Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Onsdag den 20. maj 2015 - StrasbourgEndelig udgave
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne
 Aftale om handel, udvikling og samarbejde med Sydafrika (Protokol for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af EU) ***
 Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme ***II
 Oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler ***II
 Insolvensbehandling ***II
 EU-system for selvcertificering af importører af visse mineraler og metaller med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder ***I
 Beslutning om at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: undtagne anvendelser af cadmium i belysnings- og displaysystemer
 Beslutning om at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: Importlicens for landbrugsethanol
 Barselsorlov
 FN's konvention om rettigheder for personer med handicap
 Udbrud af Xylella fastidiosa, der angriber oliventræer
Tekster
Endelig udgave (131 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik