Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 9 Ιουνίου 2015 - Στρασβούργο
 Ποσοστό αναπροσαρμογής για τις άμεσες ενισχύσεις όσον αφορά το 2015 ***I
 Στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα γυναικών και ανδρών μετά το 2015
 Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες
 Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας: Σχέδιο δράσης της ΕΕ
Κείμενα (288 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου