Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 10 юни 2015 г. - СтрасбургОкончателна версия
 Сключване на изменението от Доха на Протокола от Киото ***
 Споразумение между ЕС и Исландия относно участието на Исландия във втория период на поети ангажименти по Протокола от Киото ***
 Присъединяване на Хърватия към Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси *
 Присъединяване на Хърватия към Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите членки *
 Състояние на отношенията между ЕС и Русия
 Годишен доклад за 2014 г. на надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)
 Положението в Унгария
 Доклад за напредъка на Турция през 2014 г.
Текстове
Окончателна версия (229 kb)
Правна информация - Политика за поверителност