Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Onsdagen den 20 maj 2015 - Strasbourg
 Beslut att inte invända mot en delegerad akt: stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
 Avtal med Republiken Sydafrika om handel, utveckling och samarbete (tilläggsprotokoll med anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen) ***
 Förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism ***II
 Uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel ***II
 Insolvensförfaranden ***II
 Unionssystem för självcertifiering av importörer av vissa mineraler och metaller med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden ***I
 Invändning mot en delegerad akt: undantag för kadmium för användning i belysning och displaybelysning
 Invändning mot en delegerad akt: licens för import av etanol som framställts av jordbruksprodukter
 Mammaledighet
 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 Utbrott av Xylella fastidiosa som drabbar olivträd
Texter (132 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy