Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Sreda, 20. maj 2015 - Strasbourg
 Nenasprotovanje delegiranemu aktu: podpora za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
 Sporazum o trgovini, razvoju in sodelovanju z Južno Afriko (Protokol zaradi upoštevanja pristopa Hrvaške) ***
 Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ***II
 Informacije, ki spremljajo prenose sredstev ***II
 Postopki v primeru insolventnosti ***II
 Sistem Unije za samopotrjevanje potrebne skrbnosti uvoznikov, ki uvažajo nekatere minerale in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem ***I
 Nasprotovanje delegiranemu aktu: izjeme pri uporabi kadmija za osvetlitev in osvetlitev zaslonov
 Nasprotovanje delegiranemu aktu: dovoljenje za uvoz etanola kmetijskega porekla
 Porodniški dopust
 Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov
 Izbruh bakterije Xylella fastidiosa, ki napada oljke
Besedila (120 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov