Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Dinsdag 7 juli 2015 - Straatsburg
 Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Bettina Michelle Jakobsen
 Handhaving van de rechten die de Unie ontleent aan internationale regelingen voor het handelsverkeer ***I
 Bescherming tegen schade veroorzakende prijzen van vaartuigen ***I
 Vangstmogelijkheden in de wateren van de EU voor vissersvaartuigen die de vlag van Venezuela voeren voor de kust van Frans-Guyana ***
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2015: overschot van 2014
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2015: terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor Roemenië, Bulgarije en Italië
 Terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU: overstromingen in Roemenië, Bulgarije en Italië
 Invoering van multimodale geïntegreerde ticketing in Europa
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2015: Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI)
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2015: ingaan op migratiedruk
 Evaluatie van de tenuitvoerlegging van het Zuivelpakket
 De externe impact van het handels- en investeringsbeleid van de EU op publiek-private initiatieven
 De fruit- en groentesector na de hervorming van 2007
Teksten (224 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid