Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 7 lipca 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna
 Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Bettina Michelle Jakobsen
 Wykonanie praw Unii zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego ***I
 Ochrona przed szkodliwymi praktykami cenowymi dotyczącymi statków ***I
 Przyznanie uprawnień do połowów u wybrzeży Gujany Francuskiej statkom rybackim pływającym pod banderą Wenezueli ***
 Projekt budżetu korygującego nr 3/2015: uwzględnienie nadwyżki za rok 2014
 Projekt budżetu korygującego nr 4/2015: uruchomienie Funduszu Solidarności UE na rzecz Rumunii, Bułgarii i Włoch
 Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: powodzie w Rumunii, Bułgarii i we Włoszech
 Realizacja multimodalnego zintegrowanego systemu biletowego w Europie
 Projekt budżetu korygującego nr 1/2015: Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS)
 Projekt budżetu korygującego nr 5/2015: reagowanie na presję migracyjną
 Przegląd wdrożenia pakietu mlecznego
 Zewnętrzny wpływ unijnej polityki handlowej i inwestycyjnej na inicjatywy publiczno-prywatne
 Sektor owoców i warzyw od czasu reformy w 2007 r.
Teksty
Wersja ostateczna (228 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności