Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 10 czerwca 2015 r. - Strasburg
 Przyjęcie poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto ***
 Porozumienie UE-Islandia dotyczące uczestnictwa Islandii w drugim okresie rozliczeniowym Protokołu z Kioto ***
 Przystąpienie Chorwacji do konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych *
 Przystąpienie Chorwacji do konwencji w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy WE lub funkcjonariuszy państw członkowskich *
 Stan stosunków UE-Rosja
 Sprawozdanie roczne Komitetu Nadzoru OLAF za 2014 r.
 Sytuacja na Węgrzech
 Sprawozdanie z postępów Turcji w 2014 r.
Teksty (138 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności