Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 24 juni 2015 - BrysselSlutlig utgåva
 Begäran om upphävande av Sotirios Zarianopoulos immunitet
 Begäran om upphävande av Udo Voigts immunitet
 Europeiska fonden för strategiska investeringar ***I
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter: EGF/2015/000 TA 2015 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ
 Översynen av ramen för ekonomisk styrning: lägesbeskrivning och utmaningar
Texter
Slutlig utgåva (86 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy