Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 7. juuli 2015 - StrasbourgLõplik väljaanne
 Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine - Bettina Michelle Jakobsen
 Rahvusvahelistest kaubanduseeskirjadest tulenevate liidu õiguste kasutamine ***I
 Kaitse kahjustava hinnakujunduse eest laevaehituses ***I
 Kalapüügivõimaluste andmine ELi vetes Venezuela lipu all sõitvatele kalalaevadele Prantsuse Guajaana ranniku läheduses ***
 Paranduseelarve projekt nr 3/2015: 2014. aasta ülejääk
 Paranduseelarve projekt nr 4/2015: ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtt Rumeenia, Bulgaaria ja Itaalia toetuseks
 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: üleujutused Rumeenias, Bulgaarias ja Itaalias
 Mitmeliigilise transpordi ühtse piletimüügisüsteemi loomine Euroopas
 Paranduseelarve projekt nr 1/2015: Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI)
 Paranduseelarve projekt nr 5/2015 – Rändesurvele reageerimine
 Piimapaketi rakendamise läbivaatamine
 ELi kaubandus- ja investeerimispoliitika välismõju avaliku ja erasektori partnerluste algatustele
 Puu- ja köögiviljasektor pärast 2007. aasta reformi
Tekstid
Lõplik väljaanne (206 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika