Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Вторник, 19 май 2015 г. - Страсбург
 Предпазни мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария ***I
 Европейската конвенция за правната защита на услуги, основаващи се на или състоящи се от достъп под условие ***
 Искане за снемане на парламентарния имунитет на Виктор Успаских
 Искане за снемане на парламентарния имунитет на Жером Лаврийо
 Искане за снемане на парламентарния имунитет на г-н Януш Корвин-Мике
 Искане за снемане на парламентарния имунитет на Теодорос Загоракис
 Индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори ***I
 Финансиране на развитието
 По-безопасно здравно обслужване в Европа
 Възможности за „зелен“ растеж за МСП
Текстове (717 kb)
Правна информация - Политика за поверителност