Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 20 mei 2015 - Straatsburg
 Besluit om geen bezwaar te maken tegen een gedelegeerde handeling: steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
 Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking met Zuid-Afrika (protocol om rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de EU) ***
 Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering ***II
 Bij geldovermakingen te voegen informatie ***II
 Insolventieproedures ***II
 Zelfcertificering voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit conflict- en hoogrisicogebieden ***I
 Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: vrijstelling voor cadmium in verlichting en beeldweergavetoepassingen
 Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: certificaat voor de invoer van ethylalcohol uit landbouwproducten
 Moederschapsverlof
 VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
 Uitbraak van Xylella fastidiosa in de olijventeelt
Teksten (137 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid