Seznam 
Přijaté texty
Čtvrtek, 11. června 2015 - Štrasburk
Sýrie: situace v Palmýře a případ Mazena Darviše
 Paraguay: právní aspekty spojené s těhotenstvím dětí
 Situace v Nepálu po zemětřeseních
 Strategická vojenská situace v oblasti Černého moře po nezákonné anexi Krymu Ruskem
 Nedávná odhalení případů korupce na vysoké úrovni ve FIFA

Sýrie: situace v Palmýře a případ Mazena Darviše
PDF 356kWORD 94k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. června 2015 o Sýrii: situace v Palmyře a případ Mázina Darwíše (2015/2732(RSP))
P8_TA(2015)0229RC-B8-0575/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii, zejména na usnesení ze dne 30. dubna 2015(1),

–  s ohledem na sdělení Evropské komise ze dne 6. února 2015 nazvané Základy regionální strategie EU pro Sýrii a Irák a hrozbu, kterou představuje IS/Dá’iš,

–  s ohledem na sdělení a zprávy generálního tajemníka OSN a vysokého komisaře OSN pro lidská práva o konfliktu v Sýrii,

–  s ohledem na zprávy nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro Sýrii, která byla zřízena Radou OSN pro lidská práva,

–  s ohledem na Římský statut Mezinárodního soudního dvora, který byl přijat 17. července 1998, a zejména na jeho čl. 8 odst. 2 písm. a) bod ix), v němž je uvedeno, že záměrné útoky na historické památky představují válečný zločin,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 30. dubna 2015 o ničení kulturních památek příslušníky ISIS/Dá‘iš(2),

–  s ohledem na článek 167 SFEU, v němž je uvedeno, že Unie a členské státy podporují spolupráci v oblasti kultury se třetími zeměmi a s příslušnými mezinárodními organizacemi,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 116/2009 ze dne 18. prosince 2008 o vývozu kulturních statků,

–  s ohledem na usnesení Rady z 25. a 26. října 2012 o zřízení neformální sítě donucovacích orgánů a odborníků pro odborné posuzování v oblasti kulturních statků (EUCULTNET),

–  s ohledem na druhý protokol (1999) k Haagské úmluvě o ochraně kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové ze dne 21. května 2015 o situaci v Palmyře, a s ohledem na sdělení mluvčího vysoké představitelky Catherine Ashtonové ze dne 17. února 2012 odsuzující zatčení Mázina Darwíše a na místní prohlášení EU ze dne 3. dubna 2012 o pokračujícím zadržování pana Mázina Darwíše a sedmi dalších obhájců lidských práv, aniž by bylo proti nim vzneseno obvinění,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se obhájců lidských práv, které byly přijaty v červnu 2004 a aktualizovány v roce 2008,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2222 (2015),

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v Sýrii od začátku konfliktu v roce 2011 zahynulo již přes 220 000 osob, převážně civilistů; vzhledem k tomu, že Asadův režim, IS/Dá´iš, an-Nusra a další strany v konfliktu masivně a opakovaně porušují lidská práva a mezinárodní humanitární právo; vzhledem k tomu, že převážná většina těchto zločinů zůstává doposud nepotrestána;

B.  vzhledem k tomu, že v posledních měsících se dramaticky vystupňovalo používání mučení, hromadné zatýkání a masové ničení obydlených oblastí; vzhledem k tomu, že velký počet Syřanů se ocitl bez domova, přičemž někteří byli dokonce nuceni odejít z míst, kde by mohli dostat potřebnou humanitární pomoc;

C.  vzhledem k tomu, že IS/Dá´iš zabil v Palmyře od obsazení starověkého syrského města nejméně 400 osob, včetně žen a dětí, a že podle Syrského střediska pro sledování stavu lidských práv popravil nejméně 217 osob a zadržel dalších 600 osob, včetně žen a dětí, které obvinil z podpory režimních sil a z ukrývání členů režim ve svých domech;

D.  vzhledem k tomu, že po dobytí města Palmyra podnikly proasadovské síly ničivé letecké útoky, při nichž bylo zabito přes deset civilistů a mnoho zbylých obyvatelů bylo nuceno uprchnout;

E.  vzhledem k tomu, že po poslední ofenzivě v dubnu/květnu 2015 obsadil IS/Dá´iš dne 17. května 2015 Ramádí a dne 21. května 2015 Palmyru a tím dostal pod svou kontrolu 50 % syrského území; vzhledem k tomu, že nadnárodní charakter takzvaného Islámského státu, který disponuje značnými finančními zdroji a podle některých zdrojů má přibližně 200 000 ozbrojenců, představuje hrozbu pro širší region; vzhledem k tomu, že podle odhadů bojují v těchto ozbrojených skupinách tisíce cizích státních příslušníků, mimo jiné i občanů EU; vzhledem k tomu, že náhlý vzestup IS/Dá´iš zhoršil humanitární krizi, zejména v důsledku masových přesunů civilního obyvatelstva;

F.  vzhledem k tomu, že dne 5. června 2015 členové Rady bezpečnosti OSN vyjádřili své rozhořčení nad rostoucím násilím a všemi útoky proti civilistům v Sýrii a odsoudili teroristické útoky, které provedly IS/Dá´iš, fronta an-Nusra a další teroristické skupiny působící v Sýrii;

G.  vzhledem k tomu, že Palmyra se nachází mezi Damaškem a východosyrským městem Dajr az-Zaur a ve svém okolí má významná pole zemního plynu a fosfátové doly; vzhledem k tomu, že IS/Dá´iš dobyl Palmyru ve stejnou dobu jako Ramádí v irácké provincii Anbár, ale rovněž krátce po územních ztrátách kolem města Tikrít;

H.  vzhledem k tomu, že toto město staré více než 2 000 let je kulturní památkou světového dědictví UNESCO; vzhledem k tomu, že dne 21. května 2015 generální ředitelka UNESCO vyzvala k okamžitému ukončení bojů v Palmyře;

I.  vzhledem k tomu, že Palmyra je symbolem bohatého kulturního dědictví Sýrie a nacházejí se v ní monumentální ruiny velkolepého města, které bylo jedním z nejdůležitějších kulturních center antického světa; vzhledem k tomu, že masové zabíjení a ničení archeologického a kulturního dědictví ze strany IS/Dá´iš jsou za určitých okolností považovány za zločiny proti lidskosti a „kulturní čistky“ a lze je podle Římského statutu Mezinárodního trestního soudu považovat za válečný zločin; vzhledem k tomu, že generální ředitelka UNESCO Irina Bokovová označila tyto systematické útoky proti kulturnímu dědictví za „kulturní čistku“;

J.  vzhledem k tomu, že IS/Dá´iš systematicky útočí proti kulturnímu dědictví Iráku i Sýrie a ničí jej v rámci válečné taktiky šíření hrůzy a nenávisti; vzhledem k tomu, že v důsledku dobytí Palmyry organizací IS/Dá´iš hrozí historickému dědictví tohoto města zničení;

K.  vzhledem k tomu, že v regionální strategii EU pro Sýrii a Irák a hrozbu IS/Dá´iš, která byla přijata na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 16. března 2015, Evropská unie důrazně odsuzuje úmyslné zničení archeologického a kulturního dědictví, a podotýká, že tyto činy lze podle Římského statutu Mezinárodního trestního soudu považovat za válečný zločin;

L.  vzhledem k tomu, že UNESCO a ostatní partneři zahájili tříletý projekt na záchranu syrského kulturního dědictví, který by měl zajistit ochranu kulturních památek země;

M.  vzhledem k tomu, že nezákonný obchod s kulturními statky je nyní po drogách a zbraních třetí nezávažnější oblastí nezákonného obchodování; vzhledem k tomu, že tento nezákonný obchod ovládají sítě organizovaného zločinu a že stávající vnitrostátní a mezinárodní mechanismy nemají dostatečné vybavení ani podporu, aby mohly tento problém řešit; vzhledem k tomu, že EU přijala všechny náležité kroky v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2199 (2015), aby zabránila nezákonnému obchodu s kulturními statky;

N.  vzhledem k tomu, že od počátku syrského konfliktu v březnu 2011 je široce rozšířeno závažné porušování lidských práv, zejména úmyslné útoky na nezávislé novináře, obránce lidských práv a humanitární a zdravotnické pracovníky a jejich svévolné zatýkání a mizení, přičemž jsou tyto osoby terčem zastrašování, násilí, svévolného zatýkání a mnohé z nich zmizely v Sýrii beze stopy;

O.  vzhledem k tomu, že Mázin Darwíš, syrský žurnalista a aktivista, předseda Syrského centra pro sdělovací prostředky a svobodu projevu, a Hání az-Zajtání a Husajn Ghrajr, jsou už od roku 2012 ve vazbě za svou činnost na obhajobu svobody projevu; vzhledem k tomu, že Mázin Darwíš byl údajně podroben krutému mučení a špatnému zacházení a dne 6. května 2015 byl převezen na neznámé místo; vzhledem k tomu, že Mázinu Darwíšovi byla v letošním roce udělena cena UNESCO za svobodu tisku a další významné mezinárodní ceny, například „Preis der Lutherstädte – Das unerschrockene Wort 2015“, „Bruno-Kreisky-Preis für Verdienste um die Menschenrechte 2013“ a „PEN-Pinter Prize 2014“; vzhledem k tomu, že skutečnost, že Mázin Darwíš, Hání az-Zajtání a Husajn Ghrajr zůstávají i nadále ve vazbě, je dalším důkazem represivní povahy režimu Bašára al-Asada v Sýrii;

P.  vzhledem k tomu, že rezoluce Valného shromáždění OSN č. 67/262 ze dne 15. května 2013 vyzvala syrské orgány, aby okamžitě propustily všechny svévolně zadržované osoby, mimo jiné členy Syrského centra pro sdělovací prostředky a svobodu projevu;

Q.  vzhledem k tomu, že vysoký komisař OSN pro lidská práva Zajd Raad Zajd al-Husajn dne 19. února 2015 důrazně vyzval syrské orgány, aby propustily všechny osoby, které byly zatčeny za to, že pokojně vyjádřily svůj názor, a zejména aby propustily Mázina Darwíše;

R.  vzhledem k tomu, že stovky obhájců lidských práv se staly v Sýrii terčem vyhrožování, násilí a svévolného zatýkání a mnozí z nich zmizeli beze stopy; vzhledem k tomu, že je mezi nimi i právnička působící v oblasti lidských práv a nositelka Sacharovovy ceny za rok 2011 Razán Zajtúniová, která byla dne 9. prosince 2013 unesena ve městě Dúmá;

1.  ostře odsuzuje hrůzné případy systematického a rozsáhlého porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, jichž se dopouští Asadův režim, teroristé z IS/Dá´iš a ostatní džihádistické skupiny v Sýrii, a rovněž odsuzuje trestní stíhání politických, občanských a lidskoprávních aktivistů, blogerů a novinářů; opakuje, že naprosto jednoznačně odsuzuje mučení, zesílené ostřelování a letecké bombardování, včetně používání barelových bomb, k němuž se uchyluje syrská vláda; vyjadřuje svou hlubokou sympatii obětem; je i nadále hluboce otřesen děsivým rozsahem lidského utrpení a ztrátami na životech v syrském konfliktu a je krajně znepokojen zhoršováním humanitární a bezpečnostní situace v Sýrii;

2.  odsuzuje skutečnost, že se IS/Dá´iš dne 21. května 2015 po krvavém devítidenním boji zmocnil Palmyry, a je hluboce znepokojen tím, že IS/Dá´iš od té doby popravil ve městě a v jeho okolí nejméně 217 osob městě a že v „chalífátu“, který jednostranně vyhlásil na jím ovládaných územích mezi Sýrií a Irákem, se dopouští stále většího násilí a krutostí;

3.  vyjadřuje znepokojení nad situací v Palmyře a nad postavením tisíců obyvatel, kteří zůstali ve městě, jakož i osob, které byly v důsledku postupu IS/Dá´iš nuceny opustit své domovy, a nad situací, v níž se nacházejí ženy a děti v Palmyře s ohledem na únosy, vykořisťování a zneužívání žen a dětí, jehož se IS/Dá´iš dopouští na jiných místech, včetně znásilňování, sexuálního zneužívání, nucených sňatků a nucených odvodů dětí;

4.  vybízí Radu, Komisi a vysokou představitelku, aby na pomoc uprchlíkům poskytly veškeré nutné finanční i lidské zdroje;

5.  vítá, že ministři mezinárodní koalice proti IS/Dá´iš se na své schůzce dne 2. června 2015 v Paříži zavázali, že zesílí kolektivní úsilí o porážku IS/Dá´iš; vyzývá koalici, aby zintenzivnila úsilí o realizaci společné vícerozměrné a dlouhodobé strategie s cílem oslabit a nakonec zničit IS/Dá´iš; zdůrazňuje, že je zapotřebí doplnit tuto strategii o zesílenou spolupráci se všemi státními i nestátními aktéry v regionu, kteří jsou odhodláni bojovat proti IS/Dá´iš;

6.  je nadále přesvědčen, že v Sýrii nebude možné nalézt účinné řešení konfliktu ani dosáhnout trvalého míru, pokud nebudou stíhání pachatelé zločinů spáchaných během konfliktu všemi stranami;

7.  připomíná, že krizi v Sýrii bude možné dlouhodobě vyřešit pouze politickými prostředky na základě ženevského komuniké z 30. června 2012 a s podporou mezinárodního společenství; vyzývá zvláštního vyslance OSN Staffana de Misturu, aby ve spolupráci se všemi stranami usiloval o skutečnou politickou transformaci, která by naplnila legitimní očekávání syrského lidu a umožnila mu nezávisle a demokraticky rozhodovat o vlastní budoucnosti;

8.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad závažným nedostatkem finančních prostředků získaných na základě výzev OSN v roce 2014, jenž vedl k dočasnému zastavení pomoci, kterou Světový potravinový program poskytuje syrským uprchlíkům; naléhá proto na mezinárodní společenství, aby v reakci na příští výzvy poskytlo více finančních prostředků a pomoci;

9.  vyzývá mezinárodní společenství, aby zvýšilo své úsilí o nalezení řešení, která povedou ke zmírnění krize a ukončení války v Sýrii, a vyjadřuje podporu subjektům zapojeným do boje proti IS v Sýrii a Iráku; vyzývá vlády regionu, aby v tomto boji spolupracovaly, neboť pouze úzkou vzájemnou spoluprací v oblasti bezpečnosti bude možné obnovit mír a bezpečnost v regionu;

10.  žádá mezinárodní společenství, aby využilo veškerých svých prostředků k ochraně postiženého civilního obyvatelstva a k zachování jedinečného kulturního dědictví Palmyry, a vyzývá všechny strany, aby okamžitě zastavily boje v Palmyře a umožnily bezpečný odchod civilního obyvatelstva prchajícího před násilím;

11.  žádá okamžité zastavení ničení kulturního dědictví Sýrie a Iráku, včetně náboženských památek a předmětů; zdůrazňuje, že tyto činy spáchané IS/Dá´iš nebo jinými jednotlivci, skupinami, podniky a subjekty nelze tolerovat, a rovněž vyzývá k zachování kulturního dědictví Iráku a k ochraně kulturních a náboženských budov a míst v souladu s mezinárodním humanitárním právem;

12.  žádá EU a členské státy, aby zahájily osvětové kampaně, jejichž cílem by bylo odrazovat od nezákonného nákupu a prodeje kulturních předmětů z oblastí konfliktu;

13.  opakuje, že kulturní dědictví má vysokou hodnotu pro celé lidstvo, a proto se domnívá, že jeho ničení by mělo být považováno za neobhajitelný válečný zločin;

14.  zdůrazňuje, že mezinárodní společenství musí společně vyvíjet úsilí o zamezení nezákonného obchodu s kulturními statky a kulturními artefakty, který přispívá k financování IS/Dá´iš;

15.  podporuje výroky generální ředitelky UNESCO a veškerá výjimečná opatření přijatá OSN a UNESCO na obranu Palmyry a všech ostatních ohrožených kulturních a historických památek;

16.  žádá generálního tajemníka OSN, aby navrhl Radě bezpečnosti přijetí rezoluce o obraně všech kulturních památek, které ohrožují teroristické skupiny a IS/Dá´iš;

17.  žádá členské státy Evropské unie, aby společně s OSN přijaly konkrétní opatření na obranu kulturních, historických, náboženských a archeologických památek v Palmyře i na celém Blízkém východě;

18.  vítá a vyzdvihuje zásadní význam činnosti místních i mezinárodních organizací občanské společnosti, které dokumentují případy porušování lidských práv, shromažďují důkazy o válečných zločinech, zločinech proti lidskosti a jiném protiprávním jednání; vyjadřuje hluboký obdiv a solidaritu všem syrským aktivistům, kteří ve své válkou zmítané zemi s nasazením vlastního života neúnavně monitorují a dokumentují stav lidských práv a podávají o něm zprávy;

19.  je hluboce znepokojen neustále se zhoršující humanitární situací a stavem lidských práv v Sýrii a zdůrazňuje, že v souladu s mezinárodními závazky Sýrie je třeba respektovat svobodu projevu a svobodu obhájců lidských práv vykonávat svou práci; připomíná, že každý jednotlivec má právo na svobodu názoru a projevu, které je jedním ze základních lidských práv; odsuzuje veškeré porušování svobody tisku a násilí, jehož oběťmi jsou novináři v Sýrii;

20.  vyzývá syrské orgány, aby okamžitě a bezpodmínečně propustily a zprostily všech obvinění Mázina Darwíše a všechny osoby, které jsou zadržovány nebo byly odsouzeny za to, že pokojnými prostředky vykonávaly své právo na svobodu projevu a sdružování, a stejně tak všechny obhájce lidských práv a aktivisty v oblasti politických práv, kteří byli pro svou činnost v oblasti lidských práv svévolně zbaveni svobody;

21.  vyzývá syrské orgány, aby okamžitě poskytly informace o tom, co se stalo s těmito třemi muži a kde se nacházejí, a aby zajistily, aby tito muži nebyli vystaveni mučení a špatnému zacházení, byl jim okamžitě umožněn styk s rodinnými příslušníky a s právníky a dostalo se jim veškeré lékařské péče, kterou budou případně potřebovat;

22.  naléhavě žádá všechny členské státy, aby co nejdříve ratifikovaly Mezinárodní úmluvu o ochraně všech osob před násilným zmizením; vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a členské státy, aby se zasazovaly o všeobecnou ratifikaci a provedení tohoto klíčového nástroje v oblasti lidských práv a aby podporovaly činnost Výboru OSN pro nedobrovolná zmizení, který byl zřízen na základě této úmluvy;

23.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, zvláštnímu vyslanci OSN-Arabské ligy v Sýrii a všem stranám zapojeným do konfliktu v Sýrii.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2015)0187.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2015)0179.


Paraguay: právní aspekty spojené s těhotenstvím dětí
PDF 341kWORD 88k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. června 2015 o Paraguayi: právní otázky týkající se těhotenství dětí (2015/2733(RSP))
P8_TA(2015)0230RC-B8-0547/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na meziregionální rámcovou dohodu o spolupráci uzavřenou v roce 1999 mezi EU a Mercosurem,

–  s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2015 o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2013 a o politice Evropské unie v této oblasti(1),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1567/2003 ze dne 15. července 2003 o podpoře politik a opatření, která se týkají reprodukčního a sexuálního zdraví a s ním souvisejících práv v rozvojových zemích(2),

–  s ohledem na paraguayský trestní zákoník (zákon č. 1160/97) ze dne 26. listopadu 1997, především na jeho čl. 109 odst. 4,

–  s ohledem na pátý rozvojový cíl tisíciletí (zlepšení zdraví matek),

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte, zejména na její článek 3,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) z roku 1979,

–  s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu (Istanbulskou úmluvu),

–  s ohledem na prohlášení pracovní skupiny OSN pro otázky diskriminace žen v právních předpisech a v praxi ze dne 11. května 2015,

–  s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení, která vstoupila v platnost dne 26. června 1987,

–  s ohledem na žádost Výboru OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva z března 2015, aby Paraguay přepracovala a změnila své právní předpisy týkající se potratů a zajistila tak jejich soulad s ostatními právy, jako je právo na zdraví a život;

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle posledních údajů OSN je 19 % těhotných dívek v Paraguayi nezletilých, přičemž denně porodí 2 dívky ve věku do 14 let a mateřská úmrtnost dívek ve věkové skupině 10 až 14 let činí 2,13 % celkové mateřské úmrtnosti; vzhledem k tomu, že v Paraguayi, kde počet obyvatel činí 6,8 milionu, každý rok otěhotní 600 dívek ve věku do 14 let, přičemž podíl těhotných dětí je až desetinásobně vyšší než a v dalších zemích tohoto regionu;

B.  vzhledem k tomu, že v Latinské Americe je riziko mateřské úmrtnosti u mladistvých do 16 let čtyřnásobně vyšší a 65 % případů porodnické píštěle se vyskytuje u těhotenství mladistvých, což má nepříznivé dopady na jejich životy, včetně závažných zdravotních problémů a sociálního vyloučení; vzhledem k tomu, že těhotenství v raném věku je rovněž nebezpečné pro nemluvňata, kdy je úmrtnost oproti průměru o 50 % vyšší; vzhledem k tomu, že se až 40 % ženské populace v tomto regionu stalo obětí sexuálního násilí a 95 % potratů v Latinské Americe je nebezpečných;

C.  vzhledem k tomu, že dne 21. dubna 2015 přišla do Trinidadské porodní a dětské nemocnice v Asunciónu desetiletá dívka, u níž bylo zjištěno těhotenství ve 21. týdnu, vzhledem k tomu, že po vyšetření dívky ředitel nemocnice veřejně prohlásil, že je těhotenství této dívky vysoce rizikové; vzhledem k tomu, že nevlastní otec dívky, který byl na útěku, byl dne 9. května 2015 zadržen a obviněn z jejího znásilnění; vzhledem k tomu, že od ledna 2015 dívka navštívila různá zdravotnická zařízení a stěžovala si na bolesti břicha, avšak těhotenství bylo potvrzeno až 21. dubna;

D.  vzhledem k tomu, že dne 28. dubna 2015 matka této dívky požádala o dobrovolné ukončení těhotenství dcery s ohledem na její nízký věk a vysoké riziko pro její zdraví a život; vzhledem k tomu, že matka je ve vazbě, neboť neochránila dívku před sexuálním zneužíváním, které vedlo k těhotenství; vzhledem k tomu, že podle posledních zpráv byla tato desetiletá dívka poslána do zařízení pro mladé matky a byla odloučena od své vlastní matky;

E.  vzhledem k tomu, že již v lednu 2014 podala matka dívky oznámení ohledně sexuálního zneužití její dcery nevlastním otcem, avšak žalobci nepodnikli žádné kroky, nezahájili vyšetřování a ani nenařídili ochranná opatření, neboť se domnívali, že jí nic nehrozí;

F.  vzhledem k tomu, že tento případ je jen jedním z velmi mnoha případů v Paraguayi a dalších latinskoamerických zemích; vzhledem k tomu, že Paraguay i nadále z náboženských důvodů odpírá přístup k bezpečnému a legálnímu potratu, čímž porušuje právo dívky na zdraví, život a fyzickou a duševní integritu; vzhledem k tomu, že pokud se dítě narodí, bude dívka vystavena psychickým a zdravotním rizikům s ohledem na její věk a okolnosti, za nichž otěhotněla; vzhledem k tomu, že dne 7. května 2015 byl zřízen mezioborový panel odborníků složený ze tří kvalifikovaných pracovníků, kteří byli navrženi místními organizacemi, tří zaměstnanců ministerstva zdravotnictví a tří členů Nejvyššího soudu, jehož úkolem je sledovat stav této dívky;

G.  vzhledem k tomu, že podle čl. 109 odst. 4 trestního zákoníku Paraguaye je potrat zakázán ve všech případech s výjimkou situace, kdy těhotenství ohrožuje život ženy nebo dívky, a to bez dalších výjimek, a to i případů znásilnění, incestu či plodu neschopného života; vzhledem k tomu, že úřady uvedly, že zdraví dívky není ohroženo; vzhledem k tomu, že desetiletá dívka, která se stala obětí znásilnění, je proto nucena pokračovat ve svém nechtěném těhotenství a porodit;

H.  vzhledem k tomu, že odborníci z OSN varovali, že rozhodnutí paraguayských úřadů povede k hrubému porušení práva na život, zdraví a fyzickou a duševní integritu dívky a rovněž jejího práva na vzdělání a ohrozí tak její ekonomické a společenské vyhlídky;

I.  vzhledem k tomu, že podle článku 3 Úmluvy o právech dítěte musí být zájem dítěte hlavním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány, a vzhledem k tomu, že státy mají povinnost zajistit přístup k bezpečnému a legálnímu potratu, pokud je ohrožen život těhotné ženy;

J.  vzhledem k tomu, že v březnu 2015 Výbor OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva požádal Paraguay, aby přezkoumala a změnila své právní předpisy týkající se potratu a zajistila tak jejich soulad s ostatními právy, jako je právo na zdraví a život; vzhledem k tomu, že fyzické, sexuální a psychické násilí páchané na ženách představuje závažné porušení lidských práv;

K.  vzhledem k tomu, že se Paraguay aktivně zúčastnila 59. zasedání Komise OSN pro postavení žen, a vzhledem k tomu, že by všechny strany měly i nadále prosazovat Pekingskou akční platformu, co se mj. týče přístupu ke vzdělání a zdraví jakožto základním lidským právům, i k sexuálním a reprodukčním právům;

L.  vzhledem k tomu, že orgány, které monitorují provádění úmluv OSN, včetně Výboru pro lidská práva (HRC) a Výboru pro odstranění diskriminace žen při OSN (CEDAW), vyzvaly různé latinskoamerické země, aby stanovily výjimky z restriktivních právních předpisů týkajících se potratů v případě, kdy těhotenství ohrožuje život či zdraví ženy, kdy se jedná o závažné poškození plodu nebo kdy je těhotenství výsledkem znásilnění či incestu;

M.  vzhledem k tomu, že tento nelidský čin vážně tělesně ohrozil uvedenou dívku, která před těhotenstvím vážila pouhých 34 kg; vzhledem k tomu, že Světová zdravotnická organizace (WHO) definovala rizika těhotenství mladých dívek, jejichž těla nejsou stále plně vyvinuta; vzhledem k tomu, že Světová zdravotnická organizace označuje zdraví jako celkový dobrý tělesný, duševní a sociální stav, a nikoliv jen jakožto absenci nemoci nebo chatrného zdraví;

N.  vzhledem k tomu, že Výbor proti mučení dospěl k závěru, že omezení týkající se přístupu ke službám v oblasti reprodukčního zdraví společně se špatnými postupy v případech, kdy ženy tyto služby vyhledávají, mohou představovat porušení Úmluvy OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, kterou ratifikovaly Paraguay i EU, a to vzhledem k tomu, že ohrožují zdraví a životy žen nebo mohou jinak způsobit fyzické či duševní utrpení žen;

O.  vzhledem k tomu, že násilí páchané na ženách a dívkách, ať už se jedná o fyzické, sexuální nebo psychické násilí, patří i nadále mezi nejrozšířenější formy porušování lidských práv a má dopad na všechny společenské vrstvy, avšak je stále jedním z nejméně oznamovaných trestných činů;

1.  znovu odsuzuje zneužívání žen a veškeré násilí, které je na ženách a dívkách pácháno, zejména používání sexuálního násilí jako válečné zbraně a domácí násilí; vyzývá Paraguay, aby zajistila ženám a dívkám přístup k bezpečnému a legálnímu potratu, alespoň pokud jsou ohroženy na zdraví a životě, pokud je zjištěno závažné poškození plodu a v případě znásilnění a incestu;

2.  vyjadřuje závažné obavy v souvislosti s vysokým počtem těhotných dětí v Paraguayi; naléhavě vyzývá paraguayské orgány, aby splnily své mezinárodní závazky a chránily lidská práva tím, že zajistí, aby všechny dívky měly přístup k veškerým informacím a zdravotnickým službám při zvládání vysoce rizikových těhotenství, která jsou důsledkem znásilnění;

3.  naléhavě vyzývá paraguayské orgány, aby výše uvedené znásilnění nezávisle a nestranně vyšetřily a aby byl pachatel předán spravedlnosti; vyzývá paraguayské orgány, aby neprodleně propustily dívčinu matku; vítá návrh poslanců paraguayského kongresu zvýšit sazbu odnětí svobody za znásilnění nezletilé osoby z 10 na 30 let;

4.  bere na vědomí vytvoření mezioborového panelu odborníků a očekává, že tento panel komplexně posoudí stav dívky a zajistí dodržování jejích lidských práv, zejména práv na život, zdraví a fyzickou a duševní integritu;

5.  považuje za politováníhodné, že těla žen a dívek jsou, zejména pokud jde o jejich sexuální zdraví a reprodukční práva, nadále předmětem ideologických bojů, a vyzývá Paraguay, aby uznala nezcizitelná práva žen a dívek na fyzickou integritu a samostatné rozhodování, pokud jde mimo jiné o přístup k dobrovolnému plánování rodičovství a bezpečnému a legálnímu potratu; domnívá se, že všeobecný zákaz potratů ze zdravotních důvodů a potratů v případech těhotenství v důsledku znásilnění a incestu, a odmítnutí poskytovat bezplatnou zdravotní péči v případech znásilnění, představuje týrání;

6.  uznává, že porodnické násilí je kombinací institucionálního násilí a násilí páchaného na ženách a představuje závažné porušení lidských práv, jako je právo na rovné zacházení, zákaz diskriminace, právo na informace, integritu, samostatné rozhodování v oblastí zdraví a reprodukce, a mezi jeho důsledky patří ponižující a nelidský porod, zdravotní komplikace, závažná psychická újma, trauma a dokonce i úmrtí;

7.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že vlády zavírají oči před nelidskými případy těhotenství dětí a sexuálního zneužívání žen v době, kdy třetina žen na celém světě zakusí ve svém životě násilí;

8.  zdůrazňuje, že žádná desetiletá dívka není připravena na mateřství, a poukazuje na to, že dotčeným dívkám se neustále připomíná násilí na nich spáchané, což jim způsobuje závažný traumatický stres a může vést k dlouhodobým psychickým problémům;

9.  naléhavě vyzývá Komisi, aby uspíšila svou činnost týkající se návrhu, který má předložit Parlamentu a Radě s cílem umožnit, aby EU ratifikovala a provedla Istanbulskou úmluvu, a zajistila tak soulad mezi vnitřní a vnější činností EU v oblasti násilí páchaného na dětech, ženách a dívkách;

10.  vyzývá Radu, aby do pokynů EU týkajících se znásilnění a násilí páchaného na ženách a dívkách zahrnula problematiku bezpečných a legálních potratů; žádá Komisi, aby zajistila, aby se evropská rozvojová spolupráce řídila přístupem založeným na lidských právech se zvláštním důrazem na rovnost pohlaví a boj proti všem formám sexuálního násilí páchaného na ženách a dívkách; důrazně upozorňuje na skutečnost, že všeobecný přístup ke zdravotní péči, zvláště v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a s ním souvisejících práv, je základním lidským právem, a podtrhuje právo na dobrovolný přístup ke službám plánování rodičovství, včetně bezpečné a legální péče související s interrupcí, a potřebu informací a vzdělávání zaměřených na snižování úmrtnosti rodiček a kojenců a na odstranění všech forem násilí na základě pohlaví, včetně praxe mrzačení ženských pohlavních orgánů, dětských, předčasných a vynucených sňatků, selektivní interrupce podle pohlaví plodu, nucené sterilizace a znásilnění mezi manžely;

11.  vybízí Komisi a Radu, aby vypracovaly metody pro shromažďování údajů a ukazatele popisující tento jev, a vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby se touto otázkou zabývala při vytváření a provádění strategií v oblasti lidských práv pro jednotlivé země; vyzývá dále ESVČ, aby vypracovala osvědčené postupy pro boj proti znásilnění a sexuálnímu násilí páchanému na ženách a dívkách ve třetích zemích s cílem potírat hlavní příčiny tohoto jevu; naléhavě vyzývá k tomu, aby poskytování humanitární pomoci ze strany EU a členských států nebylo podřízeno omezením ze strany jiných partnerských dárců, pokud jde o nezbytnou lékařskou péči, včetně přístupu k bezpečným potratům pro ženy a dívky, jež se stanou obětí znásilnění nebo incestu;

12.  žádá představitele států a vlád EU-CELAC (Společenství latinskoamerických a karibských států), aby na své druhé vrcholné schůzce rozšířili kapitolu akčního plánu EU-CELAC na období 2013–2015, který přijali na své první vrcholné schůzce v Santiagu de Chile v lednu 2013, týkající se násilí na základě pohlaví s cílem stanovit jasný harmonogram činnosti a prováděcích opatření, která mají zaručit náležitou péči, pokud jde o prevenci a vyšetřování veškerých případů násilí páchaného na ženách, jejich potrestání a poskytnutí odpovídajícího odškodnění obětem;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě a kongresu Paraguayské republiky, Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva, shromáždění Parlasur, Parlamentnímu shromáždění EU-Latinská Amerika a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2015)0076.
(2) Úř. věst. L 224, 6.9.2003, s. 1.


Situace v Nepálu po zemětřeseních
PDF 333kWORD 84k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. června 2015 o situaci v Nepálu v souvislosti se zemětřesením (2015/2734(RSP))
P8_TA(2015)0231RC-B8-0580/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Nepálu,

–  s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové, komisaře pro rozvoj Nevena Mimicy a komisaře pro humanitární pomoc a řešení krizí Christose Stylianidese ze dne 25. dubna 2015 o zemětřesení v Asii a na další oficiální prohlášení,

–  s ohledem na prohlášení předsedy delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie o zemětřesení v Nepálu ze dne 30. dubna 2015,

–  s ohledem na návštěvu Nepálu, kterou při příležitosti 9. meziparlamentního shromáždění EP–Nepál pořádaného ve dnech 8.–10. dubna 2015 vykonala delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN ze dne 15. května 2015 o posílení naléhavé pomoci, obnově a rekonstrukci v reakci na ničivé důsledky zemětřesení v Nepálu,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt OSN o občanských a politických právech (ICCPR) z roku 1966,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966,

–  s ohledem na nepálské iniciativy, jako je národní plán rekonstrukce a obnovy a hodnocení potřeb vzniklých v důsledku katastrofy, které jsou reakcí na tamní zemětřesení,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že humanitární situace, s níž se potýká Nepál a okolní oblasti poté, co byly 25. dubna 2015 zasaženy ničivým zemětřesením a dalším zemětřesením 12. května 2015, zůstává nesmírně vážná, přičemž do dnešního dne bylo potvrzeno 8 800 smrtelných obětí a ještě větší počet zraněných osob, bylo zničeno nejméně půl milionu domů, 2,8 milionu lidí je vysídleno a miliony osob potřebují naléhavou humanitární pomoc;

B.  vzhledem k tomu, že podle odhadů je 1,7 milionu dětí postiženo vysídlením, smrtí jednoho nebo obou rodičů či zničením jejich domovů a škol; vzhledem k tomu, že sirotkům hrozí smrt hladem, nemoci, zneužití, zanedbávání a obchod s dětmi; vzhledem k tomu, že nepálská policie hlásí případy, kdy jsou skupinky dětí odváděny dospělými, kteří s nimi nejsou v příbuzenském vztahu; vzhledem k tomu, že byl vydán zákaz cestování nezletilých osob, které nemají doprovod, a že byly pozastaveny mezinárodní adopce;

C.  vzhledem k tomu, že zemětřesení kromě děsivých ztrát na životech a mnoha zraněných osob vážně zničilo kulturní, náboženské a historické dědictví, včetně čtyř ze sedmi památek světového dědictví a tisíců pamětihodností, chrámů a klášterů, což je rána pro národní identitu a tato skutečnost bude mít vliv rovněž na nepostradatelné zdroje příjmů;

D.  vzhledem k tomu, že je hlášeno více než 500 velkých sesuvů suché půdy, k nimž dochází v horských oblastech, a tyto sesuvy často znemožňují proudění řek, což způsobuje riziko záplavy nebo záplavy z protržení ledovcových jezer; vzhledem k tomu, že riziko dalších sesuvů půdy, záplav a protržení jezer je velmi vysoké, neboť se blíží období monzunových dešťů;

E.  vzhledem k tomu, že existují vážné obavy z hrozby, že vypuknou přenosné nemoci, zejména v přelidněných oblastech a v oblastech, kde došlo k přerušení dodávek vody, systému svozu odpadků a zničení hygienického zázemí;

F.  vzhledem k tomu, že se očekává, že již brzy přijdou monzunové deště, které budou mít značný vliv na humanitární operace, zejména v nejodlehlejších oblastech;

G.  vzhledem k tomu, že OSN odhaduje, že 1,4 miliony lidí potřebují potravinovou pomoc v důsledku vážně zničeného zemědělství, na němž závisí životy tamních obyvatel; vzhledem k tomu, že tento měsíc začíná pěstitelská sezóna a 236 000 lidí potřebuje podle odhadů zemědělské vstupy, včetně rýže a zeleninového osiva, a vzhledem k tomu, že tuto situaci navíc zhoršuje velkoplošná ztráta dobytka; vzhledem k tomu, že zemědělci, kteří zmeškají letošní pěstitelskou sezónu, nebudou moct sklidit žádnou úrodu až do pozdních měsíců roku 2016;

H.  vzhledem k tomu, že komisař Stylianides navštívil ve dnech 30. dubna až 2. května 2015 spolu se zástupkyní generálního tajemníka OSN Valerií Amosovou postižené oblasti;

I.  vzhledem k tomu, že EU a její členské státy poskytly v reakci na zemětřesení významnou finanční pomoc, a to okamžitým uvolněním 6 milionů EUR na naléhavé potřeby a celkové částky 22,6 milionu EUR ze strany Komise (do dnešního dne), a dále pak poskytly prostředky humanitární pomoci a pátrací a záchranné týmy prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU;

J.  vzhledem k tomu, že koordinátor humanitární pomoci OSN ovšem dne 4. června 2015 uvedl, že mezinárodní finanční pomoc na podporu Nepálu je stále nedostatečná a že OSN obdrželo pouze 120 milionů USD z celkových 422 milionů USD, o které žádalo;

K.  vzhledem k tomu, že nedávno otevřené středisko pro pomoc při katastrofách a zóna humanitární pomoci, které poskytovaly potravinové příděly 200 000 lidem po dobu dvou týdnů, na něž svými finančními prostředky přispěla také EU, fungovaly úspěšně a jsou dobrým příkladem toho, jakým se vláda ubírala směrem, než došlo k zemětřesení;

L.  vzhledem k tomu, že tuto naléhavou pomoc ovšem ztěžovala omezená a poničená infrastruktura, ale že sousední země, zejména Indie, zřídily prostřednictvím programu „Operace přátelství“ trasy umožňující přepravu dodávek;

M.  vzhledem k tomu, že ačkoli jsou některé problémy částečně vyřešeny, stále přetrvávají problémy související se zdlouhavými celními postupy u dodávek humanitární pomoci, které do Nepálu posílají oficiální a soukromí dárci; vzhledem k tomu, že 30ti denní osvobození od dovozního cla vypršelo a bylo nahrazeno seznamem položek plně či částečně osvobozených od dovozních daní a že dovozní clo je nyní v důsledku toho vybíráno z některých prostředků humanitární pomoci;

N.  vzhledem k tomu, že tisícům lidí, kteří naléhavě potřebují pomoc po zemětřesení, hrozí, že se o sebe budou muset postarat sami, neboť znepokojující projevy diskriminace na základě pohlaví, příslušnosti k určité kastě nebo etnické diskriminace znemožňují úsilí o poskytování pomoci; vzhledem k tomu, že více než polovina komunity dalitů stále čeká na přístřeší a příděly potravy;

O.  vzhledem k tomu, že podle odhadů nepálského ministerstva financí si rekonstrukce vyžádá přibližně 10 miliard USD, což je polovina ročního HDP této země;

P.  vzhledem k tomu, že nepálská vláda oznámila, že dne 25. června 2015 uspořádá v Káthmándú mezinárodní konferenci, jejímž účelem bude zmobilizovat mezinárodní finanční pomoc na rekonstrukci a obnovu země;

Q.  vzhledem k tomu, že Nepál, který je jednou z nejchudších zemí na světě, se teprve nedávno pomalu vymanil z desetileté občanské války; vzhledem k tomu, že vláda v posledních letech vynakládala úsilí, aby se připravila na očekávané případy silných zemětřesení;

1.  vyjadřuje nejhlubší soustrast všem lidem zasaženým touto tragédií, včetně rodin více než 8 800 osob z Nepálu, Indie, Číny a Bangladéše, které přišly o život;

2.  oceňuje úsilí nepálských institucí a společností, které vynaložily následně po zemětřesení;

3.  vítá neprodlenou pomoc ze strany Komise a členských států, kterou poskytly Nepálu, a vyzývá mezinárodní společenství, aby nadále pomáhalo nepálské vládě s krátkodobou humanitární pomocí a dlouhodobým úsilím o obnovu země a její navrácení do běžného života, a to se zvláštním zaměřením na odvětví zemědělství a těžko dosažitelné oblasti, a žádá je, aby dostály svým závazkům;

4.  zdůrazňuje význam naléhavé zdravotní péče a opatření, jejichž cílem by bylo předcházet propuknutí přenosných nemocí; vyzývá EU a mezinárodní společenství, aby podporovaly znovuoživení zdravotnických zařízení a služeb v zemi, zejména v odlehlých oblastech, a to i poskytováním lékařských stanů a vybavení, které nahradí zdravotnická zařízení, jež byla poškozena a zničena;

5.  vyzývá nepálskou vládu a mezinárodní společenství, aby zajistily, aby se děti, které byly odloučeny od rodičů, s rodiči co nejdříve shledali, a aby se děti staly středobodem humanitárních intervencí; vyzývá dále, aby byla věnována zvláštní pozornost obzvláště citlivé situaci dětí, včetně mnoha případů podvýživy a hrozby jejich zneužití a obchodování s dětmi; zdůrazňuje, že je důležité přivést děti zpět do školních lavic;

6.  je znepokojen zprávami o zneužívání a obtěžování žen a dětí v provizorních táborech a vyzývá nepálskou vládu, aby přijala dodatečná opatření, která zajistí bezpečnost zranitelných osob a neprodlené vyšetření těchto zpráv;

7.  vyzývá mezinárodní společenství, aby pomohlo nepálské vládě se záchranou a obnovou poničeného kulturního, církevního a historického dědictví;

8.  zdůrazňuje, že podle odhadů OSN je na humanitární pomoc naléhavě zapotřebí dalších 298,2 milionů USD, zejména kvůli blížícímu se období monzunových dešťů, a vyzývá k dalšímu celosvětovému úsilí, aby se podařilo tuto naléhavou finanční pomoc shromáždit;

9.  naléhavě žádá nepálskou vládu, aby vyřešila zbývající problémy s celními postupy u humanitárních dodávek, aby zrušila veškeré tkzv. „daně z pomoci“, které na dodávky humanitární pomoci uvalila místní policie na nepálských hranicích a aby spolupracovala s dárcovskými organizacemi s cílem zajistit, aby se pomoc rychle dostala na místa, kde je potřebná;

10.  vyjadřuje znepokojení nad zprávami o diskriminaci při rozdělování humanitární pomoci a vyzývá nepálskou vládu, aby zajistila, aby se pomoc dostala k těm, kteří ji potřebují, bez ohledu na to, kdo jsou a odkud pomoc pochází; vyzývá proto místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby se ve svých kontaktech s Nepálem touto problematikou zabývala na nejvyšších politických místech;

11.  vyjadřuje spokojenost s vládami v dané oblasti, zejména s indickou vládou, která přispěla svým dílem k mezinárodní pomoci; vyzývá Komisi, členské státy a mezinárodní zúčastněné strany, aby nadále spolupracovaly s nepálskou vládou a dalšími vládami v dané oblasti v otázce zlepšení připravenosti na přírodní katastrofy a odolnosti vůči takovým katastrofám, včetně stavebních předpisů, infrastruktury a krizových plánů; zdůrazňuje, že národní plán rekonstrukce a obnovy by měl řešit rovněž další klíčové otázky, včetně boje proti chudobě, ochrany životního prostředí a změny klimatu;

12.  zdůrazňuje, že Nepál coby poválečná země musí vynaložit další vlastní úsilí a potřebuje mezinárodní podporu v jeho přechodu na demokracii; vyzývá nepálské politické síly, aby spolupracovaly v duchu konstruktivní spolupráce a kompromisu s cílem přijmout novou a demokratickou ústavu podporující začlenění, která splní očekávání nepálského lidu a která bude milníkem v mírovém procesu a významným příspěvkem k rychlé a úspěšné obnově země po katastrofě; vítá v této souvislosti dohodu, které dne 8. června 2015 dosáhly hlavní nepálské politické strany;

13.  zdůrazňuje, že nejdůležitější je uspořádat dlouho očekávané místní volby, neboť úspěch úsilí o obnovu bude záviset na správních schopnostech místních orgánů;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, vládě a ústavodárnému shromáždění Nepálu, vládám a parlamentům Jihoasijského sdružení pro regionální spolupráci a generálnímu tajemníkovi OSN.


Strategická vojenská situace v oblasti Černého moře po nezákonné anexi Krymu Ruskem
PDF 505kWORD 112k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. června 2015 o strategické vojenské situaci v povodí Černého moře po nezákonné anexi Krymu Ruskem (2015/2036(INI))
P8_TA(2015)0232A8-0171/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Ukrajině, zejména na usnesení ze dne 15. ledna 2015(1),

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 12. září 2013 o námořním rozměru společné bezpečnostní a obranné politiky(2), ze dne 12. září 2012 o výroční zprávě Rady Evropskému parlamentu o společné zahraniční a bezpečnostní politice(3), ze dne 3. července 2012 o obchodních aspektech Východního partnerství(4) a ze dne 14. prosince 2011 o přezkumu evropské politiky sousedství(5),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 20. ledna 2011 o strategii EU pro oblast Černého moře(6),

–  s ohledem na závěry Rady EU ze dne 17. března 2014, 21. března 2014 a 18. prosince 2014,

–  s ohledem na závěry zasedání Rady pro zahraniční věci týkající se Ukrajiny ze dne 17. listopadu 2014 a ze dne 29. ledna 2015,

–  s ohledem na nejnovější prohlášení Rady pro zahraniční věci ze dne 9. února 2015 a 16. března 2015,

–  s ohledem na dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou, Moldavskem a Gruzií,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Ruské federaci, a zejména na svá usnesení ze dne 13. března 2014 o invazi Ruska na Ukrajinu(7), ze dne 17. dubna 2014 o ruském nátlaku na země Východního partnerství, a zejména destabilizaci východní Ukrajiny(8), a ze dne 18. září 2014 o situaci na Ukrajině a aktuálním stavu vztahů mezi EU a Ruskem(9),

–  s ohledem na prohlášení ze summitu NATO ve Walesu ze dne 5. září 2014,

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0171/2015),

A.  vzhledem k tomu, že povodí Černého moře je jednou z nejstrategičtějších oblastí na světě, která má klíčový význam pro EU a její členské státy, zejména pokud jde o zajištění jejich bezpečnosti a obrany, a pro evropskou politiku sousedství a Východní partnerství; vzhledem k tomu, že význam intenzivnější spolupráce mezi Evropskou unií a zeměmi tohoto regionu byl uznán v rámci černomořské synergie – regionální politiky EU zahájené v roce 2008; vzhledem k tomu, že všechny stávající vleklé konflikty v Moldavské republice (Podněstří), Gruzii (Jižní Osetie a Abcházie) a Náhorním Karabachu jsou situovány v oblasti povodí Černého moře;

B.  vzhledem k tomu, že povodí Černého moře je velmi důležitou vnější hranicí Evropské unie;

C.  vzhledem k tomu, že Evropská rada důrazně odsoudila anexi Krymu a Sevastopolu Ruskou federací – jež představuje porušení Charty OSN, Pařížské charty a Helsinského závěrečného aktu OBSE, jakož i povinností Ruska vyplývajících z Budapešťského memoranda z roku 1994 – a tuto anexi neuzná; vzhledem k tomu, že Rusko činí kroky k destabilizaci situace na východě Ukrajiny; vzhledem k tomu, že v důsledku toho byla uvalena omezení na obchod mezi EU a Krymem;

D.  vzhledem k tomu, že NATO odsoudilo vojenskou eskalaci Ruské federace na Krymu, její nezákonnou a nelegitimní anexi Krymu a její pokračující a záměrnou destabilizaci východní Ukrajiny v rozporu s mezinárodním právem;

E.  vzhledem k tomu, že vojenská rovnováha v povodí Černého moře se po nezákonné anexi Krymu změnila tak, že Rusko nyní nezákonně kontroluje stovky kilometrů krymského pobřeží a přilehlých vod naproti mořských hranic NATO a EU; vzhledem k tomu, že Rusko podnítilo na ukrajinském území agresi;

F.  vzhledem k tomu, že před nezákonnou anexí bylo na Krymu minimum ruských pozemních a vzdušných sil, jejichž úkolem byla zejména obrana Sevastopolu – hlavní základny ruské černomořské flotily – a dvou přilehlých námořních základen; vzhledem k tomu, že anexe Krymu vážně oslabila ukrajinské ozbrojené síly a měla dopad zejména na námořnictvo Ukrajiny, které bylo převzato ruským vojskem; vzhledem k tomu, že Rusko díky posílení své vojenské přítomnosti na Krymu a v povodí Černého moře po anexi Krymu začalo vytvářet ofenzivní sdruženou útočnou sílu, kterou tvoří námořní, pozemní a vzdušné síly;

G.  vzhledem k tomu, že Rusko po anexi urychlilo expanzi a modernizaci černomořské flotily; vzhledem k tomu, že plán modernizace černomořské flotily je jednou z nejambicióznějších částí ruského vládního programu vyzbrojování na období 2011–2020; vzhledem k tomu, že ruská vláda v prosinci 2014 schválila novou vojenskou doktrínu, která považuje NATO za hlavní bezpečnostní hrozbu Rusku;

H.  vzhledem k tomu, že Rusko pozastavilo v roce 2007 svou účast na Smlouvě o konvenčních ozbrojených silách v Evropě; vzhledem k tomu, že dne 11. března 2015 ukončilo Rusko svou účast ve společné poradní skupině v rámci Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, a v důsledku toho od této smlouvy plně odstoupilo;

I.  vzhledem k tomu, že Turecko je kandidátskou zemí EU, spojencem NATO, námořní mocností, aktivním regionálním hráčem v oblasti zahraniční politiky a klíčovým partnerem EU, zejména pokud jde o energetickou bezpečnost a bezpečnost hranic; vzhledem k tomu, že strategická poloha Turecka má velký význam také v souvislosti s druhou velkou hrozbou stojící před NATO a EU, kterou je samozvaný Islámský stát; vzhledem k tomu, že Turecko může v boji proti hrozbám v oblasti Černého moře a Islámskému státu hrát významnou úlohu; vzhledem k tomu, že Turecko, přestože považuje ruskou anexi Krymu za nelegální, k ní dosud jasně nevyjádřilo svůj postoj ani z ní nevyvodilo důsledky; vzhledem k tomu, že nedávné diplomatické postoje Turecka, zejména v souvislosti s konflikty v jeho blízkosti, ponechávají prostor pro různé interpretace a nejsou v souladu s postoji EU a NATO; vzhledem k tomu, že Turecko je strategickým partnerem z hlediska bezpečnosti a hraje v oblasti Černého moře významnou úlohu, kterou mimo jiné vymezují podmínky úmluvy z Montreux z roku 1936;

J.  vzhledem k tomu, že reakce EU na ruskou agresi vůči Gruzii a porušení územní celistvosti této země v roce 2008 mohla Rusko povzbudit k tomu, aby na Ukrajině jednalo podobně; vzhledem k tomu, že EU, NATO a USA odsoudily „smlouvy“, které byly podepsány mezi Ruskem a separatistickými orgány v Abcházii (listopad 2014) a v Jižní Osetii (březen 2015), a že opětovně potvrdily svou podporu suverenitě a územní celistvosti Gruzie; vzhledem k tomu, že tyto „smlouvy“ porušují základní zásady mezinárodního práva, jakož i mezinárodní závazky Ruska, včetně těch, které přijalo v rámci dohody o příměří ze dne 12. srpna 2008;

K.  vzhledem k tomu, že Abcházie, Cchinvalský region / Jižní Osetie a naposledy i Krym se staly po okupaci ruskými silami dějištěm porušování lidských práv; vzhledem k tomu, že na Krymu dochází k porušování lidských práv menšin a oponentů ruské okupace, zejména krymských Tatarů, kteří jsou jeho původními obyvateli, proukrajinských aktivistů a aktivistů z řad občanské společnosti a osob, které si chtějí ponechat ukrajinské občanství;

Změna strategické a bezpečnostní situace v oblasti Černého moře

1.  jednoznačně podporuje neuznání anexe Krymu Ruskem; opakuje svůj závazek vůči nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny v souladu s Chartou Organizace spojených národů, zejména s článkem 2 této charty; plně podporuje závěry Evropské rady, že EU neuzná nezákonnou anexi Krymu a Sevastopolu; zdůrazňuje, že anexe také porušuje Smlouvu o přátelství, spolupráci a partnerství mezi Ukrajinou a Ruskou federací z roku 1997; zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby EU a její členské státy vystupovaly v otázce vztahů EU s Ruskem jednotně;

2.  se znepokojením bere na vědomí, že nezákonná anexe Krymu přivodila významné změny ve strategické situaci povodí Černého moře a v přilehlé oblasti; domnívá se, že agresivní působení Ruska svědčí o jeho návratu k přístupu vycházejícímu z existence nepřátelských bloků; varuje, že Rusko získalo obsazením celého poloostrova velmi významnou základnu pro další působení směřující jak směrem na západ (Balkán, Podněstří a ústí Dunaje), tak na jih (východní Středomoří), kde vytvořilo stálou námořní skupinu, a že nezákonná anexe Krymu nabízí Rusku „jižní Kaliningrad“ coby další základnu mající přímé hranice s NATO;

3.  je přesvědčen o tom, že změna geostrategické situace, vyvíjející se vojenská situace v povodí Černého moře a násilná anexe Krymu Ruskem jsou důkazem širších a systémových výzev vůči evropské bezpečnostní architektuře v období po skončení studené války, jež spočívá na zásadách; domnívá se, že EU a členské státy musí mít pro tyto výzvy připravenu bezpečnostní reakci a přehodnotit s ohledem na ně své zahraniční a bezpečnostní politiky, které se musí odrážet v revidované evropské bezpečnostní strategii, evropské strategii pro námořní bezpečnost a ve strategii EU pro oblast Černého moře; je znepokojen zesíleným ruským tlakem na východní hranici EU, vyvíjeným mimo jiné na Rumunsko, Polsko a pobaltské státy, který představuje velké riziko;

4.  zdůrazňuje, že by EU měla posílit svou vlastní odolnost a reagovat na výzvu, již představují informace použitelné jako zbraň a informační bezpečnost; vítá rozhodnutí Rady z 19.–20. března 2015 týkající se zahájení projektu boje s ruskou propagandou, jehož součástí je financování několika televizních kanálů v ruském jazyce;

5.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad současnou rostoucí defenzivní a ofenzivní vojenskou přítomností Ruska v oblasti Černého moře a nad plánovanou expanzí a modernizací ruské černomořské flotily, jejíž součástí je její doplnění o šest nových moderních naftových ponorek typu Rostov na Donu a šest nových fregat typu Admirál Grigorovič; připomíná, že rozmístění ofenzivních leteckých prostředků a modernizace krymských vojenských infrastruktur posílí ofenzivní vojenské postavení Ruska, jakož i jeho schopnost uplatňovat sílu mimo své území;

6.  bere se znepokojením na vědomí pokračující rostoucí vojenskou přítomnost Ruska v okupované Abcházii a v Cchinvalském regionu / Jižní Osetii v Gruzii; konstatuje, že tato vojenská infrastruktura defenzivního i ofenzivního charakteru s velkým operačním dosahem představuje vážnou hrozbu pro celý černomořský region;

7.  se znepokojením bere na vědomí, že Rusko značně posílilo svou leteckou a námořní obranu v povodí Černého moře nasazením nových námořních (protilodních) raket (s doletem 600 km, schopných doletět až k Bosporu) a tím, že svými stíhacími letadly kontroluje zhruba tři čtvrtiny vzdušného prostoru povodí Černého moře (neboť prakticky ztrojnásobilo počet letišť na Krymu); poukazuje v této souvislosti na skutečnost, že Rusko zvýšilo své strategické i taktické kapacity: na strategické úrovni – bombardéry dlouhého doletu, které jsou schopny nést protilodní střely, a průzkumná letadla operující v blízkosti západního pobřeží Černého moře mají schopnost proniknout hluboko do střední Evropy; na taktické úrovni – dvě brigády námořní pěchoty, v případě potřeby podporované vrtulníkovými plavidly třídy Mistral, představují významnou potenciální hrozbu vylodění; vítá rozhodnutí Francie opětovně zvážit dodání obojživelných útočných plavidel třídy Mistral Rusku a je potěšen, že Francie vede jednání o nezpochybnitelném a končeném zrušení této transakce;

8.  je hluboce znepokojen prohlášením prezidenta Putina o tom, že byl připraven uvést při obsazování Krymu do stavu pohotovosti ruské jaderné síly, pokud by Západ byl proti této anexi zasáhl; je rovněž hluboce znepokojen vyhrožováním vysoce postavených ruských představitelů, že Rusko má právo na Krymu rozmístit a uchovávat jaderné zbraně, což by mělo celosvětové důsledky; se znepokojením bere na vědomí, že během vojenského cvičení v březnu 2015 rozmístilo Rusko na Krymu nezveřejněný počet strategických bombardérů Tu-22M3 schopných nést jaderné zbraně; vyjadřuje znepokojení nad novou ruskou vojenskou doktrínou z prosince 2014, která dovoluje použití jaderných zbraní proti státu, který takové zbraně nemá;

9.  konstatuje, že potenciální ruské rozmístění zbraňových systémů s dvojí funkcí na Krymu zpochybňuje dobré úmysly Ruska, pokud jde o dosažení pokroku při plnění vícestranného programu jaderného odzbrojování v souvislosti s nadcházejícím přezkumem Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a maří úsilí, které již bylo v tomto ohledu vynaloženo;

10.  považuje nedávné přelety ruských stíhacích letadel v blízkosti válečných lodí NATO a průzkumných plošin v Černém moři za jasný důkaz agresivnějšího postoje Ruska v povodí Černého moře a varuje před zvýšeným rizikem eskalace; vyzývá k vytvoření přímých vojenských komunikačních kanálů, aby se předešlo tragickým nedorozuměním, která by mohla mít dalekosáhlé vojenské a bezpečnostní následky;

11.  je hluboce znepokojen mimořádně závažnou situací ve východní Ukrajině – kde válka vede k destabilizaci Ukrajiny a celého regionu – včetně možné hrozby vytvoření pozemního koridoru spojujícího ruské území s Krymem napříč územím ovládaným separatisty podél západního pobřeží Azovského moře (Mariupol), v jehož důsledku by mohla být Ukrajina od tohoto moře zcela odříznuta; naléhavě vyzývá Ukrajinu a Moldavskou republiku, aby přijaly opatření zabraňující dodávkám zbraní a vojenských zásob do oblasti Podněstří, a to jak po zemi, tak vzduchem;

12.  odsuzuje skutečnost, že Rusko přímo i nepřímo podporuje separatistické skupiny na Ukrajině, mj. dodávkami zbraní a náborem bojovníků, čímž usnadňuje pokračování války; je znepokojen zprávami o válečných zločinech páchaných v oblasti kontrolované separatisty podporovanými Ruskem, včetně sestřelení civilního osobního letadla MH-17, které je v současné době nezávisle mezinárodně vyšetřováno; naléhavě žádá Rusko, aby z ukrajinského území okamžitě stáhlo všechny své vojenské složky a aby dodržovalo minské dohody; naléhavě žádá Rusko a všechny zúčastněné strany, aby uplatnily svůj vliv s cílem ukončit boje a předejít dalším válečným zločinům a novým obětem; opakuje, že pachatelům válečných zločinů nelze udělit amnestii;

13.  lituje, že iniciativy zaměřené na spolupráci v oblasti bezpečnosti v regionu Černého moře BLACKSEAFOR a Black Sea Harmony, jejichž cílem bylo ukázat vnějšímu světu, že státy na pobřeží Černého moře jsou schopny převzít primární odpovědnost za vlastní bezpečnost a současně si zachovat potenciál pro obnovení budoucí vzájemné spolupráce, jsou nyní ochromeny;

Neustupovat a komunikovat s Ruskem

14.  zdůrazňuje, že vztah s Ruskem, které je důležitým hráčem mezinárodního systému, by měl celkově být dlouhodobě kooperativní, spíše než konfrontační; zastává však názor, že vzhledem k nedostatku důvěry v souvislosti s jednáním, k němuž se Rusko v poslední době uchyluje, se v krátkodobém a střednědobém horizontu musí jakékoli obnovení spolupráce jednoznačně opírat, za prvé, o rozhodné strategické ujištění, jež dává NATO svým východním členům, a za druhé, o změnu ruské politiky vůči Ukrajině, zejména o úplné a bezpodmínečné uplatňování minských dohod ze září 2014 a z února 2015 (jež se týkají pouze konfliktu ve východní Ukrajině) a o navrácení Krymu Ukrajině, čímž se obnoví dřívější stav a ukrajinské orgány znovu převezmou kontrolu na územím Ukrajiny v rámci mezinárodně uznaných hranic;

15.  vyjadřuje naději, že dohoda o příměří z Minsku dosažená dne 12. února 2015 vydrží a poskytne čas pro vyjednání politického řešení; je znepokojen četnými známkami, že je tato dohoda ze strany Ruska a separatistů porušována; zdůrazňuje, že stávající mezinárodní právní rámec je nutno plně dodržovat;

16.  domnívá se, že pokud Rusko plně neprovede dohody o příměří z Minsku a bude pokračovat v destabilizaci východní Ukrajiny a nezákonné anexi Krymu, měl by přetrvávat režim sankcí, jenž by měl být dále posílen, a podpora tohoto státu při posilování jeho obranných kapacit; zdůrazňuje, že EU musí projevit jednotu, solidaritu a odhodlání při sankcionování kroků Ruska, které jsou v rozporu s platnými pravidly zakotvenými v mezinárodním právu;

17.  vyzývá členské státy EU, aby zůstaly pevné a jednotné ve svém odhodlání uplatňovat vůči Rusku sjednané sankce, mj. aby dodržovaly zmrazení veškeré vojenské a obranné spolupráce a aby zrušily smlouvy, jako je smlouva o dodávce obojživelných útočných plavidel třídy Mistral Rusku; a věří, že jednání o zrušení této smlouvy skončí s úspěchem,

Energetická a námořní bezpečnost a bezpečnost hranic a lidí v oblasti Černého moře

18.  vítá provádění energetické politiky EU s cílem podporovat energetickou bezpečnost všech členských států; naléhavě žádá členské státy, aby přijaly kroky nezbytné k omezení jejich energetické závislosti a k zajištění bezpečnosti těžby ropy a zemního plynu a činností souvisejících s jejich přepravou v oblasti Černého moře; vyzývá EU, aby v rámci své strategie pro energetickou nezávislost pokračovala v iniciativách zaměřených na diverzifikaci energetických zdrojů v oblasti Černého moře, mj. prostřednictvím investičních a finančních opatření; vyzývá Komisi, aby obnovila práce na výstavbě plynovodu Nabucco; je toho názoru, že nejlepší zárukou pro zajištění dodávek energie členským státům je konstruktivní vztah důvěry mezi sousedními zeměmi;

19.  je znepokojen skutečností, že prospěch plynoucí z těžby a přepravy ropy a zemního plynu v Černém moři je stále více závislý na míře militarizace vyvolané nezákonnou anexí Krymu Ruskem a následným posilováním ruských kapacit v této oblasti; znovu potvrzuje, že vzhledem k potenciální nestabilitě, a zejména kvůli závislosti Evropy na Černém moři, pokud jde o přepravu energie, má EU strategický zájem na tom, aby odradila regionální aktéry od riskantních praktik, a že za tímto účelem bude možná zapotřebí vyslat do oblasti Černého moře evropské námořní a letecké prostředky; vyzývá členské státy, aby přijaly kroky nezbytné k zaručení bezpečnosti těžby ropy a zemního plynu a jejich přepravy v oblasti Černého moře;

20.  zdůrazňuje, že současná krize má vliv na spolupráci v dalších důležitých oblastech, jako je řízení a bezpečnost hranic (zejména kontrola migrace), nedovolené obchodování a boj proti organizovanému zločinu;

21.  odsuzuje porušování lidských práv na Krymu, k němuž dochází od počátku jeho okupace ruskými jednotkami, včetně zastrašování a rostoucího počtu případů nedobrovolného zmizení(10), cenzury svobody slova a pronásledování menšin, zejména etnických a národnostních menšin; odsuzuje systematické pronásledování domorodých krymských Tatarů, kteří se účastnili demonstrací na podporu územní celistvosti Ukrajiny; připomíná, že tisíce krymských Tatarů uprchly ze své země ze strachu před pronásledováním a vyhledaly útočiště v jiných oblastech Ukrajiny; vyjadřuje s nimi solidaritu a naléhavě vyzývá ke zlepšení tohoto stavu; vyzývá ruské orgány, aby okamžitě přestaly narušovat práci výkonného orgánu krymských Tatarů, Medžlisu; vyzývá Rusko, aby plně dodržovalo lidská práva místních obyvatel na Krymu, a vyzývá Ukrajinu, EU a její členské státy, aby dodržování lidských práv na Krymu monitorovaly;

22.  žádá, aby byly vyšetřeny všechny případy závažného porušování lidských práv na Krymu a aby byl zlepšen přístup mezinárodních organizací sledujících dodržování lidských práv k těmto případům; vyzývá ukrajinskou vládu, aby využila všechny prostředky, které má k dispozici, k vyšetření a stíhání válečných zločinů, jež byly na jejím území spáchány; vyzývá mezinárodní společenství, včetně haagského tribunálu, aby zahájilo vyšetřování možných zločinů spáchaných během nezákonné anexe Krymu a konfliktu na východě Ukrajiny;

23.  upozorňuje na mimořádnou zranitelnost životního prostředí v povodí Černého moře; zdůrazňuje, že rostoucí militarizace regionu představuje pro tento křehký ekosystém další ohrožení, a žádá, aby byl zřízen účinný mechanismus předcházení mimořádným událostem, jehož součástí by byl spolehlivý systém výměny informací mezi všemi zeměmi na jeho pobřeží v případě, že mimořádná situace nastane;

24.  připomíná, že pokud jde o ruskou hybridní válku na Ukrajině, musí EU zůstat jednotná a stejně i vystupovat; je pevně přesvědčen o tom, že jednota je nezbytným předpokladem účinné reakce na veškeré bezpečnostní hrozby a politické výzvy, které vyplývají z kombinace ruských vojenských i nevojenských akcí na Ukrajině;

Úloha EU a mezinárodních hráčů

25.  zdůrazňuje, že oblast Černého moře by měla být pro EU opravdovou prioritou; domnívá se, že stávající podoba černomořské synergie je zastaralá; opětovně vyzývá Komisi a ESVČ, aby co nejdříve vypracovaly komplexní strategii EU pro oblast Černého moře; zdůrazňuje, že ustanovení strategie EU pro námořní bezpečnost by měla být uplatňována i v případě Černého moře; žádá přezkum Evropské bezpečnostní strategie a očekává, že přezkum evropské politiky sousedství, jenž zahrne všechny relevantní programy týkající se tohoto regionu, přinese větší spolupráci v oblasti SBOP s partnerskými státy na pobřeží Černého moře;

26.  zdůrazňuje, že navzdory skutečnosti, že černomořská synergie je prakticky pozastavena, měla by pokračovat účinná spolupráce se státy v povodí Černého moře; vítá probíhající mise SBOP – poradní misi EU, monitorovací misi EU a misi EU pro pomoc na hranicích – jako důležité složky příspěvku EU k řešení vleklých konfliktů v této oblasti; vítá úsilí členských států EU o zvýšení vojenských kapacit států na pobřeží Černého moře, jež zvýší jejich schopnost reakce na krizové situace v regionu; domnívá se, že EU potřebuje odvážný a na výsledky orientovaný přístup, zejména v hospodářské, obranné a bezpečnostní oblasti, který ji vnitřně posílí a který zmodernizuje a zlepší stávající nástroje a rozšíří unijní schopnost reakce na vývoj v jejím sousedství, jenž má dopad na evropskou bezpečnost;

27.  zdůrazňuje zásadní význam koordinace s NATO – zejména se státy na pobřeží Černého moře, které jsou členy NATO – a se Spojenými státy, neboť povodí Černého moře je klíčovou složkou euroatlantické bezpečnosti; zdůrazňuje, že modernizace a posílení vojenských kapacit států na pobřeží Černého moře, které jsou členy EU a NATO, má zásadní význam pro zajištění bezpečnosti a stability v regionu; vítá závazek NATO podporovat regionální snahy států na pobřeží Černého moře o zajištění bezpečnosti a stability; zdůrazňuje, že je nutné, aby EU a NATO podporovaly zachování Černého moře jako otevřeného hospodářského prostoru; vyzývá OBSE, aby rozšířila působnost svého úsilí, pokud jde o bezpečnost Černého moře; vyzývá EU, aby podpořila posílenou přítomnost OBSE a nové iniciativy OBSE v tomto regionu zaměřené na uvolnění bezpečnostní situace;

28.  připomíná, že především vzhledem k bezpečnostní situaci v povodí Černého moře musí být v souladu s čl. 42 odst. 7 SEU ve všech členských státech EU zaručena stejná míra bezpečnosti;

29.  vítá závazek členských států NATO ke kolektivní bezpečnosti a v případě potřeby k uplatnění článku 5 Washingtonské smlouvy; vítá rozhodnutí summitu NATO ve Walesu týkající se strategických zajišťovacích opatření a akčního plánu připravenosti, které představují důležité prvky pro bezpečnost nejpostiženějších členských států NATO; vyzývá NATO, aby nadále rozvíjelo své schopnosti kybernetické a protiraketové obrany, a to i v oblasti Černého moře, a aby vypracovalo pohotovostní plány, které budou odrazovat od asymetrické a hybridní války a budou jí schopny čelit;

30.  naléhavě žádá Komisi, aby podpořila členské státy v jejich úsilí o nalezení řešení pro zvýšení jejich rozpočtu na obranu na úroveň 2 %; vítá závazek, který učinili členové aliance na posledním summitu NATO v Newportu, že zajistí, aby jejich výdaje na obranu dosáhly do roku 2024 alespoň 2 % HDP; je znepokojen oznámením některých spojenců o tom, že mají v úmyslu provést ve výdajích na obranu nové škrty; připomíná v této souvislosti článek 3 Washingtonské smlouvy;

31.  připomíná, že ačkoli žádosti Gruzie a Ukrajiny o přistoupení k akčnímu plánu členství v NATO nebyly přijaty, organizace NATO na summitu v Bukurešti oznámila, že se Gruzie a Ukrajina stanou jejími členy; konstatuje, že válkou v Gruzii v roce 2008 a nezákonnou anexí Krymu v roce 2014 Rusko tyto dvě země územně ochromilo natolik, že nejsou způsobilé pro členství v NATO; domnívá se, že i když je NATO nemůže bránit přímo, má morální povinnost pomoci Gruzii a Ukrajině ubránit se;

32.  zdůrazňuje, že NATO by si mělo v povodí Černého moře udržet svou všeobecnou námořní a leteckou převahu a uchovat svoji schopnost tuto oblast monitorovat;

o
o   o

33.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států EU a všem zemím Černého moře.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2015)0011.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2013)0380.
(3) Úř. věst. C 353 E, 3.12.2013, s. 77.
(4) Úř. věst. C 349 E, 29.11.2013, s. 38.
(5) Úř. věst. C 168 E, 14.6.2013, s. 26.
(6) Úř. věst. C 136 E, 11.5.2012, s. 81.
(7) Přijaté texty, P7_TA(2014)0248.
(8) Přijaté texty, P7_TA(2014)0457.
(9) Přijaté texty, P8_TA(2014)0025.
(10) Ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. i) Římského statutu (2002).


Nedávná odhalení případů korupce na vysoké úrovni ve FIFA
PDF 347kWORD 98k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. června 2015 o nedávných odhaleních případů korupce na vysoké úrovni ve FIFA (2015/2730(RSP))
P8_TA(2015)0233RC-B8-0548/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na zprávu Komise ze dne 3. února 2014 o boji proti korupci v EU (COM(2014)0038),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. června 2011 nazvané „Boj proti korupci v EU“ (COM(2011)0308),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu(1),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. ledna 2011 nazvané „Rozvoj evropského rozměru v oblasti sportu“ (COM(2011)0012),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 2. února 2012 o evropském rozměru v oblasti sportu(2),

–  s ohledem na bílou knihu Komise o sportu ze dne 11. července 2007 (COM(2007)0391),

–  s ohledem na usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 21. května 2014 o pracovním plánu Evropské unie v oblasti sportu na období let 2014–2017,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2013 o manipulaci s výsledky zápasů a korupci ve sportu(3),

–  s ohledem na rezoluci Parlamentního shromáždění Rady Evropy ze dne 23. dubna 2015 o reformě vrcholných fotbalových organizací,

–  s ohledem na nový program zaměřený na sport v rámci programu Erasmus+, a především jeho cíl řešit přeshraniční problémy ohrožující důvěryhodnost sportu, jako je doping, manipulace s výsledky zápasů a násilí, spolu se všemi formami nesnášenlivosti a diskriminace, a prosazovat a podporovat řádnou správu ve sportu,

–  s ohledem na dokument nazvaný „Stockholmský program – otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání je“,

–  s ohledem na článek 2 stanov FIFA, v němž se uvádí, že mezi cíle FIFA patří: „podpora poctivosti, etiky a ducha fair play, aby se zamezilo veškerým metodám nebo postupům, jako je korupce, doping nebo manipulace s výsledky zápasů, které by mohly ohrozit poctivost zápasů, soutěží, hráčů, funkcionářů a členů nebo vést ke zneužívání fotbalových svazů“,

–  s ohledem na zprávu Michaela Garcii o kontroverzním výběru zemí, které mají pořádat mistrovství světa v letech 2018 a 2022, již FIFA slíbila zveřejnit v prosinci 2014,

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že švýcarské orgány zatkly dne 27. května 2015 v Curychu 14 funkcionářů federace FIFA, včetně jejího místopředsedy; vzhledem k tomu, že tato zatčení byla provedena na žádost ministerstva spravedlnosti USA na základě obvinění z praní špinavých peněz, vydírání, podvodu a úplatkářství, jejichž rozsah překračoval 150 milionů US dolarů;

B.  vzhledem k tomu, že orgány Švýcarska a USA rovněž zahájily trestní vyšetřování způsobu přidělení mistrovství světa Rusku na rok 2018 a Kataru na rok 2022;

C.  vzhledem k tomu, že FIFA fungovala po řadu let jako netransparentní organizace, která nebyla nikomu odpovědná a o které bylo obecně známo, že v ní panuje korupce; vzhledem k tomu, že nedávná zatčení potvrzují systémový, rozsáhlý a dlouhodobý charakter podvodů a korupce ve FIFA a skutečnost, že se nejedná o ojedinělé případy selhání, jak tvrdil bývalý předseda FIFA Joseph Blatter;

D.  vzhledem k tomu, že navzdory zatčení a obvinění vysokých činitelů FIFA a navzdory tomu, že se tato organizace nacházela v hluboké krizi, byl Joseph Blatter dne 29. května 2015 opět zvolen předsedou FIFA, a to již popáté; vzhledem k tomu, že opětovné zvolení Josepha Blattera předsedou a rozhodnutí nezveřejnit závěry Garciovy zprávy, která měla vyšetřit volbu Ruska a Kataru coby pořadatelských zemí mistrovství světa v letech 2018 a 2022, ukazují, že FIFA i nadále jedná nezodpovědně a netransparentně a není dodnes ochotna sama se reformovat a zavést změny, které jsou zapotřebí pro zlepšení mezinárodní správy fotbalu;

E.  vzhledem k tomu, že odstoupení Josepha Blattera a zatčení funkcionářů federace FIFA vytvořilo podmínky pro zásadní reformu struktur a postupů této organizace s cílem zlepšit její správu a bojovat proti korupci v této organizaci, k čemuž je třeba přistoupit neprodleně;

F.  vzhledem k mimořádnému významu integrity u sportovních organizací, jenž pramení z toho, že jak profesionální, tak i amatérský sport hraje klíčovou roli při celosvětovém prosazování míru, respektu k lidským právům a solidarity, je přínosem pro společnost ze zdravotního i ekonomického hlediska a hraje zásadní roli při zdůrazňování základních hodnot vzdělání a kultury a podporování sociálního začleňování;

G.  vzhledem k tomu, že evropský komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics ve svém prohlášení ze dne 3. června 2015 odsoudil poslední vývoj ve FIFA a vyzval k„ obnovení důvěry a zavedení důvěryhodného systému řádné správy ve FIFA“;

H.  vzhledem k tomu, že Komise a Rada uznaly potřebu partnerství řídících fotbalových orgánů a veřejných orgánů v zájmu řádné správy této hry, která bude respektovat samoregulační povahu profesionálního sportu a povede ke strukturovanému dialogu o sportu;

I.  vzhledem k tomu, že transparentnost, zodpovědnost a demokracie, jinak řečeno řádná správa, je ve sportovních organizacích nezbytnou podmínkou takovéhoto samoregulačního režimu a také toho, aby sportovní hnutí mohlo účinně a strukturálně předcházet podvodům a korupci ve sportu a bojovat proti nim;

J.  vzhledem k tomu, že Parlament již dříve vyzval řídící fotbalové orgány, aby nastolily větší demokracii, transparentnost, legitimitu a odpovědnost (tj. aby si nechaly provádět finanční audit nezávislým kontrolním orgánem) a řádnou správu, a že požádal Komisi, aby vypracovala obecné pokyny ohledně toho, jak lze legitimní a přiměřenou samoregulaci podporovat;

K.  vzhledem k tomu, že pokud nebude korupce řešena neprodleně a řádným způsobem, může i nadále podrývat důvěru ve sportovní instituce a ohrožovat integritu sportu jako takového;

L.  vzhledem k tomu, že boj proti korupci je jednou z priorit Stockholmského programu, kterým se řídí činnost Komise v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí;

M.  vzhledem k tomu, že sport rovněž představuje rozsáhlé a rychle rostoucí odvětví hospodářství EU a významným způsobem přispívá k růstu a vytváření pracovních míst, přičemž jeho přidaná hodnota a pozitivní přínos pro zaměstnanost přesahují průměrnou míru růstu;

1.  odsuzuje systémovou a zavrženíhodnou korupci, která byla odhalena ve FIFA, a veřejně potvrzuje své stanovisko, podle nějž nejsou tato tvrzení nikterak překvapující;

2.  vyzývá sportovní organizace, členské státy a EU, aby při probíhajícím a budoucím vyšetřování obvinění z korupčního jednání v rámci FIFA plně spolupracovaly;

3.  zdůrazňuje klíčový význam vyšetřování, v němž justiční orgány Švýcarska a USA zkoumají rozhodnutí výkonného výboru FIFA o udělení pořadatelství mistrovství světa v letech 1998, 2010, 2018 a 2022 Francii, Jihoafrické republice, Rusku a Kataru;

4.  zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby následné prošetření korupčních praktik, k nimž ve federaci FIFA došlo v minulosti, v odůvodněných případech vedlo k odvolání všech funkcionářů, kteří se dopustili finančních pochybení, a k přezkumu rozhodnutí spojených s korupcí nebo jinou trestnou činností; vyzývá EU, aby tento proces bedlivě sledovala a poskytla nezbytné podmínky pro vedení nezaujatého externího vyšetřování; vítá prohlášení předsedy výboru FIFA pro audit a dodržování norem, podle nějž by udělení pořadatelství mistrovství světa v letech 2018 a 2022 mohlo být zneplatněno, objeví-li se důkazy o tom, že příslušná rozhodnutí byla výsledkem korupčních aktivit;

5.  odsuzuje skutečnost, že FIFA dosud nezveřejnila plné znění Garciovy zprávy, k čemuž se sice zavázala v prosinci 2014, doposud k tomu však nepřikročila, a vyzývá FIFA, aby tak neprodleně učinila;

6.  připomíná, že je důležité mít jasná a transparentní pravidla pro rozhodování o pořadatelství mistrovství světa, zajistit náležité informační a dohledové mechanismy, a zabezpečit, aby v tomto procesu existovaly rovné podmínky pro země ucházející se o pořadatelství a aby bylo zaručeno, že konečné rozhodnutí bude přijímáno výhradně na základě kvality předložených projektů;

7.  vyzývá všechny mezinárodní sportovní organizace, aby zajistily, aby se každá země ucházející se o pořádání velkých sportovních akcí zavázala, že bude při všech činnostech spjatých s pořádáním a průběhem akce dodržovat mezinárodní normy v oblasti základních práv;

8.  vyjadřuje znepokojení nad situací dělníků z řad migrantů v Kataru pracujících na výstavbě zázemí pro konání mistrovství světa FIFA v roce 2022, mj. nad systémem kafála, který naplňuje rysy nucené práce, nebezpečnými pracovními podmínkami, kdy jsou dělníci nuceni pracovat šest dní v týdnu v obrovském horku a jsou nuceni žít v přeplněných a nehygienických pracovních táborech; vyzývá Katar, aby ratifikoval, provedl ve vnitrostátním právu a vymáhal základní pracovní práva a Mezinárodní úmluvu OSN o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin;

9.  zdůrazňuje, že korupce a praní peněz jsou úzce propojené aktivity a že velký počet členských států byl postižen manipulací s výsledky zápasů a další finanční trestnou činností, často spojenou se zločineckými organizacemi působícími v mezinárodním měřítku;

10.  oceňuje práci investigativních novinářů, kteří na korupci v rámci FIFA a při výběru zemí pořádajících mistrovství světa poukázali; v této souvislosti podněcuje všechny sportovní organizace k tomu, aby zavedly účinný regulační rámec, jenž by usnadňoval činnost informátorů a chránil je;

11.  vyslovuje svůj názor, který zastává již dlouho, že v rámci FIFA panuje přebujelá, systémová a hluboce zakořeněná korupce, a je přesvědčen, že tato organizace vážně poškodila integritu světového fotbalu a její praktiky mají ničivý dopad na celou fotbalovou pyramidu od nejvyšších pater profesionálního fotbalu až po amatérské kluby na té nejnižší úrovni;

12.  rozhodně zdůrazňuje, že fotbal jako nejpopulárnější sport na světě nesmí být poskvrněn touto korupční kulturou a současný vývoj v rámci FIFA by měl vést k jeho ochraně, nikoli k jeho stigmatizaci;

13.  opakuje, že fotbal a sport obecně mají hluboký pozitivní společenský vliv na každodenní život milionů občanů, a zejména mladých lidí;

14.  vítá odstoupení Josepha Blattera z funkce předsedy FIFA a právě probíhající trestní vyšetřování; naléhavě vyzývá výkonný výbor FIFA, aby provedl strukturální reformy s cílem nastolit transparentnost a zodpovědnost a zaručit otevřené, vyvážené a demokratické rozhodovací procesy v rámci FIFA, včetně procesu volby nového předsedy, a přístup nulové tolerance vůči korupci ve sportu;

15.  vyjadřuje však vážné znepokojení nad tím, že důvěryhodnost FIFA jako řídícího orgánu světového fotbalu nemůže být obnovena a naléhavé reformy, které jsou nutné, nemohou začít, dokud nebude jmenováno nové vedení, k čemuž může podle předpisů FIFA dojít až po uplynutí devíti měsíců; vyzývá proto FIFA, aby transparentním způsobem a za účasti všech aktérů vybrala do svého čela dočasného nástupce, který s okamžitou platností nahradí Josepha Blattera;

16.  připomíná, že řádná správa v oblasti sportu je základním předpokladem pro autonomii a samoregulaci sportovních organizací v souladu s principy transparentnosti, zodpovědnosti a demokracie, a podtrhuje nutnost uplatňovat ve sportu přístup nulové tolerance vůči korupci; zdůrazňuje, že je třeba, aby v rozhodovacím procesu byly odpovídajícím způsobem zastoupeny všechny zainteresované strany, a poznamenává, že se lze inspirovat osvědčenými postupy jiných sportovních organizací;

17.  žádá, aby se FIFA bezvýhradně zavázala k důkladnému přezkumu minulých a současných rozhodnutí a k plné transparentnosti své činnosti v budoucnu, mj. pokud jde odměňování členů výkonného výboru a vrcholného vedení, s cílem zavést interní autoregulační postupy a účinné mechanismy zjišťování, vyšetřování a postihování nekalého jednání;

18.  je přesvědčen, že tento přezkum by se měl týkat stanov, struktury, kodexů, provozních zásad a praktických postupů FIFA, zavedení časové omezení funkčního období členů výkonného výboru, včetně předsedy, a kontrolu jejich funkcí nezávislým procesem náležité péče a externí a zcela nezávislý finanční audit posuzující spolehlivost finančních výkazů;

19.  naléhavě vyzývá FIFA, aby pro členy vedení a výkonného výboru zavedla přísné etické normy a kodex chování, jejichž dodržování by kontroloval nezávislý monitorovací orgán;

20.  vyzývá všechny řídící orgány v oblasti sportu, aby se zavázaly k dodržování postupů řádné správy a ke zvyšování transparentnosti s cílem snížit riziko, že se stanou obětí korupce; doporučuje v tomto ohledu, aby byla lépe zachovávána vyváženost pohlaví při jmenování správních rad a výkonných výborů všech organizací, zvláště jako připomínku toho, že sport, a především fotbal, není pouze uzavřenou doménou mužů; je přesvědčen, že takovéto otevření sportu by přineslo více transparentnosti;

21.  vyzývá všechny sponzory a rozhlasové i televizní společnosti, s nimiž byly uzavřeny smlouvy, aby vyžadovali a podporovali proces reforem v rámci FIFA tím, že se veřejně vysloví proti korupci ve sportu a na toto vyjádření navážou vytrvalými nátlakovými opatřeními;

22.  žádá UEFA a národní fotbalové svazy, aby samy vyvinuly ještě větší úsilí s cílem do konce roku 2016 prosadit provedení zásadních reformních opatření v rámci FIFA, a zejména uskutečnit doporučení uvedená v tomto usnesení, a to jak přímo, tak prostřednictvím svých zástupců ve výkonném výboru FIFA;

23.  vyzývá Komise a členské státy, aby činnost a opatření související s řádnou správou posílily a zařadily mezi priority v rámci pracovního plánu EU v oblasti sportu a aby zajistily plné zapojení národních svazů do evropských i mezinárodních snah o lepší správu;

24.  vyzývá Komisi, aby v koordinaci s členskými státy a ve spolupráci s Interpolem, Europolem a Eurojustem přijala všechna potřebná opatření – včetně účinného vymáhání – k tomu, aby zakročila při jakémkoli náznaku korupce, do které by se na území EU zapletli funkcionáři FIFA a národních fotbalových svazů, a aby posílila evropskou spolupráci v oblasti vymáhání práva prostřednictvím společných vyšetřovacích týmů a spolupráce mezi orgány činnými v trestním řízení;

25.  zdůrazňuje, že vzhledem k nadnárodní povaze korupce ve sportu vyžaduje boj proti tomuto jevu účinnější spolupráci všech zainteresovaných stran, včetně veřejných orgánů, donucovacích orgánů, sportovního odvětví, sportovců a fanoušků, přičemž je třeba v této souvislosti klást důraz na vzdělávání a preventivní opatření;

26.  vítá nový program pro sport v rámci programu Erasmus+, který podporuje nadnárodní vzdělávací projekty, které se zabývají přeshraničními hrozbami pro integritu a etické jednání ve sportu, kterými jsou doping, manipulace s výsledky zápasů a násilí, spolu se všemi formami nesnášenlivosti a diskriminace, a jehož cílem je prosazovat a podporovat řádnou správu ve sportu;

27.  vyzývá členské státy a sportovní federace, aby řádně informovaly a vzdělávaly sportovce i spotřebitele, a to již od raného věku a na všech sportovních úrovních, amatérské i profesionální; podněcuje sportovní organizace k tomu, aby vytvořily komplexní preventivní a výchovné programy, které jasně stanoví povinnosti pro kluby, ligy a federace, a to zejména pokud jde o nezletilé, a aby v těchto programech nepolevovaly;

28.  vítá dohodu na čtvrté směrnici proti praní peněz, k níž nedávno došlo, a podporuje proaktivní používání veškerých prostředků, které skýtají nové právní předpisy k řešení tohoto problému; vyzývá Komisi, aby důsledně monitorovala právní předpisy proti praní peněz s cílem zajistit dostatečný boj proti korupci ve sportu a zajistit kontrolu řídících sportovních orgánů registrovaných v EU a jejich funkcionářů;

29.  trvá na tom, že boj proti korupci ve vztahu ke způsobu řízení FIFA musí být rovněž doprovázen jednoznačnými závazky a opatřeními ze strany FIFA, členských států a dalších zainteresovaných stran proti jiným trestným činům, k nimž dochází ve sportovních organizacích, zejména proti manipulaci s výsledky zápasů, a které jsou často spojeny se zločineckými organizacemi působícími v mezinárodním měřítku;

30.  zdůrazňuje, že je nutné, aby součástí všech budoucích reforem v profesionálním sportu, a zejména ve fotbale, byla zásadní opatření na ochranu práv sportovců, trenérů a týmů; v této souvislosti podtrhuje, že je důležité řešit případy vlastnictví hráčů třetí stranou v evropském sportu;

31.  podporuje výzvu kampaně New FIFA Now ke zřízení nezávislé nevládní komise pro reformu FIFA, která bude podléhat dohledu nezávislého mezinárodního orgánu;

32.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, vládám a parlamentům členských států, Mezinárodní federaci fotbalových svazů (FIFA), Unii evropských fotbalových svazů (UEFA), národním fotbalovým svazům, Asociaci evropských profesionálních fotbalových lig (EPFL), Asociaci evropských klubů (ECA) a Mezinárodní federaci profesionálních fotbalistů (FIFPro).

(1) Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73.
(2) Úř. věst. C 239 E, 20.8.2013, s. 46.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2013)0098.

Právní upozornění - Ochrana soukromí