Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Onsdag den 10. juni 2015 - Strasbourg
 Indgåelse af Doha-ændringen til Kyotoprotokollen ***
 Aftale mellem EU og Island om Islands deltagelse i den anden forpligtelsesperiode, der er fastsat i Kyotoprotokollen ***
 Kroatiens tiltrædelse af konventionen om gensidig retshjælp i straffesager*
 Kroatiens tiltrædelse af konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i EU's medlemsstater *
 Status over forholdet mellem EU og Rusland
 OLAF-Overvågningsudvalgets årsrapport for 2014
 Situationen i Ungarn
 Statusrapport 2014 om Tyrkiet
Tekster (133 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik