Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 20. mai 2015 - Strasbourg
 Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist antavad maaelu arengu toetused
 Kaubandus-, arengu- ja koostööleping Lõuna-Aafrika Vabariigiga (protokoll, millega võetakse arvesse Horvaatia ühinemist) ***
 Finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimine ***II
 Rahaülekannetes edastatav teave ***II
 Maksejõuetusmenetlus ***II
 Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide ja metallide importijate enesesertifitseerimine ***I
 Vastuväited delegeeritud õigusaktile: kaadmiumi kasutamist valgustus- ja kuvamisseadmetes käsitlev erand
 Vastuväited delegeeritud õigusaktile: põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi impordilitsents
 Rasedus- ja sünnituspuhkus
 ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon
 Oliivipuid kahjustava bakteri Xylella fastidiosa puhang
Tekstid (127 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika