Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 20. mája 2015 - ŠtrasburgFinálna verzia
 Rozhodnutie nevzniesť námietku voči delegovanému aktu: podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
 Dohoda o obchode, rozvoji a spolupráci s Juhoafrickou republikou (protokol na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátska) ***
 Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu ***II
 Údaje, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov ***II
 Konkurzné konanie ***II
 Samocertifikácia dovozcov nerastov a kovov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach ***I
 Námietka voči delegovanému aktu: výnimka pre používanie kadmia v osvetlení a v osvetlení v displejoch
 Námietka voči delegovanému aktu: licencia na dovoz etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu
 Materská dovolenka
 Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
 Prepuknutie nákazy spôsobenej baktériou Xylella fastidiosa postihujúcej olivovníky
Texty
Finálna verzia (134 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia