Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 19 maj 2015 - Strasbourg
 Skyddsåtgärder som föreskrivs i avtalet med Schweiziska edsförbundet ***I
 Europeiska konventionen om rättsligt skydd för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång ***
 Begäran om upphävande av Viktor Uspaskichs immunitet
 Begäran om upphävande av Jérôme Lavrilleux immunitet
 Begäran om upphävande av Janusz Korwin-Mikkes immunitet
 Begäran om upphävande av Theodoros Zagorakis immunitet
 Index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal ***I
 Finansiering för utveckling
 Säkrare hälso- och sjukvård i Europa
 Möjligheter till grön tillväxt för små och medelstora företag
Texter (435 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy