Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 9 juni 2015 - Strasbourg
 Justeringsgraden för direktstöd avseende kalenderåret 2015 ***I
 EU:s strategi för jämställdhet efter 2015
 Immateriella rättigheter i tredjeländer
 Immateriella rättigheter: en EU-handlingsplan
Texter (160 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy