzimajući u obzir Konvenciju o biološkoj raznolikosti donesenu 5. lipnja 1992. na sastanku na vrhu o okolišu i razvoju u Rio de Janeiru,

–  uzimajući u obzir Konvenciju o močvarama koje su od Međunarodnog značaja naročito kao staništa ptica močvarica donesenu u Ramsaru 1971.,

–  uzimajući u obzir Smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća donesene 1976. (i njihove izmjene) i Vodeća načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima donesena 1971.,

–  uzimajući u obzir završnu izjavu sporazuma postignutog u žalbenom postupku koji je organizacija WWF International pokrenula protiv kompanije SOCO International plc’ iz srpnja 2014.,

–  uzimajući u obzir pravni i ugovorni okvir za sektor ugljikovodika u DR Kongu, uključujući „Ordonnance-Loi n° 81-013 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures”, „Code minier”, svaki budući „Code congolais des hydrocarbures” i „Contrats de Partage et de Production des hydrocarbures” (CPP),

–  uzimajući u obzir pitanje Komisiji o zaštiti Nacionalnog parka Virunga u Demokratskoj Republici Kongo (O-000108/2015 – B8‑1111/2015),

–  uzimajući u obzir prijedlog rezolucije Odbora za razvoj,

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je NP Virunga, koji se nalazi u pokrajinama Sjeverni Kivu i „Province Orientale” u DR Kongo, na granici s Ruandom i Ugandom, najstariji nacionalni park u Africi, da je uvršten u UNESCO-ov popis svjetske baštine i da je u svijetu poznat po svojim jedinstvenim staništima i velikoj biološkoj raznolikosti koja ga čini biološki najraznolikijim parkom u Africi; budući da je park posebno poznat po svojim planinskim gorilama, kritično ugroženoj vrsti koja se nalazi na popisu dodatka I. Konvenciji o međunarodnoj prodaji ugroženih vrsta (CITES) iz 1973. godine;

B.  budući da je, u skladu s Konvencijom o biološkoj raznolikosti koju je DR Kongo potpisao i ratificirao, očuvanje biološke raznolikosti zadaća koju bi čovječanstvo trebalo zajednički rješavati i koja je sastavni dio procesa razvoja; budući da je Konvencija pravno obvezujuća, odnosno da su se strane potpisnice potpisivanjem obvezale na provedbu njezinih odredbi;

C.  budući da je NP Virunga također zaštićen Konvencijom iz Ramsara i nacionalnim pravom DR Konga; budući da Europska komisija i neke države članice posljednjih 25 godina podupiru očuvanje parka;

D.  budući da je NP Virunga jedno od triju mjesta u DR Kongu koja se nalaze na Ramsarskom popisu (br. 787); budući da DR Kongo u skladu s Konvencijom iz Ramsara ima niz obveza u pogledu mjesta uvrštenih na Ramsarski popis, među kojima su sastavljanje i naknadna provedba planova na način koji doprinosi očuvanju močvara uvrštenih na Popis i, koliko je to moguće, razumno iskorištavanje močvara na svojem teritoriju (članak 3. stavak 1. Konvencije iz Ramsara);

E.  budući da prema izvješću WWF-a iz 2013. naslovljenom „Gospodarska vrijednost NP Virunga” NP Virunga trenutačno ima godišnju gospodarsku vrijednost od 48,9 milijuna USD; budući da bi u stabilnoj situaciji park mogao doprinijeti gospodarskom rastu i turizmu, dostići vrijednost od 1 milijarde USD godišnje i otvoriti 45 000 radnih mjesta;

F.  budući da, usprkos njegovom statusu zaštićene divljine, parku desetljećima prijete oružane skupine koje se bave krivolovom, krčenjem šuma i drugim neodrživim i nezakonitim oblicima eksploatacije resursa; budući da je kao rezultat toga Virunga dodana na popis ugrožene svjetske baštine; budući da bi trka za naftom u kontekstu golemog siromaštva, slabe države, slabog upravljanja i regionalne nesigurnosti imala za posljedicu tešku destabilizaciju društva i okoliša;

G.  budući da je u prosincu 2007. vlada DR Kongo dodijelila koncesije za naftu kojima se pokriva 85 % površine parka; budući da je kompanija SOCO International plc (SOCO) za sada jedina kompanija koja je provela istraživanje parka;

H.  budući da se, usprkos tome što su zakonom DR Kongo u zaštićenim područjima zabranjene aktivnosti koje su štetne za okoliš, dozvola za istraživanje koju ima SOCO temelji na izuzeću od tog zakona kojim se dopuštaju „znanstvene aktivnosti” u zaštićenim područjima;

I.  budući da SOCO International više nema dozvolu za područje V u NP Virunga;

J.  budući da je sustavnom studijom utvrđeno postojanje nafte u NP Virunga; podsjeća da su eksploatacija (i istraživanje) suprotstavljeni očuvanju parka kao svjetske baštine;

K.  budući da je odgovornost poštovanja ljudskih prava globalni standard očekivanog postupanja za sva poduzeća bez obzira na to gdje djeluju, kao što je navedeno u Vodećim načelima UN-a o poslovanju i ljudskim pravima te Smjernicama OECD-a za multinacionalna poduzeća;

L.  budući da su NP Virunga i okolno područje već više od dva desetljeća mjesto nasilnog sukoba; budući da se i pobunjenici i vojne snage vlasti financiraju ponajprije nezakonitim rudarenjem, nezakonitom eksploatacijom prirodnih resursa (drva, drvenog ugljena itd.) i krivolovom ugroženih životinja te drugom nezakonitom trgovinom prirodnim resursima, dok će zbog istraživanja i eksploatacije potencijalnih zaliha nafte vjerojatno doći do širenja nasilja, teških kršenja ljudskih prava i sve većeg zagađenja tog područja;

M.  budući da se među najveće ekološke rizike povezane s iskorištavanjem nafte u područjima u kojima nema dobrog upravljanja ubrajaju opsežno krčenje vegetacije, uvođenje invazivnih biljaka, fragmentacija staništa, povećana opasnost od krivolova i zagađenje prouzročeno izljevima nafte, gorenjem plina i odlaganjem otpada; budući da bi rizik od „naftnog prokletstva” mogao rezultirati pogoršanjem pokazatelja siromaštva i nejednakosti na što ukazuju analize slučaja poput delte rijeke Niger;

N.  budući da će održivo upravljanje zemljištem, vodom te biljnim i životinjskim svijetom u Virungi donijeti izravne i neizravne gospodarske koristi zajednicama koje se velikim dijelom oslanjaju na prirodne resurse parka; budući da bi prema WWF-u već sam turizam radi planinskih gorila mogao donijeti 30 milijuna USD godišnje i otvoriti tisuće radnih mjesta;

1.  ističe prijeku potrebu da se spriječi nepovratna šteta u NP-u Virunga koji je UNESCO 1979. uvrstio na popis svjetske baštine, a 1994. na popis ugrožene svjetske baštine;

2.  žali zbog činjenice što je NP Virunga postao jednim od najopasnijih mjesta na svijetu kad je riječ o očuvanju prirode; s dubokom zabrinutošću konstatira da su oružane skupine uključene u nezakonitu eksploataciju prirodnih resursa parka baveći se rudarskim aktivnostima i proizvodnjom drvenog ugljena što se koristi i za podržavanje vojnih operacija i za osobnu dobit; isto tako žali što su oružane skupine uključene u krivolov širokih razmjera za prehrambene svrhe i u prodaju bjelokosti i mesa divljih životinja radi podržavanja ratnih aktivnosti; sa zabrinutošću nadalje konstatira da su slaba disciplina, neredovite plaće i nedostatak hrane rezultirali sve većim sudjelovanjem vojnog osoblja u nezakonitim aktivnostima, uključujući zanatsko rudarenje, proizvodnju drvenog ugljena i krivolov divljih životinja; napominje da je iako, je park područje bogate divljine, veoma teško čuvati njegovu površinu od 790 000 hektara, osobito sa skromnim javnim sredstvima; napominje da su 15. travnja 2014. trojica muškaraca izvršila napad vatrenim oružjem na glavnog upravitelja parka, belgijskog princa Emmanuela de Merodea koji je teže ozlijeđen i da je u posljednjem desetljeću na dužnosti ubijeno više od 140 čuvara nacionalnog parka;

3.  ističe da bi istraživanje i eksploatacija nafte ili druge nezakonite aktivnosti mogle uzrokovati nepovratnu štetu za NP Virunga; dodjelu koncesija za naftu u NP-u Virunga francuskoj naftnoj kompaniji TOTAL i britanskoj naftnoj kompaniji SOCO International 2007. godine, čime dolazi do kršenja Pariške konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, Konvencije o biološkoj raznolikosti, Konvencije iz Ramsara i zakona DR Konga, smatra neprihvatljivom; podsjeća da je TOTAL pristao da neće provoditi istraživanja unutar granica NP-a Virunga (čak i ako vlada DR Konga odluči izmijeniti granice parka), no da je SOCO International proveo istraživanja nafte i seizmičko istraživanje u NP-u Virunga u srpnju 2014. te su rezultati tih istraživanja predani vladi DR Konga te je njima potvrđena prisutnost nafte; poziva vladu DR Konga da ne izdaje dozvolu drugom operateru;

4.  ističe da vlada Ugande upravo izdaje dozvolu za područje Ngaji koje se nalazi uz NP Virunga i jezero Edward i naglašava nepovratnu štetu koja bi se mogla nanijeti NP Virunga kao posljedica istraživanja i eksploatacije;

5.  prima na znanje sporazum koji su u lipnju 2014. postigli kompanija SOCO International i Svjetski fond za prirodu (WWF), u vezi s WWF-ovom žalbom nacionalnoj kontaktnoj točki Ujedinjene Kraljevine o neusklađenosti SOCO-a sa Smjernicama OECD-a za multinacionalna poduzeća prema kojima se kompanija obvezuje da neće poduzimati ili naložiti bilo kakvo bušenje u cilju istraživanja ili u drugom cilju u okviru Nacionalnog parka Virunga osim ako UNESCO i vlada DR Konga ne donesu zaključak da te aktivnosti nisu neusklađene sa statusom mjesta na popisu svjetske baštine; napominje da se takvim uvjetnim dogovorom ne pružaju jamstva o prestanku svih aktivnosti povezanih s naftom u parku; ističe da neodređen položaj kompanije SOCO International ostavlja prostora za potpuno ili djelomično ukidanje sadašnjeg statusa parka radi crpljenja nafte; napominje da je kompaniji SOCO izdana koncesija za područje koje se nalazi u jezeru Edward i oko njega te da u tom području obitavaju desetci prepoznatljivih (u nekim slučajevima i ugroženih) vrsta, kao što su čimpanze, slonovi, krokodili i lavovi; stoga poziva SOCO International PLC i njegovu kompaniju registriranu u DR Kongu na trajni prestanak svih istraživanja i eksploatacije u Virungi te na poštovanje trenutnih granica parka; uz to, poziva vladu DR Konga da poništi dozvole za istraživanje nafte koje su odobrene na zemljištu koje pripada Nacionalnom parku Virunga, kao što traži Odbor za svjetsku baštinu;

6.  ističe da ribarenje u jezeru Edward godišnje lokalnoj zajednici koja živi u blizini NP Virunga donosi oko 30 milijuna USD i, također, da prema nezavisnoj analizi koju je naručio WWF više od 50 000 obitelji koristi jezero radi opskrbe slatkom vodom;

7.  ističe da prema izvješću organizacije Global Witness objavljenom u rujnu 2014. u novinama Der Spiegel, The Telegraph i New York Times postoje navodi o tome da su SOCO International i njegovi izvođači nezakonito uplaćivali novac, da se čini da su isplaćivali novac naoružanim pobunjenicima i da su iskoristili situaciju straha i nasilja koju su poticale vladine sigurnosne snage u istočnom dijelu DR Konga u nastojanju da osiguraju pristup najstarijem nacionalnom parku u Africi u svrhu istraživanja nafte;

8.  izražava pohvalu za stratešku procjenu utjecaja na okoliš istraživanja i eksploatacije nafte u području sjevernog dijela Rifta Albert uključujući i NP Virunga; smatra da bi, vlade kojih se to tiče, uključujući i vladu DR Konga, trebale na osnovu te procjene moći donijeti utemeljene odluke na osnovi dobre analize utjecaja istraživanja i eksploatacije nafte; no žali zbog kašnjenja u procesu provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš i činjenice da je istraživanje nafte u NP-u Virunga već započeto, iako proces provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš još nije priveden kraju;

9.  ističe da je problem eksploatacije nafte u DR Kongu obilježen neodgovarajućim i nedjelotvornim zakonodavnim i regulatornim sustavom; poziva vladu DR Konga da podupre i poštuje pravo i propise DR Konga kojima se zabranjuju aktivnosti koje su štetne za okoliš, kao što su istraživanje nafte i njezina eksploatacija u zaštićenim područjima, u koje spada i Virunga, te da riješe postojeće nedostatke u nacrtima zakona o ugljikovodicima i o zaštiti prirode kojima se omogućuju istraživanje i eksploatacija prirodnih resursa u nacionalnim parkovima i mjestima na popisu svjetske baštine;

10.  pohvaljuje upravna tijela u parku zbog njihovih napora da zajamče održiv prihod od proizvodnje prirodne solarne i hidroenergije čime se povećava dohodak velikog dijela lokalnog stanovništva bez da se pritom uništava prirodno područje, što spada u dopuštene razvojne aktivnosti lokaliteta na popisu svjetske baštine;

11.  ističe da su teška kršenja ljudskih prava i mnogi činovi nasilja koji se događaju od početka 1990-ih posljedica sukoba s naoružanim gerilskim skupinama koje žive na području parka i okolnom području; ističe da su u parku od 1996. nastanjeni pripadnici gerilske skupine Demokratske snage za oslobođenje Ruande (FDLR) optuženi za počinjenje okrutnosti u genocidu koji se dogodio u Ruandi u proljeće 1994. te proširio na istočni dio DR Konga, i koji se još uvijek sakrivaju na granici u Virungi, dok postoje navodi i o ubojstvima, silovanjima i ozljeđivanjima velikog broja ljudi i o uništavanju sela na području parka od strane paravojne skupine Mai Mai; potiče vladu DR Konga da razoruža pobunjenike i vrati sigurnost u regiju parka; nadalje, izražava žaljenje zbog jačanja represije nad aktivistima za ljudska prava i novinarima u DR Kongu; ponovno poziva vladu DR Konga da prizna i poštuje slobodu tiska i medija i da podupre vladavinu prava i ljudska prava;

12.  podsjeća da prema Pariškoj konvenciji o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine istraživanje i eksploatacija nafte nisu u skladu sa statusom lokaliteta na popisu svjetske baštine; nadalje, ističe da u NP-u Virunga obitavaju mnoge ugrožene vrste, kao što su prepoznatljive planinske gorile, koje su među posljednjim pripadnicima svoje vrste na planetu, i okapiji, te da bi se staništa ugroženih vrsta trebala strogo štititi; ozdravlja odluku vlade DR Konga da utemelji posebnu brigadu protiv krivolova, međutim poziva vladu da u suradnji s Tajništvom Konvencije o nezakonitoj prodaji ugroženih vrsta utvrdi mogućnosti za dodatne pravne postupke u borbi protiv kriminalnih mreža uključenih u nezakonito trgovanje i da pokrene te postupke; općenitije, potiče vladu DR Konga da ojača ulogu čuvara parka i da kažnjava nezakonite aktivnosti koje se provode u parku;

13.  ističe da je između vlade DR Konga i SOCO Internationala pokrenuto pitanje izmjene granice NP-a Virunga u cilju ukidanja statusa koji NP sada ima, na nekim njegovim dijelovima ili u cijelosti, kako bi se zakonski omogućilo bušenje u potrazi za naftom, iako UNESCO u ovoj fazi ne smatra da je vlada službeno zatražila takvu izmjenu;

14.  poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje da koordinira diplomatski odgovor država članica EU-a i potencijalnih drugih donatora koji su aktivni u DR Kongu kako bi se vladi DR Konga pomoglo da odustane od istraživanja i eksploatacije nafte unutar granica parka, da poništi dozvole za istraživanje u vezi s naftom dodijeljene za područje NP Virunga, kao što je zatražio Odbor za svjetsku baštinu, ali i za druga mjesta u DR Kongu koja se nalaze na UNESCO-ovu popisu svjetske baštine i da odustane od izmjena i skraćivanja granica parka;

15.  poziva Komisiju i države članice da očuvaju cjelovitost parka, primjerice povećanjem obveze o financiranju održivog očuvanja i gospodarskog razvoja, kao i diversifikacije okolnog područja; posebno poziva EU da podupre vladu DR Konga u razvoju održive energije i ekonomskih alternativa za aktivnosti eksploatacije, u unaprjeđivanju mobilizacije domaćih resursa, osobito pravednim i progresivnim poreznim sustavima, u unaprjeđivanju upravljanja te u borbi protiv krivolova, nezakonitog naseljavanja, nezakonitog rudarenja i korupcije, pojava koje predstavljaju stalan rizik od nepovratne štete za park;

16.  poziva Komisiju i države članice da poduzmu sve prikladne mjere kako bi projekt strateške procjene utjecaja na okoliš učinile istinskim instrumentom odlučivanja;

17.  ističe da su države članice EU-a obvezne prema međunarodnom i europskom pravu u području ljudskih prava zajamčiti da kompanije koje posluju u njihovoj jurisdikciji ne krše ljudska prava niti izravno ili neizravno doprinose njihovom kršenju svojim poslovnim djelatnostima, i da djeluju u skladu s kodeksima ponašanja kojima se utvrđuju društveni i ekološki standardi rada, kao i instrumentima kao što su Konvencija Međunarodne organizacije rada br. 169, Smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća, Vodeća načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima; poziva Komisiju i države članice da poduzmu pravno obvezujuće mjere kako bi kompanije koje dokazano zaobilaze nacionalne propise i međunarodne ugovore bile pozvane na odgovornost;

18.  poziva Komisiju i države članice da poduzmu učinkovite mjere za rješavanje oružanih sukoba i korupcije i da podupru održive strategije i projekte za razvoj i izgradnju mira u NP-u Virunga i u obližnjem području;

19.  potiče Komisiju, države članice, Demokratsku Republiku Kongo i naftne kompanije zainteresirane za aktivnosti crpljenja nafte da zaštite trenutne granice i granična područja nacionalnog parka Virunga od eksploatacije fosilnih goriva;

20.  poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje da pokrene sve potrebne inicijative kako bi uvjerila vladu DR Konga da istraži nasilja nad borcima za ljudska prava koji su aktivni u DR Kongu, osobito u NP-u Virunga, kao i nad upraviteljima NP-a Virunga te da je potakne da napravi sve što je moguće kako bi spriječila ponavljanje tih okrutnih činova;

21.  potiče Europsku službu za vanjsko djelovanje da poduzme sve potrebne mjere kako bi britanska Služba za teške prevare (Serious Fraud Office), kao tijelo s primarnom nadležnošću, i sva druga nadležna tijelo u cijelosti istražili sve optužbe za mito i korupciju iznesene protiv kompanije SOCO International PLC, i njezine kompanije registrirane u DR Kongu SOCO Exploration and Production DRC SPRL (SOCO);

22.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, vladama i parlamentima država članica, Demokratske Republike Kongo, Republike Ugande i Republike Ruande, Odboru za svjetsku baštinu osnovanom u okviru UNESCO-a, Programu za okoliš UN-a i Tajništvu Konvencije iz Ramsara.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti