Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 7 юли 2015 г. - СтрасбургОкончателна версия
 Назначаване на член на Сметната палата — Бетина Мишел Якобсен
 Упражняване от Съюза на правата, които са му предоставени съгласно правилата за международна търговия ***I
 Защита срещу вредните практики при ценообразуването в корабостроенето ***I
 Предоставяне на възможности за риболов във водите на ЕС на риболовни съдове, плаващи под знамето на Венецуела, в близост до бреговете на Френска Гвиана ***
 Проект на коригиращ бюджет № 3: излишък от финансовата 2014 година
 Проект на коригиращ бюджет № 4/2015: мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за Румъния, България и Италия
 Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС: Наводнения в Румъния, България и Италия
 Мултимодална интегрирана продажба на билети в Европа
 Проект на коригиращ бюджет № 1/2015: Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ)
 Проект на коригиращ бюджет № 5/2015: отговор на миграционния натиск
 Преглед на прилагането на законодателния пакет за млякото и млечните продукти
 Външно отражение на политиката на ЕС в областта на търговията и инвестициите в публично-частни партньорства
 Секторът на плодовете и зеленчуците след реформата от 2007 г.
Текстове
Окончателна версия (373 kb)
Правна информация - Политика за поверителност