Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 7 Ιουλίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Bettina Michelle Jacobsen
 Άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς εμπορίου ***I
 Άμυνα κατά της ζημιογόνου τιμολόγησης των πλοίων ***I
 Χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα της ΕΕ σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία της Βενεζουέλας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη στα ανοικτά των ακτών της Γαλλικής Γουιάνας ***
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 στον γενικό προϋπολογισμό του 2015 – Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2014
 Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 4/2015: κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ιταλία
 Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: Πλημμύρες στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία και στην Ιταλία
 Παροχή ολοκληρωμένης πολυτροπικής έκδοσης εισιτηρίων στην Ευρώπη
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2015: Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 στον γενικό προϋπολογισμό του 2015 – Αντιμετώπιση των μεταναστευτικών πιέσεων
 Επανεξέταση της εφαρμογής της δέσμης μέτρων για τον γαλακτοκομικό τομέα
 Ο εξωτερικός αντίκτυπος της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ στις πρωτοβουλίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα
 Ο τομέας των οπωροκηπευτικών από την μεταρρύθμιση του 2007 έως σήμερα
Κείμενα
Οριστική έκδοση (388 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου